پاورپوينت بررسی فضاهاي بي دفاع شهري- 39 اسلاید

پاورپوينت بررسی فضاهاي بي دفاع شهري- 39 اسلاید

پاورپوينت بررسی فضاهاي بي دفاع شهري- 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهاي بي دفاع شهري
 
فهرست مطالب
طرح موضوع و مساله 
ايده ها ونظريات پايه فکري
فضاي بي دفاع 
ارائه نمونه ها ومصاديق
اصول راهبردی مداخله
جمعبندی و نتیجه گیری
منابع
 
 
 
يکي از معيارهاي سنجش کيفيت فضاي شهري، ميزان امنيت و پايداري فضا مي باشد.
بسياري از فضاهاي شهري درشهرهاي قديم ايران داراي کيفيات برجسته اي درزمينه ايجاد حس امنيت و پايداري فضا مي باشند، اما در  حال حاضر بسياري از فضاهاي شهري ما فاقد چنين کارکردي هستند. خصوصا گروه هاي آسيب پذيري نظير کودکان، سالمندان، زنان و معلولان داراي جايگاه مناسبي در آنها نيستند. در واقع فضاهاي بي دفاع قادر به نيل به اهداف مترتب بر ماهيت خود نيستند و ممکن است ترکيبي از آسيب پذيري هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي و ... را به طور همزمان در خود داشته باشند. عمده راهکارهايي که در چنين فضاهايي به کار گرفته مي شود، شامل توانمندسازي و مقاوم سازي آنها مي باشند.
 
فضا در بيان‌ نخست‌، مفهوم‌ ادراك‌ آگاهانه‌ محيط‌ توسط‌ انسان‌ را در بطن‌ خود دارد كه‌ تاثير فعاليت‌هاي‌ انساني‌، آنرا از حالت‌ توده‌ (Mass)به‌فضا (Space) تبديل‌ كرده‌ است‌. 
فضا مجموعه ای است از روابط میان اشیا که حتما نمی بایست محصور باشد. ” برونر“
 
دكتر مجتبي‌ رفيعيان‌، فضاهاي‌ شهري‌ و باز توليد فرهنگي‌ جامعه‌: با تاكيد خاص‌ بر فضاهاي‌ شهري‌تهران‌ 
بستر و ظرفي براي نيازها، فعاليت ها و رفتارهاي ساکنين، بنا بر نيازهاي فردي يا گروهي، الگوهاي رفتاري و ... مي باشند.
جامعه شکوفا، توانمند و سالم نياز به فضاهايي دارد که نه فقط در جهت آسايش و رفاه افراد و گروه ها عمل نمايد بلکه رفتارهاي مطلوب را تشويق و رفتارهاي ناشايست را از خود دور کند.(پاکزاد، اصول و ضوابط طراحي فضاي شهري، 1380)
جزئي است لاينفک از ساخت (اصلي) شهر و از دو عنصر اساسي ميدان و خيابان تشکيل مي گردد. (توسلي،1379)
 
و.....


خرید آنلاین

پاورپوینت بررسی ديوارها در ساختمان - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی ديوارها در ساختمان - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی ديوارها در ساختمان - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی ديوارها در ساختمان - 28 اسلاید

 

     ديوارهاي گلي و ترانشه‌هاي پر شده از گل به عنوان عاملي کارآمد براي جلوگيري ازنشت آب در پي سدها ، حفاريهاي باز ، حفاري تونلها و سيستمهاي کنترل آلودگي ، روز به روز مصرف بيشتري پيدا مي‌کنند. روش احداث اين ديوارها به جز در تونلها ، به اين ترتيب است که ابتدا يک ترانشه حفر مي‌شود و براي اينکه ديوارهايي ترانشه در طول حفاري ريزش نکند، داخل آن را با گل رواني از بنتونيت پر مي‌کنند. در پايان حفر ترانشه ، اين گل روان با موادي که بتواند يک ديوار دايمي و نسبتا غيرقابل تراکم و نفوذ ناپذير را بسازد، تعويض مي‌شود. 
اين نوع ديوار معمولا در حفاري پي ها يا به عنوان پوشش داخل تونلها ، مخصوصا در جاهايي که جلوگيري دايم از نفوذ آب لازم باشد، بکار مي‌روند. در سدها براي جلوگيري از فرار آب از زير سد ، ديوار بتني قايمي را از پايينترين قسمت سد تا لايه‌هاي نفوذ ناپذير احداث مي‌کنند.
و.....
 
فهرست مطالب
ديوارها
تعريف
کاربرد ديوارها
تقسيم بندي
انواع ديوار(مصالح)
ديوارهاي گلي
ديوارآجري
ديواره هاي بتني
ديوار خاکي متراکم شده
ديوار ديافراگمي
ديوار با شمعهاي صفحه‌اي
ديوارهاي پيش ساخته
مزاياي استفاده از ديوارهاي پيش ساخته
پانل سه بعدي
پارتشين چوبي
پارتشين شيشه اي
ديوارهاي جداکننده
مزاياي ديوارهاي جداکننده
انواع ديوارهاي جداکننده
ديوارحفاظتي
نکات اجرايي ساختماني - ديوارها
ديوار برشي
تعمير ديوارها
 

 


پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

 پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

 پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

فهرست
    بررسی رفتار سقف های سبک
    مقدمه
    سقف نیازیت
    اجزای تشکیل دهنده نیازیت سقف
    1- تيرچه هاي فولادي
    2-بلوك نيازيت
    3- بلوکهای پلی استایرن
    4- دال بتنی
    ویژگيهاي سقف نيازيت
    محاسن
    ویژگيهاي سقف نيازيت
    معايب
    سقف های كُرميت
    سقف تیرچه و بلوک کُرمیت
    سقف پلیمری کُرمیت
    سقف کامپوزیت کُرمیت
    سقف ضربتی کُرمیت
    مزایای سقف کُرمیت
    مصرف تیرچه
    مزایای سقف کامپوزیت کُرمیت
    مشکلات و معایب سقف کُرمیت
    امکان حذف کش ها در سقف کُرمیت
    نرم افزار طراحی تیرچه های کُرمیت
    سقف روفیکس
    تاریخچه
    مشخصات سقف روفیکس
    امتیازات سقف روفیکس
    1 ـ سهولت اجرا
    2 ـ سرعت
    3 ـ سهولت حمل و نقل ، و حجم ناچيز ضايعات
    4 ـ افزايش استحكام سازه
    سقف سیاک
    مقدمه
    مراحل اجرای سقف سیاک
    ویژگی های سقف سیاک
    1- كاهش بار سقف
    2- افزايش مقاومت سقف و سازه
    3- كاهش زمان ساخت يا افزايش سرعت دراجرا
    4-ویژگیهای اقتصادی
    محدودیت های سقف سیاک
    سقف مجوف بادکنکی
    مقدمه
    اصول اولیه و انواع این دالها
    مزایای این سیستم در مقایسه با دال بتنی
    عکس هایی از سقف مجوف بادکنکی
    دال های پس کشیده
    مقدمه
    اصول پیش تنیدگی
    دو روش برای اعمال پیش تنیدگی در یک عضو وجود دارد
    1- روش پیش کشیدگی
    2- روش پس کشیدگی
    سیستم پس کشیده به دو روش اجرا می شود
    سیستم چسبیده
    عملکرد دوغاب
    عملکرد غلاف
    مزایای پس کشیدگی
    1- دهانه بلند
    2- انعطاف طرح
    3- کنترل تغییر شکل و ترک
    4- ارتفاع طبقات

 


پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

 پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

 پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي  ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید


    اولين کارگاه تبادل تجربيات پروژه هاي بهسازي لرزه اي
    مروري بر روش ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي
    با تاکيد بر تجربه اخير
    آيين نامه ها و دستورالعملهاي مورد استفاده
    مرحله اول – تحليل آسيب پذيري ساختمان
    ملاحظات اقتصادي – اجتماعي و توسعه شهري
    عوامل موثردر انتخاب هدف بهسازي
    کنترل هاي لازم با توجه به هدف بهسازي
    گردآوري اطلاعات خطر زلزله با توجه به اطلاعات موجود
    رولوه و تهيه نقشه هاي چون ساخت معماري
    اطلاعات تفصيلي وضعيت موجود سازه‌ و اجزاي غيرسازه‌اي
    ارزيابي کيفي نياز ساختمان به بهسازي
    جدول اطلاعات ساختمان
    روش ارزيابي آسيب پذيري کمي ساختمان هاي بنايي
    مشخصات کلی
    شناژ هاي افقي
    شناژ هاي قائم
    تعيين ديوار هاي سازه اي
    کنترل ظرفيت برشي ديوار هاي سازه اي
    نكات اجرائي
    جمع بندي علل آسيب پذيري
    مطالعه موردي مدرسه مهدي دوست
    نمای شمالی مدرسه مهدي دوست
    پلان مدرسه مهدي دوست
    برنامه شناسايي،سونداژ، آزمايش مصالح و مطالعات ژئوتكنيك مدرسه مهدي دوست
    تهيه نقشه هاي چون ساخت سازه
    مشخصات كلي
    شناژهاي افقي - طبقه همكف
    شناژهاي قائم
    تعيين ديوارهاي سازه اي طبقه همكف
    تعيين ديوارهاي سازه اي طبقه همكف
    كنترل ظرفيت برشي ديوارهاي سازه‌اي (‌مقدار ديوار نسبي )- همكف
    نكات اجرائي
    تهيه طرح مقدماتي بهسازي
    بيشتر اسلايدها به صورت جدول ، تصوير و پلان مي باشد
 


پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

فهرست مطالب

 


    معرفی ساختمان سه طبقه
    مطالعه موردی يک ساختمان سه طبقه
    وزن زياد سازه به واسطه وجود ديوارهای سنگين
    پيشنهاد سه گزينه و انتخاب گزينه برتر
    سيستم باربر جانبی منتخب
    معرفی ساختمان پنج طبقه
    مطالعه موردی يک ساختمان پنج طبقه
    پيشنهاد سه گزينه و انتخاب گزينه برتر
    سيستم باربر جانبی منتخب
    تحليل استاتيکی غيرخطی
    بر اساس دستورالعمل (روش استاتيکی غيرخطی)
    منحنی های رفتاری مهاربند (جفت ناودانی)
    تاثير ميانقاب های آجری در ساختمان سه طبقه
    تاثير ميانقاب های آجری در ساختمان پنج طبقه
    پوش متناسب با نيروهای جانبی حاصل از تحليل طيفی در امتدا دعرض ساختمان سه طبقه
    پوش متناسب با نيروهای جانبی حاصل از تحليل طيفی در امتدا دعرض ساختمان پنج طبقه
    روش استاتيکی غيرخطی
    تحليل استاتيکی خطی
    تفاوت ها
    کنترل پی ساختمان
    مقايسه کنترل پی ساختمان پنج طبقه بر اساس سه روش
    مقايسه ميزان فولاد تقويتی
    مقايسه نتايج حاصل از تحليل های استاتيکی معادل و استاتيکی غيرخطی
     ساختمان سه طبقه
    مقايسه نتايج حاصل از تحليل های استاتيکی معادل ويرايش سوم 2800 و استاتيکی غيرخطی
    ساختمان پنج طبقه
    برخی از جزييات بهسازی لرزه ای
    جمع بندی
    ضرورت ها:
    چالش ها:
    راهکار پيشنهادی

 

 


پاورپوينت پلان آشپزخانه با جزئيات - 7 اسلاید

پاورپوينت پلان آشپزخانه با جزئيات - 7 اسلاید

پاورپوينت پلان آشپزخانه با جزئيات - 7 اسلاید

پاورپوينت پلان آشپزخانه با جزئيات - 7 اسلاید

    پلان  يخچال: كره و تخم‌مرغ‌‌‌ها را از يخچال برداشتم و كنار گاز بر روي ميز قرار دادم
    پلان سينك: ماهيتابه را از روي كمد برداشتم و بر روي گاز قرار دادم
    پلان گاز: بعد از اينكه ماهيتابه را روي گاز قرار دادم، گاز را روشن كردم
    پلان كره و تخم‌مرغ را از روي ميز برداشتم و داخل ماهيتابه قرار دادم
    پلان از كنار يخچال از روي ميز نمك و فلفل را برداشتم و به تخم مرغ زدم
     مثلث كار در آشپزخانه


پاورپوينت بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید


    قسمت اول   قسمتهاي مختلف يك راه 
    قسمت دوم     مقدمه
    چند نمونه نقايص ومعايب راههاي آسفالته 
    انواع تركهاي راههاي آسفالته
    ب- مرمت ترك 
    2- ترك لبه اي
    ترك انعكاسي 
    انواع تغيير شكل راههاي آسفالت
    كنار رفتن و موج دار شدن اسفالت
    نشست در راههاي آسفالته 
    تورم در راههاي آسفالته 
    پيدايش اضمحلال در راههاي آسفالت 
    مرمت چاله 
    فرسايش راههاي آسفالته 
    روزدن قير در راههاي آسفالته 
    رو زدن قيردر راههاي آسفالته عبارتست از حركت قير در سطح قشر آسفالت
    قسمت سوم 
    روکش آسفالت خیابان ها
    تاثیرطراحی مناسب چیست؟
    روکش کردن
    زه کشی
    اجرای صیحیح عملیات اجرایی 
 


پاورپوينت بادگير- 32 اسلاید

پاورپوينت بادگير- 32 اسلاید

پاورپوينت بادگير- 32 اسلاید


    مقدمه
    ضرورت و اهميت بادگير
    طرز كار بادگير
    معماري و انواع بادگير
    بادگير چپقي
    بادگير اردكاني
    بادگير كرماني
    بادگير يزدي


جهت تقويت عملكرد خنك سازي بادگير و استفاده از برودت تبخيري (4) ۞، از روش هاي ديگري نيز استفاده مي شده است. به عنوان مثال، در شهر بم بادگيري وجود دارد كه از ساختمان، حدود 50 متر فاصله دارد و با يك كانال زيرزميني به آن مرتبط است. در بالاي اين كانال، يك باغچه قرار دارد. بعد از آبياري باغچه، رطوبت آن به ديوار هاي كانال ارتباطي نفوذ مي كند و نسيم بادي كه از بادگير به سمت ساختمان جريان دارد را خنك تر مي نمايد. در بعضي از موارد نيز در روي دهانه بادگير، حصير، سوفال و يا بوته هاي خار قرار مي دادند و روي آن آب مي پاشيدند و بدين طريق رطوبت و برودت هاي هواي ورودي را افزايش مي دادند. تا پيش از پيدايش يخچال برقي، در بسياري از خانه ها، مواد غذايي را در محوطه زير بادگير نگاه مي داشتند تا خنك بماند و دير تر فاسد شود.
بادگير و هواكش روي گنبد و يا بام، جزء جدايي ناپذير آب انبار هاي نواحي مركزي ايران است.


پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

 پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

فهرست مطالب

 
– تـــــــــــــــاریخچه
 
-تئوری میراگر های جرمی
 
-اجزای تشکیل دهنده میراگر
 
-نمای شماتیک از عملکرد TMD
 
-انواع میراگرهای TMD در سازه ها
 
١-     میراگر جرمی تنظیم شده جابجائی
 
-مثال های استفاده ازTMD
 
١-     برج جان هانکوک
 
١-     مرکز Citicorp
 
١-     برج ملی کانادا (برج مخابراتی تورنتو)
 
١-     برج بندر چیبا در ژاپن
 
-میراگر های جرمی اولیه دارای معایبی هستند :
 
-تغییرات در میراگرهای جدید :
 
-نمونه ای از TMD های جدید در برج Ten Bosch ناگاساکی
 
٢-     میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی
 
-سایر نمونه ها
 
-نمودارهای مقایسه ای
 
-کارآیی سیستم های TMD
 
-منابع و مراجع
 
 


پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه  - 57 اسلاید


 
فهرست مطالب:
معرفی روستا
بررسی مشخصات عمومی روستا از نظر تاثیر بر معماری،کالبد و بافت
اقلیم و جغرافیا و اثر آن بر معماری
نقشه هوایی کرمانشاه نقشه هوایی روستای بابا جان نقشه درون شهری شهر کرمانشاه
وجه تسمیه
مشکلات روستا از دید اهالی
مشکلات کالبدی – محیطی
مشکلات اقتصادی
مشکلات اجتماعی
اب کشاورزی
روش دفن زباله
قبرستان روستا
خدمات روستا
شیب عمومی و شیب روستا و اصلاح شیب
نقشه محله بندی ومراحل گسترش کالبدی در روستا
نقشه شبکه و سلسله مراتب روستا
وضعیت خدمات به تاسیسات وامور زیربنایی
وضعیت جمعیت روستا کاربری های اراضی در روستا
مدرسه و مسجد موجود در روستا
بررسی معماری وآسیب شناسی گونه ها پلان خانه ی میانی
فضاها
سیرکولاسیون و دسترسی
زون بندی
بررسی خانه ی قدیمی


پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید


    مقدمه
    انواع زمین
    الف ـ زمینهای خاکریزی شده ( زمینهای خاک دستی):
    ب ـ زمینهای ماسه ای :
    د ـ زمینهای رسی :
    د ـ زمینهای رسی :
    تعریف پی
    مهندسی پی:
    پی کنی در انواع زمین ها :
    پی کنی در زمینهای دج :
    پی کنی در زمینهای ماسه ای :
    .پی کنی در زمینهای سنگی :
    پی کنی در زمینهای شیبدار :
    پی:
    تعریف پی:
    ابعاد پی
    انواع پی:
    . پی سنگی :
    .پی آجری :
    . پی شفته ای :
    . پی بتنی :
    . پی های نقطه ای:
    لایه های پی های نقطه ای:
    . پی های نواری:
    . پی های گسترده:
    . پی صفحه ای :
    . پی های مشترک :
    . پی باسکولی :
    . پی های کلاف شده :
    . پی های شمعی :
    میلگرد های کف پی
    انواع شمع ها و مشخصات ظاهری آن ها
    شمع هاي فولادي :
    شمع هاي بتني:
    شمعهاي چوبي:
    . شمعهاي کلاس:C
    شمعهاي مرکب (مختلط) :
    شمع اتکايي:
    شمع اصطکاکي:
    شمع تراکمي:
  +مقایسه انواع شمع کوبها


پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

 پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

 پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید


    اهداف درس:
    طرح درس :
    فصل اول : پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد
    1- تعاريف و مفاهيم
    2- سابقه شهرهاي جديد
    3- شهر و نظريه هاي اجتماعي
    4- نظريه توسعه پايدار
    5- نظريه توسعه پايدار شهري
    6- نظريه باغشهرها
    7- نظريه شهرك هاي اقماري
    8- طرح حومه نشيني
    9- نظريه واحدهاي همسايگي
    10- نظريه هايي در باب شهرهاي جديد
    11- شهرهاي جديد و طرح ريزي نوين
    12- روند شهرهاي جديد
    13- نتيجه گيري
    شهر و نظريه هاي اجتماعي
    نظريه هاي اجتماعي و شهر
    مكتب آرمان گرايي
    مكتب اصلاح گرايي
    مكتب شيكاگو
    مكتب مدرنيسم
    مكتب فرامدرنيسم
    مكتب فرهنگ گرايي
    مكتب آمايش انساني
    نظريه توسعه پايدار
    تعاريف و مفاهيم
    فصل دوم: شهرهاي جديد مستقل
    شهرهاي جديد اقماري
    شهرهاي جديد پيوسته
    شهرهاي موازي
    واحد توسعه
    شهرهاي جديد سرريز پذير
    پايتختهاي جديد
    شهرهاي جديد صنعتي
    فصل سوم: كشورهاي اروپايي
    كشورهاي اسكانديناوي
    كشورهاي امريكايي
    كشورهاي سوسياليستي
    كشورهاي آسيايي
    كشورهاي افريقايي
    نتيجه گيري
    فصل چهارم:   تحولات شهر و شهرنشيني در ايران
    انباشتگي جمعيت در شهرهاي بزرگ
    تحولات برنامه ريزي طرحهاي شهري و ناحيه اي در ايران
    سابقه ي ايجاد شهرهاي جديد در ايران
    دلايل ايجاد شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    بررسي مسائل مربوط به شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    نتيجه گيري
    فصل پنجم: برنامه ريزي شهرهاي جديد
    كليات مراحل برنامه ريزي
    مطالعات آمايش سرزمين
    طرح ريزي كالبدي
    مطالعات ناحيه شهري
    مطالعات مكان يابي
    مطالعات محدوده راهبردي
    مطالعات طرح توسعه و عمران
    مطالعات طرح آماده سازي
    مطالعات و تهيه طرح تفصيلي
    شركت عمران شهر جديد
    چهارچوب مكان يابي شهرهاي جديد
    شاخصهاي فيزيكي
    شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي
    شاخصهاي محيط زيست
    شاخصهاي سياسي
    شاخصهاي تهيه نقشه مبنا
    چهارچوب برنامه ريزي شهرهاي جديد
    پيش بيني جمعيت و اشتغال
    برنامه ريزي اجتماعي و الگوي همجواري
    برنامه ريزي مسكن
    برنامه ريزي تقسيمات كالبدي
    برنامه ريزي حمل و نقل و تأسيسات زيربنايي
    پيش بيني ميزان هزينه ها و چگونگي سرمايه گذاري
    برنامه ريزي پدافند
    مطالعات طراحي
    برنامه ريزي مديريت شهر جديد
    ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد در ايران
    نتيجه گيري
    فصل ششم: الگوي طبقه بندي شهرهاي جديد در ايران
    شهرهاي جديد تهران
    شهر جديد پرديس
    شهرهاي جديد اقماري
    شهرهاي جديد پيوسته
    شهرهاي شركتي


پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

 پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

 پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

72 اسلاید


فهرست مطالب
 
مشخصات اصلی هر بتن
تاریخچه
مواد تشکیل دهنده بتن خود تراکم
طرح اختلاط 
حدود شاخص های بتن خود تراکم
افت یا انقباض خودبخود
خزش
مشخصات بتن خود تراکم
دلایل گسترش بتن خود تراکم در دنیا
کاربردهای اجرائی ویژه با بتن خود تراکم
آزمایش های بتن خود تراکم
روش انجام آزمایشات
منابع


پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

مقدمه
ساختمان کنترل و BCR
ساختمان نگهبانی
فنداسیون سازه های پست
مراحل اجرای فنداسیونها
گچ ریزی
بتون ریزی مگر
اجرای پد فنداسیون
اجرای پداستال
بکفیل


پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی

فهرست مطالب
مقدمه
محل احداث ساختمان
قبل از شروع یک طرح ساختمانی
انواع زمین
انواع نقشه های ساختمانی
تخریب و گود برداری
رعایت اصول ایمنی در تخریب
عکس های زیر نمای از تخریب را نشان میدهد
گود برداری
رعایت اصول ایمنی در گودبرداری
طریقه ی اجرای سازه نگهبان یا شمع کوبی
طریقه اجرای شمع فلزی      
شکل زیر نمایی از شمع بندی را نشان میدهد
عکس زیر نمایی از گودبرداری را نشان می دهد
تجهیز کارگاه
پی کنی
نمایی از پی کنی
کرسی چینی
نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی
نمونه ای از کرسی چینی
برش میلگرد
برش میلگرد با قیچی
قیچی
انبار کردن میلگرد
نمونه ای از انبارکردن میلگرد     
خم کردن میلگرد ها
خم کردن میلگردها
اجزای اصلی ساختمان فلزی    
ساختمان فلزی  
مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی  
عکس های زیر نمایی از آرماتور بندی
فونداسیون گسترده را نشان میدهد
نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکبرداری   
نمایی از بتن ریزی فنداسیون          
بتن مگر - صفحه کف ستونی وبولت
بولت  (bolt)
نمایی از اتصال صفحه کف ستون در فنداسیون گسترده  
اجزای تشکیل دهنده ساختمان های فلزی  
عکس های زیر نمایی ازاتصال ستون به صفحه
عکس زیر نمایی از برپا کردن ستون
عکس زیر نمایی از وارسی مایع نافذ جوش
تیرهای اصلی               
چگونگی اتصال تیر به ستون  
نمایی از اتصال تیربه ستون          
تیرهای لانه زنبوری
نمایی از پر کردن حفره ها توسط ورق تقویت کننده  
بادبند  
اجرای سقف تیرچه بلوک       
عوامل تشکیل دهنده سقف          
نمایی از تیرچه          
نمایی از میلگردهای ممان منفی     
نمایی از میلگردهای حرارتی          
نمایی از قلاب اتصال         
نمایی از کلاف عرضی           
نازک کاری              
مزایا و معایب ساختمان فلزی     
منابع


پاورپوینت بررسی عايق کاری در ساختمان - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی عايق کاری در ساختمان - 35 اسلاید

 پاورپوینت بررسی عايق کاری در ساختمان - 35 اسلاید

 پاورپوینت بررسی عايق کاری در ساختمان - 35 اسلاید

 

فهرست مطالب
مقدمه
انواع عایق کاری
عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟ 
 چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟ 
 چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها 
تصویر اول تلفات حرارتی در تابستان 
تصویر  دوم تلفات حرارتی در زمستان 
درزگیری :
ميزان نياز به عايقكاری و ايزولاسيون 
بلوك شيشه اي
مشجرکردن شیشه ها
طریقه نصب ورق مات کن روی شیشه
پشم سنگ
آناليز شيميايي و مواد تشكيل دهنده آن 
عايقهاي سيليكات
عايقهاي مركب يا چند لايه
عايق هاي سپر تابشي
عايق هاي منعكس كننده
عايق هاي شيشه

 


پاورپوینت معماری درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4- 103 اسلاید

پاورپوینت معماری درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4- 103 اسلاید

پاورپوینت معماری درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4- 103 اسلاید

پاورپوینت  معماری درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4- 103 اسلاید

  فهرست:
 
هدف از طراحی درمانگاه
تعریف درمانگاه
شرایط ساختمانی تجهیزاتی و پرسنلی
جهت
اشکال ساختمانی  درمانگاه بیماران  سرپایی
راهروها
درها
پله  هاو رمپها
آسانسور
مسیر یابی
بخش های مراقبت
اتاق پرستارها
نورپردازی
تسهیلات گرمایشی  و سرمایشی
سرویس های بهداشتی
فضاهای پیشنهادی
šفضاهای پشتیبان وسایر فضاها :
راهنمای طراحی معماری درمانگاه
مکانیابی و طراحی فضا
نام فضا
سطح  یا ابعاد(متر مربع)
 
قسمت کودکان
دیاگرام روابط فضایی کودکان:
قسمت چشم پزشکی
قسمت ریوی
دیاگرام روابط فضایی چشم پزشکی:
قسمت گوارش
قسمت مغز و اعصاب
دیاگرام روابط فضایی مغزواعصاب:
دیاگرام روابط فضایی اورتوپدی:
دیاگرام روابط فضایی قسمت قلب:
قسمت زنان و زایمان
قسمت دندان پزشکی
دیاگرام روابط فضایی بخش زنان:
دیاگرام روابط فضای دندان پزشکی:
ریزفضاهای قسمت اورژانس
قسمت های معاینه و درمان  اورژانس
قسمت پشتیبانی بخش اورژانس
ریزفضاهای رادیولوژی
نکات مورد توجه در مراکز پرتوپزشکی
ریز فضاهای آزمایشگاه
ریز فضاهای بانک خون
ریز فضاهای داروخانه
رخشویخانه
آشپزخانه و رستوران
استریل مرکزی
 
دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک:
دیاگرام روابط فضایی ورودی ولابی:
جانمایی فضاها در طبقات
دیاگرام :
سیرکولاسیون بیمار در درمانگاه
سيركلاسيون بيمار بستري
مسیر و مراحل کار در منطقه مصاحبه و معاینه
سیرکولاسیون وسایل
مسیر بیمار سرپایی به درمانگاه
سیستم تفکیک معاینه/مصاحبه
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره یک سیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره دوسیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره سه سیستم ترکیبی
یک نمونه فضای مصاحبه ومعاینه ترکیبی
نمونه های مشخص درمانگاه
فضاهای  مختلف این دو درمانگاه به شرح زیر است
سرویس  های بهداشتی مراجعین
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با یک راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
تریا(8
سرویسهای بهداشتی(7
 
اتاق کادر پرستاری(6
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
برانکارد(16
قفسه وسایل تمیز(15
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
راهروی انتظار(25
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با یک راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
اتاق کادر پرستاری (6
سرویسهای بهداشتی(7
تریا
تریا(8
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
قفسه وسایل تمیز (15
برانکارد(16
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
(25راهروی انتظار
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با دو راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
اتاق کادر پرستاری (6
سرویسهای بهداشتی(7
تریا(8
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
قفسه وسایل تمیز (15
برانکارد(16
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
(25راهروی انتظار

 


پاورپوینت بررسی تزئینات و معماری داخلی - 71 اسلاید

پاورپوینت بررسی تزئینات و معماری داخلی - 71 اسلاید

پاورپوینت بررسی تزئینات و معماری داخلی - 71 اسلاید

پاورپوینت بررسی تزئینات و معماری داخلی

فهرست مطالب
مقدمه
هدف معماری داخلی
ویژگیهای روحی ـ روانی
هنر یک مهندس معمار
تفاوت معماری و دکوراسیون داخلی چیست؟
هفت اصل طراحي داخلي
دکوراسیونِ یک فضا،
سه دسته عمده
نقش دکوراسیونی وتزئینی
تابلوها
انتخاب قاب
انتخاب رنگ دیوارها
انتخاب کفپوش
انتخاب مبلمان و نحوه قرار گیری
نورپردازی
استفاده از طبیعت
رنگ در معماری داخلی
اصطلاحات متداول طراحان دكوراسيون
رنگ زمينه
رنگ هاي متضاد
رنگ هاي سرد
رنگ هاي مكمل
رنگ هاي غالب
يك خانواده رنگي
رنگ هاي خنثي و رنگ سفيد
رنگ هاي خنثي
جلب نظر بيننده به طرف اثرهنري تابلو
تأثيرات حاصل ازرنگ ها
رنگ‌های گرم و سرد
رنگ سبز در دكوراسیون
رنگ آبی در دكوراسیون
رنگ زرد دردكوراسیون
رنگ قرمز در دكوراسیون
رنگ قهوه‌ای در دكوراسیون
رنگ مشكی در دكوراسیون
رنگ‌های مناسب برای یك اتاق خواب
شومینه
پرده در طراحی داخلی
كف فضاي نشيمن
وسايل گرمازا


پاورپوینت بررسی ویژگیها و تکنولوژی اجرای نماهای خشک - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی ویژگیها و تکنولوژی اجرای نماهای خشک - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی ویژگیها و تکنولوژی اجرای نماهای خشک - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی ویژگیها و تکنولوژی اجرای نماهای خشک - 52 اسلاید


فهرست مطالب
مقدمه
مزایای روش اجرای نمای خشک
صرفه جویی در زمان
طراحی مهندسی ساختمان و کاهش پرت مصالح
سازگاری رفتار مصالح در مقابل تغییرات دمایی جوی
کاهش هزینه بازسازی و ترمیم، افزایش عمر مفید و امکان بازیافت دوباره مصالح به کار گرفته شده
کاهش حجم و وزن اسکلت و فونداسیون ساختمان
سازگاری با آخرین استادنداردهای ملی و جهانی
عایق حرارتی و صوتی
کاهش وزن و انطباق با آیین نامه‌های زلزله
اجرای نمای کامپوزیت
روش ثابت (Fixing):
روش ریلی ((Hanging:
روش (H، L):
سیستم ثابت با زیر سازی آلومینیومی (فیکس ریلینگ
تفاوتهای روش ثابت و ریلی
مزایای سیستم هنگ
Trespa چیست
Thicknesses & weight
مزایای ایجاد کانال گردش هوا در پشت پانل
نفوذ پذیری هوا
محافظت در برابر باران
عایق حرارتی- جلوگیری از ایجاد پل های حرارتی
حفاظت در مقابل تابش نور خورشید
حفاظت آکوستیک
مزایای استفاده از پانل های Trespa نسبت به رقبا
قواعد کلی
 ایجاد کانال هوا، در پشت نما
رعایت حد فاصل پروفیل های عمودی
درز های انبساطی (Expansion joint)
 نحوه حمل پانل ها
 انتخاب ضخامت پانل
سیستم نصب با پیچ و پرچ نمایان
سیستم نصب با پیچ پنهان
سیستم نصب از طریق پروفیل های آویز ( هنگ )
فاصله بین پروفیل های افقی
نحوه اتصال قلاب ها
روش نصب با چسب به شرح ذیل می باشد
نحوه برش و سوراخ کاری پانل های ترسپا
سوراخ کاری
نصب پانل ها در خطوط منحنی
برای از بین بردن لکه ها به نکات ذیل توجه شود.
 لکه های سیمان
لکه های روغنی:
لکه های چسب
 لکه های رنگ
 خراش ها
تمیز کردن گرافیکی ( رنگ اسپری )
تعمیر و نگهداری
عايق کاري حرارتي در ساختمان و نماي خشک
اصول کلىﺑﻬينه سازى مصرف انرژى 
مقاومت حرارتي
انواع عایق کاری حرارتی در ساختمان¬ها 
مزایا ی عایق کاری حرارتی 
سیستم های نمای خشک 
 


پاورپوینت بررسی نمونه های سبک معماری بیونیک - 22 اسلاید

پاورپوینت بررسی نمونه های سبک معماری بیونیک - 22 اسلاید

پاورپوینت بررسی نمونه های سبک معماری بیونیک - 22 اسلاید

پاورپوینت بررسی نمونه های سبک معماری بیونیک

فهرست مطالب

المپیک آبی لندن (منطقه استرات‌فورد در شرق لندن )
سقف موجی شکل
برج کاکتوس
پل هزاره لندن (به انگلیسی:Millennium Bridge )
شهرک علم و هنر والنسيا، اسپانيا
ورودي شهر علم و هنر
موزه علمScience Museum
افلاک نما Hemisferic
خانه اپرا Opera House  
موزه هنر میلواکی  
ساختمان آنتی اسموک Anti Smoke
برج فراز پل رابلینگ


پاورپوینت تحلیل دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران - 37 اسلاید

پاورپوینت تحلیل دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران - 37 اسلاید

 پاورپوینت تحلیل دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران - 37 اسلاید

 فهرست مطالب

مقدمه

مشخصات بنا

جزییات بنا

پلانهای بنا

سایت پلان

پلان طبقات

تحلیل پلان

کیفیت فضایی

دیاگرام ارتباطی

تصاویر

نماهای دانشکده.


پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید


فهرست مطالب

تاریخچه
آمار دانشجويان و كادر هيات علمی و پشتيبانی   
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان زیر زمین اول
پلان  زیرزمین دوم
بررسی پلان ها
تحلیل پلان ها
تحلیل برنامه فیزیکی مجموعه


پاورپوینت بررسی آثار و بیوگرافی نورمن فاستر - 108 اسلاید

پاورپوینت بررسی آثار و بیوگرافی نورمن فاستر - 108 اسلاید

 پاورپوینت بررسی آثار و بیوگرافی نورمن فاستر - 108 اسلاید

 پاورپوینت بررسی آثار و بیوگرافی نورمن فاستر - 108 اسلاید
فهرست مطالب
 
زندگی نامه:
 
تحصیلات و مدارک
 
عضویت انجمن معماران سلطنتی 
 
دفتر معماری فاستر و همکاران 
 
طراحی ورزشگاه سرپوشیده فرانکفورت 
 
وسیع ترین طرح شهر سازی در اروپا 
 
دفتر معماری سر نورمن فاستر و همکاران 
 
بررسی آثار
 
پارلمان آلمان (رایشتاگ)
 
از نظر اقلیمی در تابستان 
 
عناصر به كار رفته در طرح هاي نورمن فاستر،‌ 
 
شعبه مرکزی بانک فرانکفورت 1997
 
مصالح و سیستمهای بکار رفته در این بنا 
 
آسمانخراشهای جدید نورمن فاستر
 
دو برج چند منظوره دفاتر اداری
 
ورزشگاه ویملی
 
پارلمان آلمان
 
هرم صلح فاستر
 
یادمان ملی 
 
تالار شهر لندن
 
هندسه نامتعارف سازه
 
طراحی اتوبوس دو طبقه
 
آسانسوری در نیویورک که گالری هنری است،
 
پل میلائو 
 
آمارهای جالب
 
زِنیتِ نورمن فاستر؛ هرمنوتیک دینامیسم و انعطاف پذیری 
 
موزه ملی شیخ زاد (پنکه های عربی)
 
نورمن فاستر و طراحی هواپیما
 
ساختمان پارلمان آلمان
 
ساختمان ریشتاگ 
 
گنبد ساختمان ریشتاگ
 
فرودگاه بین المللی هنگ کونگ، چک لاپ کوک
 
دفتر مركزي بانك هنگ كنگ شانگهای
 
دفتر مرکزی سويس ری
 
دفتر مركزي شركت بيمه ويليس ,فابر و داماس ,ايپسوويچ (سافولك)
 
مجموعه الفيضيه، رياض عربستان سعودي
 
برج سده يا قرن ، بونكيو ، توكيو
 
شركت رنو در انگلستان
 
پارك ميكرو الكتورونيك ، نئودروف ، داسبورگ
 
پايانه مسافربري و فرودگاه استانزتد لندن
 
دفترها و استوديوهاي جديد بی بی سی در پورتلند
 
كاره دارت 
 
نگارخانه ساكلر
 
دفترهای  بی3 در پارک استاکلی
 
دفتر مركزي شركت تلويزيوني آی تی ان در لندن
 
مركز هنرهاي تجسمي سانزبوري
 
دانشكده حقوق دانشگاه كمبريج
 
مركز نمايشگاه ها و همايش هاي اسكاتلند
 
دفتر مركزي كامرزبانك
 
مرکز تفریحی خان شاتیری در قزاقستان
 
  منابع
 
 


پاورپوینت بررسی ویژگی های اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی ایران - 22 اسلاید

پاورپوینت بررسی ویژگی های اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی ایران - 22 اسلاید

پاورپوینت بررسی ویژگی های اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی ایران - 22 اسلاید

پاورپوینت بررسی ویژگی های اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی ایران - 22 اسلاید

فهرست مطالب
چکیده
ویژگی اقلیم سرد 
اصول کلی و عمده در معماری بومی این مناطق 
كليات آب و هوايي اين منطقه
فرم بنا 
بنای مسطح
استفاده از پلان های متراکم و فشرده
استفاده از مصالحی با ظرفیت و عایق حرارتی
استفاده از پنجره های سقفی 
اتاق‌هاي کوچک با ارتفاع کم 
کالبد شهری و روستایی
نوع مصالح
ویژگی های معماری بومی اقلیم سرد وکوهستانی 
تحليل بنا 


پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

 پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

فهرست مطالب
 
مقدمه
 
آلودگی صوتی  
 
آلودگي صوتي و تاثيرات آن 
 
كاهش صداي رفت و آمد 
 
برآورد قانون سبز 
 
صدا چيست؟
 
ترازهاي معمول صدا
 
مقياس خطي شنوايي 
 
درك صدا(تشخيص صدا)
 
انواع صدا
 
صداي پيوسته
 
صداي منقطع
 
صداي ضربه اي ( كوبه اي)Impulsive Noise  
 
طنين ها در صداTones In noise  
 
صداي داراي فركانس كم
 
انتشار صدا در محيط
 
عوامل موثر بر انتشار صدا
 
مهمترين عوامل موثر بر انتشار صدا 
 
انواع منبع صوتي
 
منبع نقطه اي:
 
منبع خطي:
 
موانع
 
كاهش صدا توسط يك مانع به دو عامل بستگي دارد
 
كاهش اتمسفري
 
باد ودما
 
اثرات زمين
 
صدا در دريافت كننده
 
شناسايي منابع صدا
 
صداي محيط:
 
صداي ويژه:
 
صداي باقيمانده:
 
اندازه گيري صدا
 
استفاده از آمار
 
اندازه گيريهاي 7روزه يا 2 ساعته؟
 
مفهوم صوت تعاریف موجود و معیارهای اندازه گیری صوت
 
امواج صوتی در مایعات، گازها و جامدات
 
امواج صوتی در جامدات
 
عوامل وابسته به صوت
 
اصوات با تن(آهنگ) خالص و باند پهن
 
معیارهای اندازه گیری شدت و رسایی صوت
 
میزان سطح آستانه شنوایی و تعریف فشار صوت مبنا
 
دسیبل واحد اندازه گیری صوت
 
مقیاس های سنجش صوت
 
منابع تولید کننده آلودگی صدا
 
تعیین صدای یک بزرگراه
 
اثرات آلودگی صدا بر انسان و محیط
 
واکنش های دستگاه شنوایی نسبت به سروصدا:
 
تطبیق
 
تغییر موقت آستانه شنوایی
 
تغییر دائمی آستانه شنوایی
 
تغییر آشتانه شنوایی غیر قابل بازگشت
 
اثرات سروصدا بر گوش
 
کاهش موقت در قدرت شنوایی
 
کاهش دائمی و غیر قابل بازگشت قدرت شنوایی
 
صوت ضربه ای( صدای کوبه ای)
 
طنین صدا
 
عوامل موثر در تغییرات آستانه شنوایی
 
نقص در شنوایی
 
معیار خطر کر شدن
 
کاهش ساعات کاردر صورت افزایش شدت سرو صدا
 
اثرات روانی سروصدا
 
اثر سروصدا بر خواب
 
اثر سروصدا بر انجام کار
 
اثر سروصدا بر آسایش انسان
 
کنترل صدا
 
میزان کاهش شدت صوت 
 
زنجیره صدا، منبع،مسیر، دریافت کننده
 
سروصدای ناشی از منابع مولد صدا 
 
کاهش صدا توسط موانع
 
اثرات امواج صوتی معلق درهوا و امواج صوتی ضربه ای در عایق سازی صوت
 
عایق سازی امواج صوتی معلق در هوا 
 
قدرت عایق کنندگی صوت 
 
شرایط لازم جهت بدست آوردن عایق صوتی مناسب
 
شرایط اصلی برای موثر بودن دیواره های چندتایی
 
طراحی مناسب سایت پلان
 
استفاده از کاربردی های با آسیب پذیری کمتر به عنوان حایل
 
طراحی مناسب در خصوص ارتفاع ساختمان ها
 
طراحی مناسب محوطه سازی
 
انتخاب گونه های گیاهی مناسب
 
رعایت نکات ترافیکی داخل سایتها و
 
7- طراحی معماری مناسب داخلی
 
رعایت نکات ترافیکی داخل سایتها (شیب، شعاع قوس ها و...):
 
عایق بندی ساختمان ها در برابر صوت
 
استفاده از موانع صوتی
 
دیوارهای عمودی
 
موانع زمینی
 
راه حل در بزرگراهها


پاورپوینت 3D PANEL پانلهای سه بعدی - 40 اسلاید

پاورپوینت 3D PANEL پانلهای سه بعدی - 40 اسلاید

 پاورپوینت 3D PANEL پانلهای سه بعدی - 40 اسلاید

 پاورپوینت 3D PANEL پانلهای سه بعدی - 40 اسلاید

فهرست مطالب
پانلهای  سه بعدی  چیست ؟
خواص  پانلهای  سه بعدی
انواع  پانلهای  سه بعدی 
موارد  استفاده  از  پانلهای  سه بعدی  دیواری  و  سقفی
 ایجاد ساختمان با پانل سه بعدی و با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه 
بتن پاشی روی پانلهای مشبک سه بعدی  
روش کار گذاری لوله های برق ،تلفن،کلید وپریز
کارگذاری قاب پنجره و چهار چوب فلزی درها
روش کارگداری لوله های آب و فاضلاب
گچ کاری در دیوارهای داخلی و زیر سقف
نما سازی روی پانلهای مشبک
مصالح  روی پانلهای  مشبک 
3D  پانل های  تولیدی  دارای  مصارف  زیر  می باشند 
پارا مترهای معماری
صرفه جویی در مصرف انرژی
کاهش جرم ساختمان
عملکرد سازه ای
تاسیسات ساختمانی
سرعت در اجرا
مقاومت در برابر آتش سوزی
صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی 
حوادث غیر مترقبه 
چند  نمونه  از  استفاده  سيستم  نوين  اجراي  ساختمان  با  پانلهاي  سه بعدي 
هزینه های مقاوم سازی با این نوع پانل ها چقدر می شود؟ 
چطور می توان ساختمان های مقاوم داشت، در عین حال که سرعت و دقت اجرا را بالا برد؟ 
علت سبک سازی چیست؟ 
چرا در کشور، در زمینه سبک سازی ناموفق بوده ایم؟ 
در مبحث طرح بهینه ساختمان، در رابطه با نوع اسکلت ساختمان، چه نکاتی را باید دقت کنیم؟
 اسکلت بتن آرمه، اسکلت فلزی و یا حالت ترکیبی 
فلسفه های نوین در طراحی لرزه ای
تاریخچه تری دی پانل
تحقیقاتی که بر روی این نوع سیستم سازه ای انجام گرفته است، به چند دسته تقسیم می شود
مراحل اجرا 


پاورپوینت تاب آوری شهری - 76 اسلاید

پاورپوینت تاب آوری شهری - 76 اسلاید

پاورپوینت تاب آوری شهری - 76 اسلاید

پاورپوینت تاب آوری شهری  - 76 اسلاید


تاب آوری چیست؟
واژه شناسی تاب آوری
تعاریف
خطرپذیری بلایا
چرا شهرها در معرض خطرپذیری هستند؟
شهر تاب آور در برابر بلایا چگونه شهری است؟
دستورکار جهانی و کمپین تاب آورسازی ملت ها و جوامع
فصل اول : چرا باید در کاهش بلایا سرمایه گذاری کرد؟
مزایای سرمایه گذاری در کاهش خطرپذیری بلایا و تاب آوری
سرمایه گذاری در تاب آوری یک فرصت است
جهت گذاری سیاست ها
فرصتی برای تقویت مشارکت
کاهش خطرپذیری بلایا تلاشی جمعی است
فصل دوم : اصول ده گانه برای تاب آور سازی شهرها در برابر بلایا
اصول دهگانه برای تاب آورسازی شهرها
اصل 1: سازماندهی و هماهنگی
اصل 2: تامین مالی و منابع
اصل 3: ارزیابی خطرپذیری چندگانه – خطرپذیری های خود را بشناسید
اصل 4: حفاظت و ارتقاء زیرساخت ها و تاب آور
اصل 5: محافظت از تاسیسات حیاتی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان)
اصل 6: مقررات ساختمان و برنامه ریزی کاربری اراضی
اصل 7: آموزش و آگاهی عمومی
اصل 8: حفاظت از محیط زیست و تقویت زیست بوم ها
اصل 9: آمادگی موثر، هشدار و واکنش سریع
اصل 10: بازتوانی و بازسازی جوامع
فصل سوم : چگونگی به کار بستن اصول ده گانه برای تاب آور نمودن شهرها
نقاط عطف و برنامه ریزی استراتژیک
فرآیند برنامه ریزی فازها و مراحل اجرای اصول ده گانه
مزایاي یک فرایند برنامه ریزي استراتژیک براي تاب آوري
اصول تاب آوری
فازهای عمل
فاز 1: سازماندهی و آماده سازي براي بستر سازي و پیاده سازي ده اصل
فاز 2: تشخیص و ارزیابی خطرپذیری شهر
فاز 3: ایجاد یک برنامه عملیاتی برای شهر ایمن و تاب آور در برابر بلایا
فاز 4: اجرای برنامه
فاز5: پایش و پیگیری
تامین مالی برنامه کاهش خطرپذیری
حرکت به سمت یک استاندارد بین المللی برای مدیریت خطرپذیری بلایا
استاندارد بین المللی ISO 31000:2009
مشارکت کنندگان در کمپین جهانی  تاب آور ساختن شهرها


پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران - 40 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
اصول معماري پایدار
تعامل معماري پایدار و انرژي هاي نو
انرژي خورشید
موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژي خورشیدي
سامانه خورشیدي استاتیک
سامانه پنجره آفتابی
بام آبی
ترموسیفون
سامانه دینامیک خورشیدي
آبگرمکن خورشیدي
سیستم سلولهاي خورشیدي
گرمایش وسرمایش ساختمان و تهویه مطبوع
اجاق هاي خورشیدي
مطالعه موردي خانه تیمبرویک
Hammond مطالعه موردي خانه هاموند
مطالعه موردي خانه ساخته شده توسط دکتر آیت اللهی در شهر یزد
نتیجه گیری
منابع


پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده  - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده   - 21 اسلاید

فهرست مطالب:
مقدمه
شیشه های خود تمیز شونده
شیشه آب دوست
تهیه‌ی شیشه‌های خودتمیزشونده و سازوکار آن
زاویه‌ی تماس آب و تمیزکنندگی
TiO2کاربردهای فوتوکاتالیست
از شیشه‌های خود پاك‌شونده در چه زمینه‌هایی می‌توان استفاده كرد؟
مزایای استفاده از پوشش نانو


پاورپوینت بررسی مباحث اجرایی گودبرداری و سازه نگهبان - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی مباحث اجرایی گودبرداری و سازه نگهبان - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی مباحث اجرایی گودبرداری و سازه نگهبان - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی مباحث اجرایی گودبرداری و سازه نگهبان

 


فهرست مطالب
مقدمه
گودبرداری
تسطیح محوطه
دیوار حائل
پرکردن چاه ها ،قنوات وقطع اشجار
عملیات خاکی
عملیات خاکی به صورت دستی
عملیات خاکی با ماشین
ماشین آلات عملیات خاکی
بیل مکانیکی
بیل مکانیکی
لودر
سازه های نگهبان
چگونگی پایدارسازی دیواره گود
روش های پایدار سازی دیواره گود(سازه نگهبان)
روش مهارسازی(Ankrage)
روش مهارسازی
روش دوخت به پشت(Tie Back)
روش دوخت به پشت
روش دیافراگمی
روش مهار متقابل
روش سپرکوبی
روش میخکوبی(Nailing)
روش اجرای شمع
روش خرپایی مورب
روش خرپایی موازی
سازه های نگهبان وزنی
تخریب ساختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی

 


پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری همگام با طبیعت - 29 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری همگام با طبیعت - 29 اسلاید

 پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری همگام با طبیعت - 29 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری همگام با طبیعت - 29 اسلاید

 
فهرست مطالب
مقدمه
تعاریف ساخت و سازپایدار
اهدف کلی ساختمان‌های پایدار
اصول توسعه ساخت و ساز پایدار 
طراحی پایدار و اصول اولیه آن
درك محیط
ارتباط با طبیعت
درك تأثیرات محیطی
معماری پایدار تركیبی چند ارزشی 
نمونه آثار معماري پايدار
پارلمان آلمان 
 عصر سبز “ 
مفهوم طراحي بر اساس چرخه حيات 
پروژه ادن ،ساحل كورنش ، انگلستان
 پيتر تودي 
مر كز فرهنگي ژان ماري تيبو ، نومه 
نتيجه گيري:


پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

 

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان
 
فصل اول :
1-1معرفی استان
2-1معرفی شهرستان
فصل دوم :
1-2بررسی شرایط اقلیمی روستا
فصل سوم :
1-3بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال در روستا
2-3شناخت و بررسی علل پیدایش روستا 
3-3معابر 
4-3شناخت مراکز تفرجگاهی و زیارتی روستا
5-3بررسی منابع آب آشامیدنی
فصل چهارم :
1-4بررسی فضای کوچه ها
2-4بررسی فضای مسکونی و ترکیب آن
3-4بررسی ساختار کران های سنگی
4-4بررسی فضای داخلی مسجد
5-4بررسی فضای داخلی کران
6-4دیاگرام فضا ها
7-4بررسی قسمت داخلی کران ها
فصل پنجم :
1-5جمع بندی
2-5منابع
 

 


پاورپوینت بررسي تکنیکهای نوین ساماندهی مبلمان شهری - 38 اسلاید

پاورپوینت بررسي تکنیکهای نوین ساماندهی مبلمان شهری - 38 اسلاید

پاورپوینت بررسي تکنیکهای نوین ساماندهی مبلمان شهری - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسي تکنیکهای نوین ساماندهی مبلمان شهری - 38 اسلاید
فهرست مطالب
مبلمان شهری چیست
انواع مبلمان شهری
مبلمان شهری موجود در ایران
نحوه انتخاب مبلمان برتر
سایبان:
سطل زباله:
نیمکت:
نمونه ای از ضوابط اتصال مبلمان به کف
نمونه ای از الگوهای پیشنهادی
نمونه ای از جزئیات اجرایی پیشنهادی


پاورپوینت بررسي ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسي ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسي ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسي ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

فهرست:
مقدمه
شناخت فضاهای مسکونی
فضای ورودی:
وسایل و مبلمان موجود
نشیمن
پذیرایی و نهار خوری
حمام
اتاق خواب والدین
اتاق فرزند کوچک
اتاق فرزند بزرگ
آشپزخانه
سطوح حرکتی
کابینت ها
نور و مصالح مصرفی
انباری
اتاق مهمان
اتاق کار
بالکن یا ایوان
فضاهای مسکونی
مسیرها
سرانه
جدول سرانه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
حداقل مساحت فضاهای مسکونی بر حسب متر مربع


پاورپوینت بررسی و تحلیل شهر تاریخی اورشلیم - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل شهر تاریخی اورشلیم - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل شهر تاریخی اورشلیم - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل شهر تاریخی اورشلیم - 65 اسلاید

فهرست مطالب
 
اورشلیم (jerusalem ) :
پایتخت حکومتی 
ارض موعود 
اقوام و قبایل ساکن در فلسطین
بیت همیقداش 
هیرودیوس کبیر 
آغاز بنای بیت المقدس (بیت همیقداش
اسلام و بیت المقدس 
مسجدالصخره 
قدس امروز
دولت صهیونیستی 
قدس پایتخت
اماکن تاریخی اورشلیم
برج داوود
کنیسای خوربا
کلیسای مهد
کوه هرتسل
موزه اسرائیل
جتسیمانی
صومعه صلیب
احیا و بازسازی بافت تاریخی اورشلیم
طرح تجدید حیات شهر قدیمی 
برنامه پیشنهادی 
مطالعات اولیه شناسایی 
بنای تاریخی دارالایتام 
بافت قدیم اورشلیم
بافت جدید اورشلیم
نقشهٔ مپا موندی به شکل گُلِ سه‌برگ 
نقشهٔ اورشلیم

منابع


القدسُ لنا
     والحقُّ لنا
          النّصرُ لنا
             نَحنُ الغالِبون
به امید آزادیت
               ای قدس


پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید


فهرست مطالب
میراگرها
انواع میرایی در سازه ها
سیستم های کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها
سیستم های کنترل غیر فعال : 
سیستم های کنترل فعال
معایب
سیستم های کنترل فعال
سیستم های کنترل نیمه فعال
سیستم های کنترل دو گانه یا ترکیبی
میراگر های فلزی تسلیم شونده
معرفی میراگر صفحه فولادی (Added Damping and Stiffness) ADAS
مکانیزم میراگر ADAS  با ورق های X شکل
معایب میراگر ADAS  با ورق های  X شکل
میراگر TADAS
رفتار  بار تغییر – مکان میراگرهای ADAS
نمایی از قاب و تجهیزات آزمایش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
نمونه هایی از به کارگیری میراگرهای  ADAS و  TADASدر بهسازی لرزه ای سازه ها
ساختمان کروی شکل living mallدر تایوان 
به کارگیری میراگرهای  ADAS و  TADASدر بهسازی لرزه ای سازه ها در ایران
جمع بندی مزیت های نسبی میراگر TADAS


پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری
 
فهرست مطالب
تکرار منظم 
ساده ترین شکل تکرار 
چهار دسته ضرب اهنگ بصری 
۱)تکرار یکنواخت 
۲) تکرار متناوب 
۳) تکرار تکاملی 
۴)تکرار موجی 
ریتم در طراحی
معماری – ریتم – موسیقی
ریتم موجود در اپرای سیدنی
ریتم موسیقی فضا
ریتم و چگونگی آن در بناهای مختلف
استفاده از یک شکل هندسی برای ایجاد ریتم
اسفاده از یک شکل ناهمگون وایجاد ریتم
تکرار عناصر مشابه : دایره – مربع _ مستطیل
 


پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

 فهرست مطالب

مقدمه
سیستم های کنترل غیر فعال:
معروفترین میراگرهای این دسته
استهلاک انرژی در میراگرهای اصطکاکی
انواع میراگرهای اصطکاکی    
فاکتور های مهم در تعیین بار لغزش عبارتند از:
میراگر اصطکاکی  PALL
عملکرد لرزه ای این دمپر ها
نتایج
کاهش برش پایه برای همه رکوردهای زلزله
میراگر اصطکاکی استوانه ای
اثرمیراگراصطکاکی استوانه ای دریک ساختمان
نتایج
جدول زلزله ها
 کاهش اوج پاسخ قاب برای همه زلزله ها
مزیت میراگر های سیلندری نسبت به سایر میراگر های اصطکاکی
میراگر اصطکاکی دورانی
مکانیزم سیستم میراگر تحت بارهای وارده
مدل یک قاب مجهز به میراگر دورانی
جلوگیری از کمانش میله فشاری
مقایسه حلقه های چرخه ای انواع میراگرها

 


پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی
 
فهرست مطالب
مقدمه و تعاریف
انواع جوش در کارهای ساختمانی
جزئیات جوش شیاری
طبقه بندی اتصالات تیر به ستون
اتصالات ساده
اتصالات صلب تیر به ستون
کف ستون ها
وصله تیرها 
وصله ستون ها
اتصالات بادبندها
انواع اتصالات جوشی
و....
 
 
بخشی از مطلب
سازه های فولادی مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق یا نیمرخ های فولادی هستند که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می آورند.
برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان های متعارف رایج تر از پیچ و پرچ است.
عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه های فولادی، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست.
جوش عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی بین دو یا چند قطعه فلزی که حداقل یکی از آنها بطور موضعی تحت اثر حرارت به حالت خمیری یا مذاب در می آید. این عمل ممکن است بدون فشار یا تحت فشار انجام پذیرد.  
در اتصالات ساختمانی در حدود 15 درصد از جوش شیاری، 80 درصد از جوش گوشه و 5 درصد از انواع دیگر جوش ها استفاده می شود.
نوع اتصال جوشی در حقیقت چگونگی قرارگیری ورق ها (سطوح دو قطعه)نسبت به یکدیگر می باشد. 
نوع اتصال جوشی به عواملی از قبیل اندازه و شکل اعضایی که به هم متصل می شوند، نوع بار گذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد.
اتصال لب به لب: این اتصال هنگامی کاربرد دارد که افزایش طول یا عرض ورق ها مد نظر باشد که در اجرا به آن تسمه سازی می گویند.
اتصال سپری: از این نحوه اتصال در ساخت تیرورق ها به شکل T، I، H و ... استفاده می گردد. اتصال سپری مایل برای اتصال نبشی به ورق اتصال در مهاربند ها کاربرد دارد.
اتصال گونیا یا نبشی: از این اتصال در ساخت تیرورق ها و ستون های ساخته شده از ورق با شکل مستطیل استفاده می شود. 
اتصال پوششی یا رویهم: این اتصال در وصله ستون ها، تقویت تیرها و ... کاربرد دارد.
اتصال لبه و پیشانی: اتصال لبه معمولا در سازه های سرد نورد شده کاربرد دارد. اتصال پیشانی در طراحی سازه های فولادی کاربردی نداشته و معمولا برای نگهداری ورق ها در وضعیت اولیه استفاده می شود.
از نظر هندسی جوش شیاری به دو نوع زیر تقسیم می شود:
و.....


پاورپوینت مصالح جدید در صنعت ساختمان - 273 اسلاید

پاورپوینت مصالح جدید در صنعت ساختمان - 273 اسلاید

 پاورپوینت مصالح جدید در صنعت ساختمان - 273 اسلاید

 پاورپوینت مصالح جدید در صنعت ساختمان - 273 اسلاید

 فهرست مطالب:
مقدمه.۵
سالید سرفیس ..۶
بتن ضد آب..۱۱
ساگاگلس..۲۴
آجر مهند سی سبز..۲۵
پلی کربنات(جایگزین شیشه در ساختمان).۳۱
بتن جذ ب کننده آلودگی هوا..۴۵
بتن انتقال دهنده نور.۴۷
Etfe چیست .۵۶
بلوک شیشه ای۷۵
بتن هوشمند گرما زا.۸۱
کامپوزیت.۹۲
پانل۱۲۴
پوشش های سلولزی۱۶۰
ساختمان های آکاردیونی.۱۸۵
پلی استایرن انبساطی.۱۸۸
سیستم سازه ها فولادی سبک..۱۹۴
دیوار هایی از آب.۲۰۵
بتن سبک هوادار۲۰۹
عایق شیشه ای۲۲۷
بتن جلا یافته..۲۳۸
آب بند چیست۲۵۱
منابع.. .. ۲۷۲


پاورپوینت بررسی خانه هوشمند - 14 اسلاید

پاورپوینت بررسی خانه هوشمند - 14 اسلاید

 پاورپوینت بررسی خانه هوشمند - 14 اسلاید

 پاورپوینت بررسی خانه هوشمند - 14 اسلاید

فهرست مطالب
 
خانه هوشمند چیست؟
 
بهبود سيستم روشنائي 
 
نحوه کنترل دما بدون نیاز به حضور در خانه:
 
کنترل روشنایی خانه هوشمند:
 
کنترل نور طبیعی (به کمک باز و بسته کردن خودکار پرده و کرکره ها) خانه هوشمند :
 
سیستم اینترکام(صوتی و تصویری) خانه هوشمند:
 
سیستم های اعلام حریق خانه هوشمند
 
سیستم‌های حفاظتی و امنیتی خانه هوشمند
 
آبیاری گیاهان و تغذیه حیوانات خانه هوشمند
 
دسترسي و كنترل از راه دور  خانه هوشمند
 
بهینه سازی مصرف انرژی 
 
بطور کلی


پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

فهرست مطالب
انواع تقاطع
تقاطع همسطح
تقاطع غیرهمسطح
تقاطع همسطح
سه راهی ساده
سه راهی تعریض‌شده
سه راهی مسیربندی شده
چهارراهی ساده
چهارراهی تعریض شده
چهارراهی مسیربندی شده
تقاطع میدانی
ضوابط طراحی
طرح تقاطع غیرهمسطح
جزئیات طرح


پاورپوینت بررسی اتصالات اسپایدر ، عنکبوتی - 41 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات اسپایدر ، عنکبوتی - 41 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات اسپایدر ، عنکبوتی - 41 اسلاید

اتصالات اسپایدر (عنکبوتی)
 پاورپوینت اتصالات اسپایدر (عنکبوتی)      
 
ویژگی های نماها با سیستم اسپایدر    
زيبايي منحصر به فرد
ابعاد بسيار بزرگ شيشه
ديد كامل منظره بدون مزاحمت پروفيل و خطوط عمودي و افقي
قابليت اجراي انواع قوس، هرم، كره و سطوح چند قوسي


پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

 پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

 پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

فهرست مطالب
مسکن و برنامه ریزی مسکن .
 تراکم شهری
گسترش شهری و مسئله تراکم شهری
مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها 
قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب 
طرح های توسعه شهری و مسئله تراکم:
تعریف تراکم
تراکم جمعیتی 
تراکم ساختمانی
تراکم ملی
تراکم منطقه کلانشهری
تراکم شهری
تراکم شهرک ها و شهرهای جدید
تراکم پروژه های مسکونی
تراکم جمعیتی  (population density)
تراکم کلی مسکونی total residential density)  )
تراکم ناخالص مسکونی  (Gross residential density)
تراکم خالص مسکونی (Net residential density)
تراکم ساختمانی (floor area ratio)
تراکم جمعیتی  (population density)
ضریب اشغال = مساحت همکف / مساحت قطعه زمین
تراکم سکونتی یا تراکم در مسکن(housing density)
تراکم خانوار در مسکن = شمار خانوار / شمار مسکن
سرانه (per capita space)
مفاهیم مرتبط با تراکم
سطح زمین  (Land Area)
سطح اشغال ساختمان :(Building Area)
سطح زیر بناFloor Area): ) و ضریب سطح زیر بنا:(تراکم ساختمانی)
فضای باز
فضای باز مفید و ضریب فضای باز مفید
فضای پارکینگ ساکنان و ضریب پارکینگ ساکنان
فضای پارکینگ کل
رویکرد های اساسی در تعیین تراکم شهری
رویکرد سرمشقی
تراکم متناظر الگوهای سرمشقی در طراحی شهری
تراکم متناظر گونه های ساختمانی واحدهای مسکونی
رویکرد برنامه ای
قیمت زمین، مسکن و تراکم
مزیت های تعیین تراکم منطقی شهر
روشها و مدلهای مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن
مدل پیش بینی تقاضای مسکن
مدل پیش بینی عرضه مسکن
روش استفاده از روش چند بخشی
اهداف برنامه ریزی مسکن و لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن
هدفهای دارای اولویت اول 
هدفهای دارای اولویت دوم 
هدفهای دارای اولویت سوم 
هدفهای کلی برنامه ریزی برای توسه بافتهای مسکونی
نیازهای واحدهای مسکونی
اقدامات دولتها برای افزایش میزان پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری در بخش مسکن 
روش های پیش بینی زمین بر ای فعالیت های خانه سازی
روش استفاده از گروه نما
روش استفاده از سرانه مسكوني و تراكم خالص
روش برآورد مساحت واحدهاي مسكوني مورد نياز خانوارها از ديدگاه فرهنگي
عوامل مؤثر بر قيمت زمين‌هاي مسكوني شهري
بيان رياضي اين روابط
قيمت زمين و مسكن و تراكم
اقتصاد مسکن
اقتصاد کلان و مسکن
اقتصاد خرد و مسکن
بررسی روند قیمت مسکن و هزینه خانوار
گونه های مسکن
مسکن مستقل ویلایی
خانه های نیمه مستقل
خانه های آپارتمانی
مجتمع های مسکونی:
ویژگی های مسکن
اقتصاد مسکن
ویژگی های مسکن
عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن
عرضه
عوامل موثر بر تقاضای مسکن
مشخصاتی که در تحلیل تقاضای مسکن در نظر گرفته می شود
تقاضا
شناخت گروه های هدف
اقتصاد زمین
عوامل موثر بر قیمت زمین های مسکونی شهری
کارایی در بازار زمین
برنامه ریزی مسکن
اهداف و اقدامات برنامه ریزی  مسکن
اهداف مورد نظر در برنامه ریزی مسکن
تعریف برنامه ریزی مسکن
مراحل و روش های برنامه ریزی
1-گردآوری و تهیه اطلاعات مورد نیاز
روش متداول برنامه ریزی مسکن
اطلاعات و آمار مورد نیاز در مراحل مختلف برنامه ریزی مسکن
سیاست های تامین مسکن در ایران
سیاست های تامین مسکن در مناطق شهری
برنامه ریزی پروژه های تامین مسکن 
روش های تکمیلی سیاست های تامین مسکن 
روش بازسازی (مرمت و بهسازی )واحد مسکونی قدیمی و فرسوده 
مزایای بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی که قابل نگهداریند 
نحوه ایجاد بازار سرمایه برای مسکن 
روش های تجهیز منابع مالی و اعتباری بلند مدت 
شرکت های پس انداز و وام مسکن 
طرح پس انداز های اجباری و تجهیز منابع خاص 
بناهای مسکونی
جدول سال احداث بناهای مسکونی
جدول واحدهای مسکونی 
جدول مساحت فضاهای مسکونی 
چشم انداز آینده وضع مسکن 
اثر در آمد وتوزیع آن در تقاضای مسکن
توان خرید واحداث مسکن : بستگی به عوامل زیردارد

 


پاورپوینت بررسی مونتاژ اسکلت فلزی ، پروژه روش ساخت - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی مونتاژ اسکلت فلزی ، پروژه روش ساخت - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی مونتاژ اسکلت فلزی ، پروژه روش ساخت - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی مونتاژ اسکلت فلزی ، پروژه روش ساخت

در ابتدا جهت عملیات ساخت ستون باید سطح مشخص و در یک تراز مشخص که شاسی نامیده میشود اجرا گردد. طول این شاسی باید به اندازه طول ستونهای مورد نظر که در نقشه های اجرایی قید شده باشدتا امکان مونتاژ کامل ستون فراهم گردد.
بعد از ساخت شاسی مورد نظر جهت جابجایی مصالح نیاز به ساخت سازه ای است که بتوان در تمام سطح شاسی مصالح را جابجا کرد که به این سازه اصطلاحا خرک گفته میشود که تمام عرض شاسی رادر بر میگیرد و توسط چرخهای فلزی که دو طرف آن تعبیه شده قابلیت جابجا شدن را در تمام طول شاسی رادارد .


پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

 پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

  پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز 
فهرست مطالب
کنگره آتن- 1931
ارزش های معماری 
تدوین همزمان با اوج گیری نهضت معماری مدرن
بحث اساسی: ایجاد ارتباط منطقی میان شکل و کارکرد
پایه ریزی در چهارمین کنگره بین المللی معماری مدرن در آتن
تدوین شده توسط لوکوربوزیه
انتشار در سال 1941 در فرانسه
اصول مورد توجه در زمینه میراث تاریخی، ماده 65 تا 70 و نکات دکترینی آن در مواد 82 و 95
 
ارزش های معماری می باید محافظت شوند، چه آنگاه که صحبت از بناهای منفرد به میان است و چه زمانی که هسته های کامل شهری موردنظرند.
و....
 
کنگره ونیز
به منظور اصلاح مفاد کنگره آتن در سال 1964 تشکیل شد
  مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته های منفرد معماری می گردد، بلکه فضای شهری و مناظری را که شاهد گویایی از یک تمدن خاص، از یک تحول مشخص و از یک حادثه تاریخی است نیز شامل شود. این مفهوم تنها مختص ساخته های معماری کلان نبوده بلکه درمورد ابنیه و آثار کوچک معماری که به مرور معنی و مفهوم فرهنگی به خود گرفته اند نیز به کار برده می شوند.
حفظ و مرمت ابنیه تاریخی، دانشی است که از تمام علوم و فنونی که به مطالعه و حفاظت این مواریث فرهنگی و تاریخی می توانند کمک کنند، مدد می گیرد.


پاورپوینت بررسی نحوه اجرای پی در ساختمان - پروژه روش های اجرایی ساختمان - 58 اسلاید

پاورپوینت بررسی نحوه اجرای پی در ساختمان - پروژه روش های اجرایی ساختمان - 58 اسلاید

پاورپوینت بررسی نحوه اجرای پی در ساختمان - پروژه روش های اجرایی ساختمان - 58 اسلاید

پاورپوینت بررسی نحوه اجرای پی در ساختمان - پروژه روش های اجرایی ساختمان

 

بخشی از مطلب
پی چیست؟پی، شالوده یا فونداسیون بخشی از ساختمان است که وظیفهٔ انتقال نیرو از ستونها به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد که بر اساس نوع ساختمان، میزان نیروهای وارده، نوع زمین و شرایط آب و هوایی منطقه نوع و ابعاد آن مشخص می‌شود.
انواع پی؟؟به طور کلی از لحاظ اجرایی ما دارای 4 نوع مدل اجرایی پی می باشیم که عبارتند از:۱-پی منفرد (تکی، نقطه ای):پی هایی که بار یک ستون تکی یا یک دیوار را حمل می نمایند. برای ساختمانهایی که بار آن‌ها به صورت متمرکز (نقطه ای)به زمین منتقل می‌شود ساخته میگردد مانند ساختمان‌های فلزی یا ساختمان‌های بتنی.
لایه‌های پی‌های نقطه ای:زمین مناسببتن مگرمیلگردهای کف پیبتن اصلیصفحه زیر ستون(در ساختمانهای اسکلت فلزی)
2- پی مرکب :پی هایی که بار دو تا چهار ستون را حمل می نمایند
3- پی نواری :این پی‌ها معمولاً در ساختمان‌های آجری مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر عمق پی‌های نواری در حدود ۵۰ و عرض پی قدری بزرگتر از عرض دیوار روی آن می باشد.
لایه‌های پی‌های نواری به ترتیب از پایین به بالا:شفته ریزیکرسی چینیشناژملات ماسه سیمان برای ایزولاسیون رطوبتیقیر گونیملات ماسه سیمان برای پوشش روی قیر گونیدیوار چینی اصلی
 5- پی گسترده :به پی هایی اطلاق می‌شود که بار چند ستون یا دیوار را که در ردیف‌ها یا امتدادهای مختلف قرار دارند به زمین منتقل می نمایند. پی گستره ممکن است به شکل دال مجموعه تیر_دال و... ساخته شود.
اجرای فونداسیون (پی)مراحل ساخت فنداسيون ساختمان:
اجراي فونداسيون ساختمان بايد به طور كاملا فني و دقيق روي زمين با مقاومت كافي و كنترل شده، باخاك كاملا متراكم و داراي دانه بندي و جنس مطلوب باشد، تا احيانا مسئله نشست و لغزش در پي رخ ندهد.به همین دلیل مهندس طراح باید از طبیعت و رفتار خاک زیر شالوده مطلع باشد.فرآیند شناسایی خاک تحت الارض و تعیین مشخصات فیزیکی آن <<شناسایی های تحت الارضی >> نامیده میشود.
هدف از این شناسایی ها تعیین اطلاعاتی است که مهندس ژئوتکنیک را در موارد زیر یاری میدهد.1) انتخاب نوع و عمق شالوده ای که برای سازه مناسب است2) تخمین ظرفیت باربری پی3) تخمین نشستهای احتمالی4) تعیین موقعیت سطح آب زیرزمینی5) تعیین روشهای اجرایی برای تفسیر شرایط تحت الارض6) تعیین خصوصیات شیمیایی خاک(جهت تعیین نوع سیمان مصرفی)
برنامه مطالعات تحت الرضی شامل 3 گام اساسی زیر میباشد:الف) جمع آوری اطلاعات اولیهب) بازدید محلیج) عملیات گمانه زنی و شناسایی
جمع آوری اطلاعات اولیه شامل : نوع سازه و کاربری آن،تعداد ستون ها،محدودیت های آیین نامه ای ملی و محلیبازدید محلی: در این مرحله به منظور بازرسی چشمی از منطقه بازدید محلی با هدف بررسی لایه بندی خاک ، بررسی روییدنیهای سطحی ، بررسی تراز آب در چاههای موجود در منطقه ،بررسی شالوده های ساختمان های اطراف انجام میگیرد. 
عملیات گمانه زنی و شناسایی : به چاههایی که در محل به منظور شناسایی خاک حفاری میشود گمانه گفته میشود.هیچ گونه قانون سرراستی جهت تعیین دقیق تعداد ، محل ، فواصل و عمق گمانه ها وجود ندارد.توصیه های زیر جهت تقریب مطمئن موارد فوق ارائه شده است. 
1) تعداد گمانه ها – فواصل گمانه هادر یک پروژه ایده ال متمرکز 5 گمانه لازم بوده که معمولا چهار گمانه در گوشه و یگی در مرکز حفاری میباشد.
در صورت محدودیت هزینه ها سه گمانه به یکی از حالت های زیر حفاری میشود.
از طرف دیگر فواصل گمانه ها نیز تا حد ممکن از مقادیر پیشنهادی جدول زیر تجاوز نکند.
2) عمق گمانه :- در حفر ترانشه ها و خاکبرداری های عمیق عمق گمانه حداقل باید 1.5 برابر عمق خاکبرداری باشد- برای شالوده های عمیق (شمع ها) عمق گمانه 10 تا  30  متر پایین تر از کف شمع به نحوی که خاک در محدوده تاثیر تنش های حاصل از شمع شناسایی گردد.- برای خطوط لوله 0.5 تا  2 برابر قطر لوله از کف بستر لوله- برای تونل حداقل به اندازه قطر تونل در زیر کف تونل-برای خاکریزها حداقل برابر ارتفاع خاکریز
 روشهای گمانه زنی :1- حفر چاهک دستیاین چاهک ها معمولا توسط مقنی و با کمک وسایل دستی حفاری میشوند .عمق آنها معمولا 15 تا 20 متر می باشد.
2-حفر گمانه با استفاده از مته های مارپیچ (دستی و ماشینی )ساده ترین روش گمانه زنی است.کاربرد این مته ها در راهها و ساختمانهای سبک است و عمق پیشروی آنها 3 تا 5 متر است.نوع ماشینی ؛60 تا 70 متر .
مته های مارپیچ در دو نوع با محور تو خالی و محور توپر وجود دارند.در حالت استفاده از مته با محور توخالی ، در نوک مته یک کلاهک وجود دارد که توسط میله حفاری می توان ان را از ته گمانه بیرون   کشید و لازم نیست مته از گمانه بیرون کشیده شود.
3- حفاری درونی : در این روش سر مته هایی که به سر میله حفاری نصب شده اند با سرعت زیادی دوران کرده و خاک و سنگ موجود در نوک سرمته را بریده ، آسیاب کرده و در عمق نفوذ میکند.از حفاری دورانی میتوان  در ماسه ، رس و سنگ استفاده کرد.در حین حفاری آب یا گل حفاری تحت فشار از طریق میله مته به سمت سر مته فرستاده میشود .این آب در برگشت به سمت بالا محصولات بدست آمده از حفاری را به سطح زمین می آورد .گمانه های حفر شد به وسیله این روش قطری بین 50 تا 200 میلیمتر دارند 
3- حفاری پرکاشن در این روش با بلند کردن و رها کردن یک سر مته سنگین ، ته گمانه خرد شده و محصولات حفاری با تزریق آب به سطح زمین آورده می شود.
و اما نكات اجرایی زیرسازی پی :قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی، باید توجه داشت كه ابتدا نقشه فونداسیون را روی زمین پیاده كرد و برای پیاده كردن دقیق آن بایستی جزییات لازم در نقشه مشخص گردیده باشد. 
از جمله سازه به شكل یك شبكه متشكل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده، بر زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشد. (معمولاً محورهای یك امتداد با اعداد 3،2،1 و... شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف C-B-A و... مشخص می گردند(. همچنین باید توجه داشت ستونها و فونداسیونهایی را كه وضعیت مشابهی از نظر بار وارد شده دارند، با علامت یكسان نشان می دهند : ستون را با حرف C و فونداسیون را با حرف F نشان میدهند.
ترسیم مقاطع و نوشتن رقوم زیر فونداسیون، رقوم روی فونداسیون، ارتفاع قسمت های محتلف پی، مشخصات بتن مگر، مشخصات بتن، نوع و قطر كلی كه برای بریدن میلگرد ها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد.
و...

 


پاورپوینت بررسی کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

پاورپوینت بررسی  کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

 

 
فهرست 
تعریف و مفهوم
Global Earthquake Locations
موضوعات مرتبط
مقياس هاي سنجش قدرت زلزله
   تعیین شدت خرابی بر اساس مقیاس مرکالی
مزایای مقیاس مرکالی
معایب واحد مرکالی 
   ب):انواع مقياسهاي بزرگي 
انواع گسل ها
GEOLOGICAL CONCEPTS
دستگاه ثبت زلزه
SEISMOLOGY
مثالهایی از زلزله
داده های زلزله
کاربردها
بازیابی داده های لرزه ای و 
تهیه نقشه ها ی موضوعی
مدیریت داده های زلزله
مدل سازی (آزمون سناریوها)
RISK ASSESSMENT METHODOLOGY 
پیش بینی زلزله
برنامه ریزی سیستم های هشدارزلزله
مدیریت بحران رخداد زلزله


پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن


فهرست مطالب

دلایل استفاده از افزودنی ها
ملاحظات
مقررات ملي ساختماني مبحث نهم
انواع شرايط محيطي
انواع شرايط محيطي
نحوه قابل قبول بودن مواد مضاف بتن
تعريف مواد افزودني
انواع مواد افزودنی بتن
مواد افزودنی شیمیایی بتن حباب هواساز
کاربرد مواد افزودنی شیمیایی بتن حباب هواساز:
آسیب دیدگی ناشی از یخبندان (خردشدگی)
در درز های روسازی راه (چپ)
نكته
پوسته شدگی سطح بتن در اثر نبود حباب های هوا،
افزودنی‌های شیمیایی بتن دیرگیرکنندها
کاربرد دیرگیرکننده در مواد افزودنی‌ بتن
زودگیرکننده در مواد افزودنی‌ بتن
کاربرد  مواد افزودنی زودگیر بتن :
انواع مواد افزودنی زودگیرکننده
روان‌کننده  بتن در مواد افزودنی‌ شیمیایی بتن
کارایی افزودنی روان‌کننده بتن:
افزودنی های کاهنده آب
مواد افزودنی معدنی بتن
فواید استفاده از بتن دارای پوزولان( مواد افزودنی)
انواع پوزولان‌ها مورد استفاده در بتن
تاثیر بر اسلامپ
تاثیر بر مقاومت
تاثیر بر آب اندازی بتن
 معمولا زمان گیرش بتن


پاورپوینت بررسی مرمت و احیا عمارت کبیری خوی ، خانه ی کبیری خوی - 162 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت و احیا عمارت کبیری خوی ، خانه ی کبیری خوی - 162 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت و احیا عمارت کبیری خوی ، خانه ی کبیری خوی - 162 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت و احیا عمارت کبیری خوی ، خانه ی کبیری خوی - 162 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
شناخت
موقعیت جغرافیایی و زیست بوم منطقه
زیست بوم استان
معماری خانه
معماری دوره قاجار
موقعیت بنا
معرفی بنا
شناخت کالبدی بنا
تحلیل بنا
مصالح به کار رفته در بنا
جزیئات عناصر بنا
تزئینات به کار رفته در بنا
سیستم دفع فاضلاب بنا
شیوه‌های مقابله با دفع رطوبت در بنا
آسیب شناسی
آسیب ناشی از رطوبت
آسیب های سازه ای
نتیجه گیری
منابع و ماخذ 
 
 
ساختمان کبیری که در وسط قسمت قدیمی شهرواقع شده از سه سمت مشرف به کوچه و از یک سمت مشرف به خانه نسبتا قدیمی دیگری می باشد .ساختمان در قسمت مرکزی (سالن طبقه ی همکف و سالن طبقه ی اول ) به صورت دو طبقه ، ولی طرفین با مصالح سنک لاشه و آجر و خشت خام و در داخل با اندود گچ کاری ، گچ بری و نقاشی و از بیرون با اندود کاهگل احداث گردیده است .
قسمت خارجی  سلختمان به صورت خیلی ساده  با اندود کاهگل پوشانیده شده و نمای مشرف به محوطه ی بنا با آجرکاری و گچ کاری خیلی ساده احداث گردیده است . به هر صورت تنها قسمت ارزشمند این بنا سالن طبقه ی اول می باشد و بقیه ی قسمت ها فاقد هر گونه ارزش معماری ، هنری می باشد .
 
با توجه به فرم معماری می توان اظهار داشت ، که احداث این بنا متعلق به دوره قاجار می باشد و در وسط نقاشی های رسم شده در سالن طبقه اول تاریخ 1282 ضبط شده است ، که بعضی کارشناسان میراث را ، عقیده بر آن است ، که این تاریخ هجری شمسی است ، و با احتساب تاریخ فوق نقاشی بنا ، در دوره مظفرالدین شاه بوده است ، ولی با توجه به اینکه تاریخ هجری شمسی از سال 1304 شمسی متداول گردیده ، بعید به نظر میرسد ، که تاریخ فوق ، شمسی باشد ، پس قمری بودنش درست تر به نظر می آید ، عده ای نیز بر این عقیده اند ، که نقاش این بنا کسی است ، که کاخ باغچه جوق سردار ماکو را نقاشی نموده است ، که به تحقیق بیشتر نیاز است ، و در افواه عامه وجود دارد ، که نقاش خانه مزبور پدر آقا عکاس (مصوّرزاده) مرحوم بوده است. در مورد قدمت این بنا ، آقای کبیری مالک قبلی ، اظهار می دارند ، که در زمان زندیه احداث گردیده است و از اینکه بعضی از ساختمانهای موجود در خوی مانند : ساختمان مقبره قدمتش به دوره صفوی میرسد ، به سبب مشابهتی که در این دو بنا وجود دارد ، می توان اظهار کرد ، که این بنا نیز متعلق به دوره صفوی بوده است


پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن

فهرست مطالب
دو روش براي اختلاط بتن
انواع مخلوط کن ها
انواع ناپيوسته (batch):
مخلوط کن هاي پيوسته
انواع مخلوط کن هاي ساکن
طريقة اختلاط در شرايط عادي
طريقة اختلاط در هواي سرد، با آب گرم شده
کل مواد افزودني بايد تا پيش از:
تعريف مدت زمان اختلاط
عوامل مؤثر بر زمان لازم براي اختلاط بتن
تبعات اختلاط به مدت زياد
حداقل ميزان مدت زمان اختلاط
بتن آماده
انواع روشهاي ساخت:
اختلاط با سرعت زياد
نکاتي در خصوص اختلاط با تراک ميکسر
مخلوط کن هاي پيوسته
مخلوط کن هاي پر انرژي
اختلاط مجدد بتن
پيمانه کردن (batching)
نتايج اختلاط صحيح
گزارش نويسي مخلوطهاي تهيه شده
اختلاط با دست
منبع


پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی

فهرست مطالب
مقدمه
نمادها در معماری اسلامی:
دایره نمادی از خلاقیت
دایره
هندسه در تالار گنبد شمالی مسجد جامع اصفهان
نماد شناسی مربع
ايوان شمالي مسجد جمعه اصفهان
مسجد جمعه اصفهان
ايوان غربي مسجد جمعه اصفهان
كاشي كاري مربعي واقع در مدرسه چهارباغ
مثلث
كاشي كاري صفه ي صاحب مسجد جامع اصفهان.
کاربرد هندسه در مساجد
هندسه در گنبد ارامگاه شیخ زاهد گیلانی:
حرکت در اطراف گنبد


پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

فهرست مطالب
موسيقی،معماری زمان است و معماری موسيقی مکان
معماری موسیقی مجسم
ارتباط معماری و موسیقی
معماری فرکانس هاینوری
الهامات موسیقایی
از معماری تا موسیقی
شعر درمعماری
موسیقی روح زمان و معماری
ریتم چیست
ریتم در طبیعت
ریتم در کلام
ریتم در موسیقی
ریتم در معماری
فضا در موسيقی و معماری
شکل در موسيقی و معماری
پيوندها و جدايی های دو جهان معماری و موسيقی
موسيقی و معماری و اندوخته های فرهنگی
وجه قابل انتقال مفهوم ها(گوش و چشم)
صحنه جايگزينی مواد اوليه موسيقی ومعماری 
نگاهی به ماده معماری و موسيقی در فضای زمانی-مکانی
معماران و موسيقی سازان 
معماری يعنی موسيقی جلد شده
نسبت های هارمونيک در معماری و موسيقی 
نسبت های هارمونيک 
معماری و موسيقی ايران
سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رايج در معماری و موسيقی
سلسله مراتب در کشف فضای معماری و موسيقی ايران


پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

فهرست

تقسيمات اقليمي در ايران
اقليم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبي درياي خزر)
اقليم سرد (كوهستانهاي غربي)
اقليم گرم و خشك (فلات مركزي)
اقليم گرم و مرطوب (سواحل جنوبي ايران)
فرم كالبدي ساختمان
در مناطق گرم، هدف پرهيز از كسب حرارت ناشي از تابش آفتاب در مواقع گرم است.
در مناطق سرد، هدف پرهيز از كسب سرماي ناشي از دماي پايين در مواقع سرد است.
در مناطق مرطوب كوشش مي شود تا از وزش بادهاي محلي در خنك كردن فضاهاي داخلي ساختمان حداكثر استفاده به عمل آيد.
جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب
شكل كالبدي ساختمان
عوامل جلوگيري از افزايش رطوبت هوا
جهت استقرار ساختمان
ساختمان های مناطق گرم و مرطوب
ويژگيهاي معماري بومي مناطق سرد
ويژگيهاي معماري بومي مناطق گرم و مرطوب
فرم ساختمان در رابطه با اقليم
انتخاب جهت استقرار ساختمان
انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم
مشخصات اقليمي همدان
مشخصات اقليمي آبادان
مشخصات اقليمي بندرانزلی
روش های بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان
محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج
 
منابع و مآخذ
پهنه بندي اقليمي ايران
مسكن و محيط هاي مسكوني
پژوهشگر : مهندس مرتضي كسمايي
مجري : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
معماري با حداقل انرژي
ويرايش و ترجمه : امير صابري , پريسا صانعي
انتشارات , نگاه شرقي سبز
اقليم و معماري : تاليف مرتضي كسمايي
راهنماي جامع سيستم هاي ساخت وسازخشك
تاليف رابرت شالف
ترجمه دكتر محدرضا عدل پور
طراحي اقليمي
دانلد واستون كنت لب
ترجمه : وحيد قباديان – محمدرفيض مهدوي
ناشر دانشگاه تهران
اقليم و معماري خوزستان – خرمشهر
تاليف :مرتضي كسمايي


پاورپوینت بررسي روستای بوژان نیشابور - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي روستای بوژان نیشابور - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي روستای بوژان نیشابور - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي روستای بوژان نیشابور - 42 اسلاید

فهرست مطالب:
محل تقریبی قرار گیری روستای بوژان نسبت به نیشابور
موقعیت جغرافیایی و سیاسی
تاریخچه
نحوه ارتباط با روستا های مجاور
فاصله روستا تا روستاهای همجوار
قدمت
وجه تسمیه
شناخت خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
توده های هوا
رژیم بارندگی
درجه حرارت  و رژیم حرارتی
بررسی رطوبت هوا
رودها
باد
اقلیم
کیفیت ابنیه
بررسی شبکه معابر
مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها
مصالح جدید و قدیم
معماری و ترکیب فضای مسکونی
معماری روستای بوژان
چگونگی شیب دربافت روستا
عکسهای مربوطه


پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

جنبش گسترش فضاهای پیاده
معضلات و مشکلات پیاده روهای شهرهای ایران
پیاده روها، نامنظم، باریک، پر ازدحام و پلکانی هستند.
عابرین به اجبار از سطوح سواره 
نمونه ای از عملیات هدایت عابرین در حین تعمیر و مرمت
وضعیت نامناسب پلهای انهار و جوی ها
وجود موانع ، اشیاء و زباله در مسیر
پیاده روها از آن کیست؟!
کفسازی نامناسب و عدم توجه به فونداسیون
نقاط مبهم در محل عبور از خیابان ها
عدم توجه به تردد معلولین در مسیرها
وضعیت قرار گیری نامناسب و یا عدم وجود ایستگاه اتوبوس
نمونه ایی از طراحی پیاده رو در جوامع مختلف
نمونه هایی از کف سازی ها 
هنر در پیاده روها جلوه می کند
اصول و نکات در طراحی پیاده رو
اصول طراحي پياده راه ها براساس مباني توسعه پايدار
به حداکثر رساندن تنوع کاربري ها 
حـــداکثر استفـــاده از گياهان
حفــاظت از بنــاهاي با ارزش تاريخي 
توجه به چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي 
تمرکز بيشتر بر ايجاد و توسعه پياده راه ها 
استفاده از مواد و مصالح بومي و همساز با اقليم 
طراحي بدنه هاي پياده راه همساز با بناهاي همجوار و خط آسمان و اقليم و تغييرات آن.
توجه به الگوها و روشهاي رايج ساخت و ساز در بافت موجود و پيراموني پياده راه.
رعايت نقطه نظرات اکثريت کاربران محدوده از طريق نظرسنجي و مشارکت دادن آنان
در نظر گرفتن تردد معلولین با اجرای هم سطح سازی و مصالح مخصوص.
 


پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

سرفصل های پروژه مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین

مقدمه

فلسفه بیدایش زیگورات

تاریخچه و موقعیت عیلامیان

چگونگی بنای شهر دور انتاش یا چغارنبیل

معرفی چغازنبیل

بناهای مهم چغازنبیل

بناهای داخل حصار اول:( به همراه توضیحات)

معبد چهار گوش غربیگ

معبد چهار گوش جنوب شرقی

معبد الهه اینشوشیناک

مجموعه معابد شمال غربی

دروازه ارابه ها

دروازه شاهی

دروازه شمال شرقی

جبهه شمال شرقی

جبهه جنوب شرقی

جبهه شمال غربی

جبهه جنوب غربی

بناهای داخل حصار دوم:( به همراه توضیحات)

معابد هیش میتیک و رو هوراتیو

دروازه شمال شرقی

دروازه شوش

دروازه مسدود شده

گذرگاه شاهی

برج نور کیپرات

مجموعه غربی

مجموعه شمال غربی

مجموعه شرقی

زاویه شمالی تمنوس

بناهای دیگر چغازنبیل: ( به همراه توضیحات)

ورودی شاهی

الف: دروازه بزرگ

ب – حیاط بزرگ

ج – دروازه شاه

کاخ آرامگاه ها

نیایشگاه نوسوکو

تاسیسات آبرسانی

مصالح چغازنبیل

ناودانهای زیگورات

اتاق های زیگورات

نوع ساختار زیگورات( به همراه عکس)

ویژگی های مهم بنای زیگورات

موقعیت بین النهرین

زیگورات های بین النهرین

زیگورات آنو

عکس راه پله زیگوران آنو در سمت شمال شرقی

زیگورات اور( به همراه عکس)

زیگورات تل ریماح: متعلق به بابل قدیم

زیگورات دور شاروکین : (خورس آباد) متعلق به آشور جدید

خورس آباد

نتیجه

منابع


پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

فهرست
 
مقدمه
 
رابطه منطق ادراک محیط واندیشه چگونه است؟
 
فضا
 
حس مکان
 
مفهوم مکان
 
اصل محصورکردن فضا یا محصوریت
 
اصل مقیاس وتناسب
 
درجه ی محصوریت
 
نور
 
منابع ومآخذ
 


پاورپوینت بررسی نظریه گشتالت در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظریه گشتالت در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظریه گشتالت در معماری - 46 اسلاید

فهرست مطالب
مکتب روان‌شناسی گشتالت
زمینه پیدایش و بنیانگذاران روانشناسی گشتالت
ورتایمر
مفهوم گشتالت
شکل‌گیری نظریه گشتالت
گشتالت چیست؟
تفکر عمده در نظریه گشتالت
اصول گشتالت
اصل مشابهت
اصل مجاورت
اصل تداوم
اصل یکپارچگی یا تکمیل
روابط شکل و زمینه
اصل سرنوشت مشترک
اصل فراپوشانندگی
زیبایی شناسی
قانون پرگنانس


پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید


فهرست مطالب
 
اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی
اهداف
فرآیند روش اقلیمی
تقسیمات اقلیمی در ایران
ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد
تهویه موردنیاز و اقلیم
نرژي خورشيدي و بهره برداري از آن
تکنولوژی دو جداره

این پاورپوینت فرایند و روش اقلیم گرایی را با مطالب و عکس های مربوطه توضیح داده است. این پاورپوینت معماری برای طرح هایی که موضاعات خود را باید با رویکرد ارائه دهند اهمیت بسیاری دارد.برای درک و فهم رابطة فیزیکی انسان با سرپناه ومحیط اطرافش از علم زیست شناسی بهره گرفته می شود. وظیفة این علم بررسی ساختار بدنی انسان، چگونگی تأثیر دماهای مختلف بر جسم انسان، چگونگی جذب دما از خارج و شرایط مناسب دمایی و محیط آسایش، برای او و موارد مشابه دیگر می باشد.


پاورپوینت بررسی سازه های چوبی .ppt 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی سازه های چوبی .ppt 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی سازه های چوبی .ppt 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی سازه های چوبی .ppt  75 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
قدیمی‌ترین سازه چوبی جهان
بزرگترین سازه ی چوبی جهان 
ساختمان چوب
کاربرد های چوب
دلایل  خشک کردن چوب قبل ازمصرف
چوب هایی که در ساختمان بکار می رود
تخته سه لا
کاربرد تخته سه لا
نئوپان
تخته خرده چوب بدون روكش 
تخته خرده چوب با روكش طبيعي(چوبي):
تخته خرده چوب با روكش مصنوعي
تخته خرده چوب لعاب دار(لاك كاري شده):
تخته فیبر
انواع تخته فیبر بر اساس جرم مخصوص(دانسیته)
 MDF   ( Medium Density Fibernation) 
دلایل استفاده از mdf
روکش
روکش مصنوعی
از مزایای ساختمانهای چوبی
1.دوام و عدم نیاز به نگهداری
2.آتشپادی
3.مقاومت در برابر انتقال حرارت
4.مقاومت در برابر صوتهای هوایی و ضربه ای
5.سرعت اجرای بالا (بهره برداری سریع)
6.مقاومت در برابر زلزله
مراحل ساخت
اتصلات چوبی:
اتصالات چوبی کام و زبانه
اتصال کام وزبانه با میخ چوبی (پرچ)
ویژگیهای ساختمانهای چوبی
اسکلت چوبی
اسکلت دیوارها
ساختمان های با اسکلت سبک چوبی
سیستم ساختمان‌های اسکلت سبک چوبی
دیوارهای این سیستم ساختمانی 
تأمین هوابندی 
اصول طراحی و اجرایی سیستم خانه‌های چوبی
فونداسیون
اجزاء اصلی تشکیل دهنده سیستم چوبی 
(Slab on Grade) فونداسیون گسترده کف بتنی، اسلب
فونداسیون با زیر زمین 
دیوارهای خارجی
جداکننده‌های داخلی 
تأسیسات الکتریکی و مکانیکی
. نمای ساختمان 
کف در سازه های چوبی
جزئیات کف معمولی برای ساختمان 
سقف و پشت بام در سازه های چوبی
الوار ها و سیستم پوششی 
سیستم کف-سقف
پی ساختمان های چوبی
شالوده
چوب-گچ
ویژگی های پانل های چوب گچ
چوب-سیمان
 تخته‌هاي trex
خصوصيات كار با تركس 
 لترون letron
 لترون رامیتوان به دو بخش تقسیم کرد:
خصوصیات لترون در مقایسه با چوب طبیعی 
ساختمان های کنده ای
خم کردن چوب
کف پوش های چوب پنبه ای
کف چوبی (دکینگ) Decking
چوب‌های ترمووود 
طراحی و ساخت
نمای چوبی ( کلدینگ) Cladding
استفاده از چوب برای نمای ساختمان 
رطوبت‌پذیری پایین: 
چوبهای مورد استفاده در طراحی مناظر و سازه های چوبی


پاورپوینت بررسی هندسه و تناسبات ریاضی در معماری اسلامی ایرانی - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه و تناسبات ریاضی در معماری اسلامی ایرانی - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه و تناسبات ریاضی در معماری اسلامی ایرانی - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه و تناسبات ریاضی در معماری اسلامی ایرانی - 80 اسلاید


 
فهرست مطالب
 
هندسه
 
قدر در قرآن
 
هندسه در معماری اسلامی
 
اصول هندسه در معماری اسلامی
 
هندسه شهرهاي اسلامي 
 
هندسه اشکال  و مفهوم آن در معماری اسلامی
 
تحلیل اصول هندسی در بناهای اسلامی
 


پاورپوینت بررسی معماری قبل از اسلام در ایران ، 150 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری قبل از اسلام در ایران ، 150 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری قبل از اسلام در ایران ، 150 اسلاید

 پاورپوینت بررسی  معماری قبل از اسلام در ایران ، 150 اسلاید

فهرست مطالب
 
تعریف معماری : 
مراد از فرهنگ 
یک معمار خوب سنتی 
معماری هر قوم ، قبیله و مردم 
نقش کریاس 
تاریخچه معماری در ایران : 
معماری دوران مادها و هخامنشی 
نخستین استقرار گاه ها در ایران 
1. اولین سکونتگاه ها د ر ایران
2. ایلامیان
3.ماد ها
4. هخامنشیان
5.اشکانیان (پارتیان)
6.ساسانیان
نمونه مورد بررسی 
تپه سیلک 
سیر خانه سازی در تپه سیلک
ایلامیان
بررسی هنر ایلامی ها :
معماری زیگورات چغازنبیل 
تک طبقه ها مانند سکوهای چهار گوش 
فرورفتگی درگاهی 
دروازه شاهی 
کاخ مردگان 
نمونه مورد بررسی :
زیگورات چغازنبیل 
نکته های حائز اهمیت 
محوطه باستانی چغازنبیل:
شوش 
مادها
پایتخت مادها :
هگمتانه
خانه های ماد:
آثار مادها :
1. آرامگاههای صخره ای 
2.تپه های باستانی 
نمونه مورد بررسی 
1.دخمه قیز قاپان 
2. فخریگاه (فقر گاه):
3. دخمه سنگی شیرین و فرهاد 
4. تپه نوشیجان 
5. غار شنیدار:
6. تپه گنج دره ی هرسین:
7. تپه ی زاغه قزوین:
8. تپه سیلک:
تمدن شهر سوخته:
استفاده از اندود های گل 
9. تپه شوش:
هخامنشیان
خصوصیات سبک پارسی
درپاسارگارد
آثار دوره هخامنشی 
2.مجموعه تخت جمشید:
3.آرامگاه های صخره ای نقش رستم
نمونه مورد بررسی :
1.تخت جمشید :
پلان کلی تخت جمشید :
. کاخ آپادانا :
نکات مهم در ساخت این بنا 
3. آرامگاه کوروش:
4. تخت سلیمان :
5.ابنیه ی پاسارگاد(شهر مادر سلیمان):
ستون در معماری هخامنشیان 
عوامل خارجی در ترکیب ستون ها: 
پراکندگی تالارها:
-برجهای پاسارگادونقش رستم:
-آرامگاه داریوش یکم در نقش رستم:
-مصطبه های هخامنشی:
تالارشورا(تریپیلون):
گچ بری مقعرکتیبه مصری:
اشکانیان
پایتخت اشکانیان :
خصوصیات معماری این دوره :
تزئینات در معماری اشکانیان :
معماری خانه سازی پارتی 
نمونه مورد بررسی 
1. کاخ آشور 
بنای کوه خواجه یا خواجو 
طاق گرا
هنر پارت ها:
نمای اصلی کاخ پارتی 
ساسانیان
مهمترین و موثرترین دستاورد های ساسانی 
معماری دوره ساسانی:
1. آتشکده ها 
2. معابد 
3.کاروانسرا ها
4. قلعه ها
آثار دوره ساسانی :
نمونه مورد بررسی  :
1.طاق کسری
تاق کسری ( ایوان مداین ) : 
از ویژگی های این مجموعه
معروفترین اثر ساسانی 
2. کاخ فیروز آباد 
ورودی آن
3. تخت نشین ( طریال ) : 
4. کاخ بیشابور 
5.عمارت خسرو- قصر شیرین:
6. کاخ سروستان :
7. قلعه دختر :
آتشکده ها :
هنر ساسانی :
طاق بستان :
فهرست منابع :
 

 


پاورپوینت بررسی معماری دوران قاجاریه - 156 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری دوران قاجاریه - 156 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری دوران قاجاریه - 156 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری دوران قاجاریه  - 156 اسلاید  


فهرست مطالب
دانسته هاي دوران
اساسا به چه نوع معماریی ، معماری دوره قاجار گفته می شود ؟
استفاده از سقف های شیروانی در دوره قاجار
مجموعه کاخ گلستان 
ويژگي هاي معماري دوران قاجار : 
تزیینات دوره قاجار 
نمونه ای از تزیینات استفاده شده در دوره قاجار 
تزیینات بکار رفته در کاروانسرای وکیل
تزیینات گچ بری در خانه بروجردی ها 
تزیینات به کار رفته در مجموعه مشیر شیراز
تزیینات سقف تیمجه امین الدوله
رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار
بنا های ساخته شده  در دوره قاجار
بناهای مسکونی دوره قاجار
تزیینات به کار رفته در خانه ها
خانه ها در دوران قاجاریه
خانه لاری ها
هشتی ورودی 
خانه بروجردی ها:
تحولات شهر تهران در دوره قاجاریه:
فضای جدید شهری 
شمس العماره 
ساختن عمارات بناهای دولتی 
حضور عملکردهای جدید 
تالار برلیان
کاخ ها 
کاخ گلستان 
تهران مجموعه کاخ هاي سلطنتي 
تالار آینه کاخ گلستان
ساختمان شمس العماره
سه دری ها به دو دری ها تبدیل شدند 
آب انبار
باغ ها:
باغ شاهزاده کرمان
ویژگی باغ های قاجار
باغ دلگشا 
پل ها:
مدرسه و مسجد آقابزرگ کاشان در دوره دوم شیوه اصفهانی
تزیینات در مدرسه و مسجد آقابزرگ
معماری مکان ها ی مذهبی
مسجد نبی در قزوین
مسجد امام تهران
شکل مسجد چهار ایوانی 
مسجدامام سمنان 
مسجد حاج علی آقا در کرمان
سراها 
سرای وزیر در یزد
پرسپکتیو از سرای وزیر
نمایی از تزیینات سرای وزیر
اصلی ترین فضا ها 
نمای داخلی تیمچه 
سرای سادات
پرسپکتیو از سرای سادات
سرای نو در کاشان(بازار قیصریه)
نمای بیرونی  سرای نو کاشان
دهانه بندی و تقسیمات نما 
سرای گمرک در کاشان
 بناي بانک شاهي يزد
نمای حیاط 
تیمچه
تیمچه صدر اعظم قم
کاروانسرای وکیل
عناصر اصلی طرح عبارتند از:
حجره های متعدد کاروانسرا 
مجموعه ابراهیم خان کرمان
بازار ابراهیم خان
مدرسه ابراهیم خان 
ساختمان خلوت یا خانه مدرس
حمام ابراهیم خان
تکیه
تکیه دولت
آرایه
حجاری 
 مدرسه سپهسالار(مطهری) تهران
منابع
 


بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل پاورپوینت - 64 اسلاید

بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل پاورپوینت - 64 اسلاید

بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل پاورپوینت - 64 اسلاید

بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل پاورپوینت - 64 اسلاید

فهرست مطالب : 
تعریف
فضاهای کاری بخش خدماتی
آماده سازی غذا و نگهداری 
سلسله مراتب در روابط فضای آشپزخانه اصلی
طراحی آشپزخانه
اهداف طراحی آشپزخانه
انبارهای آذوقه و نوشیدنی
فضای بارانداز دریافت مواد اولیه،طباله و انبار عمومی
سلسله مراتب در روابط بارانداز و انبارها
سردخانه
سلسله مراتب در انبار عمومی
پارکینگ خدماتی
اداری
روابط فضاهای حسابداری و دفتر
روابط فضاهای مدیریت و فروش
پلان دفاتر اداری هتل
فضای مربوط به کارکنان
سلسله مراتب در روابط فضای کارکنان
سلسله مراتب در روابط فضای رختشویخانه
فضاهای مهندسی و مکانیکی
بخش تاسیسات میکانیکی
تجهیزات مولد
دیگ(بویلر)
فن کوئل
هواساز
مولد سرما
تاسیسات آب و فاضلاب
مصارف آب در ساختمان
جزئیات اجرای تاسیسات برق و مکانیک در سقف کاذب


پاورپوینت بررسی نوشهرگرایی ،New Urbanism -

پاورپوینت بررسی نوشهرگرایی ،New Urbanism -

پاورپوینت بررسی نوشهرگرایی ،New Urbanism -

پاورپوینت بررسی نوشهرگرایی ،New Urbanism -

27 اسلاید
فهرست
تعریف نوشهرگرایی (New Urbanism)
 سیر تحول نوشهرگرایی
 منشور نوشهرگرایی
 اصول نوشهرگرایی
نوشهرگرایی و محله
 منافع نوشهرگرایی
تجارب عملی نوشهرگرایی
 


پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

فهرست:
1- مقدمه
2- شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران
2-1- كاروانسرا در سواحل جنوبي درياي خزر
2-2- كاروانسرا ها در كرانه شمالي خليج فارس و درياي عمان
2-3- كاروانسرا در نواحي كوهستاني و مرتفع
2-4- كاروانسرا در دشت هاي فلات
3- چاپارخانه


پاورپوینت بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی تهران - 73 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی تهران - 73 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی تهران - 73 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی تهران - 73 اسلاید  


 
فهرست مطالب
 
منطقه بندی
طبقه بندي قوانين
تعاريف برخي كلمات و مفاهيم مورد نياز
تراكم هاي مسكوني
وظايف شهرداري
كميسيون ها
ضوابط كلي
ضوابط و مقررات شهر سازي
ضوابط معلولين
 ضوابط شهرک قدس
منابع
 


پاورپوینت بررسی تحلیل فصل1فرم،فضا،نظم ، 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فصل1فرم،فضا،نظم ، 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فصل1فرم،فضا،نظم ، 43 اسلاید


فهرست مطالب
فرم ،فضا چیست؟
عناصر پایه
عناصراصلی(پایه)
نقطه چیست؟
نقطه از نظر فلسفی
نقطه به عنوان عنصری اولیه در ساختار      
نمونه هایی از عناصر نقطه ای در معماری
.تعمیدگاه پیزا(استوانه ای شکل)
b.معبد یوناتی(دایره ای شکل)
خط چیست؟ 
خط عنصر مهمی در شکل گیری هر ترکیب بصری 
انواع خط
A.خط عمودی
 B.خط افق
C.خط مایل
مسیر حرکت درفضا
نگهدارنده ی سقف
شکل دهی چهارچوب
نمونه هایی از عناصر خطی در معماری:
سطح چیست؟
یک غشای فضایی شفاف 
در طراحی معماری سه نوع اصلی سطوح 
A.سطح سقف:
B.سطح دیوار
C.سطح کف
نمونه هایی از عناصر سطح گونه در معماری:
خانه کافمن(آبشار)
خانه روبی
حجم چیست؟
تمامی احجام به روشهای زیر قابل درک و بررسی هستند
a.نقاط یا رئوس در جایی که چند سطح با هم تلاقی میکنند.
b.خطوط یا لبه ها در جایی که دو سطح با هم تلاقی میکنند.
c.سطوح یا وجوه که حدود و مرزهای یک حجم را مشخص میکنند.
حجم در دانش طراحی معماری 
نمونه هایی از عناصر حجم گونه در معماری:
 


پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

فهرست:
واژه های هم مترادف با کانسپت
اندیشه های معمارانه
نگاره
ایده های فرا سازمانده
مترجمان بی واسطه
سناریو های کانسپچوال
کانسپت ها و طراحی معماری
سلسله مراتب کانسپت
انواع پنجگانه کانسپت
مفهوم استعاره
طبقه بندی استعاره
رهیافت به استعاره
چشم اندازی به تاریخ
آرایشی از رویکردها
مصادیق بنیادین : سرمشق های ژاپنی


پاورپوینت بررسی کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری - 46 اسلاید

کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری
اشکال هندسی
 
مثلث
دایره
مربع
معرفی اثارمعماری
خانه مکعبی-پیت بلوم
مسجد با پوسته فولادی-استادیو Z
ساختمان مکعبی شكل شهر ورزشهای دوبی 
خانه دایره ای
مکعب آبی 
برج هیرست نیویورک 
شهر سه بعدی
موزه لوور پاریس
ساختمان شهرداری در اریزونا
تئاتر مرکزی، چین


پاورپوینت بررسی زندگی نامه و آثار هوگو آلوار هنریک آلتو(معمار و طراح بزرگ فنلاندی در قرن بیستم),- 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی زندگی نامه و آثار هوگو آلوار هنریک آلتو(معمار و طراح بزرگ فنلاندی در قرن بیستم),- 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی زندگی نامه و آثار هوگو آلوار هنریک آلتو(معمار و طراح بزرگ فنلاندی در قرن بیستم),- 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی زندگی نامه و آثار هوگو آلوار هنریک آلتو معمار و طراح بزرگ فنلاندی در قرن بیستم

بخشی از مطلب


عموما ساختمان به عنوان مرزی میان مخاطب و جهان پیرامون او شناخته می شود، ساختمان مخاطبان خود و زندگی آن ها را فراگرفته اند؛ برخورد با چنین چالشی است که هر معماری با آن مواجه خواهد شد.در عموم ساختمان ها این تقسیم بندی و مرز شکل گرفته میان فضای داخل و خارج کمتر به این صراحت شکل مشاهده می شود؛ پیش فضاییی که غالبا از آن با عنوان گذرگاه و یا فضای واسط یاد می شود. مثالی که در معماری سنتی ژاپن با عنوان انگاوا یاد می شود؛ پروژه هایی همانند خانه ی آبشار با تراس خود و یا ایوان در معابد یونان باستان .
آلوارو آلتو در پروژه ی ویلا مایرا به واسطه ی سازمان دهی لایه های مختلف موفق به خلق اثر خود در فضای واسط شده است. نه تنها او در این پروژه تقسیمات معمول میان فضای داخل و خارج را محور کرده، بلکه تلاش داشته تا ترکیبی انسانی در بطن طبیعت، همانند یک نقاشی انتزاعی که بر زمینه ی پارچه ای بوم نقش می بندد ایجاد کند.
پروژه ی ویلا مایرا به عنوان خانه ای برای کارفرمای ثروتمند خود خلق شده است. ویلا مایرا در جنگل واقع شده

و یک چهارم از مساحت خود را به کاربری های خدماتی مختلفی از قبیل : آشپزخانه، فضای نشیمن، فضای ناهارخوری، پاسیو، کتاب خانه و اتاق های خواب در طبقه ی بالا قرار دارند، اختصاص داده است. در بالای پاسیو، اتاق کار و در فضای خارج نیز استخر و سونا به کاربری های اصلی خانه در جداره ی جنوبی به واسطه ی ایجاد یک تراس اضافه شده اند.همچنین چند شومینه هم در این ویلا طراحی شده است.
در این پروژه یک هسته ی مسطیل شکل و مرکزی وجود دارد که با نزدیک شدن مخاطب از امتداد مسیر حرکت
سواره در شرق ساختمان، ورودی خانه در این بخش مرکزی مشخص می شود.علاوه براین هسته ی مستطیل شکلمرز میان داخل و خارج را برای طرح تعریف کرده است.اگرچه این نکته در پروسه ی طراحی آلتو صرفا یک نقش بصری و ادراکی به خود گرفته و او از این فضا نیز مانند لایه ای در کار خوددر تعامل با فضای خارج استفاده کرده است.
آلتو از ترکیب لایه های مختلفی با مقیاس انسانی و هندسه ای منظم در کار خود بهره برده است؛ در برخی فرم های او نیز با آزادی خود قوائد هندسی موجود در طرح سعی

,....


پاورپوینت بررسی تعمير تركهاي ساختمان - 41 اسلاید

پاورپوینت بررسی تعمير تركهاي ساختمان - 41 اسلاید

 پاورپوینت بررسی تعمير تركهاي ساختمان - 41 اسلاید

 پاورپوینت بررسی تعمير تركهاي ساختمان - 41 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
علت بوجود آمدن کلی بعضی 
ترکها و پی آمدهای ناشی از آن:
الف : انواع تركها 
ترکهای عمیق : 
ترکهای مویي معمولی :
نکته1
نكته2
ترک در تقاطع دیوار
ترک در نعل درگاه 
طریقه مختلف ترميم ترکها:
طرق مختلف ترميم ترکها:
الف) تزريق تركها:
ب)  بخيه زني
پ) تـنـيـدن:
ت )آرماتور گذاری
مواد تعميري  ومراحل تعمیرومزایا 
معایب مواد تعمیری ودستگاه های تزریق:
1-تعمیر ترکهابا دوغاب سیمان (تزریق گروت
مراحل تعمیر ترک ها با استفاده از روش تزریق گروت:
تمیز کردن سطح ترک
نصب پورت های تزریق :
مخلوط کردن با آب
تزریق گروت:
تعمیر با رزین های اپوکسی (Epoxy Resins) : 
 الف- پر کردن ثقلی:
ب- تزریق اپوکسی با فشار بالا یا پایین
تعمیر با فوم پلی یورتان (Poly Urethane Foams )
 مزایای ترکیبات اپوکسی 
معایب ترکیبات اپوکسی
مزایای ترکیبات پلی یورتان
مراحل تعمیر ترک ها با استفاده از روش تزریق رزین اپوکسی 
تمیز کردن سطح ترک
صب Port  های تزریق
آب بندی کردن سطح ترک 
دستگاه های تزریق
رفع ترک اطراف ستونهای فلزی
نتيجه


پاورپوینت بررسی مهاربندی گودبرداری - 58 اسلاید

پاورپوینت بررسی مهاربندی گودبرداری - 58 اسلاید

پاورپوینت بررسی مهاربندی گودبرداری - 58 اسلاید

پاورپوینت بررسی مهاربندی گودبرداری  - 58 اسلاید  

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف سازه نگهبان
خطرات موجود درحفاری وگودبرداری
اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری
مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل ازگودبرداری
مسائل ایمنی کارگاه درحین گودبرداری
انواع روشهای پایدارسازی گود
1-جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي افقي و مايل struts wale using wall Braced
2-جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي كششي lagging& beam Soldier
3-جداره هاي مهاربندي شده توسط سپر كوبي pile sheet Braced
مزایای روش سپرکوبی
معایب روش سپرکوبی
4-جداره هاي مهاربندي شده توسط شمع هاي درجا walls pile Bored
روشهاي مختلفي براي اجراي تكنيك هاي شمع هاي درجا ريز
5-جداره هاي مهار بندي شده توسط ديوار ديافراگمي wall Slurry-walls Diaphragm
مراحل اجرای دیواردیافراگمی
مزایای روش دیافراگمی
معایب روش دیافراگمی
6-جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ nailing Soil
کاربردنیلینگ درپروژه های عمرانی
مراحل اجراي سيستم نيلينگ
7-جداره هاي مهاربندي شده توسط انكراژ Anchorage
8-جداره هاي مهاربندي شده توسط دوخت به پشت – پين گذاريback Tie
9-جداره هاي مهاربندي شده توسط ميكروپايل Micropile
روش اجرای میکروپایل
10-جداره هاي مهاربندي شده توسط خرپا Raker – Truss
مراحل اجرای یک
مزایای روش خرپایی
معایب روش خرپایی
11-شيبدار كردن Slopeing
بازرسی
بررسی های مکانیک خاک
نتیجه گیری
منابع ومراجع


پاورپوینت بررسی معماری بیونیک - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بیونیک - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بیونیک - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بیونیک
 
از بارزترین نمونه های این سبک معماری در گذشته، می توان به مقابر کاتاکومب رم و ناپل و مقابری در لبنان اشاره کرد .
کلیساهای سنگی در ارمنستان و نیز غارهای بسیار بزرگ مسکونی مکشوف در گورمه ترکیه و ماترا در جنوب ایتالیا ، نیز از دیگر نمونه های این سبک معماری است.
معماری گلی یا خاکی را می توان یکی از شاخه های معماری طبیعی 
    در نظر گرفت. شهرهای قدیمی و تاریخی همچون صنعا در یمن یا ساختمانهای گلی دو گون در مالی نمونه هایی از این سبک هستنداولین نمونه های مدرن معماری بیونیک نیز عبارتند از:
سازه ساختمان قصر بلوری که ملهم از ساختار نیلوفر آبی است.
بانک کامرز در آلمان (Commerz Bank )
 
 سقف نمایشگاه مونترآل که توسط فرای اتو با الهام از تارهای عنکبوت طراحی شده است.
 ایستگاه ته ژه وه که در سال 1967در شهر لیون فرانسه توسط کالاتراوا با الهام از بال سبک پرندگاه طراحی شد.
معماری بیونیک» علمی است که به الهام یابی فنی از ساختمانها، رفتارها و ارتباطات گوناگون عالم جانداران می پردازد.
روح بخشيدن به ساختمان يكي از تمايلات « معماري بيونيك» است كه به كمك خطوط مستقيم و يا منحني خالص و با توجّه به قدرت سازه براي تنفس (زنده نمايي) ‌و القاء آهسته تماميت خود به آن دست پيدا مي كند 
مهمترين چيز براي «معماري بيونيك» آن است كه ساختمان تپش وزنده بودن خود را القاء كند.
و.....


پاورپوینت بررسی شیوه معماری بیونیک bionic، بیان رابطه انسان با طبیعت - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیوه معماری بیونیک bionic، بیان رابطه انسان با طبیعت - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیوه معماری بیونیک bionic، بیان رابطه انسان با طبیعت - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیوه معماری بیونیک bionic، بیان رابطه انسان با طبیعت - 49 اسلاید

فهرست
پیش گفتار:
بیان رابطه انسان و طبیعت:   
شهر بیلبائو
گاو بازی:
موزه گوگنهایم بیلبائو 
حجم و دید پرنده 
القای آرامش به شهروندان به کمک طرح های گل در داخل موزه
ایجاد حس توازن با کمک بدل هایی از گل در سایت 
برج های سه گانه موشه سافدی
نمای داخلی برج ها
مقاطع
خانه سبز:
ویلا بایو در فیگورس اسپانیا
مقاطع و دیتیل ها
آپارتمان شناور  و مقاوم در برابر سیل در شیلی
هتل شناور در سوئد
خانه های ایده آل برلین
ابر های منشوری در ابوظبی
برج رصد در مرز اتریش و اسلونی
پل ترستلس در کالیفرنیا
پل عابر پیاده طراحی شده توسط گروه معماری دن بریل )Dan Brill) 
برج درختی در هلند
خانه گری نویل در انگلستان
دکور داخلی دیدی فوق العاده درشب
غارهای معاصر در انگلستان
خانه های زیرزمینی در سوئیس
طراحی داخلی و منظر
نمایشگاه کشاورزی در مکزیک
A 10 Studio
اجرای فضای سبز در داخل و بیرون نمایشگاه 
خانه ناتیلوس در مکزیک
الهام گیری از طبیعت در معماری
خانه ساحلی
خانه زیر زمینی در سوئیس
نمونه های دیگر
نتیجه گیری:
منابع


پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار - 41 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار - 41 اسلاید

 پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار - 41 اسلاید

بخشی از مطلب
استفاده پایدار از منابع زیستی: بدین معنا كه باید دقت شود كه منابع زیستی بهره‌برداری شده در سامانه‌های توسعه در كجا استفاده می‌شوند، و چگونه می‌توان آنها را پایدار نگهداشت، و از منابعی كه سریعتر جایگزین می‌شوند استفاده شود. به عنوان مثال؛ از چوب درختهایی باید استفاده شود كه سریعتر رشد كرده و می‌توانند جایگزین شوند. همچنین از منابع متنوع استفاده كرد،‌كه نوع خاصی از بین نرود، و یا مثلا مساحت جنگلها را مقدار ثابتی نگهداشت و از مقدار میعنی كمتر نشوند، و یا از گونه خاص موجودی به علت منافع اقتصادی حمایت نشوند.
 
 
استفاده از منابع تجدید ناپذیر: استفاده عاقلانه از منابع غیر قابل تجدید باید به طور گسترده اعمال شود. به عنوان مثال؛ استفاده از منابع فسیلی برای سوخت غیر عاقلانه است. و یا در ساختن صندلی از چوبی استفاده شود كه در طبیعت از سرعت تجدید‌پذیری و جایگزینی بالاتری برخوردار است.
كاربرد معقول از چوب (به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر) باعث می‌شود كه به اصل منبع لطمه‌ای نخورده و امكان جایگزینی آن در طبیعت وجود داشته باشد، و حتی در نوع رنگی كه در آن بكار برده می‌شود از موادی كه كمتر كه برای محیط زیست ضرر دارد استفاده شود. 
حفاظت از تنوع زیستی: از منابع زیستی به خوبی نگهداری شود،‌و مشاركت افراد جامعه در جهت بقاء و تنوع زیستی موجود الزامی باشد. طوری از سامانه استفاده شود كه همه اجزاء خود حافظ مجموعه باشند. مردم به طور صحیح از منابع محیطی بهره گیرند، و به آنها آموزش داده شود كه از هر محصول یا منبعی در جای خود و به صورت بهینه استفاده كنند. مثلا در مورد مبلمان شهری، استفاده صحیح از ان به مردم آموزش داده شود. و با اندك نقصی به كنار گذاشته نشوند،‌ بلكه تعمیر و یا در غیر این صورت به محصولی دیگر تبدیل و یا در نهایت مواد اولیه آن بازیافت شود. (مفیدی، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار)
 
طراحی پایدار همكاری متفكرانه معماری با مهندسی مكانیك، برق و سازه است. علاوه بر فاكتور‌های متداول طراحی مانند زیبایی، تناسب و بافت و سایه و نور و امكاناتی كه باید مد نظر قرار گیرند، گروه طراحی باید به عوامل طولانی مدت محیطی، اقتصادی و انسانی توجه نموده و اصول اولیه آنرا که به قرار زیر است، مد نظر قرار دهد:
و.....


پاورپوینت بررسی معماری پایدار پیوند دهنده انسان طبیعت معماری - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری پایدار پیوند دهنده انسان طبیعت معماری - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری پایدار پیوند دهنده انسان طبیعت معماری - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری پایدار پیوند دهنده انسان طبیعت معماری 
 
مقدمه
توسعه پایدار
معانی لغوی واژه پایداری 
توسعه پایدار؛ مفاهیم و مضامین 
توسعه پایدار در سه حیطه دارای مضامین عمیقی است:
پایداری محیطی با هدف حفظ محیط زیست
طراحی پایدار
طراحی پایدار و اصول ویترویوس 
پایداری مصالح 
کیفیت؛ اساس طراحی پایدار 
طراحی پایدار 
اصول طراحی پایدار
تعريف معماري پايدار
تاریخچه معماری پایدار
معماری پایدار در گذر تاریخ
مفاهیم پایداری 
معانی پایداری
اصول معماری سبز یا پایدار 
نظریه معماران درمورد معماری پایدار
آنچه پیرامون معماری سبز یا پایدار گفته شد،بیان کنندۀ 
مصالح سبز
شعارهای معماری پایدار
معماری اکوتک
ویژگیهای اکوتک
معماران پایدار
نمونه آثار معماری پایدار
ویژگیهای بنا
ساختمان ایالتی سانفرانسیسکو
دانشگاه نیوزلند
گلن هاوس
ساختمان هرست 
نتیجه
منابع و مآخذ


پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار ، انسان ، طبیعت، معماری - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار ، انسان ، طبیعت، معماری - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار ، انسان ، طبیعت، معماری - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری پایدار ، انسان ، طبیعت، معماری - 40 اسلاید

دهخدا پايداري را به معناي با دوام و ماندني آورده است. در زبان لاتين نيز از پايداري تحت اين عناوين ياد شده است:    
       SUSTAIN؛حمايت،زنده نگاه داشتن، ادامه دادن مستمر      
        SUSTAINABLE؛ پايداري ،  صفتي كه چيزي  را توصيف مي كند كه باعث آرامش و تأمين زندگي و در نتيجه  تداوم زندگي و  طولاني كردن آن را منجر ميشود 
       SUSTANCE ؛فرايند پايداري زندگي
اصول معماری سبز یا پایدار 
 
اصل اول : حفاظت از انرژی
اصل دوم : کار با اقلیم
اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید 
اصل چهارم : احترام به کاربران 
اصل پنجم : احترام به سایت
اصل ششم: کل گرایی
 
نظریه معماران درمورد معماری پایدار
        نورمن فاستر معتقد به بیش‌تر کار کردن و استفاده کردن از کم‌ترین امکانات است و عنوان می‌نماید که باید به جای استفاده از منابع مکانیکی، از منابع سوختی روبه زوال و تجدیدشونده استفاده شود .
        یان کاپلیکی معتقد است که بیش‌تر از 80 درصد انرژی می‌تواند توسط ساختمان‌ها تامین شود. به طور مثال ممکن است انرژی در ساعت‌های شب به شبکه‌ی الکتریسیته‌ی ساختمان بازگردانده شود. توجه به انرژی در سازه‌ی ساختمان نیز از ایده‌های وی است. 
        کنت یینگ معتقد است که سازندگان باید مصالح ساختمانی را با کم‌ترین انرژی مصرف کنند به طوریکه کم‌ترین فضا را هم اشغال نماید.
 
و.......
 
 
فهرست مطالب
تعريف نگارنده از معماري پايدار
تاریخچه معماری پایدار
مفاهیم پایداری 
معانی پایداری 
اصول معماری پایدار
نظریه معماران پایدار 
مصالح سبز
شعارهای معماری پایدار
معماری اکوتک
معماران پایدار 
نمونه بناهای پایدار
 


پاورپوینت بررسی سبک معماری سبز Green Architecture

پاورپوینت بررسی سبک معماری سبز Green Architecture

پاورپوینت بررسی سبک معماری سبز Green Architecture

پاورپوینت بررسی سبک معماری سبز Green Architecture

40 اسلاید

مقدمه05
تعریف معماری سبز06
 نیاز بشر کنونی به معماری پایدار10
 علل پیدایش معماری پایدار11
تعاریف ساخت و ساز پایدار12
معيارهاي سنجش ساختمان‌هاي سبز13
اهداف کلی ساختمانهای سبز15
اصول توسعه ساخت و ساز پایدار16
آشنایی با اصول معماری سبز در شهر30
نخستین شهر با انرژی های تجدیدپذیر34
معمارانی که طرح های سبز داشته اند38
پانویس39
 
معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان «معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی» یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیری از معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن میباشد، برای مثال از هنگامی که انسان های غار نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد که دهانه آن به سمت شمال است. موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیطهای مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابل تشخیص معماری سبز را درون خویش دارند، با این حال،تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند. بطور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جنبه های آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب،ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد . در مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترک فراوانی را برای بحث دارامی باشند، با این حال موضوعات ارائه شده مجموعه ای از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد . 
 نیاز بشر کنونی به معماری پایدار :چارلز جنکر در آخرین فصل کتاب معماری پایدار خویش این مسئله را خاطر نشان می سازد که نابودی زمین توسط ما منجر به نابودی 27000 گونه زیستی در یک سال می شود هفتاد و چهارانقراض در یک روز و یا سه نابودی در یک ساعت ! مدارک جدیدی بر اساس مجله تایم مورخ 31 ژانویه 2000 این تعداد را بالاتر نشان می دهد یعنی صدها انقراض در یک روز. گرم شدن کره زمین ،نازکتر شدن لایه ازن به علت استفاده از انواع آلاینده ها ،افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه های زیستی همه و همه باهم می آمیزند تا ضرورت بوم شناسی و مسایل زیست محیطی را برای آینده قابل پیش بینی گردانند . بطوری که پیشی گرفتن خاکستری در برابر جهان سبز قابل تامل ترین مسئله قرن حاضر به شمار می رود .
 علل پیدایش معماری پایدار :در جهان کنونی توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز که جزو صنایع بزرگ در استحکام نیروی انسانی ( صدها هزار کارگر ساختمانی و فنون مربوطه )باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی ، فرسایش خاک و آلوده کننده محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند . بحرانی که در اواسط دهه 1965 با افزایش میزان آلودگی محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد و سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست که از حامیان محیط زیست در جهان بودند گردید و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود.اصطلاح پایداری ( Sustainable ) برای نخستین بار در سال 1986 توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان ( رویایی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان ) مطرح شد و هر روز بر ابعاد ودامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد .در این میان معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند . بدیهی است که زندگی ، کار ، تفریح ، استراحت وغیر...همه و همه فعالیتهایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان برزیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت ، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد . کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری مبحثی به نام« معماری پایداری» آغاز نمود که مهمترین سر فصل ها ی آن با عنوان معماری اکو – تک ، معماری و انرژی ، معماری سبز ایجاد می گردد .
و......


پاورپوینت بررسی همه جانب بتن- 92 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی همه جانب بتن- 92 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی همه جانب بتن- 92 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی همه جانب  بتن- 92 صفحه پاورپوینت

 فهرست مطالب :
دانلود پاورپوینت بتن 92 اسلاید

 

 

 بتن

اجزای بتن

تاریخچه بتن

سیمان :

    اجزای سیمان
    استاندارد ها
    انواع
    آزمایشات
    تحویل و انبار کردن
    نگهداری

سنگدانه :

    دسته بندی
    مشخصات سنگدانه‌هاي درشت (شن)
    مشخصات سنگدانه‌هاي ريز (ماسه)

آب : مواد غير قابل قبول و زيان‌آور

مواد افزودني

كنترل و بازرسي مصالح بتن

ميلگردها :

    انواع فولاد مصرفي در بتن مسلح
    طبقه‌بندي ميلگرد
    آزمايش ميلگرد

كيفيت بتن :

    كارايي و رواني بتن
    جدايي دانه ‌ها
    آب انداختگي
    دوام بتن
    تعيين نسبتهاي اختلاط
    كنترل و بازرسي

ارزيابي و پذيرش بتن :

    تواتر نمونه ‌برداري
    ضوابط پذيرش بتن

نکات اجرايي :

    نيروي انساني
    تجهيزات و وسايل
    آماده‌سازي محل بتن‌ريزي
    اختلاط بتن
    نگهداري سابقه كار روزانه
    انتقال بتن
    انتقال بتن به وسيله پمپ
    بتن ‌ريزي
    روشهاي عمل آوردن
    مدت عمل آوردن
    بتن‌ريزي در شرايط ويژه
    روشهاي ويژه كاربرد بتن
    كنترل و بازرسي تجهيزات ساخت بتن

قالب‌ بندي :

درزهاي اجرايي :

 


پاورپوینت بررسی سرویس ها و آشپزخانه - 64 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی سرویس ها و آشپزخانه - 64 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی سرویس ها و آشپزخانه - 64 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی سرویس ها و آشپزخانه

فهرست مطالب
سرویس ها و آشپزخانه
آشپزخانه
انواع فضاهاي موجود آشپزخانه
ابعاد انواع مبلمان موجود در آشپزخانه
نمونه هاي مبلمان آشپزخانه
تاثير رنگ در آشپزخانه
رنگ در آشپزخانه
رنگ آميزي
مهماني رنگ ها در آشپزخانه
تاثير
آبي و صورتي در آشپزخانه
ديگر رنگها
محيط صميمانه آشپزخانه
منزل مسكوني گل به شيراز
پلان منزل مسكوني گل به شيراز
پلان منزل مسكوني يك معمار تهران.معمار: نگين معتمد
ويلاي گيلاوند دماوند . معمار : علي كرمانيان
سرویس بهداشتی
منابع


پاورپوینت مواد و مصالح - 380 اسلاید

پاورپوینت مواد و مصالح - 380 اسلاید

 پاورپوینت مواد و مصالح - 380 اسلاید


فهرست مطالب
گچ
تاریخچه و مقدمه ای بر استفاده از گچ
منابع تهیه گچ
فرمول شیمیایی سنگ گچ
انواع سولفات کلسیم آبدار
سنگ گچ مرمری:
سنگ گچ مطبق:
سنگ گچ معمولی:
مصارف گچ
صنعت ساختمان سازی (عمده ترین مصرف)
مجسمه سازی
قالب سازی
کارهای طبی
صنایع سیمان
صنایع دارویی
صنایع شیشه گری و چینی سازی
صنعت کاغذ سازی
پتروشیمی
چرم سازی و دها مورد دیگر...
خواص گچ
زودگیر بودن
ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن
اکوستیک بودن گچ
مقاومت در برابر حریق
قیمت ارزان
رنگ سفید خوش آیند
آماده سازی سنگ گچ برای خوراک کوره
استخراج از معدن با کمک روشهای گوناگون.
 
خرد کردن سنگ که در دو مرحله انجام می گیرد:
الک کردن و بازگرداندن قطعات درشت به بخش سنگ شکن.
ذخیره سازی در سیلوها (به اندازه خوراک حداقل یک هفته).
گچ پزی
تولید گچ ساختمانی از سنگ گچ
تولید گچ تشنه
تولید گچ سوخته
گرما دهی زیاد به سنگ گچ
وجود اکسید کلسیم در گچ
انواع کوره های گچ پزی
کوره های گچ پزی چاهی
کوره های تاوه ای
کوره های گردنده خفته
کوره های گچ پزی چاهی
کوره های تاوه ای
کوره های گردنده خفته
خواص گچ
زود گیر بودن گچ
مقاومت گچ در برابر آتش سوزی
ارزانی گچ
خاصیت الاستیسیته گچ
رنگ گچ
خاصیت رنگ پذیری گچ
سخت شدن گچ
مقاومت گچ در برابر آب
مقاوم نمودن گچ در برابر آب
تولید ملات گچ
زمان سفت شدن ملات گچ
اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ
تغییر خواص گچ با افزودن موادی به آن
زمان مصرف گچ از لحاظ دما
گچ کشته
تفاوت خشک شدن گچ و سخت شدن آن
اندازه دانه های گچ
علل ترک خوردن گچ کاری
دوغ آب گچ
واکنش متقابل گچ و فلزات
مقاومت فشاری و کششی گچ
انبار کردن گچ
شرایط انبار داری گچ پاکتی
آهک
تاریخچه به کارگیری آهک توسط انسان
به کار گیری آهک
مصارف آهک
چینی سازی
شیشه گری
ذوب آهن
صنایع غذایی
تولید آجر و ماسه آهکی و...
سنگ آهک
سنگ آهک پرمایه و کم مایه
آهک پزی
تولید پوشش دیرگداز از آهک
انواع کوره های آهک پزی
کوره های چاهی
کوره های ایستاده
کوره های گردنده خفته
کوره های چاهی
کوره های ایستاده
نمایی از یک کوره اهک پزی گرده خفته
راندمان تولید آهک به سنگ آهک
نحوه مصرف آهک
سخت شدن آهک
انواع روشهای هیدراته نمودن آهک
تنگ گذاشتن آهک
روش خشک
روش تَر
شیر آهک
هیدراته کردن آهک تحت فشار
آهک آبی
شفته آهکی
خواص شفته آهک
ساروج
سیمان
روند تهیه سیمان
معادن مارل
مرحله سنگ شکن
خشک کنهای مقدماتی
مرحله آسیاب کردن
آزمایشهای نهایی کنترل کیفیت مواد اولیه
کوره های پیش کرم کن
 
مراحل مختلف پخت سیمان
مدت زمان پخت سیمان
کوره های سیمان پزی
 
عناصر اصلی تشکیل دهنده سیمان
تری کلسیم آلومینات
دی کلسیم سیلیکات
تری کلسیم سیلیکات
تتراکلسیم آلومینات فریت
آسیاب کردن کلینکر
انواع سیمان تولیدی
سیمان تیپ 1:
 
سیمان تیپ 2:
 
سیمان تیپ 3:
 
سیمان تیپ 4:
 
سیمان تیپ 5: انواع اختصاصی تر سیمان
سیمان پرتلند ممتاز:
سیمان زودگیر:
سیمان ضد سولفات:
سیمان هوازا:
سیمان های رنگی:
سیمان چاه کنی:
سیمان روباره:
سیمان پوزولان:
سیمان انبساطی:
سیمان برقی:
بتن عبور دهنده نور
Litracon Light Transmitting Concrete
اجزاء یک کوره گردنده خفته
کوره اصلی
رینگ ها
دنده کوره
غلطک ها
خنک کن ها
 
آب بندی سر و ته کوره
نسوزکاری داخل کوره
سوخت کوره
درجه پر بودن کوره پخت سیمان
شیب کوره پخت سیمان
دور کوره پخت سیمان
بار کوره
مدت زمان حرکت مواد در کوره
L طول کوره
θ استعداد لغزش مواد بر روی هم
P شیب کوره
D قطرکوره
n دور کوره بر حسب دور در دقیقه
t زمان حرک مواد در کوره
F ضریب اصطکاک موانع داخل کوره
شن و ماسه
محلهای مصرف شن و ماسه
ساختمانهای بتنی (اصلی ترین محل مصرف)
پی سازی ساختمان
چیدن آجر با کمک ملات ماسه سیمان
حفاظت از لوله های تاسیساتی (ماسه غیر آهکی)
تولید آجر ماسه آهکی
تولید آجر نسوز
صنعت ریخته گری
صنعت شیشه سازی
صافی ها و فیلتر های شنی در صنعت آب و فاضلاب
ابعاد شن و ماسه
اسامی عوامانه اندازه های مختلف شن و ماسه:
دانه های بسیار ریز (ماسه بادی)
دانه های درشت تر (ماسه)
دانه های درشت تر (شن، سنگ، قلوه سنگ، پاره سنگ، تخته سنگ، سخره)
اسامی اندازه های مختلف شن و ماسه در صنعت ساختمان:
منابع تهیه شن و ماسه
شن و ماسه طبیعی:
شن و ماسه شکسته:
تفاوت شن و ماسه طبیعی با شکسته
محل و شرایط مصرف شن و ماسه طبیعی و شکسته
شکل هندسی دانه های شن و ماسه
جنس شن و ماسه
اندازه دانه های شن و ماسه
نسوزها
تعریف مواد نسوز
تعریف سازمان استاندارد ایران از مواد نسوز
تاریخچه استفاده از نسوزها
موارد مصرف نسوزها
سایر خواص نسوزها
حداکثر درجه حرارت قابل تحمل
عدم تغییر شکل در مواجهه با حرارت
عدم تغییر عناصر متشکله نسوزها در اثر افزایش حرارت
عدم شرکت نسوزها در واکنشهای شیمیایی
مقاومت در مقابل نیروهای سایشی و فشاری موجود در داخل کوره
مقاومت نسوزها در برابر پوسته پوسته شدن
تقسیم بندی انواع مواد نسوز
تقسیم بندی نسوزها از نظر تحمل حرارت
تقسیم بندی نسوزها از نظر رفتار شیمیایی
تقسیم بندی نسوزها از نظر مواد تشکیل دهنده
تقسیم بندی نسوزها از نظر شکل هندسی
انواع نسوزها از نظر تحمل حرارت
نسوزهای عالی:
نسوزهای متوسط:
نسوزهای ضعیف:
انواع نسوزها از نظر مواد تشکیل دهنده
نسوزهای سیلیسی
نسوزهای آلومینیوم سیلیسی
نسوزهای گرافیتی
نسوزهای کرومیتی
نسوزهای منیزی
انواع نسوزها از نظر شکل هندسی
برخی اشکال خاص نسوزها
مراحل تهیه نسوزها
تهیه مواد
آماده سازی مواد
شکل دادن نسوز
خشک کردن نسوز
پختن نسوز
تهیه مواد اولیه نسوزها
آماده سازی مواد اولیه نسوزها
خاک رس
چسب های صنعتی (برای نسوزهای ارزان قیمت)
شکل دادن نسوزها
خشک کردن نسوزها
نمونه از تونلهای خشک کن
پختن نسوزها
بازیافت مواد نسوز فرسوده
آجرهای نسوز آلومینی
آجرهای نسوز سیلیسی
آجرهای نسوز نیمه سیلیسی
آجرهای نسوز منیزی
آجرهای نسوز شاموتی
آجر نسوز دولومیتی
آجر نسوز تریتی
آجر نسوز کُرُم منیزی
شومینه ها
خاک
تعریف خاک
تعریف علمی
تعریف عوامانه:
خاک رس
منابع خاک رس
خاک رس معدنی:
خاک رس ته نشستی:
خاصیت پلاستیسیته خاک رس
خاصیت ضد آب خاک رُس
موارد استفاده از خاک رُس
آجر پزی
سرامیک سازی
تولید مواد نسوز
چینی سازی
لوازم بهداشتی
صنعت برق (تولید مقاومت های مختلف، عایق ها و...)
ظروف آزمایشگاهی
و...
رنگ خاک رُس
ترکیب تشکیل دهنده خاک رس
ترکیبات اصلی تشکیل دهنده خاک رس:
سیلیس
اکسید آلومینیوم
ناخالصیهای موجود در خاک رس:
اکسیدهای مختلف آهن
اکسید کلسیم
اکسید منیزیم و سدیم
کائولین
خالص سازی کائولین (شستشوی کائولین)
رس های رسوبی
کائولینیت یا خاک سفال
خاک شیست
ویژگی های خاک
خاصیت پلاستیسیته
خاصیت جذب سطحی
تقلیل حجم در هنگام از دست دادن رطوبت
رنگ خاک
خاک مصنوعی (خاک ژله ای)
کاشی
تعریف کاشی
تاریخچه کاشی
اجزاء کاشی
مصالح اولیه در تولید کاشی
مراحل تهیه مصالح اولیه تولید کاشی:
انتخاب خاک رس مناسب
جدا نمودن ناخالصی های خاک (به کمک شستشوی خاک)
خشک کردن خاک به کمک هوا دادن
آسیاب کردن خاک
ساختن گل در تولید کاشی
قالب گیری کاشی
خشک کردن کاشی
پختن کاشی
مراحل مختلف پخت در کوره تونلی
لعاب دادن روی کاشی
سوخت کوره های پخت کاشی
نمونه از کوره های پخت کاشی
آزمایشات مرغوبیت کاشی
آزمایشات مربوط به شکل کاشی ها (زوایایه آنها باید دقیق باشد).
آزمایشات مربوط به مقاومت آنها در برابر بارهای وارده.
آزمایشات مربوط به تحمل شوکهای حرارتی.
 
 
 
 
 
آزمایشات فوق برای اطمینان باید پنج یا شش بار تکرار شوند.
ابعاد کاشی ها
علت مصرف کاشی در ساختمانها
لعاب های مورد استفاده در صنعت تولید کاشی
معرق کاری
قیر
خواص قیر
انواع قیر در طبیعت
قیرهای معدنی
قیرهای پالوده
قیر معدنی
مشخصات قیرهای معدنی
قیرهای پالوده
انواع قیر مورد استفاده در صنعت
مشخصات ویژه قیر
درجه اشتعال
درجه نفوذ
درجه نرمی
درچه چکیدن
درجه شکستن
خاصیت انگمی
غلظت مخصوص
آجر
تاریخچه آجر
تعریف آجر
تهیه خاک رس مورد نیاز در عملیات تولید آجر
مواد تشکیل دهنده آجر طبق استاندارد ایران
عمل آوردن خاک جهت تولید آجر
ساختن گل از مواد اولیه تهیه آجر
خشک کردن خشت
نمایی از یک کارگاه سنتی آجر پزی
دالان خشت خشک کنی
آجر پزی
انواع کوره های آجر پزی
کوره آجر پزی با آجر ثابت و آتش ثابت.
کوره آجر پزی با آجر ثابت و آتش رونده.
کوره آجر پذی با آتش ثابت و آجر رونده.
کار کوره نوع اول ناپیوسته و کوره نوع دوم و سوم پیوسته است.
کوره با آجر ثابت و آتش رونده
انواع آجر
آجر های فشاری:
 
آجرهای ماشینی
استاندارد آجر ماشینی
رنگ آجرها
آجر زرد رنگ که در بازار به آن آجر سفید می گویند.
آجر زرد پر رنگ که به آن آجر بهی می گویند.
آجر قرمز روشن
آجر قرمز سیر
آجر ابلق (قرمز و زرد) که به آن آجر بهمنی می گویند.
انواع آجر از لحاظ ابعاد
مرغوبیت آجر
خاصیت جذب آب توسط آجر
 
 
تعیین میزان خاصیت مکندگی آب
درصد جذب آب توسط آجر
وزن مخصوص آجر
اجزاء آجر
آجر سه قد (سه چهارم آجر کامل)
آجر نیمه (یک دوم آجر کامل)
چارک (یک چهارم آجر کامل)
کلوک (کوچک تر از یک چهارم آجر کامل)
و...
تیشه داری آجر
آجر جوش
تولید آجر جوش
امراض آجر
الوئک:
سفیدک:
آجر ماسه آهکی
پخت آجرهای ماسه آهکی
بلوک سفالی
1- بلوک تیغه ای
2- بلوک سقفی
نمونه هایی از آجرهای سفالی
سنگ ها
طبقه بندی سنگ ها
سنگهای آذرین
سنگهای رسوبی
سنگهای دگرگونی
 
 
سنگهای آذرین
تقسیم بندی سنگهای آذرین
نحوه تشکیل سنگهای آذرین درونی
نمونه میکروسکوپی از بلورهای سنگ آذرین درونی
نمونه از سنگ آذرین درونی
نحوه تشکیل سنگهای آذرین بیرونی
سنگهای رسوبی
سنگهای دگرگونی
استخراج سنگ از معدن
برش سنگ
تیغه های برش سنگ
تیغه های برش سنگ
محلهای مصرف سنگ
سنگ آزاره:
سنگ قرنیز:
کف درگاه و کف پنجره
سنگ پله
فرش کف:
نصب سنگ بر روی دیوار:
پاگردها:
رنگ سنگ
سنگهای طبیعی به سه دسته زیر تقسیم می گردند:
سنگهای بی رنگ
سنگهای مات
سنگهای براق
سنگ لاشه
 
 
 
 
 
وزن مخصوص سنگهای ساختمانی
سختی سنگ
چوب
موارد مصرف چوب در صنایع
صنایع ساختمان
کاغذ سازی
داروسازی (ساخت الکل)
مجسمه سازی
قالب سازی
موسقی
و...
ساختار چوب
کار کردن چوب
خاصیت هیگروسکپیک در چوب
شیشه
مشخصات کلی شیشه
قدمت کاربرد شیشه در زندگی بشر
ترکیب تشکیل دهنده شیشه
مواد روان کننده در صنعت شیشه سازی
افزایش مقاومت شیشه در برابر تغییرات جوی
مواد کمک ذوب در صنعت شیشه سازی
دو ترکیب متداول شیشه در صنعت
ترکیب اول:
آهک، کربنات دوسود و سیلیس
 
ترکیب دوم:
پتاس، اکسید سرب و سیلیس
درصد ترکیب تشکیل دهنده شیشه
درصد ترکیب تشکیل دهنده شیشه
درصد ترکیب تشکیل دهنده شیشه
مخلوط نمودن ترکیبات اولیه در حین ذوب
کوره های ذوب شیشه
شرایط کار بر روی شیشه
مراحل تشکیل شیشه در درون کوره
نکته
واکنش های میان مواد اولیه در کوره چندان روشن نیست.
شیشه گری
انواع مختلف شیشه گری:
شیشه گری هنری
شیشه گری آزمایشگاهی
شیشه گری صنعتی
شیشه گری برای ساخت ظروف
نمایی از سیستم ساده قالب گیری اتوماتیک
ساخت شیشه های مسطح به کمک قالب
ساخت شیشه های مسطح به طریق شناور
نمایی از خط تولید شیشه به روش حمام قلع
نمایی از کوره حمام قلع
ساخت شیشه مسطح به طریق نورد
تولید شیشه رنگی
شیشه مسلح
اکسید سیلیسیم
اکسید بُر
اکسید سدیم
اکسید آلومینیوم
دو درصد مواد دیگر همچون K2O، MgO، CaO، Fe2O3
نمونه هایی از شیشه های پیرکس
شیشه سکوریت
شیشه نشکن
شیشه خم
شیشه ضد گلوله
شیشه ضد صدا
پشم شیشه
انبار کردن شیشه
پلاستیک ها
تعریف پلاستیک ها
طبقه بندی پلاستیک ها
خواص (مزایای) پلاستیک ها
مقاومت برابر شرایط جوی.
ارزانی.
قابلیت شکل پذیری فوق العاده.
کلیات بهداشت
تعریف بهداشت
تعریف اولیه بهداشت:
پیشگیری از شیوع بیماریها
تعریف امروزی بهداشت:
رفاه کامل فیزیکی، اجتماعی و روحی و نه فقط عدم وجود بیماری
عوامل مضر محیطی
1- عوامل طبیعی
2- عوامل انسانی
انواع مخاطرات محیطی
عوامل عفونی
محرکها
عوامل فیبروتیک دستگاه تنفسی
مواجه با مواد خفه کننده
مواجه با مواد آلرژن
مواجه با مواد سموم متابولیک
عوامل فیزیکی
عوامل روانی
مواجه با عوامل موتاژن
مواجه با عوامل تراتوژن
مواجه با عوامل سرطانزا
عوامل عفونی
محرک ها
محرکهای پوستی
انواع آفت کش، اسید سولفوریک و...
محرکهای تنفسی
SO2
یک محرک دستگاه تنفسی فوقانی است
NO2
خفه کننده ها
خفه کننده های سیستماتیک همچون CO
خفه کنند های مکانیکی همچون N2
آلرژن ها
آلرژی در اماکن مسکونی
سموم متابولیک
عوامل فیزیکی
عوامل روانی
عوامل موتاژن
 
* برخی فلزات سنگین مانند کادمیوم
* پرتوهای یونزا (مواد رادیواکتیو)
* برخی ترکیبات شیمیایی همچون کلرور ونیل و یا دیوکسین
عوامل تراتوژن
ایجاد تغییرات غیر عادی بر روی جنین
سرطانزاها
سرنوشت مواد شیمیایی پس از ورود به بدن
متابولیسم
دفع
ذخیره سازی
سینرژیسم و پیش برنده
متابولیسم
دفع
ذخیره سازی
(سرب)
مسمومیت با سرب
سینرژیسم
ورود آلاینده ها به محیط
1- تماس مستقیم با منبع آلودگی
2- دفع مستقیم مواد در آب و هوا
3- پر کردن نامناسب اراضی
سیلاب
نشست یا تراوش
ورود به ذنجیره غذایی
4- تلنبار کردن
تماس مستقیم با منبع آلودگی
دفع مستقیم مواد در آب یا هوا
ورود مستقیم آلاینده های به محیط زندگی انسان (هوا و آب)
پرکردن نامناسب اراضی
دفع غیر بهداشتی زباله
انتشار آلاینده ها در اثر پرکردن نامناسب
1- سیلاب
2- نشت یا تراوش (نشت از محلهای دفن)
3- ورود به زنجیره غذایی
تلنبار کردن
مس و کروم
افجار اتمی عامل پراکنش عوامل خطرناک
د.د.ت یکی از عوامل مرگ بار
د.د.ت در ابتدای فرشته نجات بشر و در انتها عامل مرگ بار و مخرب محیط زیست
پلی کلرو بی فنیل ها
غیر قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم ها (سالها در طبیعت می مانند)
غیر قابل اشتعال
به سختی با سایر مواد ترکیب می شوند
خواص دی الکتریک دارند
مفهوم اجتماعی مواد شیمیایی
مصرف آب حاوی سرب دلیل سقوط امپراتوری روم
نفت و محیط زیست
کاربرد های نفت در صنعت امروز بر هیچ کس پوشیده نیست
مخاطرات اتیلن
1- مصرف جهت ضد عفونی وسایل و مواد حساس به حرارت و اتوکلاو
2- به دلیل میل ترکیبی آن تماس انسان با اتیلن خطرناک است
3- محرک چشم، گلو، بینی و...
مسمومیت با اتیلن
رواج مواد شیمیایی
کیفیت و بهداشت آب
گردش آب در طبیعت
وضعیت آب در دنیا
منابع آلودگی آب ها
فاضلاب شهری
فاضلاب های صنعتی
فاضلابهای کشاورزی
ناخالصی های آب
مواد معلق
مواد محلول
گازها
نمک های محلول
مواد معلق در آب
این مواد به دوسته زیر تقسیم می شوند:
مواد معلق قابل ته نشینی
مواد کلوئیدی
مواد محلول در آب
گازهای محلول در آب
دی اکسید کربن
متان
اکسیژن
سولفید هیدروژن
نمک های محلول
سازمانهای مسئول کیفیت آب
در سطح جهان
سازمان بهداشت جهانی (WHO)
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA)
در سطح کشور
وزارت نیرو
سازمان حفاظت از محیط زیست
 
استانداردهای آب
استاندارد اولیه
حداکثر غلظت ماده آلاینده که به سلامت انسان ضرر نرساند.
استاندارد ثانویه
ویژگی های کیفی آب
ویژگی های فیزیکی
ویژگی های شیمیایی
ویژگی های بیولوژیکی
ویژگی های فیزیکی
جامدات معلق
کدورت
واحدهای اندازه گیری کدورت
نحوه سنجش کدورت در روش JTU
رنگ آب
واحد رنگ در آب
چند نمونه از دستگاههای رنگ سنجی
طعم و بو
دما
ویژگی های شیمیایی آب
آب حلال خوبی است
فلوراید
فلوروزیس
کلراید
ورود کلراید به آب
سولفات
فسفات
پدیده شکوفایی جلبک (Alge foom)
کمبود فسفر
چرخه نیتروژن
بیماری کودک آبی (Blue Baby)
سدیم
بیماری ناشی از سدیم
کمبود سدیم در بدن:
افزایش مقدار سدیم در بدن:
کلسیم
بیماریهای ناشی از کلسیم
کمبود کلسیم در جیره غذایی انسان:
منجر به پوکی استخوان
افزایش کلسیم در جیره غذایی انسان:
تاثیر کلسیم بر کیفیت آب
منیزیم
بیماریهای ناشی از منیزیم
کمبود منیزیم در بدن انسان:
افزایش میزان منیزیم در بدن انسان:
آهن و منگنز
مشکلات استفاده از آبهای آهن دار
باکتری گلیونلا و کورنوتریکس
بیماریهای ناشی از آهن
کمبود آهن در انسان:
منجر به کم خونی
مشکلات منگنز
ایجاد لک
تحریک رشد میکروارگانیسم ها
ایجاد طعم
نیاز انسان به منگنز
آب آشامیدنی کمتر از 2 درصد نیاز روزانه به منگنز را تامین می نماید.
بیماریهای ناشی از منگنز
کمبود منگنز در بدن انسان:
منجر به کاهش واکنش آنزیمی در متابولیسم هیدروکربورها می گردد.
افزایش منگنز در بدن انسان:
منجر به اختلالات و تغییر رفتار عصبی می گردد.
استاندارد منگنز در آب
فلزات سنگین
مهمترین فلزات سنگین که در محیط وجود دارند:
جیوه
کادمیوم
سرب
روی
نیکل
کرم
مس
و...
انباشت فلزات سنگین درهرم غذایی
ویژگی های بیولوژیکی آب


پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

فهرست مطالب

معرفی مجموعه مسکونی زیتون اصفهان
تحلیل سایت:
ورودی های مجموعه:
تحلیل ورودی ها:
مسیرهای حرکت پیاده:
بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت:
الگوی حرکت پیاده:
مسیرهای حرکت سواره
پلان زیر زمین
ارتباط بین سواره وپیاده
هویت بخشی به فضاها و عدم تکرار(نشانه ها):
هماهنگی وتنیدگی واحدها در عین متفاوت بودن :
مدولهای تکرار شونده:
فضاهای سبز :
فضاهای خصوصی واحدها
فضاهای نیمه خصوصی-راه پله ها
فضاهای عمومی-حیاط ها
پر و خالی:
پر وخالی در نما:
تهویه و نور طبیعی
نورگیری در واحدها
تاثیر اقلیم بر طراحی:
گسترش مجموعه در ارتفاع

مجتمع مسکونی مهر شهر کرج
رفع نیاز مسکونی شهر
مجتمع مسکونی، 6 اصل
سایت پلان
آپارتمان‌های این مجتمع
مسیر های دسترسی سواره
بررسی فضای سبز
بررسی ارتفاعات طبقات:
بررسی فضاهای پر و خالی
بررسی کاربری ها
دسترسی های بلوک ها
پلان زیرزمین
پلان همکف
پلان تیپ طبقات
بررسی پلان های ساختمان های بلند
بررسی ساختمان های کم ارتفاع
مقطع A-A ساختمان های کم ارتفاع
مقطع B-B ساختمان های کم ارتفاع
نماهای ساختمان های کم ارتفاع
تیپ بندی تمامی پلان های مسکونی


پاورپوينت بررسی گودبرداری , سازه‌های نگهبان - 38 اسلاید

پاورپوينت بررسی گودبرداری , سازه‌های نگهبان - 38 اسلاید

پاورپوينت بررسی گودبرداری , سازه‌های نگهبان - 38 اسلاید

پاورپوينت بررسی  گودبرداری , سازه‌های نگهبان - 38 اسلاید


فهرست مطالب
    تعريف گودبرداري
    انواع گودبرداري
    اهداف اصلي ايمن سازي گودبرداري
    روش های غلط استفاده از تیره های چوبی و فلزی در سازه های نگهبان
    در حفاري با ماشين آلات عمراني به موارد زير توجه گردد
    سازه نگهبان
    انواع روشهاي پايدار سازي گود
    متداولترين روشهاي مختلفي اجراي تكنيك هاي شمع هاي درجا
    مراحل اجراي ديوار ديافراگمي
    مراحل اجراي سيستم نيلينگ(nailing)
    جداره هاي مهاربندي شده توسط دوخت به پشت – پين گذاري
    روش اجراي ميكروپايل
    اقدامات قابل انجام براي كاهش خطر گودبرداري ها
    آواربرداري
    اهرم ها و جك ها
    نتيجه‌گيری


پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

 پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی آسانسور
فهرست مطالب
تعریف آسانسور 
تاریخچه آسانسور 
حوادث آسانسور
انواع آسانسور 
آسانسورهای برقی 
نمای داخلی آسانسورهای برقی
آسانسور هیدرولیکی 
آسانسورهای هیدرولیکی 
آسانسورهای برقی – مکانیکی 
موتورخانه آسانسور 
چاهک آسانسور 
اجزای آسانسورهای برقی 
 کابین 
اسکلت کابین آسانسور 
نمای داخل کابین آسانسور 
وزنه تعادل 
موتور گیربکسی آسانسور
موتور گیربکسی 
موتورهای بدون گیربکسی
موتور بدون گیربکس
ترمز آسانسور 
کابل های فولادی 
انواع کابل کشی 
پیچش سیم یک دور بدون قرقره انحراف فاکتور یک
پیچش سیم یک دور با قرقره انحراف 
پیچش سیم یک دور فاکتور دو 
پیچش سیم یک دور فاکتور چهار 
پیچش سیم یک دور فاکتور یک در کف چاه
پیچش سیم دوبل فاکتور یک در کف چاه 
پیچش سیم یک فاکتور دو در کف چاه
کابل جبران
کابل جبران یا زنجیر تعلیق
درب های آسانسور 
درب های چاهک 
درب چاهک آسانسور 
درب چاهک 
درب باز کن اتوماتیک 
درب کابین 
ضربه گیر 
کف چاهک آسانسور 
ترمز ایمنی (پاراشوت)
گاورنر 
گاورنر باحفاظ
ترمز پاراشوت 
طرح شماتیک گاورنر 
دستگاه ریوزیوم 
دریچه اضطراری 
چگونه آسانسورها از کار می افتند.
افراد داخل کابین چگونه میتوانند باافراد خارج 
روش نجات افراد از آسانسور 
اطلاعات مورد نیاز در خصوص حادثه آسانسور
ایمن سازی در حادثه آسانسور 
هرگز به این روش افراد را خارج نکنید
دسترسی به محبوس شدگان در آسانسور 
درمان محبوسین 
فضا سازی و رها سازی
حمل مصدوم و خارج کردن افراد 
ایمن سازی آسانسور در خاتمه کار 
ارزیابی و آموزش حادثه آسانسور 
آیا می توان در مواقع آتش سوزی از آسانسور استفاده کرد
تجهیزات ورود اضطراری 
ورود اضطراری  


پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

 پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

فهرست مطالب
روش مهارسازی (Anchorage)
مزاياي روش مهارسازي 
معايب روش مهارسازي 
روش دوخت به پشت (Tie Back)
مزاياي روش دوخت به پشت 
معايب روش دوخت به پشت 
روش ديوارة ديافراگمي (Diaphragm Wall)
مزاياي روش ديوارة ديافراگمي 
معايب روش ديوارة ديافراگمي 
روش مهار متقابل (Reciprocal support) 
معايب روش مهار متقابل 
مزاياي روش مهار متقابل 
روش اجراي شمع (Piling) 
مزاياي روش اجراي شمع 
معايب روش اجراي شمع 
روش سپرکوبي 
مزاياي روش سپرکوبي 
معايب روش سپرکوبي 
روش خرپايي 
مزاياي روش خرپايي 
معايب روش خرپايي 


پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

فهرست

پیش گفتار
کاشی و سرامیک
آشنایی با تاریخچه کاشی و سرامیک
تاریخچه کاشی
مواد اوليه کاشی
مراحل پخت کاشی
فرآيند آماده سازي مواد
تعاريف و دامنه كاربرد
كاشی يا آجر شيشه‌ای
وينيل تايل آزبستی از رزين وينيلی ترموپلاستيك
كاشی آسفالتی يا آسفالت تايل
كاشی های سلولزی
 تايلهای فيبر معدنی
كاشی های فلزی سوراخدار
كاشی وينيلی
)Firing Tile کاشی‌های پخته شده (
)Glazing Tile کاشی‌های لعابدار (
)Modern Tile کاشی‌های مدرن (
تقسیم بندی کاشی های سرامیکی
انواع تقسیم بندی
تاریخچه سرامیک
ساختار سرامیک
لعاب دادن کاشی و سرامیک
کاربرد سرامیک‌ها
کاشی و کاربرد آن
خواص سرامیک
لعاب و انواع آن


پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 64 اسلاید

 پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 64 اسلاید

 پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 64 اسلاید
انواع سقفهاى سبك:
1- سقف دال بتنى
2- سقف كروميت
3- سقف كاذب
سقف كروميت چيست؟
سیستم سقف سبک بدون شمع بندی در ایران:
اجزاى تشكيل دهنده شامل:
مزاياى سقف كروميت:
مشكلات و معايب سقف:
سقف کاذب چيست؟
سقف کاذب در مواردي که ذکر مي شود
 قابليت خود را بروز مي دهد
نصب آسان سقف کاذب به عوامل زير بستگي دارد:
انواع سقف كاذب:
نصب آسان سقف کاذب به عواملي بستگي دارد که بدين قرار است: 
سقف کاذب با رابیتس و اندود
سقف کاذب آکوستیک
سقف کاذب آلومینیومی
سقف کاذب چوبی
سقف کاذب با قطعات پیش ساخته گچی
سقف کاذب تركيبى
سقف کاذب تایل:
سقف کاذب باریسول یا کاذب کششی:
سقف کاذب گريليوم
سقف کاذب پی وی سی:

 


پاورپوينت تجزیه و تحلیل سازه‌های کابلی سانتیاگو کالاتراوا(Santiago Calatrava

پاورپوينت تجزیه و تحلیل سازه‌های کابلی سانتیاگو کالاتراوا(Santiago Calatrava

پاورپوينت تجزیه و تحلیل سازه‌های کابلی سانتیاگو کالاتراوا(Santiago Calatrava

پاورپوينت تجزیه و تحلیل سازه‌های کابلی سانتیاگو کالاتراوا

191 اسلاید

 

فهرست مطالب
بیو گرافی
معرفی کالاتراوا وافکار او
المپیک 2004 آتن
موزه هنر میلواکی
برج مخابراتی
شهر علم و هنر
ایستگاه نور
ابستگاه راه آهن استدل هافن
فرودگاه سوندیکا
ایستگاه لیون
اپرای تنریف
برج ترنینگ تورسو
برج مخروطی فورد ها
طراحی سقف
ایستگاه برلین
پل الامیو
برخی پل های طراحی شده توسط کالاتراوا
اسکیس های کالاتراوا

 

 


پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلایدفهرست مطالب:
تعريف قنات
چگونگی ابداع قنات
قنات در افسانه‌هاي ايراني
تاریخچه قنات
اسامي معادل قنات
شماي قنات
ابزار و وسایل احداث قنات
گروه های مقنی ، ساعات کار و دستمزد
روش احداث قنات
كاربرد مصالح و مواد ساختماني سنتي در قنوات
محاسن و معايب قنات
مقايسه قنات و چاه
معايب قنات
ساختمانهای مرتبط با قنات
شگفتي هاي قنات
اشکال پراکندگی جغرافیایی قنوات
شیوه سنجش آب
آمار قناتهای کشور
چگونگی توزیع قنات در مناطق مختلف جغرافیایی ایران
تصاویر


پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اصلي يک آبگرمکن خورشيدي
مبدل حرارتي 
انواع كلكتورهاي خورشيدي
كلكتور‌هاي تخت Flat-plate collectors 
كلكتورهاي تحت خلا Evacuated-tube collectors 
كلكتورهاي سهموي Concentrating collectors 
مکانیزم عمل آبگرمکن چیست؟
آبگرمکن خورشیدی چیست؟
مکانیزم عمل آبگرمکن چیست؟
آیا در زمستان که دمای هوا پایین است
زاویه قرار گیری تیوبها 
در هوای ابری چطور؟ 
نوع كاركرد آبگرمکن های خورشیدی
آبگرمكن هاي ترموسيفوني 
آبگرمكن هاي پمپي ( سيستم با گردش اجباري يا مدار باز): 
مخزن ذخيره درهر محلي از ساختمان 
تامین آبگرم مصرفی – بهداشتی 
مزایای آبگرمکن های خورشیدی:
 این آبگرمکن ها عمدتا در اماکن زیر مورد استفاده قرار میگیرد   : 
سیستمهای صفحه تخت
عملکرد سیستم های ترموسیفون صفحه تخت
جداره دوم مخزن دوجداره
سیستم پمپی 
ویژگیهای آبگرمکن خورشیدی پمپی عبارتند از:
سرمایه گذاری 
گرمایش فضای داخلی ساختمانها
انواع آبگرمكن­ها:
آبگرمكن هاي ترموسيفوني 
ب) آبگرمكن هاي پمپي ( سيستم با گردش اجباري يا مدار باز): 
روش عملكرد كنترلر 
 آبگرمكن خورشيدي با سيركولاسيون اجباري
معرفي آبگرمكن هاي خانگي و عمومي:
آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي:
1- آبگرمكنهاي خانگي توموسيفوني
ترموسيفون مستقيم (Direct) 
آبگرمكنهاي خانگي پمپي:
آبگرمكن هاي خورشيدي عمومي
اجزاي تشكيل دهنده آبگرمكن هاي خورشيدي عمومي عبارتند از 
ساختار یا ساختمان آبگرمکن خورشیدی:
دلایل استفاده از آبگرمکن های خورشیدی:
اجزاء آبگرمکن خورشیدی
مزیت رقابتی آبگرمکن های خورشیدی :
مشخصات فنی سیستمهای خورشیدی :
آبگرمکن با کلکتورهای لوله خلاء
آبگرمکن خورشیدی
هزینه های نگهداری و تعمیرات 
آ بگرمکن خانگی خورشیدی
انواع كلكتورهای خورشیدی
كلكتورهای تحت خلا Evacuated-tube collectors
كلكتورهای سهموی Concentrating collectors
ساختار یا ساختمان آب گرمکن خورشیدی 
مزایای رقابتی آبگرمکن های خورشیدی
امکان طراحی مطابق با انواع ساختمانهای مهندسی ساز
منابع 


پاورپوينت بررسی مترو - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی مترو - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی مترو - 40 اسلاید

فهرست مطالب:
مترو در جهان
پدافند عامل و غیر عامل 
پدافند غیر عامل
مواردی از پدافند غیر عامل در جهان 
سوئیس
کره شمالی 
نتایج دفاع غیرعامل 
روش های برق رسانی به مترو
ریل سوم
مزایا
معایب
شبکه بالاسری
مزایا
معایب
مترو در ایران و اهواز
مقدمه 
مشخصات خط يك 
مشکلات قطار شهري 
عکس هایی از مترو اهواز


پاورپوينت بررسی بررسی سازه های پیش ساخته - 50 اسلاید

پاورپوينت بررسی بررسی سازه های پیش ساخته - 50 اسلاید

پاورپوينت بررسی بررسی سازه های پیش ساخته - 50 اسلاید

پاورپوينت بررسی بررسی سازه های پیش ساخته - 50 اسلاید

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع ساختمانهای پیش ساخته
ساختمان های پیش ساخته چوبی
مزایای خانه های پیش ساخته چوبی
سيستم هاي ساختمان داراي اسكلت چوبي
عناصر باربر سازه
اتصال سقف به دیوار
اتصال طبقات-اتصال تیر و ستون-اتصال پی
ساختمان های پیش ساخته بتنی
مزایاي ساختمانهاي پیش ساخته بتنی
نمونه هایی از جزئیات ساختمانهاي بتنی پیش ساخته
نظام های ساختمانهاي پیش ساخته بتنی
ساختمانهاي پیش ساخته فلزي
مزایا
انواع کانکس های فلزی
ابعاد یک پانل استاندارد
نحوه رفتار و باربری المانها
بتن پاشی
مزایا
سازه های فضا کار
سازه های فضا کارامتیازات


پاورپوینت بررسی شمع کوبی و انواع شمع و نحوه اجرای شمع کوبی - 84 اسلاید

پاورپوینت بررسی شمع کوبی و انواع شمع و نحوه اجرای شمع کوبی - 84 اسلاید

پاورپوینت بررسی شمع کوبی و انواع شمع و نحوه اجرای شمع کوبی - 84 اسلاید

پاورپوینت بررسی شمع کوبی و انواع شمع و نحوه اجرای شمع کوبی - 84 اسلاید

فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:
عملیات تحکیم بستر
بهسازي و اصلاح خواص فيزيكي
انواع شمع 
درجا 
پیش ساخته 
مراحل اجرای شمع بتنی در جا 
انواع شمع بتنی درجا
مزایا و معایب
شکل قرارگیری شمع های گروهی در زیر سر شمع
انجام مطالعات ژئوتکنیک
آماده سازی محل حفاری
نشانه گذاری محل اجرای شمع
انتخاب مدل دستگاه حفاری
استقرار دستگاه حفاری
تامین امکانات لازم برای جلوگیری از ریزش دیواره محل حفاری
استفاده از گل بنتونیت یا مواد مشابه
استفاده از لوله غلاف (کیسینگ)
ایجاد انباره در انتهای شمع (ویژه شمع های پدستالی)
فولادگذاری (قفسه آرماتور یا هسته فولادی)
عملیات بتن ریزی
تخریب بتن اضافی
 


پاورپوينت بررسی بررسی ،دیوارهای بتن مسلح با عایق ماندگار - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسی بررسی ،دیوارهای بتن مسلح با عایق ماندگار - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسی بررسی ،دیوارهای بتن مسلح با عایق ماندگار - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسی بررسی ،دیوارهای بتن مسلح با عایق ماندگار - 27 اسلاید

قالب‌های عایق ماندگار دیوار بتنی از نظر قالب بندی به سه دسته بلوکی، نواری، پانلی تقسیم می‌شود که از نظر ابعاد بلوک، شکل هندسی سوراخ‌ها و یا فضای خالی برای بتن ریزی با یکدیگر متفاوت هستند امروزه نوع بلوکی و پانلی کاربرد بیشتری نسبت به نوع نواری دارند. قالب بلوکی معمولاً تا ابعاد۱۲۰×۳۰ تولید می‌شوند و قالب‌های تخته‌ای و نواری ابعادی بزرگتر تا حدود ۳۰×۲۴۰ سانتی‌متر هستند که معمولاً بصورت دو تخته جداگانه با ضخامت ۵ سانت به محل ساختمان منتقل شده و سپس بوسیله اتصالات پلاستیکی بهم متصل می‌شوند. ابعاد پانل‌ها بسیار متنوع است و معمولاً تا ابعاد ۱۲۰×۳۶۰ سانتی‌متر نیز تولید می‌شوند که می‌توانند بصورت افقی یا عمودی بکار روند اما از نظر شکل هندسی بدنه داخلی قالب یا بخش بتنی به سه حالت تخت و صاف، شبکه دو بعدی بدون حفره، شبکه دوبعدی حفره دار می‌تواند باشد که نوع تخت و صاف متداول تر است و به ندرت از نوع شبکه‌ای دوبعدی حفره دار استفاده می شود و....
 
فهرست مطالب
انواع اجرای عایق ماندگار بتنی
روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی
روش اجرای ساختمانهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلی
روند ساخت
پنل‌های معمولی
مزایای روش ساخت ساختمان با قالب‌های ماندگار
انبوه سازی


پاورپوينت بررسی پله و انواع آن - 35 اسلاید

پاورپوينت بررسی پله و انواع آن - 35 اسلاید

پاورپوينت بررسی پله و انواع آن - 35 اسلاید

پاورپوينت بررسی پله و انواع آن - 35 اسلاید

پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود ان را طی می کند .در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است.
 
در این فایل به بررسی و آشنایی با پله و انواع آن پرداخته شده است.
 
 
فهرست مطالب:
روش های ارتباط سطوح دارای اختلاف ارتفاع در ساختمان
نکات طراحی پله
انواع پله
انواع پله از نظر فرم
انواع پله از نظر پاگرد


پاورپوينت بررسی انواع سقفهای رایج بتنی ، کرومیت –کمپوزیت-متال دک - کوبیاکس - 61 اسلاید

پاورپوينت بررسی انواع سقفهای رایج بتنی ، کرومیت –کمپوزیت-متال دک - کوبیاکس - 61 اسلاید

پاورپوينت بررسی انواع سقفهای رایج بتنی ، کرومیت –کمپوزیت-متال دک - کوبیاکس - 61 اسلاید

پاورپوينت بررسی انواع سقفهای  رایج  بتنی  ، کرومیت –کمپوزیت-متال دک - کوبیاکس  - 61 اسلاید

در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می‌شود. در ساخت تیرچه‌های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می‌شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه‌ها از قالب‌های ثابت مانند بلوک‌های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی، قالب‌های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می‌شود. فواصل تیرچه‌ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می‌شود.
تیرچه‌ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی‌باشد و تیرچه‌ها به نحوی طراحی می‌شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب‌ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.
پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می‌رسد، تیرچه‌های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می‌کنند.

فهرست:

پاورپوينت بررسی ترک‌های ساختمانی و روش‌های تعمیر آنها - 26 اسلاید

پاورپوينت بررسی ترک‌های ساختمانی و روش‌های تعمیر آنها - 26 اسلاید

پاورپوينت بررسی ترک‌های ساختمانی و روش‌های تعمیر آنها - 26 اسلاید

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع ترک ها
حالت های ترک
روش‌های تعمیر ترک‌ها
ترک‌های نیمه عمیق
ترک‌های عمیق
ترک در تقاطع دیوار
ترک در نعل درگاه ها و پیوند های عمیق ترک
رفع ترك اطراف ستونهاي فلزي
نتیجه گیری

 

‌ترک‌های ایجاد شده در ساختمان به دو دسته سازه‌ای و غیر سازه ‌ای تقسیم می‌شوند. و معمولاً ترک‌های با عرض و عمق کم ترک‌های غیر سازه‌ایی هستند و از اهمیت زیادی به لحاظ تخریب ساختمان و خطرات جانی برخوردار نیستند ولی ترک‌هایی با عرض ۱/۵ تا ۲ میلیمتر و عمق ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر ترک‌های سازه‌ایی هستند. که به لحاظ اهمیت می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که بعضاً موجب تخریب و آسیب‌های جانی نیز می‌شوند.


پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

 پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

فهرست مطالب
 
    عایق کاری
    انواع عایق ساختمانی
    عایق رطوبتی
    رطوبت از سه راه جذب دیوارها میشود :
    از طریق زمین وپی
    از طریق بدنه دیوار:
    از طریق روی دیوار:
    نکات اساسی در موقع اجرای عایقکاری:
    زهکشی
    خواص مصالح عایق رطوبت :
    موادی که دارای خواص عایق رطوبتی هستند :
    انواع عایق کاری
    عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟
    چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟
    چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها
    تصویر اول تلفات حرارتی در تابستان
    تصویر  دوم تلفات حرارتی در زمستان
    چند دیتیل مربوط به عایق کاری


پاورپوينت بررسی ابعاد و اندازه های معماری استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسی ابعاد و اندازه های معماری استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسی ابعاد و اندازه های معماری استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسی ابعاد و اندازه های معماری استاندارد در مجتمع های مسکونی - 27 اسلاید

 

فهرست:
مقدمه
شناخت فضاهای مسکونی
فضای ورودی:
وسایل و مبلمان موجود
نشیمن
پذیرایی و نهار خوری
حمام
اتاق خواب والدین
اتاق فرزند کوچک
اتاق فرزند بزرگ
آشپزخانه
سطوح حرکتی
کابینت ها
نور و مصالح مصرفی
انباری
اتاق مهمان
اتاق کار
بالکن یا ایوان
فضاهای مسکونی
مسیرها
سرانه
جدول سرانه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
حداقل مساحت فضاهای مسکونی بر حسب متر مربع


پاورپوينت بررسی بیوفیلیک در شهر - 42 اسلاید

پاورپوينت بررسی بیوفیلیک در شهر - 42 اسلاید

پاورپوينت بررسی بیوفیلیک در شهر - 42 اسلاید

بیوفیلیک در شهر

مفهوم بیوفیلیک
فرضیه بیوفیلیا 
فوائد شهرسازی بیوفیلیک در برنامه ریزی شهری
طراحی بیوفیلیک در ساختمانها
سطوح شهرسازی بیوفیلیک 
بیوفیلیک در معماری
محیط طبیعی و تاثیرات انسان بر آنها
آلودگی ها و تغییرات آب و هوائی 
تاثیر معماری بیوفیلیک بر محیط طبیعی  
مراحل گسترده ساختمان سازی و طول عمر بناها
مسئولیت معماران و معماری
مصالح سبز در معماری بیوفیلیک
بیوفیلیک و کاهش مشکلات شهری
عناصرشهرسازی بیوفیلیک
بیوفیلیک و شهرهای جهانی
شهر پاریس
 بیرمنگام
بام سبز
تاریخچه کاربرد بام های سبز
ساخت بام های سبز
اجزاء باغ بام
 مزایای اقتصادی بام سبز
 
 
 
طراحی بیوفیلیک در ساختمانها
- شهرسازی بیوفیلیک پاسخی به تراکم فزاینده در شهرهاست 
- شهر بیوفیلیک طبیعت و منظر را به درون و بر روی ساختمان ها، دیوارها و جاده ها می کشاند 
سطوح شهرسازی بیوفیلیک 
- خانه ها و ساختمان های بیوفیلیک 
- محلات بیوفیلیک 
- شهرهای بیوفیلیک
 
بیوفیلیک در معماری
- اکوسیستم ها
ساختمان – شهر – منطقه – کره زمین
 
 محیط طبیعی و تاثیرات انسان بر آنها
- کاهش و چند پارگی سکونت گاه ها و مناظر طبیعی  
- انبوه انقراض گونه های گیاهان و جانوران 
و....


پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس - 37 اسلاید

پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس - 37 اسلاید

 پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس - 37 اسلاید

 پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس - 37 اسلاید

فهرست

نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس
تاريخچه اتوبوسرانی در ايران
عوامل تاثيرگذار بر مجتمع هاي زيستي شهري و روستايي
جغرافيايي
اقليمي
اقتصادي
فرهنگي-اجتماعي
امكانات موجود
شناخت اقليم ها
اقليم معتدل و مرطوب
اقليم گرم و خشك
اقليم سرد
اقليم گرم و مرطوب
بررسي مباحث اقليمي
بررسي نوع اقليم منطقه (شناخت اقليم ها)
شناخت اقليم ها
معيارهاي انساني
مسايل انساني مورد مطالعه عبارتند از
سن مردم
وضعيت فرهنگي
وضعيت فعاليت(معيشت غالب)
معيارهاي انساني
خدمات اجتماعي
فرآيند رفتار انساني
رعايت ابعاد انسانی در طراحی اجزاء و تجهيزات شهری
مرحله تعيين و تبيين اهداف
نظرسنجي از كارفرما نظرسنجي از شهروندان
مرحله شناخت و تحليل
مطالعات ترافيك و حمل و نقل
ايستگاههای اتوبوس
آيا به ايستگاه اتوبوس نيازی است؟
ايستگاه باید در کجا واقع شود؟
چگونه طراحی کردن ايستگاهها؟
چگونگی مديريت و نگهداری از ایستگاهها؟
ايستگاه بايد در کجا واقع شود
طراحی
ميدان ديد
مناسب
دسترسی آسان
راحتی
اطلاعات


پاورپوينت بررسی نور، چشم ، پنجره - 59 اسلاید

پاورپوينت بررسی نور، چشم ، پنجره - 59 اسلاید

 پاورپوينت بررسی نور، چشم ، پنجره - 59 اسلاید

 پاورپوينت بررسی نور، چشم ، پنجره - 59 اسلاید

 

    ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)
    كليات
    مقدمه 
    ملتحمه
    عنبيه و مردمك
    اتاق قدامي
    عدسي
    زجاجيه
    شبكيه
    مشيميه
    صلبيه
    عصب بينايي
    عضلات چشم
    مناظر درون چشم ها
    نور
     نور و اثر روانی آن
    نور و طبیعت
    نور در معماری و معماری داخلی
    نور و فضاهای داخلی
    نور و فضای شهری
    نورپردازی
    نور در مساجد
    التیام بخشی نور
    تحقیقات و نتایج
    اثرات روشنایی
    روشنایی طبیعی روز
    روشنایی مصنوعی
    رنگ در طراحی
    معماری داخلی - ارایشی. بهداشتی .پزشکی.مدروز
    نورپردازی
    کنترل نور و انرژی
    به همراه تصاویر

 

 


پاورپوینت بررسی معماری هنرستان جليل نصير زاده - 23 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری هنرستان جليل نصير زاده - 23 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری هنرستان جليل نصير زاده - 23 اسلاید

پاورپوینت  بررسی معماری هنرستان جليل نصير زاده - 23 اسلاید

 

هنرستان جليل نصير زاده
نقشه هوایی شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهرمشهد
معرفی وتاریخچه بنا
سال تاسیس
مقطع
مساحت عرصه
مساحت اعیان
تعداد طبقات
نوع مالکیت عرصه
نوع مالکیت اعیان
موقعیت هوایی بنا
دسترسی ها
همجواری ها
پلان ها
پلان همکف
پلان ها
پلان طبقه اول
نماها
نمای شمالی
نمای جنوبی
برش ها
تحلیل بنا
سیرکولاسیون
تعادل وتقارن
جزء و کل
نورطبیعی
تهویه
موقعیت خورشید
سیرکولاسیون
طبقه همکف
سیرکولاسیون
طبقه اول
تعادل وتقارن
جزء و کل
نورطبیعی
تهویه
نور و تهویه
طرحهای تعمیری
جلوگیری از رطوبت


پاورپوینت ویژگیهای سازه های دینامیک - 18 اسلاید

پاورپوینت ویژگیهای سازه های دینامیک - 18 اسلاید

پاورپوینت ویژگیهای سازه های دینامیک - 18 اسلاید

پاورپوینت ویژگیهای سازه های دینامیک - 18 اسلاید

 

فهرست مطالب
داوينچي
چشم انداز کلی
ویژگیهای سازه های دینامیکی
تأمین انرژی
این برج دارای
هتل 6 ستاره
آپارتمان
دفاتر اداری و رستوران
منابع

 


پاورپوینت انسان طبيعت معماري - 39 اسلاید

پاورپوینت انسان طبيعت معماري - 39 اسلاید

پاورپوینت انسان طبيعت معماري - 39 اسلاید

مقدمه:
فصل اول: جنبه هاي زماني ادراك
-حرکت وادراک
- جنبه هاي زماني محيط و منظر
- محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی
-محیط و منظر به صورت ریتم
- نگرش فرهنگی نسبت به زمان
-هدف گرایی در برابر تجربه گرایی
- زمان و ادراک
- ریتمهای متوالی
-روابط زمان و فضا
--انتخاب مسیر
- دیدهای متوالی
خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت
- سرعت و ادراک
- طراحی جاده ها
- مقاله همیلتن وترستن:رابطه سرعت وادراک محیط و منظر 
- مقیاس
فصل دوم:جنبه هاي حسي ادراك
- محرکها،روابط متقابل با انسان و امنیت
 - رویکرد انسان شناسانه به رفتار
 - دیدبانی و پناه 
- محرکها و مفاهیم نمادین
منابع:


پاورپوینت اهداف علم ارگونومی - 28 اسلاید

پاورپوینت اهداف علم ارگونومی - 28 اسلاید

 پاورپوینت اهداف علم ارگونومی - 28 اسلاید

 پاورپوینت اهداف علم ارگونومی - 28 اسلاید

 

فهرست مطالب

 

اهداف علم ارگونومی
اهداف شناخت ارگونومیک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد
ارگونومی و کاربرکامپیوتر
مفاهیم کلیدی
نتایج بکارگیری ارگونومی
انواع خستگی
عوارض خستگی
جنبه های اقتصادی ارگونومی
ارگونومی کاربر کامپیوتر
استانداردهای ابعاد مناسب
خصوصیات یک میز مناسب کار با رایانه
خصوصیات صفحه کلید و موس
خصوصیات صفحه نمایشگر
دو خطر عمده در مورد مانیتورها خطر چشمی
شرایط عمومی محیط کار
عوارض و مشکلات
ارگونومی، کاربرد و مفهوم رنگ‌ها
رنگ‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟
اقسام رنگ

 


پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمند(ITS) 21 اسلاید

پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمند(ITS) 21 اسلاید

پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمند(ITS) 21 اسلاید

حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر در برنامه ریزی های کلان کشورها مورد توجه ویژه قرار می گیرد. امروزه فناوری اطلاعات  I T S)   ( برای حل مشکلات حمل و نقل در جوامع بشری مورد توجه کارشناسان این حوزه می باشد . موارد متعددی از قبیل آلودگی ها ی زیست محیطی ، خسارت های مادی و معنوی ناشی از تصادفات ، اتلاف وقت و انرژی و همچنین معضلات ترافیکی از جمله چنین مشکلاتی به حساب می آیند  پیشرفت های بشری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کار گیری آنها در عرصه حمل و نقل تحت عنوان سیستم های حمل و نقل هوشمند از دهه 1980 مورد توجه کشورها قرار گرفته است
فهرست مطالب :
مقدمه
تعریف
تاریخچه ITS
اهم مزایا و واهداف
 به کار گیریITS
مهم‌ترین عملکردهای ITS
کاربردهایITS
سیستم های کنترل تطبیقی
یا هوشمند چراغ های راهنمایی تقاطع ها
سیستم های هماهنگ با مرکز کنترل ترافیک
سیستم های کنترل و هدایت ناوگان عمومی
سیستم هدایت و مدیریت پارکینگ
سیستم کنترل و مدیریت تراکم در بزرگراه ها
سیستم تعویض خودورهای اشتراکی
نقشه برداری لیزری صحنه تصادفات
زیرساخت‌های هوشمند
تجهیزات ITS
تجربیات جهانیITS
اتریش
بلژیک
شهر الکترونیک بوستون
ITS در تهران
نتیجه گیری


پروژه کارگاه آماده سازی زمین در اهواز - 11 برگ ورد+نقشه های اتوکدی

پروژه کارگاه آماده سازی زمین در اهواز - 11 برگ ورد+نقشه های اتوکدی

پروژه کارگاه آماده سازی زمین در اهواز - 11 برگ ورد+نقشه های اتوکدی

تهیه این طرح ها از سال 1364 در ایران معمول شده است. اماده سازی زمین در حقیت شهرسازی اجرایی است. یعنی باید هر آنچه که در طرح های جامع و تفصیلی برای شهرنشینان شهر اندیشیده و تدوین شده است، به مرحله اجرا درآید. آماده سازی زمین مجموعه فعالیت های هماهنگ و ضروری در اراضی متعلق به سازمان زمین شهری است؛ که به قصد بهره برداری از اراضی، به منظور احداث واحد های مشکونی و تاسیسات وابسته به آنها و رفع نیازمندی های عبور و مرور، شبکه آبرسانی و فاضلاب، برق، مخابرات و امثال آنها صورت می گیرد. سازمان مسئول طرح آماده سازی زمین، وزرات مسکن و شهرسازی است.    
 
موقعیت محدوده
مساحت محدوه انتخابی حدود 10 هکتار می باشد. از لحاظ موقعیت محدوده انتخابی درشمال شهر اهواز و در منطقه 2 واقع گردیده است که از شمال به اتوبان کیانشهر ، از شرق به محله کیانپارس و کیان آباد، از جنوب به پادگان لشکر 92 زرهی و از غرب به محله کیانشهر دسترسی دارد. در صفحه بعد نقشه موقعیت محدوده انتخابی  در منطقه 2 شهرداری اهواز نمایش داده شد است . 
 
 
عنوان نقشه :  موقعیت محدوده
 
 
مراحل انجام کار 
بعد از مشخص کردن محدوده مورد نظر، ابتدا  نقشه محدوده مورد نظر از سازمان نقشه برداری تهیه کرده و در مرحله بعد نقشه را بروز  نموده ایم و سپس نقشه بروز شده را با طرح مصوب محدوده مورد نظر مورد مقایسه قرار دادیم  . 
 
نقشه مغایرت ها  
نقشه مغایرت ها، بعد از به روز رسانی نقشه محدوده مورد نظر و مقایسه آن با طرح مصوب (طرح جامع یا تفضیلی) آن محدوده، تهیه می شود . 
کاربری زمین
کاربری زمین یا کاربری اراضی و یا نحوه استفاده از اراضی، عبارت است از بررسی نوع استفاده از زمین به نسبت انواع فعالیت های مختلف اعم از بهداشتی، درمانی، مسکونی، اداری ، تجاری و...
کاربری وضع موجود 
با توجه به برداشت های صورت گرفته و جدول شماره 1 ، می توان اظهار داشت که غالب مساحت محدوده را زمین بایر تشکیل می دهد و تنها قسمت کوچکی (حدود 2.5%) در شمال محدوده ، دارای کاربری کشاورزی می باشد .


پاورپوینت آموزش پرسپکتیو - 27 اسلاید

پاورپوینت آموزش پرسپکتیو - 27 اسلاید

پاورپوینت آموزش پرسپکتیو - 27 اسلاید

پاورپوینت آموزش پرسپکتیو - 27 اسلاید

 

 دانلود پاورپوینت فایل با ارزش آموزش پرسپکتیو 
آموزش کامل پرسپکتیو یک نقطه ای و دو نقطه ای و ارتفاع دادن به پلان و رسم دایره در پرسپکتیو یک نقطه ای

 

بخشی از مطلب

 

فاصله خط افق H.L با خط زمين G.L برابر است با قد ناظر که معمولا آن را 2 متر  تصور ميکنيم و بخاطر بزرگي اعداد  کليه واحد ها را به نسبت مساوي  ( مثلا  یک صدم )  کوچک ميکنيم فاصله ناظر S.p   با شکل را هم به طور پيش فرض 3 متر لحاظ ميکنيم و بر روي کاغذ آن را بافاصله 3 سانتي  مشخص ميکنيم.
 اولين مرحله بدست آوردن نقطه گريز است  که طبق شکل زير  از  ناظر خطي عمود ميکنيم به خط افق و هر کجا خط افق را قطع کرد آن نقطه را نقطه گريز V.P نامگذاري ميکنيم

 


پاورپوینت بررسی اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت  بررسی اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

فهرست مطالب 
1- تهیه فولاد
2- انواع فولاد
3- پروفیل های فولادی
4- مقادیر هندسی پروفیل های فولادی
5- مشخصات مکانیکی پروفیل های فولادی
6- کلیات طراحی سازه های فولادی  
 
فولادهاي ساختماني بيشتر ازكوره‏هاي بلند تهيه مي‏شود. جهت سوزاندن كربن آهن خام مذاب از هوای داغ و یا اكسيژن صنعتي استفاده مي‏شود. درروش هواي داغ، هواي داغ بافشاري بين07 تا2 كيلوگرم برسانتيمترمربع به‏مدت 18 تا20 دقيقه به‏درون مبدل دميده مي‏شود. هواي مورد نياز500 مترمكعب به‏ازاي هرتن فلز مذاب است. درصورتي كه از اكسيژن صنعتي استفاده شود، اكسيژن ازطريق لوله‏اي كه به فاصلة075 تا 3.6 متر بالاي فلز مذاب قرارگرفته است، با فشار به داخل فلز مذاب دميده مي‏شود. دراين روش دماي فلزمذاب تا3000 درجة سانتيگراد هم مي‏رسد. 
 
دركارخانةذوب آهن اصفهان فلزمذاب حاصل ازكورة بلند را پس ازخالي شدن از كوره درظرف‏هاي خمره ‏مانند ريخته و به‏ وسيلة واگن‏هاي مخصوص به ‏قسمت مبدل مي‏برند. دراين قسمت درحدود80 تن فلز مذاب به ‏مدت 45 دقيقه تحت دمش اكسيژن از بالا قرارگرفته وتبديل به فولاد مي‏شود.
انواع فولاد:
 
 
مقدار كربن فولاد مهم‏ترين عامل تعيين‏كنندة خواص مكانيكي آن است. باكم و زياد كردن كربن مي‏توان فولادهايي بااستحكام و شكل‏پذيري مختلف به ‏دست آورد.
زياد شدن كربن استحكام فولاد را افزايش مي‏دهد درحالي‏كه شكل‏پذيري آن ‏را كاهش مي‏دهد. 
1- فولادنرم(ساختماني) كه داراي0.09 تا0.29 درصدوزني كربن است.
2- فولادباكربن متوسط(فولاداعلاي ساختماني) كه داراي0.30 تا0.59 درصد وزني كربن است.
3- فولادپركربن(فولادابزار) كه داراي 0.6 تا1.7 درصد وزني كربن است.
فولادهاي نرم وبا كربن متوسط ضمن داشتن استحكام قابل توجه از نظر قابليت تغييرشكل و نرمي نيزخواصي كه دركارهاي ساختماني و صنعتي مورد نظراست را برآورده مي‎نمايند.
 
ازفولاد باكربن زياد درساختن ابزارماشين‏كاري، چاقو، اره، ساچمه، فنر و نظايرآن استفاده مي‏نمايند. وجود منگنز در فولاد باعث بالارفتن استحكام آن مي‏شود و از طرف ديگر منگنز سختي فولاد را بالا برده وشكل دادن آن را دشوار مي‏سازد. 
و......


پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

نقشه های اتوکدی شامل
سایت پلان
پلان مبلمان طبقات
پلان مبلمان همکف
سه برش طولی و عرضی 
سه نما از جهات مختلف


پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

نقشه های اتوکدی شامل
سایت پلان
پلان مبلمان طبقات
پلان مبلمان همکف
سه برش طولی و عرضی 
سه نما از جهات مختلف


پاورپوینت بررسی تکنولوژی و راهکارهای انتقال بتن - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی تکنولوژی و راهکارهای انتقال بتن - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی تکنولوژی و راهکارهای انتقال بتن - 28 اسلاید

فهرست مطالب
انتقال بتن :
اصول مهم انتقال بتن
وسایل انتقال بتن
انتخاب بهترین روش انتقال بتن به موارد زیر بستگی دارد:
وسایل حمل بتن :
تراک میکسر
انتقال با ریل
ناوه شیبدار
تسمه نقاله
تراک میکسر
کامیون کمپرسی
انتقال با ریل
روشهای دستی
چرخ دستی یا فرغون :
دامپر
ناوه شیبدار (شوت ):
میزان شیب حداکثر
شوت سقوطی:
تسمه نقاله :
انتقال با جام ثابت (دلو يا باكت)
پمپ بتن
پمپ هوايي
پمپ پيستوني
حداكثر اندازه سنگدانه به كوچكترين
منابع

 


پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن - 36 اسلاید

پاورپوینت  بررسی عمل آوری بتن 


فهرست مطالب
 
مقدمه
 
ضوابط عمل آوري بتن تازه
 
روشهای عمل آوری بتن
 
محافظت یا عمل آوری حفاظتی
 
عمل آوری با آب یا روش مرطوب
 
وجود مواد آهنی و آلی در آب 
 
روشهای مختلف عمل آوری با آب 
 
ایجاد حوضچه و غوطه ورسازی
 
افشاندن آب
 
پوششهای خیس
 
عمل آوری عایقی 
 
ورق پلاستیک یا نایلون:
 
کاغذ ضد رطوبت تقویت شده:
 
غشایی از رزینهای مصنوعی :
 
ترکیبات بر روی سطح بتن 
 
عمل آوری بتن به وسیله قالبها:
 
عمل آوری حرارتی (پروراندن)
 
عمل آوری با بخار:
 
مزیتهای عمل آوری با بخار آب:
 
طریقه عمل آوری با بخار:
 
مراحل یک دوره عمل آوری با بخار:
 
عمل آوری حرارتی به روش خشک:
 
عمل آوري تسريع شده
 
روشهاي ASTM
 
روشهاي BS1881
 
مدت زمان مراقبت (عمل آوري )
 
حداقل زمان عمل آوري از جدول زير
 
طول مدت عمل آوري با بخار
 
منابع


پاورپوینت بررسی جرثقیل و ماشین آلات خاک برداری و حفاری - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی جرثقیل و ماشین آلات خاک برداری و حفاری - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی جرثقیل و ماشین آلات خاک برداری و حفاری - 65 اسلاید

فهرست مطالب
بیل جرثقیل
جرثقیل ها 
ظرفیت جرثقیل
بار سقوط 
جرثقيل دروازه ای 
جرثقيل هيدروليكي 
جرثقيل بسیار بلند ( tower crane ) 
برنامه ریزی و مدیریت کار 
کلامشل(جرثقیل خاکبردار)
دراگلاین   
بیل مکانیکی وبیل مکانیکی با جام معکوس 
شمع کوب 


پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

پاورپوینت  بررسی حمل و نقل مواد حفاري


 
فهرست مطالب
کاميونها و تريلرها 4
انواع کاميونها 5
انواع تريلرها 18
ميزان بار مجاز کاميون و واگن 30
تعيين تعداد باربرهاي مورد نياز  33
محاسبه زمان بارگيري  34
تئوري صف ها 35


پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها  - 44 اسلاید

 

بخشی از مطلب

 

 اصولا لودر با بيل بار كن يكي از مهمترين ماشين آلات ساختماني مي باشد كه در انواع مختلفي طراحي و ساخته مي شود. اين ماشين از نظر شكل ظاهري به لودر معمولي ، لودر معدن، آرم لودر(   (arm loaderو اورهد لودر (( overhead loader تقسيم بندي مي شود كه به طور كلي در دو نوع چرخ لاستيكي و چرخ زنجيري كه هر دوي آنها به صورت هيدروليكي كار مي كنند ساخته شده است.
این لودرها دراقسام کوچک وخیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد، سرعت اين لودرها در شاهراه به40 كيلومتر در ساعت ميرسد، فشاروارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغییرمیزان باد لاستیکها تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکها وجود دارد.
در ضمن درزمینهای خیس وگل آلودنیزکارکردن با لودرچرخ لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کار برد. فرمان و كنترل هيدروليك نيز براي اين لودرها
موجود مي باشد.
و....

 


پاورپوینت بررسی ماشین آلات آسفالتکاری - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات آسفالتکاری - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات آسفالتکاری - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات آسفالتکاری

فهرست مطالب
مقدمه
1-1 کلیات
1-2 مصالح ساختمانی مورد نیاز
1-3 توجه و دقت در کار کردن با مواد آسفالتی
1-4 انواع رویه های آسفالتی
1-5 ماشین قیر پاش
2- ساختن سطح راه ، ماکادام و مخلوط های راه سازی
2-1 کلیات
2-2 روکاری برای آب بندی سطح
2-3 روکاری در یک یا چند لایه
2-4 ماکادام سیاه
3- رویه های آسفالتی
3-1 کلیات
3-2 آسفالتی که در محل احداث راه تهیه می شود
3-3 مخلوط هایی که در کارخانجات آسفالت سازی تهیه می شود
3-4 پخش کردن مخلوط آسفالت
4- کارخانجات آسفالت سازی
4-1 کلیات
4-2 کالیبراسیون کارخانه مخلوط پیوسته
4-3 کنترل کیفیت
5- ماشین آلات نگهداری و پشتیبانی


پاورپوینت بررسی ماشين های تراکم ، غلطک ها - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشين های تراکم ، غلطک ها - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشين های تراکم ، غلطک ها - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشين های تراکم ، غلطک ها - 50 اسلاید


فهرست مطالب
کلیات
نیروهای متراکم کننده
انواع ماشینهای تراکم
غلطک پاچه بزی
غلطک شبکه ای
غلطک لرزنده
غلطکهای با چرخ فولادی صاف
غلطکهای پنوماتیک
غلطکهای دارای صفحات فولادی
انتخاب نوع وسیله
اداره کار
تخمین مقدار تولید


پاورپوینت بررسی ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت - 50 اسلاید

فهرست
بازيافت سرد در محل
بازيافت گرم در محل
شرح كلي بازيافت سرد  :
فناوري نوين بازيافت سرد اسفالت
ساختار زنجره اي
كاركرد تريلر
كاركرد تراكتور
برسي روش كار يكي از اين ماشينها (MCR-250)
cold milling machine
آسفالت تراش
تيغه برش آسفالت
اندازه دهانه ها
W1000
MP 2000
Hot In Place Recycling
 بازيافت گرم در محل
روش انجام كار:
موارد كاربرد
مزايا


پاورپوینت بچینگ پلانت - 77 اسلاید

پاورپوینت بچینگ پلانت - 77 اسلاید

 پاورپوینت بچینگ پلانت - 77 اسلاید

 پاورپوینت بچینگ پلانت - 77 اسلاید

فهرست مطالب
بچینگ
مخلوط ‌ساز 
تقسیم بندی دیگری از BATCHING PLANT
بچینگ پلانتهای فیدری
بچینگ پلانتهای شن کشی
کارخانه تولید بتن سيار
مشخصات
مجموعه شاسي دستگاه
سيلوي مصالح
سيلوي سيمان
قيف و نوار نقاله توزين مصالح
قيف توزين سيمان
سیستم پنوماتیک
نوار نقاله حمل مصالح
ميكسر بتون
اتاق كنترل
سيستم كنترل اتوماتيك ( Automatic Control)
سيستم كنترل نيمه اتوماتيك
سيستم كنترل دستي ( Manual Control
شرح وظايف سيستم گردآوري اطلاعات
شرح وظايف سيستم نمايش اطلاعات
همزن پر قدرت
درگلاین دستگاه بچینگ
دریچه تخلیه همزن
سیستم توزین سیمان
بالابر حمل مصالح
سیستم پنوماتیک
سیستم توزین شن و ماسه
دیواره تقسیم مصالح
اتاق آلومنیوم و پالگردهای اطراف
لوله اسکرو انتقال سیمان
تابلو فرمان و قدرت دستگاه
دستگاه کامل مخلوط
سیستم آب
اطلاعات در مورد قالب اجرایی
دستگاه تخلیه بتن
ایستگاه مرکزی بتن ( بچینگ پلانت
تجهيزات جانبی
تراک میکسر های بتون ماشین
پاورپوینت بچینگ


پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید


  فهرست مطالب
    سایت پلان موزه ایبره کامارگو
    معرفی پروژه موزه ایبره کامارگو
    پرسپکتیو خارجی
    سیزا می نویسد:
    نمای اصلی
    پلان طبقه اول موزه ایبره کامارگو
    پلان طبقه دوم و چهارم موزه ایبره کامارگو
    مقاطع موزه ایبره کامارگو
    رامپ ها
    فضای پلازا
    پرسپکتیوهای خارجی فضاهای نیمه باز
    وید اصلی
    پرسپکتیو داخلی
    رامپ هایی که فضاهای ارتباطی را شکل میدهند
    نورگیرها
    نماهای مختلف بنا
    فضاهای ارتباطی خارجی
    ایده های اولیه موزه ایبره کامارگو
    ماکت های پروژه موزه ایبره کامارگو
    فضاهای ارتباطی و خدماتی


پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید


  فهرست مطالب
    سایت پلان موزه ایبره کامارگو
    معرفی پروژه موزه ایبره کامارگو
    پرسپکتیو خارجی
    سیزا می نویسد:
    نمای اصلی
    پلان طبقه اول موزه ایبره کامارگو
    پلان طبقه دوم و چهارم موزه ایبره کامارگو
    مقاطع موزه ایبره کامارگو
    رامپ ها
    فضای پلازا
    پرسپکتیوهای خارجی فضاهای نیمه باز
    وید اصلی
    پرسپکتیو داخلی
    رامپ هایی که فضاهای ارتباطی را شکل میدهند
    نورگیرها
    نماهای مختلف بنا
    فضاهای ارتباطی خارجی
    ایده های اولیه موزه ایبره کامارگو
    ماکت های پروژه موزه ایبره کامارگو
    فضاهای ارتباطی و خدماتی


پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری خرم آباد لرستان - 39 اسلاید

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری خرم آباد لرستان - 39 اسلاید

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری خرم آباد لرستان - 39 اسلاید

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری خرم آباد لرستان - 39 اسلاید

 اقوام مهاجر در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد در کوهساران زاگراس اسکان یافتند و سرانجام سرزمین بین النهرین را تصرف کردند . نام طایفه هایی که در زاگرس سکونت داشتند.

در آُثار بر جای مانده از سارگن پادشاه مقتدر آکد (۲۰۳۰-۲۰۴۸ ق.م) آمده است به استثنا کتیبه های بابلی آِوری و عیلامی ساکنان دامنه های کوهساران زاگرس طایفه هایی مانند لولویی و مانایی ها تردید دارند اما شواهد تاریخی نشان می دهد کاسی ها در سال ۱۶۰۰ قبل از میلاد در لرستان کنونی می زیستند و حکومت آنها در شمال شرق لرستان تا اطراف همدان توسعه یافت .

این قوم در هزارها دوم پیش از میلاد در بابل نفوذ کرده اند ، از حمورابی شکست خورده اند اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومین سلسله شاهان بابل را تأسیس کردند انقراض کاسیان در هزاره دوم پیش ازمیلاد با یورش دولت مقتدر عیلام صورت گرفت در نتیجه کاسی ها به زاگرس عقب نشسته و خراجگزار شدند و آنها دربرابر توسعه طلبی ، آشوری ها در مناطق شرقی مانند سدی مقاومت کردند .

در دوره ساسانیان پشت کوه و پیشکوه را شخصی از خاندان معروف هوفوان اداره می کرد . آخرین فرماندهی این خاندان همان هرمزان بود که به اسارت سپاهیان عرب درآمد . عرب ها در سال ۱۶ قمری نهاوند و قسمت جنوب لرستان ضمیمه را نیز به تصرف خود درآوردند .

در سال ۲۲ هجری قمری هنگامی که عمر سرزمین های گرفته شده را در میان لشکریان کوفه و بصره تقسیم می کرد . لرستان ضمیمه حوزه کوفه شد . و از آن پس جزه ایالت جبال (عراق عجم) درآمد و تا میانه سه چهارم هجری ، حکمرانی این منطقه یا از بغداد یا از کوفه تعیین می شد.

در همین قرن حسنویه گرد این منطقه را به تصرف خود در آورد و خاندان او تا سال پانصد هجری قمری بر لرستان تسلط داشتند .

مقارن استیلای مغول بر اسران ، لرستان به دو قسمت لربزرگ مغول بر ایران ، لرستان به دو قسمت لر بزرگ ، لر کوچک تقسیم شد هر یک از این دو قسمت از پیش از استیلای مغول تا مدت زمانی پس از انقراض ایل خاندان امرای نیمه مستقل داشتند .
اتابکان لر بزرگ اصلاً از گردان شام بودند که از حدود نیمه قرن هشتم هجری از راه آذربایجان رهسپار ایران شدند و در حدود اشترانکوه و جلگه های شمالی آن اسکان گزیدند .
تعریف مفهوم شهر:
بخش اول :

شرایطی که یک شهر به غیر شهر تبدیل میشود.

۱_۱_شهر خرم آباد بدلیل قرار گیری موقعیت جغرافیایی وآب وهوایی از قدیم الایام محل مناسبی برای سکونتگاهای اولیه بوده (وجود غارهای متعددی که به وسیله انسانهای پیش از تاریخ اشغال گردیده واز آثار بجا مانده در غارهای اطراف شهر)و انسانها بتدریج آنرا تبدیل به شهرکرده.

و از بافت قدیمی شهر گسترش پیدا کرده وکم کم ساختمانهای زیادی به بافت شهر اضافه شده است واجتماعهای زیستی بر پایه قوم ونژاد شکل گرفته است.

۱_۲_ مردم مجتمع زیستی از یک نژاد همگون می باشند در شهر خرم آباد اکتریت مردم ازنژاد لر هستندواز طایفه های گوناگون می باشند. ضمنأ بعضی از دانشمندان زبان‌شناس اظهار داشتند که تعداد کمی از نام‌های امرای کاسی که در ناحیه زاگرس زندگی میکردند .

در کتیبه‌های بابلی و آشوری خوانده شده واین اسامی بزبان آریایی است. درنتیجه این فرض پیش آمد که «کاسی‌ها» مردمی آریایی‌نژاد بوده‌اند که در اواخر هزاره‌سوم پیش از میلاد از تنگه قفقاز بسوی کوههای زاگرس سرازیر شدند و به گله‌داری مشغول گردیدند.
بررسی طرح هادی خرم آباد:

اکثر شهرهای استان لرستان مانند بسیاری از شهرهای ایران دارای رشدی نسبی و خودرو بوده به ویژه به علت قرارگیری در اراضی کشاورزی حاصلخیز دارای ابعادی محدود می‌باشند.

گرچه تحولات اخیر مناسبات تولیدی را اندکی متحول نموده ولی کالبد و قالب شهری با تحولات فوق هماهنگ نبوده و این تضاد موجب تاثیرگذاری هر یک بر دیگری است.

مانند وجود راههای باریک و عبور اجباری اتومبیل از میان آنها یا کم بودن سطح خدماتی شهر با توجه به عدم هماهنگی رشد شهر با گسترش بافتهای مسکونی. طرح هادی شهر خرم آباد قبل از سال ۱۳۷۰ ارائه شده است.
– اهداف طرح:

هدف طرح تنظیم ویژگیهای کالبدی شهر در ده سال آینده بوده، به نحوی که کلیه فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ساکنین شهر را تسهیل نماید و رابطه انسانی و احساسی و روانی مناسب و دلپذیری بین ساکنین و محیط زیستشان به وجود آورد و در نهایت باعث سعادت و رفاه آنان گردد
۳-بررسی تئوری کوین لینچ:

بر اساس نظریه کوین لینچ سیمای شهر را بر مبنای عوامل جسمی شهر می توان بر اساس پنج عامل استوار دانست، «راه»، «لبه»، «گره»، «نشانه» و «منطقه».

راه عامل حرکت است . راه ممکن است پیاده رو، جاده و خطوط راه آهن باشد. اینها مهمترین عوامل در تصویر شهر هستند. مردم در حالی که در شهر حرکت می کنند به مشاهده آنها می پردازند و در امتداد راه ها است که عوامل محیطهای گوناگون قرار می گیرند و با یکدیگر وابستگی و ارتباط می یابد.

راه ها در خرم آباد شامل خیابانهای باریک و شیبدار میباشد ودر دو طرف خیابان درختان سر سبز چنار احاطه شده که تصویر زیبایی را در ذهن بیننده نقش می بندد . بعضی ازنقاط که به رودخانه میرسیم بوسیله پل هایی که دو طرف رودخانه را به هم وصل میکند راهها شکل می گیرد.
۳-۴- محله :

محله ها قسمتهایی از شهر هستند که دست کم میان اندازه یا بزرگ باشند. باید واجد دو بعد باشند تا ناظر احساس کند وارد آن شده است. اجزای آن به سبب خصوصیات مشترکی که دارند کاملا شناختنی هستند و همواره می توان سیمای محله ها را از درون آنها تمیز داد و اگر از خارج مرئی باشند در یافتن نقاط مختلف از خارج نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

بسیاری از مردم ساختمان شهر را یا به راه ها و یا به محله های آن در ذهن مجسم می کنند، بسته به آنکه کدام یک موثرتر و بارزتر به دیده آید. البته این امر نیز، همبستگی به افراد و همبستگی به شهرهای مختلف دارد.
۴-بررسی نظریه‌های ساختار شهر:
بررسی چگونگی شکل گرفتن و رشد خرم آباد و تاثیر گذشت زمان بر توسعه و گسترش شکل شهر:
۴-۱-براساس نظریه اول (شهرهای متحدالمرکز ):

شهر خرم آباد به هیچ عنوان نمی‌تواند یک شهر متحد‌المرکز باشد. زیرا در این شهر هیچ نقطه یا هسته مرکزی خاص وجود ندارد و خیابانها و مسیرهای تردد همگی اصلی به صورت خطی شمالی-جنوبی می‌باشندومسیر های فرعی اکثرا شرقی-غربی یا در میان بافتهای محلات نیز مسیرها شکل نامنظم به خود می‌گیرند . در حالیکه خرم آباد هیچ یک از ویژگیهای مذکور را ندارد.
۴-۲- براساس نظریه دوم ( شهرهای قطاعی):

خرم آباد یک شهر قطاعی نیز نمی‌باشد. زیرا همانگونه که ذکر شددارای یک هسته مرکزی نیست.قطاعی نبودن ساختار شهر خرم آباد به این علت است که فرم تردد در این شهر به صورت خطی است و مساحت زیادی از شهر در کنار رودخانه و کوهها قرار دارد.

درحالیکه شهرهای قطاعی اکثرا جزء شهرهای صنعتی هستندکه به علت فرم تردد و دور بودن از رودخانه و برای ایجاد شرایط مناسب درآمد شکل گرفته‌اند.
فهرست:

معرفی اجمالی شهر
تعریف شهروبررسی دوازده عامل آن
بررسی طرح جامع شهر
بررسی تئوری کوین لینچ
بررسی نظریه‌های ساختار شهر


پاورپوینت تأسیسات و زیرساخت شهری با موضوع آرامستان ها - 33 اسلاید

پاورپوینت تأسیسات و زیرساخت شهری با موضوع آرامستان ها - 33 اسلاید

پاورپوینت تأسیسات و زیرساخت شهری با موضوع آرامستان ها - 33 اسلاید

پاورپوینت تأسیسات و زیرساخت شهری با موضوع آرامستان ها - 33 اسلاید

زیرساخت های شهری بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات شهری عوامل عناصر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل می کنند. تاسیسات و تجهیزات تبلور فیزیکی موسسات و نهادهای عمومی در شهرها و آبادی ها نیز محسوب می گردند.
 
در اندیشه برنامه ریزی شهری هر مجموعه و یا هریک از موسسات و نهادهای خدمات عمومی در سازگاری با نیازهای استفاده کنندگان شکل خاصی از فعالیت ها را درخود دارند که بر مبنای آن می توان هویت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کالبدی ـ فضایی و سامانه ای یک آبادی را تشخیص داد.
در بسیاری از مواقع ، انسان از نارسایی های کالبدی عوامل تشکیل دهنده محیط فراگیر خود رنج می برد که برخی در نبودن یک روند فرایندگانه و درست برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری است و برخی از عدم شناخت درست عوامل تشکیل دهنده فضاها و محیط شهری ناشی می شود.
اگر در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری برای تأمین تأسیسات و تجهیزات به طور مسئولانه و قانونمندانه عمل شود می توان جلوی برخی از این مسائل را گرفت.
تاسیسات و تجهیزات شهری عوامل عناصر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل می کنند.که به دو گروه عمده زیر بنایی و روبنایی تقسیم می شوند.
گورستان ها و غسالخانه ها و... عناصری هستند که معمولا در قالب مکان، فضا و مرکز ، تأسیسات و تجهیزات روبنایی (خدماتی) را تشکیل می دهند.
 
فهرست مطالب :
مقدمه 
فصل اول: مبانی نظری 
مشخصات گورستانها بر حسب مقیاس 
ضوابط مکانیابی 
معیارهای برنامه ریزی 
اصول مدیریت 
فصل دوم : بررسی موردی 
منابع


پاورپوینت تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

پاورپوینت تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

پاورپوینت تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

پاورپوینت  تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان

فهرست مطالب

موقعیت چهار راه لاله دامغان
دسترسیهای اصلی به چهار راه لالع
شکل شناسی چهار راه لاله
کیفیت ابنیه چهار راه لاله
کاربری اراضی اطراف چهار راه لاله
بررسی نظریه شکل زمینه چهار راه لاله
ویژگیهای شاخص فضای شهری
تراکم ابنیه اطراف چهار راه لاله
نحوه دسترسی ها به چهار راه لاله
حس محصوریت
مبلمان شهری چهار راه لاله


پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

پاورپوینت  بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع


 
فهرست مطالب
 
مقدمه
انواع سیستم های تهویه مطبوع
تهویه مطبوع
سیستم ها و کاربردها
آنالیز كامل تجهیزات یك موتورخانه
سیستم حرارت مركزی – انواع سیستم حرارت مركزی
سیستم های حرارت مركزی بدون كانال
سیستم های حرارت مركزی با كانال
كولر آبی
ساختمان و ساختار کولر آبی
کولر گازی
چیلر
سیستم مولتی اسپلیت
طراحی اتاق تمیز
روشهای طراحی اتاق تمیز
اتاق تمیز سنتی
اتاق تمیز جریان آرام
سکونت پایدار
کیفیت هوای مسکن ومحیط مسکونی
مسکن وپایداری زیست محیطی
ساختمان ومسکن بیمار
طبیعت ومسکن
منابع و ماُخذ


پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلو - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلو - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلو - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلوشهرستان قوشا چای بین دو رود جغاتو (زرینه رود)و تتعو(سیمینه رود) واقع گردیده و به خاطر همین به این شهرستان میان دو آب می گویند.البته با بی توجهی مسئولین  رود سیمینه(تتعو چای)کاملا حشک شده وزرینه رود(جغاتو)نیز در حال خشک شدن میباشد.واگر این رود خشک شود ارومیه گولی نیز ازبین خواهد رفت.
میاندوآب به ترکی، قوشا چای نامیده می‌شود. این شهر با مهمانوازی مردم و آب و هوای معتدل و مطلوبش مشهور است. سوغات این شهر قند می‌باشد.
و در واقع پل ارتباطی برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی محسوب می‌گردد
در زمانی نه چندان دور جلگه میاندوآب یکی از جلگه‌های معروف کشت پنبه بوده است و هم اکنون کشت چغندر قند رواج دارد
در دوره قاجار آغامحمدخان قاجار، که شهر کرمان را به‌کل نابود ساخته و همگی مردم آن را کور کرده بود، یک هزار تن از جوانان تنومند شهر را به سرکردگی مرتضی‌قلی‌خان کرمانی به تهران فرستاد و پس از آن به میاندوآب و سراب و برخی نقاط دیگر آذربایجان تبعید کرد.
و....


پاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداری - 23 اسلاید

پاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداری - 23 اسلاید

پاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداری - 23 اسلاید

پاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداری - 23 اسلاید

مقدمه
رویكرد استقرایی و رویكرد قیاسی
تعاریف فرهنگ
ابعاد ارزش های فرهنگی از دیدگاه هوفستد
تعریف ابعاد ارزش های فرهنگی از دیدگاه هوفستد
7 ارزش فرهنگی برای جوامع سرمایه داری
روابط تئوریک بین ارزش های فرهنگی و ارزش های حسابداری مدل‌گری
تاثیر فرهنگ بر افشای اطلاعات حسابداری
ابعاد فرهنگی گلوب


پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان

فهرست مطالب
 
 
فصل اول : بوم شناسی منطقه
 
مقدمه                                                      
 
۱-۱ موقعیت جغرافیایی شهر                          
 
۱-۲ آب و هوا                                           
 
۱-۳ دما                                                  
 
۱-۴ رطوبت                                             
 
 
 
فصل دوم : بررسی و تحلیل بنا         
 
 
۲-۱ معرفی بنا                                         
 
۲-۲ موقعیت جغرافیایی بنا                            
 
۲-۳ ویژگی های معماری
 
۲-۳-۱ سیستم کانال کشی                              
 
۲-۳-۲ منبع تامین اب                                  
 
۲-۳-۴ معماری فضاهای حمام                        
 
۲-۴ پلان بنا                                             
 
۲-۵ کاربری بنا در ادوار مختلف                     
 
 
 
 
 
فصل سوم: مصالح بکار رفته
 
 
۱-۳ مرمر                                                
 
۲-۳ مرمر سرخ                                         
 
۳-۳سنگ                                                 
 
۴-۳گچ                                                     
 
۵-۳کاشی اسلیمی                                        
 
۶-۳کاشی کاری سقف                                   
 
۷-۳کاشی مینیاتوری                                    
 
 
 
 
فصل چهارم :  معرفی قسمت های بنا و تزئینات  
 
 
رختکن حمام                                            
 
حاکم نشین                                              
 
  غرفه کارگران                                     
 
غرفه روحانیون                                      
 
غرفه کشاورزان                                     
 
غرفه عیاران                                         
 
غرفه خوامین                                         
 
غرفه پیشه وران                                     
 
حجامت                                                
 
دلاکی                                                
 
گرمخانه                                              
 
  چاله حوض                                       
 
  نظافت خانه                                       
 
سنگ زمان                                          
 
خزینه                                               
 
ستونها                                               
 
ارتباط بین رختکن و گرمخانه                   
 
سردر ورودی                                     


پاورپوینت بررسی تخریب گرایی وندالیسم - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی تخریب گرایی وندالیسم - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی تخریب گرایی وندالیسم - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی  تخریب گرایی وندالیسم - 40 اسلاید

فهرست مطالب

    تخريب گرايي ونداليسم :
    تخريب گرايي ٬ يك پديده اجتماعي
    انواع تخريب گرايي هاي رايج
    تخريب گرايي مال اندوزي
    تخريب گرايي تاكتيكي
    تخريب گرايي انتقامجو
    تخريب گرايي تفريحي
    تخريب گرايي خصومت
    تخريب گرايي عامل تاثيرگذار برطراحي
    نقش طراح :
    طراحي جزئيات و مبلمان ضد تخريب
    وسايل روشنايي عمومي
    كيفيت نصب
    مراقبت
    ساختمان محصول
    علايم و حروف تابلو
    انواع حفاظ خارجي
    اجزاي شهري ديگر
    زباله دان ها
    گلدان هاي خياباني
    كيوسك هاي تلفن
    مبلمان شهري


پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن

بخشی از مطلب

در این مقطع زماني (سال پس اززلزله لوما پریتا) دییان ویلسي، مسئولاصلي بازسازي موزه، تلاش براي دریافتبودجه دولتي را متوقف كرد و پیشنهادداد كه كل مبلغ 200 میلیون دلار بهصورت خصوصي تأمین شود. پس از طي یكروند انتخابي، شركت هرتزوگ و دمورن، برگزیده شد.
همانطور كه گرایش قرن نوزدهم به سمت انباشتن چیزهاي كمیاب ونادر بود. مجموعه هنري موزه از كارهاي دستي آفریقایي، بوميآمریكایي و استرالیایي، هنرهاي آمریكایي قرن بیستم و معاصر،پارچه ها و لباس هاي متعدد و غیره تشكیل مي شد. این بار قبلاز دوباره سازي بنا، موزه دیانگ خانه تكاني اساسي انجام داد وبا تدبیري خاص و برگزاري یك سري حراج ها، قسمتي از مجموعهاصلي خود را نگه داشت و تعدادي مجموعه هنري خاص خرید.
این طرح در زیر یك پوسته مسي جا گرفته و شامل سه نوار گالري وفضاهاي ارتباطي است كه در امتداد هم حركت و در نقاطي با همتلاقي مي كنند یا از هم جدا مي شوند. در این چیدمان ترتیبگالري ها اهمیت خود را از دست مي دهد زیرا طرح شامل تعدادزیادي راه فرعي است و بازدید كنندگان را مجبور به عبور از یكگالري براي رسیدن به گالري بعدي نمي كند. همچنین این فضا شاملفضاهاي متناسب و خاص براي هر مجموعه است و پارك را به درونبنا هدایت مي كند.
این شركت معماري در پروژه هاي قبلي خود مانند انبار شركت و استودیوي رمي زاگ سازه هاي سقفي را طوري تعبیه كردهبود كه آب باران را به پایین هدایت كند و اثر باران روي دیوارباقي بماند. ولي در بناي دیانگ، معماران از آن هم فراتررفتند. هرتزوگ در این زمینه مي گوید: ما آگاهانه بر این فلزتاختیم تا از استعدادهاي ذاتي آن نهایت بهره برداري را انجامدهیم. در اینجا طراحان روي هر نما، قسمت هاي مشخصي از سطح مسرا به صورت ورقه اي صاف باقي مي گذارند. بقیه سطح را بابرآمدگي هایي اجرا مي كنند و سطحي دیگر را با سوراخ اجرا مي (یا تركیبي از همه اینها) و درصد اكسید فلز را بالا ميبرند. این كار با بي نظمي و زیبایي خاصي انجام مي پذیرد. كنند.
 
 
  روز افتتاحیه، باران و مه باعث به وجود آمدن نوارهاي محوي بهرنگ هاي بنفش، خرمایي و حنایي روي نما شدند. طراحان بنا بامعرفي عناصر طبیعي به عنوان بازیگران اصلي صحنه، نه تنها دربرابر زیبایي سایت سر فرود مي آورند (سایت پروژه دقیقا درمركز پارك گلدن گیت قرار دارد) بلكهبه پرسش هاي موجود در تاریخ بنايدیانگ و بگومگوهاي طولاني در موردحضور موزه در این پارك نیز جوابيمناسب ارائه مي دهند.
در سنگفرش جلوي ساختمان شكافي ظریفوجود دارد كه به محوطه ورودي موزهدیانگ ختم مي شود. با دیدن آن از خودمي پرسید كه آیا این مكان در حالتخریب است؟ ولي به زودي خواهید فهمیدكه این شكاف را تعمدا به وجود آوردهاند تا یادآور زلزله هایي باشد كهاینجا به وقوع پیوسته اند. این ترككه به نقاط دیگر ساختمان نیز سرك مي كشد كار اندي گلدزوورتياست و نشان دهنده هماهنگي معماري و كارهاي هنري در ساختمانجدید معماران سویسي هرتزوگ و مورن.
هرتزوگ و دمورن كه در زمینه ایجاد پوسته هاي متغیر و ناپایااز لحاظ دید استاد هستند. این تجربه را در پروژه با ایجاد یكبرج نه طبقه دنبال كردند. از لحاظ عملكردي آنها بیشتر فضاهايآموزشي موزه را در این برج جا دادند طراحان با گرداندن یك پلهخروجي روباز بتني )با عملكرد روزانه و غیراضطراري( روي بدنهخارجي برج موفق شدند برج را با پوششي از مس سوراخ داربپوشانند. لبه هاي فلزي درون انبوهي از درختان اكالیپتوس بلندقرار گرفتند و در شاخه هاي اطراف محو شده اند.
 
 
 
 
مساحت سطح همكف بناي جدید 37 درصد كوچك تر از بناي قبلي استولي با این همه فضاي گالري ها دو برابر شده و به 8 هزار فوتمربع مي رسد. ساختار بنا با طول 420 فوت فقط دو طبقه ارتفاعدارد (به استثناي برج) ولي بخش هاي گالري ها، سرسرا و غرفه هايفروش موزه را در خود جاي داده و دسترسي كافي به نور روز دارد.بنا علاوه بر روزنهاي روي پوستهبیروني خود توجه بازدید كنندگان را با گشایش هاي دیگري نیزجلب مي كند. یكي از چهار ورودي جمعي كه روي مسیر ورودي اصليقرار دارد. به جاي نمایش عظیم متداول، در مقیاس انساني ساختهشده است. موزه یك سوم از بناي خود را بصورت رایگان عرضه ميكند كه شامل این موارد است:سرسرا، گالري كودكان، كافه تریا، غرفه هاي فروش، طبقه اخر برجبراي مشاهده مناظر اطراف و نمایش دیوار نقش هاي پیازوني كه ازكتابخانه اصلي شهر به اینجا آورده شده اند.
 
نفوذ پذیر بودن طبیعت را به عمق بنا مي آورد. طراحان در مكانهاي جزیره مانندكه در محل هاي جدا شدن سه نوار گالري ها وفضاهاي گردش ایجاد مي شوند، حیاطهاي داخلي به وجود آوردند كهبه گلخانه ها یا ویترین هاي بزرگ مي مانند، این ویترین ها بهصورت قطعه هایي برگرفته از توپوگرافي و فضاي سبز یا حصاري ازشیشه احاطه شده اند. این نماي گلخانه اي و ویترین هاي دارايطبیعت گیاهي جشن و زخمت را معمار منظر والتر هود طراحي كردهو اشاره اي دارند به تپه هاي شني كه پارك روي آنها قرار دارد.بازدید كننده هنگام گشتن در موزه اغلب از میان یا به درون اینویترین هاي شیشه اي و پر از انعكاس نگاه مي كند ایده این فرمها از پتانسیل هنر دو پهلوي كارهاي دن گراهام الهام گرفتهشده است.
معماري داخلي بناي دیانگ موكدا ضد سلسله مراتبي است واز همان ابتداي ورودي حس بویایي و حركت را القا مي كند و درادامه در محل تلاقي نوارهاي عملكردي، چشم اندازهاي گیرایيپیدا مي كند كه به تدریج محو مي شوند. در سقف سرسرا خطوطي مكثدار از نوار فلوئورسنت حس حركت را تشدید مي كنند و روان وسیال بودن فضا واقعا به چشم مي آید.
 
 
 
در اینجا فیلترهاي سقفي ضد اشعه فرابنفش و جلوگیري از تابشمستقیم اشعه ها، اثرات زیانبار نور روز را از بین مي برد.پنجره هاي درون گالري ها به پارك گلدن گیت دید دارند و پنجرههاي بالاي برج چشم اندازي به بافت شهري و مناظر آن سوتر دارند.پیچش برج از لحاظ هندسي بر جهت گیري پارك و شهر منطبق است.


پاورپوینت بررسی مسجد آقا بزرگ کاشان - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسجد آقا بزرگ کاشان - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسجد آقا بزرگ کاشان - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسجد آقا بزرگ کاشان - 37 اسلاید


فهرست مطالب :
 
مقدمه
 
تاریخچه
 
وجه تسمیه ی مسجد
 
بخشهای مختلف بنا
 
درب ورودی
 
راهروهای اطراف
 
شبستان
 
معرفی با تصویر:
 
    حیاط برف انداز :
    بادگیر مسجد
    ترنج کاشی کاری
    تزئینات بقعه تاج الدین
    حیاط طبقه اول
    خط و نقاشی
    درب مسجد
    درب دو بقعه
    دو گنبد بقعه تاج الدین
    زیر گنبد
    سقف دفن محمد حسن کاشانی
    سنگ مزار ملا محمد کاشانی
    گنبد و گل دسته
    نقاشی دیواری
    نقاشی زیر گنبد
    نمای گنبد و گل دسته حیاط
    نمای ورودی از داخل حیاط
 


پاورپوینت بررسی زندگینامه و فعالیت های کنگو کوما - 25 اسلاید

پاورپوینت بررسی زندگینامه و فعالیت های کنگو کوما - 25 اسلاید

پاورپوینت بررسی زندگینامه و فعالیت های کنگو کوما - 25 اسلاید

پاورپوینت بررسی زندگینامه و فعالیت های کنگو کوما - 25 اسلاید

 
فهرست مطالب
 
زندگینامه
آموزش و استادی
برجستگی های حرفه ای 
گزیده ای از آثار این معمار
منظر سنگی‌ کاری
مهدكودكي در ژاپن از كنگو كوما با استفاده از یک متریال
خانه S شکل
طراحی kengo kuma برای SUPSI، mendrisio کشور سوئیس
موزه Xinjin Zhi از کنگو کوما
جوایز
آثار
جوایز مسابقات


پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب - 110 اسلاید

پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب - 110 اسلاید

 پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب - 110 اسلاید

 پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب - 110 اسلاید

فهرست:
محیط زیست چیست؟
آلودگی چیست؟
انواع آلودگی
انواع آب های پذیرنده
بحران آب
آب آلوده
شناخت عوامل آلاینده موثر بر محیط زیست دریایی .
مهمترین عوامل پخش آلودگیهای نفتی در دریا:
ساختار نفت
علاوه بر هيدروكربن ها نفت
از نظر تجزيه پذيري، نفت را مي توان به چهار جزء تقسيم كرد
هزینه جمع آوری آلودگیها که به عوامل مختلفی بستگی دارد
سرنوشت آلاينده ها  بعداز نشت
تاثیر آلاینده ها بر حیات آبزیان دریای خزر
آلودگی دریا با منابع هیدروکربنی
مهمترین روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا
شناور ها ( سدهای مکانیکی )
حاذب ها
انواع جاذب های معدنی
جذب آلاينده‌هاي نفتي با کمک اسفنج‌هاي نانولوله‌اي
يک تصوير SEM از سطح مقطع اين اسفنج نانولوله‌اي.
اسکیمرها
روشهای شیمیایی
ترمیم زیستی
زيست پالايي
 مزيت اين تكنيك نسبت به ساير روش هاي حذف آلودگي نفتي
بيوسورفكتانتها
کاربرد بیوسورفکتانتها
اسيدها و حلال ها


پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

حسابداری اسلامی

فهرست مطالب
مقدمه
گزارشگری
فلسفه عقلانیت اقتصادی
اقتصاد اسلامی
محققان حسابداری اسلامی
تعاریف حسابداری اسلامی
مشروعیت فعالیتهای مالی
معاملات مشروع در اسلام            
اهداف حسابداری اسلامی
هدف گزارشگری مالی
مفهوم مباشرت
سود مندی برای تصمیم گیری
مباشرت
پاسخگویی
پاسخگویی اسلامی
پاسخگویی اولیه
پاسخگویی ثانویه
پاسخگویی از طریق زکات
معایب محاسبه زکات:
محدود شدن حوزه گزارشگری مالی
محدود شدن مقاصد مفاهیم نظری از عمومی به محاسبه زکات
جایگزینی حداکثر سازی زکات به جای حداکثر سازی سود
اندازه گیری مالی
ارائه و افشا
جایگاه سود و زیان
نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی
نتيجه گيري
منابع و ماخذ


پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 108 اسلاید

پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 108 اسلاید

 پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 108 اسلاید

پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 

سه اصل مهم در مدیریت مشخص و روشن                     (speific)
 قابل اندازه گیری                      (Measurable)
 قابل دستیابی                           (Achivable)
 نتیجه گرا                               (Result – Oriented)
 به موقع و دارای زمان مشخص     (Timely)برخی از اهداف یک بنگاه یا سازمان
بقا(زنده ماندن با سود کم و نهایتاً حفظ سهم بازار)
سودآوری(رضایت صاحبان سهام)
توسعه فیزیکی(ایجاد شعب یا واحدهای جدید)
توسعه مالی(افزایش ارزش دارایی ها و تراکم سود)
رشد سهم بازار و غلبه بر رقبا
رشد سهم کارایی و بهره وری
رضایت مشتری
رضایت مدیران
رضایت کارکنان
توسعه بازار و توسعه محصول و رهبری بازاراهداف کمی عملیات بازرگانی
 افزایش فروش
افزایش سود
افزایش سهم بازار
کاهش موجودی انبار
افزایش نقدینگی
افزایش سرعت گردش سرمایه
کاهش هزینه های متوسط
اهداف کیفی عملیات بازرگانی
ایجاد شهرت و محبوبیت نام
تأمین نیازها
جلب رضایت مشتری

اهداف بازاریابی

بالابردن سطح مصرف
افزایش رضایت مصرف کننده
تنوع محصول
افزایش شانس انتخاب
ارتقاء کیفیت زندگی
و....


پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

32 اسلاید

فهرست


بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان
نوع پرسشنامه برای جمع آوری تحقیق
یافته ها
نظریه باس و آوولیو
1-نفوذ آرمانی
2-انگیزش الهام بخش
3-ترغیب ذهنی:
4-ملاحظات فردی:
الف)اهداف اصلی
ب)اهداف فرعی
فرضیه اصلی:
فرضیه فرعی:
روش تحقیق
پیشنهاد هایی برای توسعه و تقویت رهبری تحول آفرین
پیشنهاد های کاربردی
تاثیر رهبر معنوی بر انگیزش درونی کارکنان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبر معنوی
رابطه رهبر-پیرو(LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط کاری
آموزش کارکنان به منظور کمک رسانی به یکدیگر

 


پاورپوینت نقد بناي موزه هاي لوور ، هنرهای معاصر، گوگنهایم رایت -54 اسلاید

پاورپوینت نقد بناي موزه هاي لوور ، هنرهای معاصر، گوگنهایم رایت -54 اسلاید

پاورپوینت نقد بناي موزه هاي لوور ، هنرهای معاصر، گوگنهایم رایت -54 اسلاید

پاورپوینت نقد بناي موزه هاي لوور ، هنرهای معاصر، گوگنهایم رایت -54 اسلاید

بخشی از مطلب

در این پاورپوینت زیبا به تجزیه تحلیل و بررسی سه موزه مطرح جهان پرداخته شده است

لوور معمار : پیر لسکت محل: فرانسه تاریخ ساخت : 1878 _ 1546 نوع ساختمان : کاخ ، موزه هنرسیستم سازه ای : سنگ تراشیده شده و مصالح بناییآب و هوا : نیمه معتدلزمینه : شهری _ کنار رودخانه سبک : رنسانس فرانسه

هرم لوور معمار : یو _ مینگ _ پیمحل قرار گیری : فرانسه تاریخ ساخت : 1989نوع ساختمان : ورودی موزه هنرسیستم سازه ای : شیشه و کابل ها و میله های فولادیآب و هوا : معتدلزمینه : شهریسبک : مدرن

ایده آقای (( یو _ مینگ _ پی )) و پایه گذاران لوور، تطبیق دادن هویت سنتی کاخ با بافت مدرن شهری اطراف موزه بوده است.   
تداخل و تضاد بین حجم سبک و مدرن هرم شیشه ای و حجم صلب و نئوکلاسیک کاخ قدیمی ، جنبش ، پویایی و روح تازه ای به بافت معماری سنتی لوور می بخشد.
تفاوت چشمگیر مصالح مصرفی ، بافت ، سبک معماری ، حجم و سایر مشخصات کاخ قدیمی و هرم شیشه ای باعث شده هیچ گونه دیالوگ مناسبی بین این دو ساختمان صورت نگیرد.
فضای مرکزی زیر هرم شیشه ای با نور روز که به داخل می لغزد ، روشن شده است و از همین جا بازدید کنندگان به گالری های متفاوت ، مغازه ها و رستوران ها هدایت می شوند.پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

 پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

فهرست مطالب
کاربندی چیست؟
نقش های عمده کاربندی برحسب نقشی که کاربندی در فضاها ایجاد میکند؟
تاریخ پیدایش کاربندی:
کاربندی قالب شاغولی:
کاربندی های قالب سرسفت
تعیین اضلاع کاربندی
کاربندی اختری
زمینه های کاربندی:
قطاربندی
دوره تیموری:
دوره صفویه :
دوره قاجاریه:
قطار بندی در دوره معاصر :
یزدی بندی
نحوه ساخت یزدی بندی:
یزدی بندی سبک پیش ساخته :
مقرنس
الف)مقرنس در چهار قرن اول هجری
ب)مقرنس در قرن پنجم وششم
مقرنس در دوره ایلخانی و تیموری :
ه )مقرنس بندی در دوره صفوی :
مقرنس بعد از دوره صفویه:
مقرنس بندی دوره قاجاریه:
مقرنس سازی معاصر:
اسامی الات مقرنس بندی
طاسه سازی و روند تاریخی آن درعناصرطاقی:
آلات طاقه سازی:


پاورپوینت بررسی تاسیسات بیمارستانی - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی تاسیسات بیمارستانی - 33 اسلاید

 پاورپوینت بررسی تاسیسات بیمارستانی - 33 اسلاید

فهرست مطالب
فضاهای تاسیساتی بیمارستان:
سیستم های تاسیساتی بیمارستان شامل:
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات الکتریکی
لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
فن کوئل زمینی
چیلر
سیستم هوارسانی مرکزی
لوله کشی بخار
مرکز سانترال گازهای طبی
تصفیه فاضلاب
سردخانه 130 مترمربع
سرد خانه اجساد:
رخشويخانه
لنژری(رختشویخانه):
کارگاه های تعمیراتی
رختشوخانه
آشپزخانه
استریل مرکزی


پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

 پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

فهرست مطالب
 
تمدن اژه ای
تمدن های اژه ای ( هزاره دوم و سوم قبل از میلاد)
هنر مینوسی:  هنر واقع در جزیره کرت
هنر سیکلادی:  هنر بین جزیره کرت و سرزمین یونان.
هنر میسنی:  واقع در سرزمین اصلی یونان
 ویژگی های معماری در تمدن اژه ای
کرت و تمدن مینوسی:
کاخ کنوسوس
کاخ فایستوس:
هنر و معماری تمدن اژه ای - میسنی
ارگ تیرونز (تیرونس)
آترئوس
 هنرومعماری یونان
اصل مهم معماری یونانی 
دوره های تمدن یونانی:
دوره ابتدایی یا آغازین(آرکائیک)
دوره ابتدایی یا آغازین(آرکائیک)
هنر دوریک (مذکر)
هنر یونیک(مونث)
جزئیات معماری سبک یونیک
سبک دوریک:
سبک یونیک:
معبد هرا در المپ (600ق.م)
از قدیمی ترین معابد دوریک
شیوه بنا وسر ستون ها
 دوریک است
باسیلیکا  
 گنج خانه سیفونسی ها:
معبد آرتمیس در شهر افسوس
جزئیات معبد افسوس
 وشیوه یونیک آن
معبد آفائیا در شهر آیگینا
دوره کلاسیک 480 -323 ق.م
معبد زئوس در شهر المپیا
شیوه دوریک، یونیک و کرنتین
آکروپلیس
معبد پارتنون
دروازه پروپالایا:
معبد ارختئوم
دوره هلنی
323 ق.م تا قرن اول میلادی:
 سرستون های کنگری به سبک کورنتین
 هنرومعماری یونان


پاورپوینت برج تایپه ۱۰۱ الگوی ساخت ، چوب بامبو - 50 اسلاید

پاورپوینت برج تایپه ۱۰۱ الگوی ساخت ، چوب بامبو - 50 اسلاید

پاورپوینت برج تایپه ۱۰۱ الگوی ساخت ، چوب بامبو - 50 اسلاید

پاورپوینت برج تایپه ۱۰۱ الگوی ساخت ، چوب بامبو - 50 اسلاید

 

فهرست مطالب
 
معرفی گیاه بامبو
مورفولوژی و ساختار بامبو
فواید مزارع و جنگل‌‌های بامبو
کاربرد بامبو
استفاده به عنوان مصالح ساختمانی
ساختمان سازی
بامبودرچینBamboo Kingdom
بامبو در هاوائی " Bamboo in Hawaii"
بامبو در اروپا "Bamboo in Europe
بامبو در آمریکا "Bamboo in America
حقایق چوب بامبو
خواص مهندسی بامبو
مقاومت کششی
مقاومت فشاری
مقاومت برشی
مقاومت خمشی
اتصالات بامبویی:
نمونه هایی ازسازهای فضاکاربامبویی
کاربردبامبو درصنایع عمرانی و ساختمانی
تیر و ستون
سقف های کاذب :
دیوارهای جداکننده و غیر باربر
داربست ها:
خرپاها
پل های روستایی
سقف های مرکب :
 مسلح کردن قطعات بتنی
کانتکس
مزایای ورق های کانتکس
کاربرد های ورق های کانتکس
برج تایپه ۸ نمادگرایی
ویژگی های اصلی این برج
بامبو در برج تایپه
مشخصات کلی برج تایپه
تاثیر روشهای مدرن
جسارت در ساخت
تکمیل طرح برج ۱۰۱
بزرگترین برج مسکونی جهان
هزینه ساخت
راز مقاومت این برج
طرح اولیه
سریع‌ترین آسانسور
نتیجه گیری
منابع


پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید


 
فهرست مطالب
مقدمه
انواع خرابي
بررسي انواع و علل پيدايش خرابي ها
مکانيزم هاي پيدايش ترك‌ها در روسازي‌هاي آسفالتي
ارزيابي خرابي سطحي و روش هاي ارزيابي آن
طرح اروپايي 325 COST
پروتکل ترک خوردگي AASHTO 
شاخص جهاني ترک (UCI) 
روش ارزيابي و تعيين وضعيت روسازي (PCI) 
بهسازي و ترميم تركها 
چگونگي بهسازي تركها 
آب بندي و پر کردن
روشهاي ترميم 
مصالح درزگيري يا پركننده تركها  
زمان اجراي عمليات ترميم
روش هاي درزگيري 
مراحل درزگيري
نمونه اي از يک دستگاه درزگير خودکار
 


پاورپوینت بررسی معماری حمام های ایرانی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری حمام های ایرانی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری حمام های ایرانی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری حمام های ایرانی - 48  اسلاید

فهرست مطالب
حمام در فرهنگ ايران زمين 
زمان استفاده از حمامها در قديم 
مصالح حمام 
معماري حمام 
پلان همكف حمام سنتي گلشن در محله گارزگاه يزد
ورودي 
ميان در 
خزينه
سربینه
بینه در بین ورودی حمام 
 کف بینه و غرفه های اطراف 
گرم خانه
دالان ورودي گرمابه گلشن يزد.
سربينه حمام سنتي گلشن در يزد
نورگير 
ورود حمام به خانه 
تاریخچه حمام
حمام های ایران
عقیده رومی ها و یونانی ها
حمام رومی در استانبول
ارتباط فضایی حمام
هشتی گنبد دار 
اقلیم شناسی حمام
محل قرارگیری حمام
تکنولوژی ساخت
تأمین حرارت
حرارت
تأمین آب
تهویه
نور و روشنایی
تزئینات حمام
کار بندی و مقرنس
هورنو
کار بندی و مقرنس
قیاس حمام سنتی ایرانی با حمام های سایر اقوام اشتراکات
تفاوت ها
حمام وكیل (كرمان)
حمام چهارفصل (اراك)
حمام پهنه (سمنان)
 


پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

فهرست مطالب
واژه حمام
وجه تسمیه
واژه حمام درادبیات
نخستین حمام ها
حمام های کهن ایران
تاریخچه حمام هادرایران
حمام های صفویه
حام های قاجار
آداب ورسوم گرمابه رفتن
گرمابه محلی برای تعاملات
کاربرد حمام
اشتغال در حمام
کارکنان حمام
وسایل حمام
معماری حمام
اندام های حمام
ویژگی معماری حمام ها
انواع حمام ها
انواع حمام ها از حیث مکان
حمام های عمومی
تزئینات در حمام
نمونه ها
حمام گلشن یرد
حمام وکیل شیراز
حمام گنجعلی خان کرمان
حمام فین کاشان
حمام شیخ بهایی اصفهان
رازگرم شدن حمام شیخ بهایی
روزهای تاریک گرمابه داری


پاورپوینت بررسی معماری حمامهای اسلامی و ایرانی - 74 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری حمامهای اسلامی و ایرانی - 74 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری حمامهای اسلامی و ایرانی - 74 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری حمامهای اسلامی و ایرانی  - 74 اسلاید

فهرست مطالب
 
تاریخچه حمام ها
حمام
تاريخچه احداث حمام:
بافت مركزي بندر تاريخي سيراف درد وران اوايل اسلام     
آشنايي با برخي از فضاهاي حمام :
بينه و سربينه :
گرمخانه
گرم خانه حمام گنجعلي خان 
چاله حوض حمام شاهزاده
چاله حوض حمام فين كاشان 
گرم خانه حمام خان سنندج
چاله حوض حمام علي قلي آقا
مياندر
پاچال
مياندر حمام خان يزد
کريز
تيون( تيان):
گرم خانه حمام علي قلي آقا
گلخن(خن):
ميانداب
دستک
محل تون در زير خزينه حمام فين كاشان
تقسيم بندي فضاها در حمام
تاثير اقليم بر حمام ها
حمام قاضيلر در بازار خلخال(اقليم سرد
گرمابه گلشن در لاهيجان
نحوه قرار گيري حمام ها نسبت به سطح معابر  :
حمام گنجعلي خان
نورگيري در حمام ها
گلجامها در جامخانه حمام گنجعلي خان
گلجامها در جامخانه حمام وكيل
تامين حرارت حمام ها
تامين   رطوبت در حمام ها
ايجاد رطوبت با احداث حوض در فضاهاي حمام 
سربينه حمام زنانه اراك
گرمخانه حمام گنجعلي خان
اهميت تهويه در حمام ها
گرم خانه حمام خان
گرم خانه      حمام شاه 
پنجره زير طاق جهت نور و تهويه حمام گنجعلي خان 
مصالح در حمام ها
گرم خانه حمام خان
سقف سربينه حمام آقا نقي
تزئينات و آرايه ها در حمام 
ازاره ميان در حمام شاهزاده مربوط به دوره صفويه
انواع تزئينات در حمام ها
تزئينات كالبدي 
تزئينات الحاقي
تزئينات سربينه  حمام نوبر تبريز
ب-کاربندی ها:
تزئینات الحاقی
كاربندي هاي گرمخانه حمام  محمد رحيم خان 
كاربندي هاي گرمخانه حمام  گنجعلي خان 
زئينات سقف سربينه حمام اراك
الف-تزئينات کاشی کاری
تزئينات سقف حمام آقا نقي
ب-نقاشی:
نقوش کاشی کاری های حمام ها عبارتند از:               
1.نقوش گياهي
2.نقوش حيوانی
تزئينات حمام علي قلي آقا
3.نقوش انسانی
حمام در ادوار مختلف
حمام در دوره هخامنشي
حمام در دوره اشكاني و ساساني
حمام  خربه المفجر(حمام هاي دوره اموي)
تنديس منقوش يك شاه  در حمام 
رهفرش موزاييك حمام
حمام در دوره ايلخاني:
حمام در دوره تيموري:
حمام در دوره سلجوقي
حمام در دوره آل مظفر
پلان حمام مسجد جامع يزد(دوره آل مظفر)
حمام در دوره صفوي
اصفهان حمام شاه (دوره صفوي)
موقعيت قرار گيري حمام شاه دراصفهان
پلان حمام شاه
پرسپكتيو ازحمام شاه
برش هاي حمام شاه
سربينه حمام شاه
گرمخانه حمام شاه
هشتي  حمام شاه
حمام فين كاشان (صفوي)
موقعيت قرار گيري حمام فين در كاشان 
پلان حمام فين
نقشه مجموعه
برش حمام فين
سربينه حمام فين
چاله حوض حمام فين
حمام گنجعلي خان كرمان (دورصفوي)
موقعيت قرار گيري حمام گنجعلي خان در كرمان 
پلان حمام گنجعلي خان
برش هاي حمام گنجعلي خان
پرسپكتيواز حمام گنجعلي    خان
گرمخانه و سربينه حمام گنجعلي خان
سردرحمام گنجعلي خان
گرمخانه حمام گنجعلي خان
حمام خسرو آقا ،اصفهان (دوره صفوي)
 موقعيت قرار گيري حمام در اصفهان
پلان حمام خسرو آقا
برش حمام خسرو آقا
سربينه حمام خسرو آقا
سقف سربينه حمام خسرو آقا
ديدعمومي حمام خسرو آقا
حمام در دوره زنديه و قاجاريه
پلان حمام قاجاري
حمام وكيل شيراز (دوره زنديه )
موقعيت قرار گيري حمام وكيل در شيراز
پلان حمام وكيل شيراز
برش از حمام وكيل شيراز
سربينه حمام وكيل شيراز
حمام چهار فصل اراك (دوره قاجار)
موقعيت قرار گيري حمام چهار فصل در اراك
پلان و برش حمام چهار فصل
گرمخانه حمام چهار فصل
سربينه  حمام چهار فصل
سربينه  زنانه حمام چهار فصل
منابع


پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

80 اسلاید

  پيشگفتار
    انواع حالت های تصمیم گیری
    اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
    شرط معکوسی
    همگنی
    وابستگي
    انتظارات
    فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
    ساختن سلسله مراتبی
    محاسبه وزن
    محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی
    قدم اول: مقادیر هر یک از ستون ها را با هم جمع می کنیم
    قدم دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر
    ( نرمالایزکردن)
    قدم سوم : محاسبه متوسط عناصر در هر سطر
    ماتریس مقایسه زوجی برای سه اتومبیل نسبت به      
    ماتریس مقایسه زوجی معیارها
    وزن هر یک از معیارها
    وزن اتومبیل ها نسبت به معیارها
    محاسبه وزن نهائی اتومبیل
    اولویت نهائی اتومبیل ها
    ساختن سلسله مراتبی
    یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی
    محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
    روشهای محاسبه وزن نسبی
    ( least squares method ) روش حداقل مربعات
    روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)              
    )Eigenvector Method روش بردار ویژه (
    )Approximation Method(روشهای تقریبی
    مجموع سطري
    مجموع ستوني
    ميانگين حسابي
    ميانگين هندسي
    محاسبه وزن نهایی
    محاسبه نرخ ناسازگاری:
    ماتریس سازگار و خصوصیات آن
    هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است :
    ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
    الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
    الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی


پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

 پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

 پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

فهرست مطالب
 
مقدمه
در نظام شهرسازی ایران 
مفهوم محدوده پیاده (پیاده راه)
پیاده رو سازی :
1- پیاده روسازی (عمرانی)
2- پیاده رو سازی 
زیرسازی :
روسازی :
پیاده رو سازی (شهرسازی و معماری):
پیاده رو سازی در معابر محلی :
پیاده رو سازی در معابر شهری :
کف سازی نامناسب پیاده رو خیابان هویزه 
راه بند / تیرک یا استاپر:
انواع استاپر
هم راستا نبودن محل قرارگیری استاپرها 
جانمایی استاپر در محل تقاطع خیابان
برنامه­ ریزی و ایجاد پیاده­راه ­ها 
بکارگیری مصالح 
استفاده از سنگ فرش 
انواع پياده راهها
پياده راه موقت
پياده راه آزمايشي
پياده راههاي دايمي
اجراي اصلاحات در معابر شهري
ايجاد مسيرهاي ويژه وسايل نقليه عمومي
پياده راه مقطع يا پلازا
پياده راه ممتد
تقاطع هاي غير همسطح ويژه عابران پياده
ضرورت احداث پياده رو
1- ايمني
2- امکان جابه جايي
3- معبرهاي مشخص شده براي عابر
4- قابليت رويت
5- دسترسي
6- فضاي مناسب و جذاب
محل احداث پياده رو
کف سازي
جداسازي پياده رو از سطح سواره رو
مزايا و معايب استفاده از فضاي حائل 
جدول عمودي و جوي آب
روشنايي
طراحي سيستم هاي روشنايي 
تابلوها
پيشنهادهاي لازم در خصوص طراحي مسيرها ي عبور عابران پياده
ايجاد مسيرهاي مناسب براي عابران پياده 
ضوابط مربوط به روسازي و جدول سازي مسيرهاي عابر پياده
ضوابط مربوط به عرض مسيرهاي عبور عابران پياده
ضوابط مربوط به شيب مسيرهاي عبور عابران پياده
ضوابط مربوط به ايمن سازي مسيرهاي عبور عابران پياده در معابر شهري
آرامسازي جريان ترافيک 
ضوابط مربوط به نصب مبلمان شهري و تابلوهاي راهنما 
در معابر عريض 
میزان تاثیر پیادهروهای شهری بر ابعاد و مؤافه های سلامت عابران
و...
 


پاورپوینت ارگونومی در فضای بازی کودکان - 23 اسلاید

پاورپوینت ارگونومی در فضای بازی کودکان - 23 اسلاید

پاورپوینت ارگونومی در فضای بازی کودکان - 23 اسلاید


فهرست مطالب:
مقدمه
انتخاب مكان
كف زمين بازي
آب در زمين بازي
جنس وسايل بازي
ایمنی سازی فضای بازی کودکان
ایده هوشمندانه در طراحی فضای بازی کودکان
استفاده از وسایل نرم و انعطاف پذیر برای بازی کودکان


پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید


فهرست مطالب:
مقدمه
مکانیابی سایت
طراحی داخلی و گزینش مبلمان
شرایط رفت و آمد
ظوابط و مقررات ساخت و سازدر فضاهای تجاری برای معلولین
فضاهای ارتباطی
پلکان و آسانسور
سطح شیبدار
مغازه ها
فروشگاه های مواد غذایی 
فروشگاه های میوه و سبزیجات
فروش گاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها 
قصابی 
 


پاورپوینت بررسی معماری ارگانیک و پایدار - 212 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری ارگانیک و پایدار - 212 اسلاید

پاورپوینت بررسی  معماری ارگانیک و پایدار - 212 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه 
پدیده ارگانیک
ریشه اصلی معماری ارگانیک
کلاسیسیسم
رمانتیسم
فردریش ویلهم شیلینگ :
لائوتسه
معماری ارگانیک
ارگانیک از دیدگاه رایت
فرم های ساختمانی
سه طرح اصلی ساختمان سازی ارگانیک
معماری ارگانیک معماری غیرارگانیک
ویژگی های معماری ارگانیک:
طبیعت
ارگانیک
شکل تابع عملکرد
لطافت
ارتباط معماری با ارگا نیسم های طبیعی به طور موثر به ۴ مورد محدود میشود:
هیچ خانه ای نباید روی تپه باشد
معماری ارگانیک Organic Architecture
فرانک لوید رایت
2-تلفيق حجم ساختمان با محيط طبيعي به گونه اي كه هر يك مكمل ديگري باشند.
3-ايجاد فضاهاي خارجي بين ساختمان ومحيط طبيعي.
4-تلفيق فضاي داخل با خارج.
5-نصب پنجره هاي سرتاسري و از بين بردن گوشه هاي اتاق.
6-استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صخره ها و گياهان چه در داخل وچه در خارج بنا.
7-نمايش مصالح به همان گونه كه هست ،چه سنگ باشد و چه چوب و ياآجر.
نمونه هايي ديگر از معماري ارگانيك
معماری با الهام از طبیعت 
فرانک لوید رایت (1869_1956): 
آنتونی گادی (1852_1926)
لوئی سالیوان
خانه جیمز چا رنلی،شیکاگو ،ایلینویز1891
اوک پارک، ایلینویز،1900
همخواني با طبيعت
حداقل دخالت در محيط طبيعي
خانه جیمز چا رنلی،شیکاگو ،ایلینویز1891
خانه ویلیام ،اچ،وینسلو،1893- 1894
خانه ویلیام ،جی، فریک در  اوک پارک 1901-1902
معبد یونیتی در ایلینویز 1905-1907
نکات اصلی برنامه ریزی:
خانه فردریک سی روبی،شیکاگو،ایلینویز1908-1909  
خانه فردریک سی روبی ،شیکاگو،ایلینویز1908-1909
   ،اوک پارک 1909 خانه خانم توماس گیل
خانه بازی کودکان ،ریور ساید ،ایلینویز 1912-1913
خانه آلیس میلارد ،پاسادانا کالیفرنیا1923  -1924
خانه ادگارد کافمن پنسیلوانیا 1935-1939
خانه مالکوم ویلی مینسوتا 1934 -1935
خانه ادگارد کافمن پنسیلوانیا 1935-1939
 موزه گوگنهایم 1943- 1959 نیویورک
فروشگاه روی موریس، سان فرانسیسکو ،کالیفرنیا 1948-1950
ویسکانسین ،مرکز تحقیقاتی جانسون واکس، 1943-1950
خانه نورمن لیکز، 1959-1968 فنیکس ،آریزونا
مفهوم توسعه پایدار
تعریف توسعه پایدار 
اهداف توسعه پایدار 
پیشینه معماری پایدار 
توسعه پایدارو معماری 
موضوعات مطرح در معماری سبز
دستور العمل اجرائي معماري سبز :
تاریخچه کاربرد بامهای سبز
بام سبز چیست 
اصل اول : حفاظت از انرژی
اصل دوم : کار با اقلیم 
اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید 
اصل چهارم :براوردن نياز ساكنان
اصل پنجم :هماهنگي با ساختار
اصل ششم: کل گرایی
معماری سنگ و هماهنگی با طبیعت
معمارانی که آثار شاخص در معماری پایدار  دارند :  نظرات کلی در مورد طراحی پایدار ازچهار معمار معروف :
معرفي نمونه هاي معماري پايدار:
خانه مسکونی در "دازایفو"
برج اكو شهري عمودي در ميان شهر افقي 
دادگاه های بوردو-ریچارد راجرز
بانک تجارت-فرانکفورت آلمان-1997-نورمن فاستر
Hummingen  ، دانمارک ، کن کیو
ساختمان اداره مالیات داخلی ناتینگهام_ریچارد راجرز
ساختمان لويدز
دادگاه بوردو
بام باغ ضرورت معماري پايدار
تعريف بام باغ:
مزايا بام سبز
نصب توربين براي ساختمانها در انگليس
کاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان
آشيانه اي متخلخل
پروژه وينسنت
برج باد
گرماي بدن انسان،راهکار جديد تامين انرژي گرمايي در ساختمانها
چترخورشیدی،ونیس،کالیفرنیا
مرکز یادگیری محیطی Warren Skaaren، پناهگاه Westcave، Dripping Springs، تگزاس
McElhaney
برج زنده در شهر رن فرانسه
برج مسکوني در بمبئي
پاويون هلند
بانک آلمان 
برج الطاقه, برج انرژي خاورميانه
ساختمان آکادمي علوم 
نردباني به سوي خورشيد 
آسايشگاه و مرکز سالمندان ، اتريش 
1-کوچک بیندیشید
2-گرمایش ساختمان با آفتاب 
3-راحتی و آسایش خود را حفظ کنید
2-گرمایش ساختمان با آفتاب 
ساختمان پارلمانی رایشتاگ معماران : فاستر و شرکا
4-استفاده از انرژی های قابل بازیافت 
5-ذخیره کردن آب 
6-استفاده از مصالح بومی
ماسوله
بافت شهری
ماسوله در فصل تابستان وزمستان
مصالح 
6-استفاده از مصالح بومی
7-استفاده از مصالح طبیعی
8-حفظ جنگل های طبیعی 
9-استفاده از مصالح قابل بازیافت
10-بادوام بسازید
و.....


پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

پاورپوینت بام سبز - 29 اسلاید

بخشی از مطلب
 
انواع بام سبز و روش های اجرای آن
 
 
انواع بام سبز:
1- سیستم گسترده ( extensive  )
2- سیستم متمرکز ( intensive )
3- سیستم مدولار یا جعبه گیاه (planter box )
4- سیستم ترکیبی (synthesic)
سیستم گسترده:
1-برای سیستم گسترده از واژه Green Roof یا بام سبز استفاده می شود.
2- این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می‌شود.
3- این نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می‌باشد.
4- معمولاً این سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می شود.
5- به طور اخص ، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند. این نوع بام مثل چمنهای نروژی ، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می شود.
 
6- در این سیستم معمولاً گیاهان به عمق 40 تا 100 میلیمتر استفاده می‌شوند.
7- حدود بار نهایی بام تقریباً بین 50 تا 100 کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می باشند.
8- در مورد بام های شیبدار در اغلب مکان ها 10 تا 20 درصد شیب توصیه می شود. در شیب حداکثر 30 درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد.
9-محیط کشت سطحی و کم عمق دارد و معمولا قسمتی از بام و قسمتی ازساختار ساختمان سبز می باشد.
10-یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس عموم بوده و مورد استفاده کارکردی خاصی نیست.
جزییات اجرایی سیستم گسترده:
نمونه ای از یک بام گسترده:
سیستم متمرکز:
1- برای سیستم متمرکز از واژه Roof Garden یا باغ بام استفاده می‌شود. 
2- این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می شود.
3- این نوع بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان می باشد و مشابه یک پارک طراحی می شود.
4- برخی از بام های سبز دارای درختان بزرگ و آب نماهایی می باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد. 
5-بام های سیستم متمرکز نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن های معمولی می باشند.
جزییات اجرایی سیستم متمرکز:
نمونه از یک بام متمرکز:
مقایسه سیستم متمرکز و گسترده:
سیستم مدولار یا جعبه گیاه:
1-در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می پوشاند ، نگهداری می شود. 
2-در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام سبز می باشد. در سیستم مدولار این محیط ناپیوسته است.
جزییات اجرایی سیستم جعبه گیاه:
نمونه ای از یک جعبه گیاه:
سیستم ترکیبی:
این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای فواید دو بام ذکر شده است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است.در عین حال سبز شدن در داخل پانل های گسترده سبک وزنی صورت می گیرد.
اجزای باغ بام:
دسته بندي اجزاي اجرايي باغ بام ها بسيار متنوع و وسيع است. اين موضوع به اين دليل است كه هر موسسه يا شركت بازرگاني با توجه به رويكرد خودش با اين مسئله يك سري پيشنهاد ارائه مي كند. (رقابت در بازار، مهمترين دليل پيچيده شدن اين جزئيات است.)


پاورپوینت بررسی و تحلیل ،4 نمونه موردی کتابخانه - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل ،4 نمونه موردی کتابخانه - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل ،4 نمونه موردی کتابخانه - 30 اسلاید

پاورپوینت  بررسی و تحلیل ،4 نمونه موردی کتابخانه - 30 اسلاید

تاريخ ايجاد ساختمان كتابخانه در جهان به دوران كهن و قرن ها پيش از ميلاد مسيح مي رسد. نخستين سنگ بناي كتابخانه را سران و زمامداران كشورها نه به قصد و نيت صرفاً ايجاد كتابخانه بلكه به خاطر حفظ و نگهداري اسناد و گزارش مخصوص و محرمانه پايه گذاري كردند. 
کتابخانه به عنوان یکی از  مهم‌ترین فضاهای فرهنگی، وظیفه حفظ و نگهداری از کتاب‌ها و نیز ارائه آن به افراد را به عهده دارد. در نتیجه، تقویت بنیه علمی و فرهنگی هر جامعه‌ای نیازمند کتابخانه‌ها هستیم. با این حال طراحی این نوع ساختمان‌ها، نیازمند ملاحظات خاصی است که جز با مطالعه و کسب تجربه فراوان میسر نمی‌شود؛ چراکه یک کتابخانه به سبب ماهیت خاص خود نیازمند رعایت مواردی چون نورگیری مناسب و طراحی آکوستیک است.
نمونه موردی کتابخانه:
 
امروزه کتابخانه‌های بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که هر یک به سبب معماری و شرایط خاص خود، از شهرت بسیاری برخوردارند. این در حالیست که این بین کتابخانه‌های دیگری نیز به چشم می‌خورند که به واسطه طراحی استثنایی و منحصر به فرد خود، در پاورپوینت تحلیل نمونه موردی کتابخانه پیش‌رو آورده شده‌اند و در ادامه به ذکر توضیحات مختصری از هر یک می‌پردازیم.
کتابخانه مورگان:
 
پاورپوینت تحلیل نمونه موردی کتابخانهپاورپوینت تحلیل نمونه موردی کتابخانه
 
طراحی یک پروژه معماری ایده‌آل نیازمند آینده‌نگری فوق‌العاده معمار آن است و بدون رعایت آن نمی‌توان یک خروجی مناسب را انتظار داشت. کتابخانه مورگان که در سال ۱۹۰۶ میلادی در شهر نیویورک ساخته است، یکی از نمونه‌های بارز این مسئله به شمار می‌رود. این درحالیست که بازدید عموم از این کتابخانه تا سال ۱۹۲۴ میلادی ممنوع بوده است و تنها پس از مرگ مورگان در این سال بود که فرزندان وی اجازه استفاده از گنجینه کتب ارزشمند پدرشان را به ساکنین شهر دادند. در نهایت کتابخانه مورگان نیویورک پس از گذشت یک قرن، در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط رنزو پیانو مورد بازسازی و توسعه قرار گرفت که حاصل آن ساخت یک ساختمان مدرن در وسط چند ساختمان قدمی و تلفیق بی‌نظیر آنها بود.
کتابخانه آکادمی فیلیپس:
 
پاورپوینت تحلیل نمونه موردی کتابخانه
 
این کتابخانه یکی از بهترین پروژه‌های معماری اجرا شده برای آکادمی فیلیپس است که ساخت آن به سال ۱۹۴۷ میلادی بازمی‌گردد. لویی کان با طراحی یک آتریوم بزرگ در حجمی مکعبی و سقفی بتنی سبب شده است که روزنه‌های موجود نور را از بالاترین طبقات به طبقه همکف برسانند و تنها همین وجود نور طبیعی در این بنا، به نوبه خود توانسته است آن را به یکی از محبوب‌ترین کتابخانه‌های ساخته شده تا به امروز بدل کند.
کتابخانه دانشگاه آزاد برلین:
 
پاورپوینت تحلیل نمونه موردی کتابخانه
 
دانشگاه آزاد برلین یکی از خاص‌ترین کتابخانه‌های دنیا را در دل خود جای داده است. کتابخانه‌ای با حجمی کروی توسط نورمن فاستر و به سبک ارگانیک طراحی شده است. مغز یک انسان، ایده اصلی نورمن فاستر در طراحی این کتابخانه را تشکیل می‌داد. بنابرین وی تمام تلاشش را به کار بست تا با استفاده از مواردی چون پوسته‌ای فلزی و شیشه‌ای در خارج ساختمان و یا طراحی خاص پلان داخلی، این هدف را محقق کند.
کتابخانه دانشگاه BTU:
 
پاورپوینت تحلیل نمونه موردی کتابخانه
 
طراحی کتابخانه دانشکده تکنولوژی براندنبرگ، در سال ۱۹۹۴ میلادی و به دنبال برگزاری مسابقه‌ای برای انتخاب بهترین طرح، به عهده “دفتر معماری هرزوگ و دمورن” گذاشته شد؛ چراکه این دفتر توانست به واسطه ارائه طرحی با برخورداری از فرمی بلند به ارتفاع ۳۲ متر، نظر تمامی حضار و داوران را به خود جلب کند. با این حال جالب‌ترین نکته در طراحی این کتابخانه مشهور، نوع ادغام مصالح و اجزا است که سبب شده تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نباشد.


پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

فهرست مطالب

    سایت
    پلان زیرزمین
    طبقه همگف
    راه های ارتباطی طبقه همکف
    طبقه اول
    راه های ارتباطی طبقه اول
    دیاگرام طبقه همکف
    دیاگرام درمانگاه
    تزریقات و دندانپزشکی
    اورژانس
    دیاگرام اورژانس
    ازمایشگاه
    دیاگرام ازمایشگاه
    رادیولوژی
    اشپزخانه و رختشویخانه
    دیاگرا بخش اداری
    بستری ها
    نوزادان NICU
    ICU,CCU
    جراحی
    پشتیبانی اطاق عمل

 


پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی
 
فهرست مطالب
چکیده
مفهوم پیش تنیدگی
مزایای معماری
مزایای سازه ای
مزایای اقتصادی
روش های پیش تنیدگی
انواع روشهای پس کشیدگی
مقایسه سیستمهای چسبیده و نچسبیده
مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش نچسبیده
عوامل رشدسریع سیستم پس کشیدگی
مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش چسبیده
مزایای پیش تنیدگی 
کاربردها
مشخصات فنی سقف های پیش تنیدگی 
اعضای ضروری در پیش تنیدگی
مقالات خارجی
 
 
1)روش پیش کشیدگی: 
در اين روش در مرحله اول ابتدا کابلها روی بسترپیش ساخته  در حد فاصل دو انتها  کشیده می شوند. در مرحله دوم عضو مورد نظر بتن ريزي مي شود و سپس به مقاومت كافي مي رسد و در مرحله سوم کابل هاي پيش تنيدگي در دو انتهاي تير، بريده شده و نيروي پيش تنيدگي بصورت يك نيروي فشاري بر عضو اعمال ميشود. 
این روش درسازه‌های پارکینگ ها، ساختمان ها(آپارتمانها) و در دفاتر کار، دالهای بتنی روی زمین، پلها و ورزشگاه ها، حفاری‌های سنگ و خاک، تانکهای ذخیره آب و مواد شیمیایی کارگاهها یا کارخانه های تولید قطعات بتنی مورد استفاده قرار گرفته و معمولامحصولات تولید شده بصورت پیش ساخته می باشد.
2)روش پس کشیدگی: 
در اين روش در مسير عبور کابل های پيش تنيدگي ، غلافي تو خالي در بتن تعبيه مي گردد سپس كابل ها از درون غلاف ها عبور داده شده بطوریكيه دو سر آن از غلاف بيرون بوده و سپس عمليات بتن ريزي انجام مي شود.بعد از اينكه بتن به مقاومت مورد نظر رسيد کابل های توسط جك كشيده مي شوند و با مهار بند مهار می شوند.
این روش هم در ساخت قطعات پیش شاخته وهم برای اجرا در محل مورد استفاده  قرار می گیرد.
و....


پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

 

مقدمه
فرانک فرانتس
سالیوان  
ارتباط معماری با ارگانیسم های طبیعی
فرانک رایت
رایت 
طبیعت
ارگانیک
شکل تابع عملکرد
لطافت
سنت
تزئینات
روح
بعد سوم
فضا
خانه آبشار
موارد طراحی و اجزائی 
ایده های ساخت
خصوصیات بنا
نگاه بوم شناختی
هسته مرکزی و عمودی 
مدرسه هنر سنگاپور
ساختمانی که ساختمان نیست
متریال
فرم کلی ساختمان
سقف
ساختمان مدرسه هنر 
سایت
طراحی داخلی
جداره حیاط مرکزی داخلی 
تحلیل پلان
 

 

 


پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

فهرست مطالب
سخني در آغاز
مشخصات رنسانس
علم مداري
مدرنيسم 
پيدايش تكنولوژي 
مكتب شيكاگو زادگاه معماري ارگانيك
و اما رايت 
ايده اي براي طراحي ويلاي ساووا
خانه هاي اوليه رايت
خانه روبي
اصول معماري ارگانيك
تكنولوژي+طبيعت+خلاقيت= خانه آبشار
موارد طراحي و اجرايي خانه آبشار
به گفته رايت
ساير آثار
.موزه گوگنهايم 
حلزون سفيد 
هانس شارون 
تالار كنسرت ويل هارمونيك 
تادائو آندو
تفكري به قداست آفتاب
منابع


پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

 پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

 پاورپوینت فنگ شویی در معماری  - 48 اسلاید

. فهرست
مقدمه
چی
آموزه های اساسی:
نفس ِخانه:
راهرو های دراز و مستقیم:
مسیر مستقیم 
آینه
فنگ شویی در ورودی خانه
ورودی اصلی خانه 
رنگ آشپزخانه
نور در آشپزخانه
چیدمان وسایل
اتاق نشیمن
اتاق پذیرایی و نشیمن 
سرویس ها
اتاق خواب
 


پاورپوینت بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل - 64 اسلاید

پاورپوینت  بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل - 64 اسلاید

فهرست مطالب : 
تعریف
فضاهای کاری بخش خدماتی
آماده سازی غذا و نگهداری 
سلسله مراتب در روابط فضای آشپزخانه اصلی
طراحی آشپزخانه
اهداف طراحی آشپزخانه
انبارهای آذوقه و نوشیدنی
فضای بارانداز دریافت مواد اولیه،طباله و انبار عمومی
سلسله مراتب در روابط بارانداز و انبارها
سردخانه
سلسله مراتب در انبار عمومی
پارکینگ خدماتی
اداری
روابط فضاهای حسابداری و دفتر
روابط فضاهای مدیریت و فروش
پلان دفاتر اداری هتل
فضای مربوط به کارکنان
سلسله مراتب در روابط فضای کارکنان
سلسله مراتب در روابط فضای رختشویخانه
فضاهای مهندسی و مکانیکی
بخش تاسیسات میکانیکی
تجهیزات مولد
دیگ(بویلر)
فن کوئل
هواساز
مولد سرما
تاسیسات آب و فاضلاب
مصارف آب در ساختمان
جزئیات اجرای تاسیسات برق و مکانیک در سقف کاذب


پاورپوینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی معماری معاصر - 26 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی معماری معاصر - 26 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی معماری معاصر - 26 اسلاید

پاورپوینت  آشنایی با تاریخ معماری تزئینی معماری معاصر - 26 اسلاید


فهرست مطالب:
آشنایی با تاریخ معماری تزئینی
تحول طراحی مسکن
معماری شبه مدرنیستی ایران
معماران نسل دوم
هوشنگ سیحون
کامران دیبا
حسین امانت
نظام جمهوری اسلامی ایران
ساختمان سفارت ایران در ایروان
ساختمان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو
مجتمع ورزشی رفسنجان
مرکز فرهنگی سینمایی دزفول
سفارتخانه ایران در سئول
فرهنگسرای نگارستان (موزه قرآن)
ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی
مسجد دانشگاه تهران


پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

17 اسلاید

 

فهرست مطالب:
 
 
مقدمه
 
موزه کودکان
 
ایده طرح  موزه کودکان
 
چیدمان فضایی موزه کودکان
 
دیاگرام موزه کودکان
 
نمای داخلی  موزه کودکان
 
نمای خارجی  موزه کودکان
 
سیرکلاسیون  موزه کودکان
 
توپوگرافی  موزه کودکان
 
نمای  موزه کودکان
 
تحلیل  موزه کودکان
 
منابع و مآخذ

 


پاورپوینت ،مرمت , فرهنگسرای بهشت مشهد - 50 اسلاید

پاورپوینت ،مرمت , فرهنگسرای بهشت مشهد - 50 اسلاید

پاورپوینت ،مرمت , فرهنگسرای بهشت مشهد - 50 اسلاید

 

فهرست :
مقدمه
معرفی جغرافیای سیاسی شهر مشهد
ارتفاعات و دره ها
رودها
ساختار استخوان بندی شهر مشهد در دوره صفویه و قاجار
هسته مرکزی شهر و کشیدگی دو محور اصلی
مطالعات تاریخی فرهنگسرای بهشت
تاریخچه و وجه تسمیه
عكس هوایی مشهد و موقعیت فرهنگسرای بهشت
فرهنگسرای بهشت
نمای شمالی و جنوبی و... بنا
مطالعه و شناخت كالبدی بنا
ویژگیهای اثر
ایوان ضلع شمالی
تزئینات سنتوری بالای پنجره ها
تزئینات سنتوری سردر ورودی
آجرکاری ایوان
تزئینات دیگر بنا
کاشی کاری آبنما(الحاقی)
پلان طبقات
فضای کلاسی
فضای اداری
آبدارخانه
سالن نمایشگاه
اتاق جلسات
دفتر رئیس مرکز
آسیب شناسی
رطوبت
مرمت ها ی غیر اصولی
تابش نور خورشید
تخریب بر اثر عوامل فیزیکی
حذف مرمتهای غیر اصولی
منابع و ماُخذ

 


پاورپوینت بررسی و آشنایی با میدان و تاریخچه میدان در دوره های مختلف و نمونه ها - 45 اسلاید

پاورپوینت بررسی و آشنایی با میدان و تاریخچه میدان در دوره های مختلف و نمونه ها - 45 اسلاید

پاورپوینت بررسی و آشنایی با میدان و تاریخچه میدان در دوره های مختلف و نمونه ها - 45 اسلاید

پاورپوینت  بررسی و آشنایی با میدان و تاریخچه میدان در دوره های مختلف و نمونه ها

 
فهرست مطالب :
تعریف میدان
آگورای یونانی
فوروم رومی
میادین قرون وسطایی
میادین دوره رنسانس
میادین دوران باروک
توقعات موضوعی از میدان
توقعات موردی از میدان
خصوصیات میدان
میدان بر اساس فرم وشکل
میدان بر اساس خصوصیات حجمی
گونه شناسی میدان ها
طرحهايی از ميادين مربع شکل
طرحهايی از ميادين قائم الزاویه
ميدانهای چهار گوش با ساختمانی در مرکز آن
ميدانهای دايره وار
میدانهای مثلث شکل
ميدان پلاس در پاريس


پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ، Red Square

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ، Red Square

 پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ، Red Square

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ،

39 اسلاید

فهرست مطالب
 
معرفی  میدان سرخ Red Square
 
تاریخچه میدان سرخ
 
میدان سرخ باز هم مکانی برای مراسم رسمی
 
موقعیت میدان
 
عناصر اصلی مجاور میدان سرخ 
 
دید پرنده میدان
 
کاخ کرملین 
 
کلیسای سنت بازیل
 
مجسمه دیمیتری پوژارسکی و کوزما مینین
 
مقبره ولادیمیر ایلیچ لنین
 
موزه تاریخ روسیه
 
قبر تعدادی از سران اتحاد جماهیر شوروی
 
مرکز تجاری گوم (GUM
 
محل سان و رژه 
 
جداره ها
 
ورودی ها
 
کف سازی
 
مبلمان
 
سیمای شبانه
 
مقایسه حال با گذشته
 
خط آسمان
 
پلان میدان
 
تصاویر میدان


پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت  شهر هوشمند

فهرست مطالب :
 
مقدمه
اصول تعریف شهر هوشمند
تفاوت شهر الكترونیكی و شهر هوشمند شهر هوشمند
محورهای عملکردی شهر هوشمند
اقتصاد هوشمند (smart economy)
پویایی هوشمند (smart mobility)
قلمرو پویایی هوشمند
محیط هوشمند (smart environment)
حکمرانی هوشمند (smart governance)
زندگی هوشمند (smart living)
مردم هوشمند (smart people)
قلمرو مردم هوشمند
مزایای شهر هوشمند
چالش های عدم تحقق شهر هوشمند
راه کارهای رفع چالش ها
نمونه ای از شهرهای هوشمند
سانتاندر در اسپانیا
وین اتریش
تورنتو آمریكای شمالی
درصد رشد پروژه هاي شهر هوشمند در سطح بین الملل


پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید

 پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید

 پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید

فهرست:
همه چیز در مورد گرمایش از کف
نمایی از اجرای سیستم گرمایش از کف
آشنایی با سیستم های گرمایش از کف
انواع روش های گرمایش از کف
فواید استفاده از سیستم گرمایش کف
روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی
سیستم کنترل دمای بصورت دست
سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک
سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی
انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف
مدل شبیه سازی انرژی ساختمان
تاریخچه سیستم گرمایش از کف


پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام  ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه  - 53 اسلاید

فهرست مطالب
نقشه ترکیه 
اسلام در آناتولی(ترکیه): 
معماری اسلامی ترکیه (آناتولی) در زمان سلجوقیان روم:
مسجد علا الدین قونیه 
مسجد بی شهر و آفیون
دیوریغی مسجد 
بیشترین تزیین دوره سلجوقیان روم
مدرسه چفته منارلی ارز روم 
مدرسه چفته منارلی 
قراطای مدرسه قونیه 
مدرسه اینجه منارلی قونیه 
مدرسه منارلی 
خان سلطان 
کاروانسراها  سلطان  
معماری اسلامی آناتولی در زمان بیلک ها و عثمانیان نخستین 
مسجد عیسی بی سلجوق 
 مسجد امویان دمشق 
یشیل مسجد بورسه 
معماری امپراتوری عثمانی پس از فتح قسطنطنیه 
ایا صوفیه : 
توپقاپی سرای استانبول 
مجتمع فاتح استانبول :  
مجتمع بایزید دوم در ادرنه 
مسجد شهزاده استانبول 
مجتمع سلیمانیه استانبول 
مسجد رستم پاشا استانبول 
مجتمع سلیمیه ادرنه 


پاورپوینت دهکده شهری - 40 اسلاید

پاورپوینت دهکده شهری - 40 اسلاید

 پاورپوینت دهکده شهری - 40 اسلاید

 پاورپوینت دهکده شهری - 40 اسلاید


 
 
فهرست مطالب:
 
شهر چیست؟
مفهوم دهكده شهري
دهكده هاي شهري
ويژگي هاي دهكده شهري
ويژگي هاي زيست محيطي
ويژگي هاي اجتماعي
ويژگيهاي اقتصادي
ويژگيهاي كالبدي
ابعاد و اندازه
كاربري و فعاليت ها
شبكه ارتباطي
ديد و منظر
اصول سكونتگاه انساني پايدار بر اساس مفهوم دهكده شهري
نمونه هاي تجارب عملي مفهوم دهكده شهري 
دهكده شهري ليكلند
دهكده شهري بيلستون
نتیجه‌گیری
منابع


پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی

فهرست مطالب
مقدمه
تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط
ارتباط بین حوزه های تصمیم گیری
نمودار اختیارoption graph
مثال
واژه شناسی AIDA
مرحل و گام های تکنیک AIDA
مزایای بکارگیری AIDA

 

نمودار اختیار- :option graphیک عنصر سناریو می تواند به عنوان یک مشکل یا واقعه در ارتباط با پدیده مورد برنامه ریزی در نظر گرفته شود. اختیارها مسیرهای آتی در مورد مشکلات یا وقایع را مشخص می کنند. در نوع دو سطحی اختیارها باید با در دو سطح طیف تصمیم های ممکن را مشخص کنند. افزایش اختیارها باعث افزایش طیف تصمیم ها شده و روش را بهبود می دهد. قبل از دست یابی به یک توافق در مورد تعیین عناصر سناریو و اختیارها، این فرایند چندبار تکرار می شود. نمایش نموداری عناصر سناریو، اختیارها و میله های مانع، نمودار اختیار نامیده می شود. نمودار اسلاید بعدی روابط بین اختیارها را نشان می دهد.پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

 پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

 پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

فهرست
ابعاد و رنگ شیت
ایجاد تعادل بصری و سنگین کردن آگاهانه شیت
خوانایی و گویایی شیت
محتوای شیت های طراحی شهری

 

ابتدا به کلیات و ساختار شیت و سپس به جزئیات پرداخته شود.
سعی کنید از ابزارها و تکنیکهای انتخاب شده برای راندو درست استفاده کنید
چیدمان موضوعات یکسان باید طوری باشد که به هم نچسبند و یکی تصور نشوند.
معمولاً مشخصات دانشگاه ، دانشکده ، گروه ، استاد ، دانشجو ، ترم ، طرح ، عنوان شیت و مقیاس با اندازه ی مناسب در یک گوشه پایین شیت قرار می گیرد


پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 90 اسلاید

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 90 اسلاید

 پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 90 اسلاید

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی

 

فهرست کلی مطالب:
مسکن و برنامه ریزی مسکن
تراکم شهری
اقتصاد مسکن
برنامه ریزی مسکن
بناهای مسکونی
 
بخشی از مطلب
 تراکم شهری
گسترش شهری و مسئله تراکم شهری:رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه های اخیر تقریبا تمامی کشور های جهان، اعم ازتوسعه یافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیعی تحت شعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیست محیطی جوامع نقش اساسی داشته است.دغدغه ها و نگرانی های ناشی از این پدیده موجب گردید تا کشور های توسعه یافته، بویژه پس از جنگ جهانی دوم اقدام به اتخاذ تمهیداتی جهت حل یا مهار این بحران کنند. زمینه های اصلی این تمهیدات شامل سیاست های بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، تغییر قوانین مالیاتی، وضع قوانین زمین برای استفاده بهینه از آن، بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و مراکز شهرها، طرح آماده سازی اراضی نقاط جدید،شهرهای جدید و در راس آنها سیاست افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی شهرها بوده است.
مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها در کشور ما شاید حادتر از بسیاری از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه باشد. این مسئله دردوران پس از انقلاب اسلامی پیچیده تر گردیده است.دلایل و عوامل عمده این پدیده در شهرهای ایران را میتوان در قالب موارد ذیل دسته بندی کرد:    -  فقدان مبانی آمایش سرزمین در ایران، نظام شهری را نا بسامان نموده است. نرخ    رشد  جمعیت شهری، سلسله مرتب شهری و تعداد شهرهای تابع معیار برنامه ریزی    شده ای نبوده و جایگاه و ظرفیت شهرهای کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت تبین نشده است. - رشد جمعیت شهرنشین در دهه های اخیر روند صعودی داشته است. این در حالی است که رشد کلی جمعیت کشور نیز ارقام بسیار بالایی را در مقیاس جهانی داشته است. نیازمسکن حاصل از این روند موجبات گسترش کالبدی شهرها را فراهم آورده است.
- قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب اسلامی شاید یکی از موثرترین عوامل در جهت گسترش کالبدی شهرها بوده است.تملک و واگذاری زمین در مقیاس کلان و تولید مسکن در مقیاس وسیع، بویژه در دهه اول انقلاب قابل تامل است. - در قالب موارد فوق، سیاست های واگذاری زمین و آماده سازی زمین نیز مزید بر جریان گسترش کالبدی شهرها گردیده است. طرحهای واگذاری زمین در اوایل انقلاب و نیز طرحهای اولیه آماده سازی زمین در دهه 1360، عمدتا از نوع طرحهای شهری با تراکم کم بوده اند و یا اینکه تراکم جمعیتی شهر موجد را بسیار تقلیل داده اند..
طرح های توسعه شهری و مسئله تراکم:تجربه طرحهای توسعه شهری در سال های اخیر نشان می دهدکه در سال های اولیه پس از انقلاب اسلامی، به شاخص تراکم اهمیت لازم داده نمی شد.حجم بسیار بالای واگذاری زمین و  سرعت در ساخت و ساز های جدید شهری بدون تجزیه و تحلیل دقیق عامل مهم تراکم اتفاق می افتاد. برای مثال، بسیاری از طرحهای آماده سازی زمین در سال های اولیه شروع این سیاست دارای تراکم بسیار پایینی بودند. اما بتدریج ضمن مواجه شدن با مسئله کمبود زمین و افزایش تقاضای مسکن و نیز ارتقای دیدگاه های برنامه ریزی وطراحی شهری بر اساس تجربیات گذشته، برنامه ریزی و طراحی این پروژه ها به سمت تراکم بالا سوق پیدا کرد و این در حالی بود که تحقیق خاصی در ارتباط با افزایش تراکم در این طرح ها صورت نمی گرفت.با وجود تلاش های انجام شده در جهت افزایش تراکم شهری در کشور،مبانی علمی این روند همچنان ناشناخته مانده است.بدیهی است نمی توان برای  تمامی شهرها و حتی برای تمامی محلات و مناطق یک شهر، الگوی تراکم شهری یکسانی را دیکته کرد. اما آنچه مهم است نحوه نگرش به جایگاه تراکم در تهیه طرحهای شهری و نحوه تعیین تراکم است. 
 تعریف تراکم:تراکم را می توان به عنوان یک سیستم اندازه گیری تعریف کرد.سیستم اندازه گیری مزبور ما را قادر می سازد تا به یک شکل ریاضی و ساده تعداد افراد در سطح معینی از زمین را به عنوان " تراکم جمعیتی "، یا مقدار زیربنای واقع در سطح معینی از زمین را به عنوان" تراکم ساختمانی" محاسبه و تعریف نماییم.طبقه بندی تراکم بر اساس قلمرو فضایی مورد اطلاق آن به بازشناسی انواع تراکم منجر می گردد که معمولا در مطالعات و سیاستگزاری در مقیاس برنامه ریزی ملی و منطقه ای مورد توجه قرار دارند. طبق پژوهش مزبور برای چنین مطالعاتی، تفکیک پنج نوع تراکم لازم می باشد:
" تراکم ملی" که میزان تراکم کی کشور را بر اساس تقسیم جمعیت کل بر سطح کل کشور نشان می دهد." تراکم منطقه کلانشهری" که تراکم منطقه شهری کلانشهرها را بیان می کند." تراکم شهری" که به تراکم شهرها و یا حوزه های شهری (بافت های پر) واقع در منطقه پیرامونی کلانشهرها اشاره می کند." تراکم شهرک ها و شهرهای جدید"" تراکم پروژه های مسکونی" که نشانگر تراکم قطعه یا بلوک خاصی از شهر می باشد.
    تراکم جمعیتی  (population density)تراکم جمعیتی یا تراکم ناخالص مسکونی=جمعیت/مساحت جغرافیایی(کشور،شهر،محله)  تراکم کلی مسکونی total residential density)  )تراکم کلی مسکونی=تعداد واحد مسکونی/ مساحت جغرافیایی(شهر،محله،...)  تراکم ناخالص مسکونی  (Gross residential density)تراکم ناخالص مسکونی=جمعیت/مساحت شهر منهای فضاهای باز وکاربری غیرمسکونی تراکم خالص مسکونی (Net residential density)تراکم خالص مسکونی= جمعیت(و یا تعداد واحد مسکونی) /بر سطح مورد اشغال تراکم ساختمانی (floor area ratio)تراکم ساختمانی=مساحت کل زیربنای ساختمان(در تمام طبقات)/مساحت قطعه زمین
    تراکم جمعیتی  (population density)دو مفهوم دیگر با تراکم ساختمانی مرتبط اند که شدت استفاده از زمین، و به گونه ای فشردگی جمعیت ساکن در سطح را می نمایانند و شامل ضریب اشغال و نسبت فضای باز می شوند.ضریب اشغال = مساحت همکف / مساحت قطعه زمیننسبت فضای باز = (مساحت همکف _ مساحت قطعه زمین) / مساحت قطعه زمین  تراکم سکونتی یا تراکم در مسکن(housing density)در ادبیات اقتصاد مسکن، تراکم را با شاخص هایی می سنجند که تعداد خانوار یا جمعیت در مسکن یا در اتاق را نشان می دهند.تراکم خانوار در مسکن = شمار خانوار / شمار مسکنتراکم فرد در مسکن یا اتاق = جمعیت / تعداد کل مساکن یا تعداد کل اتاق ها   سرانه (per capita space)سرانه = مساحت فضای ویژه هر کاربری / جمعیت
مفاهیم مرتبط با تراکم: سطح زمین  (Land Area):سطح زمین عبارت است از مجموع سطح زمین با کاربری مسکونی، بعلاوه نیمی از سطح معبر، یا خیابان محیطی آن . سطح اشغال ساختمان :(Building Area)منظور از سطح اشغال ساختمان سطح کل زمینی است که توسط ساختمان های مسکونی پوشیده شده است. سطح زیر بناFloor Area): ) و ضریب سطح زیر بنا:(تراکم ساختمانی)سطح زیر بنا عبارت است از مجموع سطح زیر بنای مسکونی واقع در کلیه طبقات یک یا چند ساختمان که از سطح بیرونی دیوارهای خارجی محاسبه می شود و شامل پلکان ها، ورودی های سرپوشیده، بالکن ها و سطوحی از زیر طبقه همکف که برای سکونت، یا دسترسی مسکونی می گردد.ضریب سطح زیربنا = سطح زیر بنا / سطح زمین
  فضای باز:فضای باز عبارت است از مجموع فضای باز غیر سرپوشیده بعلاوه نیمی از سطح فضای باز سرپوشیده.فضای باز غیر سرپوشیده: عبارت است از قسمتی از سطح افقی زمین که توسط سطح ساختمان ها اشغال نشده باشد، بعلاوه بالکن های خالی و سطح بام که در جهت فضای تفریحی ارتقا داده.فضای باز سرپوشیده: عبارت است از فضای باز قابل استفاده ای که به طرف آسمان بسته شده و دو جبهه باز یا نسبتا باز داشته باشد(حداقل 50% آن باز باشد).  فضای باز مفید و ضریب فضای باز مفید:فضای باز مفید: عبارت است از سطح فضای بازی که مورد استفاده وسایل نقلیه نباشد. ضریب فضای باز مفید = سطح فضای باز مفید/ سطحزمین  فضای تفریحی:عبارت است از سطح فضای خارجی خصوصی یا همگانی که برای مقاصد تفریحی کلیه ساکنان آماده سازی شده باشد. 
و....

 


پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران - 47 اسلاید

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران - 47 اسلاید

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران - 47 اسلاید

 
فهرست مطالب اسلایدها:
 
نظام برنامه ریزی فضایی در ایران 
 
ایـــران
 
پراکندگی جمعیت
 
تاریخچه‌ی اقدامات شهرسازانه در ایران
 
دوره‌ی سامانیان:
 
دوره‌ی صفویان:
 
دوره‌ی قاجار:
 
دوره‌ی پهلوی اول: 
 
دوره‌ی پهلوی دوم:
 
جمهوری اسلامی:
 
برنامه های عمرانی اول (1334-1327) 
 
برنامه های عمرانی دوم (1341-1334) 
 
برنامه های عمرانی سوم(1346-1341) 
 
برنامه های عمرانی چهارم(1351-1346) 
 
برنامه های عمرانی پنجم(1356-1351) 
 
برنامه های اول جمهوری اسلامی (1372-1368)
 
برنامه های دوم جمهوری اسلامی (1378-1374)
 
برنامه های سوم جمهوری اسلامی (1383-1379)
 
برنامه های چهارم جمهوری اسلامی (1389-1384)
 
برنامه های پنجم جمهوری اسلامی (1394-1390)
 
 
اسناد و ابزارهای برنامه‌ریزی در سطح ملی
 
مقایسه‌ی تطبیقی برنامه‌های دوم تا پنجم توسعه‌ی کشور
 
مباحث شهری در قوانین جاری کشور
 
قانون اساسی:
 
سطوح برنامه‌ریزی
 
شورای عالی شهرسازی و معماری
 
وزارت کشور
 
وزارت راه و شهرسازی
 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق رییس جمهور)
 
نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با برنامه‌ریزی در سطح منطقه‌ای
 
شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان
 
شورای شهرسازی و معماری استان (از سال 1385 کارگروه مسکن و شهرسازی استان جایگزین این شورا شد.)
 
شورای شهر
 
شهرداری
 
کمیسیون ماده‌ی 5
 
کمیسیون ماده‌ی 13 (از سال 1385 وظایف این کمیسیون به کارگروه مسکن و شهرسازی استان واگذار شد.)
 
کمیسیون ماده‌ی 100
 
سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با برنامه‌ریزی
 
شورای عالی استان‌ها
 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 
سازمان نظام مهندسی
 
اسناد و ابزارهای برنامه‌ریزی در سطح ملی
 
طرح آمایش سرزمین
 
طرح کالبدی ملی
 
طرح کالبدی منطقه‌ای
 
طرح جامع شهرستان (ناحیه‌ای)
 
طرح مجموعه‌ی شهری
 
طرح سامان‌دهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی
 
طرح جامع شهر
 
طرح تفصیلی شهر
 
طرح آماده‌سازی زمین
 
نظام جایگزین برنامه‌ریزی فضایی: طرح‌های ساختاری-راهبردی
 
طرح‌های ساختاری-راهبردی
 
فرایند تهیه و تصویب طرح‌ها
 
مشارکت مردم
 
حقوق استیناف
 
جمع‌بندی
 
برنامه‌ریزی فضایی در ایران


پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سازه و پیش تنیدگی
 
فهرست مطالب
چکیده
مفهوم پیش تنیدگی
مزایای معماری
مزایای سازه ای
مزایای اقتصادی
روش های پیش تنیدگی
انواع روشهای پس کشیدگی
مقایسه سیستمهای چسبیده و نچسبیده
مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش نچسبیده
عوامل رشدسریع سیستم پس کشیدگی
مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش چسبیده
مزایای پیش تنیدگی 
کاربردها
مشخصات فنی سقف های پیش تنیدگی 
اعضای ضروری در پیش تنیدگی
مقالات خارجی
 
 
1)روش پیش کشیدگی: 
در اين روش در مرحله اول ابتدا کابلها روی بسترپیش ساخته  در حد فاصل دو انتها  کشیده می شوند. در مرحله دوم عضو مورد نظر بتن ريزي مي شود و سپس به مقاومت كافي مي رسد و در مرحله سوم کابل هاي پيش تنيدگي در دو انتهاي تير، بريده شده و نيروي پيش تنيدگي بصورت يك نيروي فشاري بر عضو اعمال ميشود. 
این روش درسازه‌های پارکینگ ها، ساختمان ها(آپارتمانها) و در دفاتر کار، دالهای بتنی روی زمین، پلها و ورزشگاه ها، حفاری‌های سنگ و خاک، تانکهای ذخیره آب و مواد شیمیایی کارگاهها یا کارخانه های تولید قطعات بتنی مورد استفاده قرار گرفته و معمولامحصولات تولید شده بصورت پیش ساخته می باشد.
2)روش پس کشیدگی: 
در اين روش در مسير عبور کابل های پيش تنيدگي ، غلافي تو خالي در بتن تعبيه مي گردد سپس كابل ها از درون غلاف ها عبور داده شده بطوریكيه دو سر آن از غلاف بيرون بوده و سپس عمليات بتن ريزي انجام مي شود.بعد از اينكه بتن به مقاومت مورد نظر رسيد کابل های توسط جك كشيده مي شوند و با مهار بند مهار می شوند.
این روش هم در ساخت قطعات پیش شاخته وهم برای اجرا در محل مورد استفاده  قرار می گیرد.
و....


پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور - معماری ارگانیک - 38 اسلاید

 

مقدمه
فرانک فرانتس
سالیوان  
ارتباط معماری با ارگانیسم های طبیعی
فرانک رایت
رایت 
طبیعت
ارگانیک
شکل تابع عملکرد
لطافت
سنت
تزئینات
روح
بعد سوم
فضا
خانه آبشار
موارد طراحی و اجزائی 
ایده های ساخت
خصوصیات بنا
نگاه بوم شناختی
هسته مرکزی و عمودی 
مدرسه هنر سنگاپور
ساختمانی که ساختمان نیست
متریال
فرم کلی ساختمان
سقف
ساختمان مدرسه هنر 
سایت
طراحی داخلی
جداره حیاط مرکزی داخلی 
تحلیل پلان
 

 

 


پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

فهرست مطالب
سخني در آغاز
مشخصات رنسانس
علم مداري
مدرنيسم 
پيدايش تكنولوژي 
مكتب شيكاگو زادگاه معماري ارگانيك
و اما رايت 
ايده اي براي طراحي ويلاي ساووا
خانه هاي اوليه رايت
خانه روبي
اصول معماري ارگانيك
تكنولوژي+طبيعت+خلاقيت= خانه آبشار
موارد طراحي و اجرايي خانه آبشار
به گفته رايت
ساير آثار
.موزه گوگنهايم 
حلزون سفيد 
هانس شارون 
تالار كنسرت ويل هارمونيك 
تادائو آندو
تفكري به قداست آفتاب
منابع


پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

 پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

 پاورپوینت فنگ شویی در معماری  - 48 اسلاید

. فهرست
مقدمه
چی
آموزه های اساسی:
نفس ِخانه:
راهرو های دراز و مستقیم:
مسیر مستقیم 
آینه
فنگ شویی در ورودی خانه
ورودی اصلی خانه 
رنگ آشپزخانه
نور در آشپزخانه
چیدمان وسایل
اتاق نشیمن
اتاق پذیرایی و نشیمن 
سرویس ها
اتاق خواب
 


پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ، Red Square

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ، Red Square

 پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ، Red Square

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سرخ مسکو ،

39 اسلاید

فهرست مطالب
 
معرفی  میدان سرخ Red Square
 
تاریخچه میدان سرخ
 
میدان سرخ باز هم مکانی برای مراسم رسمی
 
موقعیت میدان
 
عناصر اصلی مجاور میدان سرخ 
 
دید پرنده میدان
 
کاخ کرملین 
 
کلیسای سنت بازیل
 
مجسمه دیمیتری پوژارسکی و کوزما مینین
 
مقبره ولادیمیر ایلیچ لنین
 
موزه تاریخ روسیه
 
قبر تعدادی از سران اتحاد جماهیر شوروی
 
مرکز تجاری گوم (GUM
 
محل سان و رژه 
 
جداره ها
 
ورودی ها
 
کف سازی
 
مبلمان
 
سیمای شبانه
 
مقایسه حال با گذشته
 
خط آسمان
 
پلان میدان
 
تصاویر میدان


پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت  شهر هوشمند

فهرست مطالب :
 
مقدمه
اصول تعریف شهر هوشمند
تفاوت شهر الكترونیكی و شهر هوشمند شهر هوشمند
محورهای عملکردی شهر هوشمند
اقتصاد هوشمند (smart economy)
پویایی هوشمند (smart mobility)
قلمرو پویایی هوشمند
محیط هوشمند (smart environment)
حکمرانی هوشمند (smart governance)
زندگی هوشمند (smart living)
مردم هوشمند (smart people)
قلمرو مردم هوشمند
مزایای شهر هوشمند
چالش های عدم تحقق شهر هوشمند
راه کارهای رفع چالش ها
نمونه ای از شهرهای هوشمند
سانتاندر در اسپانیا
وین اتریش
تورنتو آمریكای شمالی
درصد رشد پروژه هاي شهر هوشمند در سطح بین الملل


پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و روابط فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

بهترین جهت برای اتاق درمان و جراحی  بین شمال غربی و شمال شرقی است. نمای بخش پرستاری در جهت جنوب به جنوب شرقی مناسب است . آفتاب صبحگاهی دلپذیر ، گرمای کم ، مزاحمت کم نور آفتاب (احتیاج به تاریک کردن اتاق نیست) ، هوای ملایم در عصرها، اتاق هایی که رو به شرق و غرب هستند به نسبت دارای آفتاب گیری بیشتر  هستند  اگر چه  از آفتاب  زمستانی بهره کمتری  می برند. جهت بخش های درمانگاه که دارای اقامت متوسط کوتاهی هستند مهم نیست برخی مقررات انظباطی  تخصصی حکم می کنند که بیماران  در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند  که اتاقهای رو به شمال برای آنها مناسب است .
محل درمان بیماران  سرپایی  دارای اهمیت  ویژه ای است. جداسازی  مسیر بیماران سرپایی  و بیماران بستری شونده باید در اوائل برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. با این حال راه دسترسی  به دپارتمانهای پرتو ایکس و جراحی بایستی نزدیک  باشد. امور مربوط  به بیماران سرپایی هر روز مهمتر می شوند. بنابراین به اتاق های انتظار بزرگتر و  اتاقهای  درمان بیشتری نیاز است.


 فهرست:
 
هدف از طراحی درمانگاه
تعریف درمانگاه
شرایط ساختمانی تجهیزاتی و پرسنلی
جهت
اشکال ساختمانی  درمانگاه بیماران  سرپایی
راهروها
درها
پله  هاو رمپها
آسانسور
مسیر یابی
بخش های مراقبت
اتاق پرستارها
نورپردازی
تسهیلات گرمایشی  و سرمایشی
سرویس های بهداشتی
فضاهای پیشنهادی
šفضاهای پشتیبان وسایر فضاها :
راهنمای طراحی معماری درمانگاه
مکانیابی و طراحی فضا
نام فضا
سطح  یا ابعاد(متر مربع)
 
قسمت کودکان
دیاگرام روابط فضایی کودکان:
قسمت چشم پزشکی
قسمت ریوی
دیاگرام روابط فضایی چشم پزشکی:
قسمت گوارش
قسمت مغز و اعصاب
دیاگرام روابط فضایی مغزواعصاب:
دیاگرام روابط فضایی اورتوپدی:
دیاگرام روابط فضایی قسمت قلب:
قسمت زنان و زایمان
قسمت دندان پزشکی
دیاگرام روابط فضایی بخش زنان:
دیاگرام روابط فضای دندان پزشکی:
ریزفضاهای قسمت اورژانس
قسمت های معاینه و درمان  اورژانس
قسمت پشتیبانی بخش اورژانس
ریزفضاهای رادیولوژی
نکات مورد توجه در مراکز پرتوپزشکی
ریز فضاهای آزمایشگاه
ریز فضاهای بانک خون
ریز فضاهای داروخانه
رخشویخانه
آشپزخانه و رستوران
استریل مرکزی
 
دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک:
دیاگرام روابط فضایی ورودی ولابی:
جانمایی فضاها در طبقات
دیاگرام :
سیرکولاسیون بیمار در درمانگاه
سيركلاسيون بيمار بستري
مسیر و مراحل کار در منطقه مصاحبه و معاینه
سیرکولاسیون وسایل
مسیر بیمار سرپایی به درمانگاه
سیستم تفکیک معاینه/مصاحبه
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره یک سیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره دوسیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره سه سیستم ترکیبی
یک نمونه فضای مصاحبه ومعاینه ترکیبی
نمونه های مشخص درمانگاه
فضاهای  مختلف این دو درمانگاه به شرح زیر است
سرویس  های بهداشتی مراجعین
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با یک راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
تریا(8
سرویسهای بهداشتی(7
 
اتاق کادر پرستاری(6
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
برانکارد(16
قفسه وسایل تمیز(15
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
راهروی انتظار(25
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با یک راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
اتاق کادر پرستاری (6
سرویسهای بهداشتی(7
تریا
تریا(8
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
قفسه وسایل تمیز (15
برانکارد(16
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
(25راهروی انتظار
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با دو راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
اتاق کادر پرستاری (6
سرویسهای بهداشتی(7
تریا(8
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
قفسه وسایل تمیز (15
برانکارد(16
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
(25راهروی انتظار


پاورپوینت معماری دوره قاجاریه - 53 اسلاید

پاورپوینت معماری دوره قاجاریه - 53 اسلاید

پاورپوینت معماری دوره قاجاریه - 53 اسلاید

پاورپوینت معماری دوره قاجاریه - 53 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه قاجاریه
گرایشهای مذهبی-آیینی-(اجتماعی)
فصل اول: معرفی بنا ها و شاخصه ها
شمس العماره
خانه بروجردی ها
پل ابریشم
کاخ سلیمانیه
دروازه پیر شبیب جهرم
گرند هتل
آب انبار آقا
تکیه دولت
میدان مشق وباغ ملی
برج ناقوس
حمام حاج آقا تراب
فرهنگسرای بهشت
آثار دیگر از قاجاریه
دوم (مواد ومصالح)
فصل سوم:ویژگی های معماری دوره قاجاریه
بنا های مسکونی دوره قاجار
ویژگی باغ های دوره قاجار
معماری مکان های مذهبی
نتیجه‌گیری


پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری


فهرست مطالب:
برخي مشكلات موجود در شهرداري در خصوص اطلاعات مكان مرجع
GIS
و قابليت ها و کاربردهای عمومی
GIS
وقابليت‌هاي آن
كاربردهاي عموميGIS در شهرداري
مكان يابي
مطالعه پاركهاوفضاي سبز موجود
تصميم گيري در رابطه با ايجادو توزيع بهينه مكانهاي جديد
مثال‌ها
تقسيم بندي مجدد مرزهاي مناطق
اطلاع‌رسانی
معرفی كاربردهايGISدر حوزه شهرسازي و معماري
مطالعه و بررسي به خدمت گيري قوانين، مقررات، ضوابط و دستاورد هاي جديد در زمينه شهرسازي و معماري
تهيه طرح تفصيلي
تدوين و نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي
مقايسه وضع موجود با طرح تفصيلي
برنامه ريزي واجراي طرحهاي شهري
برآورد هزينه جهت اجراي يك مسير
ارائه اطلاعات مورد نياز شهروندان در زمينه فعاليتهاي صدورپروانه
مديريت و برنامه ريزي شهري
تهيه نقشه‌های تراكم، کابری اراضی و ...
بهنگام سازي نقشه ها باعكسهاي هوايي ويا تصاوير ماهواره اي
تهيه نقشه هاي كاربردي از نقشه پايه
سوالات
 


پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکیفهرست مطالب
سیمای شهرهای معاصر
هماهنگی و تضاد
ارتباط بصری
کاربرد ضوابط
خط افق آسمان
فاصله گذاری ساختمان ها
فرورفتگی در نما
بازشوها
فرم
ورودی
تزئینات
الگوی سایه
مقیاس بنا
تباین موثر
استفاده از تباین
انواع مختلف تباین
تباین
خدمات ارائه شده توسط تباینش


پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 61 اسلاید

 پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك - 61 اسلاید

فهرست

 
انواع سقفهاى سبك:
1- سقف دال بتنى
2- سقف كروميت
3- سقف كاذب
سقف كروميت چيست؟
سیستم سقف سبک بدون شمع بندی در ایران:
اجزاى تشكيل دهنده شامل:
مزاياى سقف كروميت:
مشكلات و معايب سقف:
سقف کاذب چيست؟
سقف کاذب در مواردي که ذکر مي شود
 قابليت خود را بروز مي دهد
نصب آسان سقف کاذب به عوامل زير بستگي دارد:
انواع سقف كاذب:
نصب آسان سقف کاذب به عواملي بستگي دارد که بدين قرار است: 
سقف کاذب با رابیتس و اندود
سقف کاذب آکوستیک
سقف کاذب آلومینیومی
سقف کاذب چوبی
سقف کاذب با قطعات پیش ساخته گچی
سقف کاذب تركيبى
سقف کاذب تایل:
سقف کاذب باریسول یا کاذب کششی:
سقف کاذب گريليوم
سقف کاذب پی وی سی:


پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری

 
بخشی از مطلب
    بدون وجود نور نمی توان مکان را در پهنه ی ادراک به تصور در آورد و به موقعیت ارتباطات فضایی بینابین نائل گشت . 
    باید پذیرفت که نور بدون تاریکی  متولد نمی شودو مناظره بین  تاریکی و روشنی باعث تکامل یگانگی مکان و شکل گیری کمیت فضایی می گردد  جایی که روشن است احجام به وضوح دیده می شوند در مقابل تاریکی سایه محیط را از یکنواختی در آورده و با خلق تصویری مکمل با آنچه که در  روشنایی بر پرده ذهن انسان نقش بسته تضادی در فضا می آفریند. زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گر نه در تاریکی زیبایی مفهومی ندارد زیبایی حقیقی با نور معرفت درک میشود و زیبایی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینایی است درک می شود .
 
  پدیده های طبیعی ناشی از نور :
    سراب:
     یکی از پدیده هایی است که به دلیل شکست نور اتفاق می افتد در روز های گرم پرتو های خورشید به سطح زمین میرسد و آن را گرم می کند لایه ی هوای نزدیک به سطح زمین نسبت به لایه بالاتر گرمتر و در نتیجه رقیق تر می شود با عبور پرتو نور از محیط غلیظ به رقیق شکست                                                                                               نور رخ  می دهد و نور نمی تواند به لایه                                                  باز گردد در نتیجه بازتابش کلی روی میدهد و                                                   لایه هوا مانندآینه عمل کرده آسمان را درو خود                                                        منعکس میکند و آن را به شکل برکه آبی نشان                                                            می دهد . 
 
  
  دانشمندان با استفاده از پدیده سراب متوجه شدند که امکان نامرئی کردن اشیاء وجود دارد آبی را که در سطح جاده می بینیم در واقع بازتاب آسمان است و جاده را نامرئی میکند.
    با استفاده از پدیده بازتابش کلی آینه هایی                                                                                      با توان بازتابش بالا و بدون جذب ساخته                                                                                                  اند که در ساختمان دستگاه های نوری                                                                              مختلف از جمله لیزر ها کاربرد دارد همچنین                                                                           اساس باز تابش نور و فیبر های نوری بر                                                                            بازتابش کلی استوار است 
 
     پدیده ی گلخانه ای:
    زمین مقداری از انرژی خورشید را جذب میکند وباقی آن را باز میتاباند درطی این فرایند طول موج نور تغییر پیدا میکند بعضی از گازهای موجود در جو این تابش خروجی را جذب میکند این تابش عمدتا در محدوده ی فروسرخ است مولکول گازهای گلخانه ای بسیار بیشتر از سایر گازها نور فروسرخ را جذب میکند این جذب انرژی سبب جنبش مولکول ها و افزایش انرژی آن میشود وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ میدهد مانند این است که                                                               زمین را با یک پتو بپوشانیم دمای زمین افزایش                                                             می یابد این پدیده اثر گلخانه ای نامیده میشود 
 
    این پدیده در گلخانه ها استفاده میشود به طوری که دمای مناسب برای گلخانه توسط انرژی حاصل از تابش خورشید فراهم میشود ودر صورت کافی نبودن انرژی دما به وسیله ی حرارت تکمیلی تامین میشود.
  
 
     گیاهان برای تهیه ی غذا به نور وروشنایی احتیاج دارند نور ممکن است از                             اشعه ی مستقیم خورشید یا اینکه به طور غیر مستقیم بتابد شدت نور غیر مستقیم ممکن است کم یا زیاد باشد
 
 
 
      تقسیم بندی گیاهان از نظر تمایل نسبت به نور :
آفتاب خواه
 سایه خواه
گیاهانی که به حد متوسطی از شدت نور نیازمندند. 
 
     گل آفتاب گردان:
    گیاهی است یکساله با ساقه های قوی و محکم که بلندی آن به 2_5مترنیز میرسد برگ های آن پهن و نوک تیز ودندانه دار ویا بی دندانه وپوشیده از کرک است گل های آن به شکل طبق دایره ای شکل به قطر 40_50 سانتیمتر که دور آن را زبانه های زرد فراگرفته است .پهن برگهایی که در معرض نور است همراه با خورشید تغییر جهت داده وهمواره به حالت تقریبا عمود در برابر اشعه ی آفتاب قرار میگیرد برگ های پهن آن مانند سفره ای نور خورشید را جذب کرده تا تامین کننده ی انرژی لازم برای                                                                  غذاسازی گیاه باشد وجهت گیری                                                                             برگ های آن به سمت نور برای                                                                                    جذب حداکثر نور در طول یک روز                                                                     میباشد.
 
     از این ویژگی آفتاب گردان در دستگاهی به نام آفتاب گردان استفاده شده است  نحوه ی کار دستگاه به این صورت میباشد که با تابش خورشید افتاب گردان موقعیت خود را با زاویه تابش آن تنظیم کرده وآفتاب را به محل تنظیم شده میتاباند با تغییر زاویه ی خورشید افتاب گردان به صورت خود کار موقعیت جدید را تشخیص داده وخود را مجددا با زاویه ی تابش خورشید تنظیم میکند.
 
    برج داوینچی در دبی همراه با مسیر تابش خورشید قابل حرکت به دور خود است همچنین هر 59 طبقه آن به صورت مجزا قابل چرخشند بدین ترتیب چشم اندازهای متفاوت همراه با تامین انرژی برای کل ساختمان فراهم شده است. 
 
کاکتوس:گیاهی است دارای ساقه ای که سبزوگوشت دار است و ساقه هایش نقش برگ را ایفا می کنند.کوچکی سطح برگ ها بزرگ وگوشتی بودن ساقه که باعث میشود به راحتی آب را در خود ذخیره کنند.شکوفه های کاکتوس بسیار نسبت به نور حساسند.
     کاکتوس ها برگ ندارند در نتیجه عمل غذاسازی و تعرق را توسط ساقه های بند بند و گوشتی خود که دارای سبزینه است انجام میدهند.
     خارها عمل حفاظت از کاکتوس رادر برابر عوامل محیطی مثل جوندگان و همچنین تابش سریع نور خورشید وتعرق شدید وهدایت رطوبت به ریشه ها وآوندها را عهده دارند.     
 
    برج کاکتوس در روتردام هلند از فرم یک کاکتوس الهام گرفته واز طبقه طبقه بودن آن در طراحی بالکن استفاده نموده است این بالکن ها از نور خوبی برخوردارند.
.      
 
 برج کاکتوس در قطر : برروی پنجره های این ساختمان پنل های سایه بان ویژه ای تعبیه شده که میتواند متناسب با دمای ساختمان باعث ورود گرما به داخل فضا شود ویا از ورود آن به داخل ساختمان جلوگیری نماید این سایبان ها با توجه به شرایط دمایی داخل ساختمان باز وبسته میشوند اهمیت این سیستم گرمایی تعبیه شده در این است که سرمای شب هنگام را با گرمای زیاد حاصل از نور خورشید در روز جبران میکند
 
     
    انسان از ساختار فیزیکی برگ ها در زندگی خود استفاده نموده به عنوان مثال با ساخت نوعی جدیدی از درختان مصنوعی اقدام به تولید انرژی میکند این نوع درختاتن شبیه  به درختان طبیعی هستند ولی در باطن ژنراتور های هستند برای تولید انرژی آنچه باعث تولید انرژی در این درختان می شود استفاده از برگ های نانو است  برگ نانوئی یا نانو برگ مثل یک برگ طبیعی نازک است و فقط قسمت کمی از نور خورشید را منعکس می کند و به دین ترتیب نور باقی مانده برای تولید انرژی است انرژی گرمایی نور خورشید را حتی ساعت ها پس از غروب خورشید به جریان برق تبدیل می کند همچنین تابش های مادون قرمز را به انرژی تبدیل می کند .
 
    در این بخش به بررسی مکانیزم بدن برخی از جانوران در ارتباط با نور می پردازیم :
    حیواناتی مثل جغد که بیشتر فعالیت خود را در شب انجام میدهند دارای چشم های بسیار حساس هستند و در نور خیلی کم هم می توانند ببینند  دارای چشم های بزرگ و متمایل به جلو که استفاده از هر دو چشم را برای او میسر می سازد و دید دو چشمی را فراهم می کند چشم های درخشان زرد رنگ یا زرد متمایل به نارنجی جغد از دید بسیار خوبی در شب برخور دار است و می تواند کوچکترین حرکت موجودات را درک و آنها را به آسانی شکار کند عدسی چشم این پرنده بزرگ است و موجب می شود که کوچکترین شعاع های نوری را دریافت کند این ویژگی را میتوان در دوربین دید در شب مشاهده کرد این دوربین ها از طریق جمع اوری و تقویت نور های اندکی که از جسم متصاعد می شود و منابع نوری محدود موجود در محیط مثل ستاره ها و ماه که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود استفاده می کند .
 
کرم شب تاب :
    درخشش کرم های شب تاب برای جفت یابی نیست بلکه وسیله ای است برای فراری دادن مهاجمان یا حشرات مزاحمی که به قلمرو آنها تجاوز کرده اند بر این اساس هر گاه کرم های شب تاب از ناحیه ی حشرات دیگر احساس خطر کنند با درخشش خود سعی می کنند آنها را ترسانده و فراری دهند. 
 
    آفتاب پرست 
    سیستم بدنی آفتاب پرست به گونه ای است که مدام رنگ بدنش تغییر می کند این تغییر رنگ میتواند به دلیل تغییر روحیه جانور باشد گاهی نیز تغییر رنگ باعث آسایش بیشتر جانور میشود در بعضی مواقع نیز برای ارتباط با آفتاب پرست های دیگر از این مکانیزم استفاده می کند 
     در نظر بگیرید آفتاب پرست قهوه ای می خواهد در آفتاب استراحت کند مغز آفتاب پرست به سلول های زرد پوستش می گوید از سلول های آبی زیرشان بزرگتر شود در نتیجه آفتا پرست سبز رنگ می شود این رنگ روشن کمک می کند نور از پوست آفتاب پرست باز تاب یابد 
 
    یکی از تقسیم بندی های عمق اقیانوس بر اساس دسترسی نور است در ناحیه ی یک به عنوان مثال جانوران ضد سایه زندگی می کنند که بخش زیرین جانور روشن وبخش بالایی اش تاریک به این ترتیب موقعی که یک شکارچی از بالا به جانور ضد سایه نگاه کند جانور را در تاریکی آب های زیرین استتار میشود واگر شکارچی از زیر به جانور نگاه کند جانور در روشنایی بالای سطح آب ناپدید میشود
 
 
ویژگی حیوانات در عمق تاریک: 
در اعماق تاریک دریاها ودر جایی که گمان میرود که هیچ نوری وجود ندارد وتاریکی مطلق در انجا حاکم است جانوران وجود دارند در کف دریا و در میان سنگ ها و کرم ها و نرم تنانی شفاف دیده می شوند که روی بدن آنها خطوط لکه و  نقطه های نورانی دیده می شود.و همانند این است که روی تن آنها اماس پاشیده باشد . 
 
بعضی از خرچنگ های کوچک نورانی هنگام خطر نوری تولید می کنند که در نتیجه آن سپری به شکل ابر نوری او را می پوشاندو به این طریق خود را از دید دشمن مخفی می کند . 
 
    ماهیانی که بر روی سر خود زائده ای مانند لامپ دارند یا گروه دیگری که در انتهای رشته قیطانی شکل دراز روی پوزه فانوس کوچکی می درخشد از این اندام ها به عنوان جلب طعمه به طرف خود بهره میبرند .
 
                                                                                                                                             
    من با نشاندن طبیعت و نور متغییر در درون فرم های هندسی که از زمینه شهری بریده شده اند فضا های پیچیده می آفرینم .
 
      یک رویکرد معمارانه نسبت به نور در تلاش برای به کمیت درآوردن کیفیت              ظاهری و احساسی نور نهفته است:جاناتان اسپیرز و مارک میجرطراحان نورپرداز در کتاب <<از جنس نور:هنر نور پردازی و معماری>> هفت پارامتر موسیقی غربی را به عنوان الگویی برای توصیف نور به خدمت گرفتند.توصیف همان پدیده نامحسوس و گاه نامرئی که با نیروی فراوان ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
 
 
زیروبمی (دانگ) صدا را معادل حرارت رنگ نور(جلوه نه دما) 
 
تحرک و دینامیک را معادل شدت(مقیاس درخشش)
 
شیوه تولید صدا را معادل بافت(لایه نازک نور/نور پراکنده/نور پس زمینه)
 
کشش را زمان(مدت فعالیت منبع نور)
 
ضرب را معادل تنظیم (شدید و ضعیف کردن نور)
 
سکوت را معادل تاریکی
 
طنین را معادل روحیه
 
 
    به هنگام رویاروئی نور و آثار معماری نور بر روی پوسته خارجی آن می لغزد و به دو شیوه با معماری در می آمیزد اول اینکه بر روی پوسته خارجی ساکن شده و با ایجاد سایه ابراز هویت می کند و در حالت دوم از پوسته خارجی عبور کرده و به فضای داخلی رخنه می کند .
    نور و معماری موضوعاتی جدایی ناپذیرند معماران ایرانی از گذشته ی دور به اهمیت نور در معماری پی برده و روش های هوشمندانه ای را برای استفاده از نور درساختمان ابداع کرده اند در معماری ایرانی از نور به صورت یکنواخت استفاده نشده و به کار گیری عناصر طبیعی بسیار متنوع و متغییر بوده است .
 
     به همین ترتیب نور موجود در مناطق کوهستانی " جنگلی و یا سواحلی نیز دارای ویژگی های مکانی مخصوص به خود و متمایز از سایر مناطق است . زمانی که نور را به داخل فضای ساخته شده هدایت می کنیم همانند  برخی حیوانات و حشرات که از   طریق نور با سایر جانداران ارتباط بر قرار می کنند در اصل نوعی ارتباط بین ساختمان و محیط خارج از آن ایجاد کرده ایم . بدین وسیله می توان جلوه های متفاوتی از فضای داخلی را که هر یک دارای ماهیت خاص خود از لحاظ ادراک فضایی می باشند ایجاد کرد .
 
     استفاده از عناصر طبیعی در معماری گذشته :
     در معبد خفرن با استفاده از سنگ مرمر سفید سیقلی نور خارج منعکس می کردند و از آن برای نور پردازی بهتر مجسمه ها که در تاریکی قرار داشتند استفاده میکردند یونانی ها نیز از همین روش استفاده میکردند با این اختلاف نیز که بجای مرمر از آب نما استفاده می کردند  به طوری که آب نما درفاصله بین مجسمه و ورودی ساخته میشود نور پردازی مجسمه را اصلاح میکرد نوری که به داخل میتابید با برخورد به سطح آب منعکس می شد و مجسمه را روشن می ساخت . 
 
 
 
          استفاده از انعکاس نور در آب
 
    درک رنگ بستگی مستقیم به وضع نور دارد
    تاج محل در آگرا از سنگ مرمر سفید ساخته شده اما رنگ ادراکی آن مرتبا تغییر میکند هنگام طلوع آفتاب رنگ آن به سرخی میزند به هنگام ظهر سفید وبعداز ظهر آن زرد است وعصر کبود وسر انجام در نور ماه به رنگ سفید وخاکستری میشود
 
    در دوره هخامنشیان از اصل اختلاف سطح جهت جذب نور به داخل استفاده می شد بر اساس تحقیقات معلوم شده که انحرافات زوایای بنا های تخت جمشید بر اساسی بنیاد گذاشته شد که بوسیله ایجاد سایه روشن های گوناگون  تعیین روز اول سال و فصول مختلف میسر شده و این به معمار این امکان را می دهد مکان های مورد نیاز برای زیستن را به صورتی بسازد که در فصول مختلف سال هر خانه به مقدار لازم از آفتاب و روشنایی استفاده نماید .
 
عناصر نور گیری در معماری سنتی :
    این عناصر در معماری سنتی ایران از دو جهت مورد مطالعه قرار می گیرد گروه اول به عنوان کنترل کننده های نور مانند سایه بان ها که همانند کرک روی برگ بسیاری گیاهان عمل می کند و دسته دوم نور گیر ها که عملکردی  همانند برگ گیاهان دارد .
   
      گروه اول نقش تنظیم نور وارد                                                                              شده به داخل بنا به عهده دارند                                                                                      و به دو دسته تقیسیم می شوند                                                                                     دسته اول آنهایی که جزء بنا هستند مانند رواق  دسته دوم آنهایی که به بنا افزوده می شوند مثل پرده .
 
 
 
 
    ساختمان رایشتاگ برلین، محل مجلس جدید آلمان است که توسط نورمن فاستر و شرکاء اجرا شده است. ایده ی مبتکرانه این پروژه در مورد مسئله ی انرژی، نهایتا به سازه ای با نمود بیرونی در بالای ساختمان، با قابلیت هدایت نور انجامید. این تعبیر جدید از یک گنبد، که جایگاه بازدید کنندگان است، نور طبیعی را به واسطه ی صدها آینه ی تشکیل دهنده ی قیف میانی، به بخش زیرین ساختمان یعنی مجلس منعکس می کند.
 
موزه هنری كيمبل : فورت ورس ـ تگزاس(72-1967)
 
     قرارگيري موزه در باغي كه در اطراف آن زمين وسيع قرار داشته است باعث گرديده كه اين ساختمان در سطح افق گسترش يابد و براي تأمين نور طبيعي آن از نورگيريهاي سقفي استفاده شود.
 
 
     به دليل آنكه اشیای موزه در مجموع از آثار ظريف قرن 19 و قبل از آن مي باشد وهمچنين نور فضاهاي موزه به طورطبيعی تأمين مي شود لذا لویی كان اشیای آن را نيز با نور طبيعي در معرض دیدن قرار مي دهد.
 
 
لويی كان در اين موزه نور را به 2 طريق وارد ساختمان می كند:
 
 
الف ـ نور نقره ای رنگ آسمان كه از شبكه های آلومينيومی گذشته و انعكاس آن از صفحات منحنی شكل به داخل فضاهای داخلی هدايت می شود. 
 
 
ب ـ نور سبز رنگ كه از انعكاس نور خورشيد برروی برگ ها درختان و گياهان باغچه واقع درسه حياط و صحنه های منحنی به داخل موزه مسؤوليت می كند .
 
 
     اين ساختمان می بايست در زمره كلاسيك های تمام دوران قرار گيرد
     از قديم نورپردازی موزه های هنری با نور روز با شك وترديد فراوان همراه بوده,زيرا اشعه ی ماورابنفش موجود در نور روز بخصوص بر نقاشي هامی تواند تاثير مخرب داشته باشد .كان ملايم ترين سطح نور روز را براي روشنايی محيط در موزه كيمبل انتخاب كرد , با تصور اين كه تاثير مخرب وجود نداشته يا حداقل بسيار كم خواهد بود. او انتظار داشت با نور روز احتياجات بيولوژيكی را ارضا نمايد و احساس آرامش ایجاد کند.
     اين موزه از يك سری طاق های مدور بتوني متصل به يكديگر به طول 30 متر وبه عرض 7 متر با يك نورگير سقفی شفاف در امتداد برآمدگی هر طاق ساخته شده است .نور روز از طريق «اتصالات نور طبيعی معلق» كه در زير نورگير سقفی قرار دارد بازگردانده وتصفيه می شود. شكل طاق بتونی وانحنا اتصالات نور طبيعی, براي بازتاب وانتشار مناسب نور روز, از طريق تجزيه وتحليل كامپيوتري انتخاب شده است.
 
 
 
    تماس با محيط خارج به وسيله حياطهای مركزی نيز فراهم شده كه كان درباره آنها ميگويد «نام حياط ها از نوع نور مورد نظر گرفته شد, كه من تناسب آنها, آرايش آنها وانعكاس بركف و يا بر سطح آب آنها را مد نظر قرار دادم» برای يكنواخت كردن نور روز درختهای نارون ظريفی در امتداد داربست های سيمی در داخل حياط كاشته شدند.
 
     عموما در موزه روشنايی الكتريكی با نور روز بخوبی با يكديگر در آميخته, نقاط    آثار برجسته را بدون ايجاد مزاحمت مشخص مي نمايند وكل روشنايی محيط داخلی موزه هنری كيمبل با درجات جذابيت,مطبوع بوده وبدون تغييرناگهانی می باشد.
 
 
تادائو آندو(معمار نور و سکوت)                   
     تقریباً همه پروژه های وی، از بتن عریان به عنوان ماده اولیه ساخته شده اند. او برای به دست آوردن بتن نرم تمیز و کامل برای ساختمان هایش، دقت زیادی در ساخت و قالب گیری فرم های بتنی می کرد.
 
 
    این نماز خانه در یک منطقه آرام مسکونی قرار گرفته و جهت آن بر اساس تابش خورشید و موقعیت قرار گیری کلیسای مجاور می باشد.
 
 
 
 
    جمع تضاد یکی از اصول کاری و تفکر تادائو آندو می باشد که در کلیسای نور نیز مشاهده می شود قرار گرفتن یک ورودی (خط) مورب در برابر حجم مکعب و منظم نمازخانه استفاده از کنتراست نور که حجم تاریک کلیسا به وسیله نورهایی به شکل صلیب روشن می شود که به نوعی تداعی کننده و تقابل خوبی و بدی نیز می باشند.
 
     شیشه و بتن که در کارهای آندو به وفور دیده می شود: بتن ماهیتی زبر خشن و بسته (از نظر دید) دارد و در کنار آن شیشه که ماهیتی شفاف صاف دارد به کار برده شده است. تضاد این دو عنصر کنار هم باعث می شود تا خصوصیات بتن بیشتر به چشم بخورد در همین حال هم بتن به شیشه شفافیت بیشتری نیز می دهد. همین اتفاق برای نور و تاریکی در کلیسای نور افتاده که باعث شده این کلیسا به یکی از معروفترین کارهای تاداو آندو تبدیل شود.
 
    سالن این معبد در داخل زمین زیر یک استخر بیضی شکل بزرگ پر از نیلوفرهای آبی قرار دارد. راه ورود به سالن پلکانی است که از روی سطح آب شروع می شود و به نظر می رسد که بازدید کنندگان را به زیر آب می کشد.
    آندو مخاطب خود را با گذراندن از دیوارهای منحنی شکل و بلند به حوض بزرگی می رساند که راه ورود به اتاق اصلی از دل آن می گذرد. مقصد آخر اتاقی مربع شکل با ستونهای چوبی و رنگی قرمز است.
 
    این روند و مسیر حرکت را می توان از طور دیگر نیز بررسی کرد: تادائو آندو انسان تنها را پس از گذراندن از احساسات شخصی (دیوارهایی منحنی) به عقلانیت می رساند (اتاق مربع با رنگ قرمز) عقلانیتی که در سایه تفکر شرقی پی ریزی می شود. این مسیر از دل طبیعت شرقی می گذرد خاک (کف زمین دیوارها) باد (بین دیوارها) آب (حوض وسط) و نور (در تالار اصلی).
 
    آندو با آموزه های شرقی خود تعریفی دوباره از انسان طبیعت و معماری را در دنیای مدرن و صنعتی نشان می دهد.
و....


پاورپوینت بررسی نور در معماری - 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی نور در معماری - 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی نور در معماری - 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی نور در معماری  - 39 اسلاید

نور در معماری ، پاورپوینت
 
نور در دوره های مختلف معماری و سبک های گوناگون معماری، با هدفی خاص و تعریف شده به کار گرفته می شد. روندی که معماری معاصر طی می کند کم کم به سمتی پیش می رود که نور جایگاه حسی و معنوی اش را از دست می دهد. این وظیفه بر عهده معمار است که از نور و سایه، روشنایی و تاریکی، روزنه های جداره بنا و... به گونه ای استفاده کند که مانع انجام دادن فعالیتهای روزانه نشود، بعلاوه احساس مطلوبی را در شخص ناظر القا کند.
 
 
 
فهرست
مقدمه
نور و انسان
نور و طبیعت
نور و معماری
تعریف محور در معماری مدرن 
شبکه 
نور در معماری ایران
نور در معماری غرب
نتیجه گیری
 


پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

فهرست مطالب
1. طراحی چیست؟
2.نقش دگرگون شونده طراح
طراحی از راه ترسیم :  
طراحی از راه علم :
نقش های آینده طراح
مسیر فرآیند طراحی :
نمودار هایی از فرآیند طراحی :
2.نمودار Markus و Maver
3.الگوی  Darke (مولد اولیه ) 
مسیر فرآیند طراحی :
بخش دوم : مسئله ها و راه حل ها
الگویی از مسئله های طراحی
قلمرو محدودیت های طراحی 
نقش محدودیت های درونی  و بیرونی
کارکرد محدودیت های طراحی : 
مرکز بهاییت در هند
 مسئله ها ،راه حل ها و فرآیند طراحی
تفکر خلاق
خلاقیت در طراحی
اصول راهنما 
راهبردهای طراحی
-منابع مولدهای اولیه
فوت و فن های طراحی
دام های طراحی
طراحی با نقشه ها
به کجا می رویم؟


پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

برنامه فیزیکی بیمارستان 
تدارکات
بخش post ccu 
سردخانه 130 مترمربع 
رخشويخانه 
بخش CCU: 
بخش زنان و بخش مردان : 
بازتوانی
كلينيك 
رادیولوژی 
اورژانس 
اتاق عمل 
مهدكودك 


پاورپوینت مبانی معماری رنگ - پروژه رنگ در معماری - 86 اسلاید غیرقابل ویرایش با فرمت ppt

پاورپوینت مبانی معماری رنگ - پروژه رنگ در معماری - 86 اسلاید غیرقابل ویرایش با فرمت ppt

پاورپوینت مبانی معماری رنگ - پروژه رنگ در معماری - 86 اسلاید غیرقابل ویرایش با فرمت ppt

 

اگر داخل ساختمان به سطوح و احجام تخیلی و آبستره تقسیم شده باشد، سعی کنید که هر حجم یا سطحی را با ترفندی ظریف با رنگی عمل آورید. جایگزینی مؤثر رنگها در هر اندرونی موجب سادگی و شفافی در منطق بصری فضا می‌شود. این نوع فضاها بدون رنگ پردازی فکر شده بی محتوا و آشفته به نظر می‌رسد.
 
رنگهای برجسته توان جذب دقت به هر نوع نمای خاص و عنصر معماری داخلی را دارد، از قبیل طبقه‌بندی‌های مختلف، پارتیشن‌ها و غیره حتی می تئانید زمان انتخاب، رنگ‌های قوی و متضاد اما مناسبی را به کار گیرید. مطمئن باشید که عناصر منتخب ویژه شما در معماری داخلی مناسب‌ترین موارد برای برجسته شدن هستند. 
 
فهرست مطالب
 
حالات رنگی
 
قرمز
 
زرد
 
نارنجی
 
سبز
 
آبی
 
ارغوانی
 
صورتی
 
قهوه ای
 
خاکستری
 
سفید
 
سیاه
 
•کیفیت های رنگی
 
رنگهای داغ
 
رنگهای یخ
 
رنگهای گرم
 
رنگهای سرد
 
رنگهای روشن
 
رنگهای تیره
 
رنگهای بی رمق
 
رنگهای درخشان
 
•ویژگی و طرح  رنگهای اصلی
 
محتوا رنگ
 
کاربرد رنگها
 
رنگ در معماری داخلی
 
رنگهای مناسب در فضاهای مناسب

 


پاورپوینت تحلیل بیمارستان لاله تهران - 36 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان لاله تهران - 36 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان لاله تهران - 36 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان لاله تهران 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله در زمینی به مساحت ۱۰۲۵۵ متر مربع احداث گردیده است.این بیمارستان توسط شرکت تینا فرآیند ساخته شد. این بیمارستان با ۴۲۰ تخت ، بزرگترین واحد درمانی بهداشتی در بخش خصوصی است. از نکات بارز محل احداث می توان به پرجمعیت بودن منطقه و دسترسی آسان آن اشاره کرد. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله با بیش از ۳۳ هزار متر زیربنا، با ۲۴۰ تخت قابل گسترش تا ۴۲۰ تخت در ۸ طبقه و با صرفه هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۲۵۰ متر مربع در منطقه شهرک غرب احداث شده است، کادر پزشکی در ۲۹ بخش تخصصی و ۲۴ کلینیک درمانی این بیمارستان مشغول به کار هستند. سال ساخت این بیمارستان ۱۳۷۰ و سال افتتاحش ۱۳۸۴ بوده است .


پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه دارالفنون تهران - 52 اسلاید

پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه دارالفنون تهران - 52 اسلاید

 پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه دارالفنون تهران - 52 اسلاید

 پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه دارالفنون تهران  - 52 اسلاید

بخشی از مطلب
مدرسه دارالفنون تهران نام بنایی آموزشی است که به ابتکار امیر کبیر در دوره ناصرالدین شاه برای آموزش علوم و فنون و دانش جدید در تهران تأسیس گردید . مدرسه بنای دارالفنون تهران نخستین دانشگاه تاریخ ایران پس از اسلام است. ساختمان دارالفنون در منطقه ناصرخسرو در مرکز شهر تهران قرار گرفته است.
مدرسه دارالفنون تهران در روز یکشنبه ششم دی ماه ۱۲۳۰ برابر با پنجم ربیع‌ الاول ۱۲۶۸ قمری، سیزده روز پیش از قتل امیرکبیر در و با حضور ناصرالدین شاه، آقاخان نوری صدراعظم جدید و گروهی از دانشمندان و معلمین ایرانی و اروپایی با ۳۰ نفر شاگرد رسماً گشایش یافت.و به بهر برداری رسید 
در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده‌ است:
«در روز یکشنبه پنجم ماه ربیع نخستین از سال ۱۲۶۸ هجری مطابق سنه خامسه از جلوس سعادت مانوس، مدرسه مبارکه دارالفنون، واقعه در ارک محروسه تهران که بنا و انشاء از سال سابق شروع شده بود بر حسب امر فرمان مطاع افتتاح گردید و از آن تاریخ علوم مستظرف و فنون مستحدث و صنایع مستغرب که حکمای اروپا اساس آن‌ها را در ظرف چندین قرن برپا ساخته بودند در این تأسیس با تقدیس انتشار همی گرفت و اشتهار همی پذیرفت.»
در آن زمان هفت معلم اتریشی، آموزش محصلینی را که اغلب از خانواده‌های مهم و بانفوذ بودند، بر عهده داشتند. با وجود آغاز به کار مدرسه عملیات ساختمانی آن تا سال ۱۲۶۹ هجری قمری ادامه داشت. در سال ۱۳۰۴ قمری نیرالملوک وزیر علوم تالار نمایشی در مدرسه ساخت تا مکانی برای اجرای تئاتر باشد. از آن زمان درب اصلی مدرسه در خیابان همایون بسته و دری به خیابان ناصریه سابق و ناصر خسرو فعلی گشوده شد. بعدها با اعتراض سفیر انگلستان به ملیت اتریشی این افراد، چند استاد ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی نیز به این افراد اضافه شدند. سه استاد ایرانی طب، عربی و جغرافیا و یک استاد فرانسوی مقیم ایران نیز بزودی به این جمع افزوده شدند.
نقشه ساختمان با استفاده از طرح عمارت سربازخانه ولیچ انگلیس در اواخر سال ۱۲۲۹ آماده و محمد تقی معمار باشی به احداث آن مأمور شد و کار را آغاز کرد. قسمت شرقی بنا در سال ۱۲۳۰ اتمام یافت. هشتاد سال پس از فعالیت و در سال ۱۳۰۸ (۱۳۴۸ قمری) ساختمان مدرسه به دستور اعتماد الدوله وزیر وقت معارف تخریب شد و ساختمان فعلی با نقشهٔ مهندسی روسی ساخته شد.


پاورپوینت بررسی معماری بررسی هتل بيرجند - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بررسی هتل بيرجند - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بررسی هتل بيرجند - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بررسی هتل بيرجند - 48 اسلاید


بخش اول : آشنایی با شهرستان بیرجند
شناسایی شهرستان بیرجند
جاذبه های تاریخی استان
بخش دوم : آشنایی با سایت
تصاویر ماهواره ای
 
بیرجند نخستین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی ایران شناخته می‌شود. این شهر همچنین دومین شهر در ایران است که در سال ۱۳۰۲ و پیش از تهران از لوله‌کشی آب شهری برخوردار گردید. باغ اکبریه یکی از بناهای تاریخی شهر در نشست سی و پنجم یونسکو در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.هتل ها به عنوان یکی از فضا های خدماتی به ارائه خدمات مختلف به عموم مردم می پردازند و از جنبه های مختلف مورد اهیمت هستند و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا آشنایی بیشتری با این مکان ها حاصل شود که تا به امروز هتل های زیادی با معماری برتر وجود دارند که دارای برتری های نسبت به هتل های معمولی هستند از این رو بیشتر مورد توجه هستند که دانشجویان عزیز بیشتر در یکی از طرح های معماری به تحلیل مکان هایی همچون هتل می پردازند و باید تحلیلی کامل از هتل ها و فضا های نظیر ارائه دهند و پروژه ای کامل جمع آوری کنند که در آن تحلیل تمامی قسمت ها و موارد مد نظر در یک مکان صورت گرفته باشد که در این مقاله به ارائه پروژه ای با عنوان پاورپوینت هتل بیرجند با موارد تحلیل کامل این هتل می پردازیم تا نمونه از پروژه هتل در طرح ۴ معماری را برای عزیزان ارائه داده باشیم .
 
هتل های زیادی وجود دارند که در مناطق مختلف ایران قرار گرفته اند و دارای معماری و طراحی زیبایی هستند و مورد توجه معماران قرار میگیرند و یکی از نمونه موردی انواع هتل های ایرانی را مد نظر میگیرند تا بررسی کاملی از نمونه هتل های ایرانی انجام دهند و پروژه ای کامل در اختیار داشته باشند که در این مقاله برای ارائه پروژه کامل نمونه تطبیقی هتل به ارائه پاورپوینت هتل بیرجند می پردازیم تا دوستانی که میخواهند پروژه تحلیل هتل در طرح ۴ را در اختیار داشته باشند به تهیه این فایل بپردازند .و......


پاورپوینت بررسی معماری هتل پوئرتا - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری هتل پوئرتا - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری هتل پوئرتا - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری هتل پوئرتا - 47 اسلاید

بخشی از مطلب

هتل پوئرتا، در مادرید اسپانیا و در ۱۲ طبقه توسط ۱۹ معمار و طراح مطرح دنیا از ۱۳ کشور مختلف طراحی شده است.
هتل پوئرتا، در مادرید اسپانیا و در ۱۲ طبقه توسط ۱۹ معمار و طراح مطرح دنیا از ۱۳ کشور مختلف طراحی شده است. کسانی چون، ژان نوول، نورمن فاستر و زاها حدید و چند معمار بزرگ دیگر.
ساخت هتل “پوئرتا ” پروژه عظیمی بود که با صرف هزینه ۷۵ میلیون یورویی، توسط گروه سیکلن بر پایه آزادی در انتخاب طرح ها و اشکال مختلف صورت گرفت. تمام طبقات این هتل دارای نقشه ای مشابه بوده و شامل یک لابی مرکزی و دو راهرو در اطراف آن است که به اطاق های هتل منتهی می شوند. با وجود این هر یک از طبقات با استفاده از مواد، رنگها و اشکال متنوع چهره ای متفاوت از مفهوم”هتل” را به نمایش می گذارند.
grey هتل پوئرتا؛ حضور همه جانبة فرهنگ های مختلف
مدیر این گروه معتقد است این هتل محلی است که در آن مهندسین معماری و طراحان داخلی رویاهای خود را در زمینه طراحی به واقعیت تبدیل کرده و آن را به نمادی برای بزرگداشت اصول معماری، طراحی و آزادی تبدیل کرده اند.
بهندرت ممکن است که انتظارات از یک پروژه تجاری تا این حد بالا باشد ولی دلیل این توقع بالا چیزی فراتر از حضور مهندسین معماری سرشناس و میزان سرمایه گذاری کلان در این پروژه بوده است.
grey هتل پوئرتا؛ حضور همه جانبة فرهنگ های مختلف
کلمه آزادی که در ساخت این محل به آن تکیه شده صرفا یک کلمه عامه پسند و تبلیغاتی نبوده است بلکه این هتل نقش عمده ای در بازسازی شهر مادرید پس از خرابی های ناشی از بمب گذاری خطوط راه آهن شهر در سال ۲۰۰۴ ایفا کرده است. انتظار می رفت که پس از سرمایه گذاری های گسترده در موزه های شهر مادرید سال ۲۰۰۴ سالی پربار در صنعت جهانگردی آن باشد.
البته شهر مادرید در طول سالیان متمادی همواره در زمینه مهندسی معماری و سطح ارتقاء شهر دنباله رو شهر بارسلون بوده و ظاهرا با اصول پیشرفته طراحی هتل ها که در سایر شهرهای اروپایی باعث احیاء صنعت جهانگردی شده آشنایی کافی نداشته است و متاسفانه درست در زمانی که شهر مادرید در پی رفع این نقیصه برآمده بود بمب گذاری در خطوط راه آهن شهر موجب یک شوک روحی برای اهالی آن شد.
بنابراین هتل «پوئرتا امریکا» تنها محلی برای ارضاء جاه طلبی های طراحان و سازندگان آن و یا ساختمانی حیرت انگیز برای اهالی شهر نیست بلکه نمادی زیبا از تولد دوباره یک شهر است.
گروه «سیلکن» هتل پوئرتا امریکا را اولین هتل چندملیتی اسپانیا می داند که طراحانی از امریکا، آسیا، استرالیا و سراسر اروپا را گردهم آورده است.
این هتل معرف شخصیت های بزرگ در طراحی مدرن است و با به خدمت گرفتن طراحان مختلف جهت ساخت هر یک از طبقات دوازده گانه در حقیقت مجموعه ای از سبکهای متنوع را در خود گنجانده است.
گروه «سیلکن» به دنبال ایجاد هماهنگی در طراحی طبقات مختلف هتل نبود و حتی از طراحان خواسته بود که از ارتباط با یکدیگر در این زمینه خودداری کنند.
صرف نظر از نحوه برخورد با غرور طراحانی چنین سرشناس که همواره یکی از مشکل ترین اصول در مدیریت یک پروژه است ایجاد ساختمانی با این همه طرح های مختلف کار چندان آسانی نبوده است.
«ژان نوول»، طراح نمای ساختمان، سعی برآن داشت که در طرح خود اصول آزادی و چندملیتی را به نمایش درآورد. این نما شامل بلوکهای رنگی متفاوتی است که به سمت بالا با رنگهای نارنجی و زرد و به سمت پایین با رنگهای آجری غلیظ و بنفش ساخته شده اند.
بخش های مختلف نمای ساختمان با گزیده هایی از شعر«آزادی» اثر«پل الوار» پوشانده شده که به زبانهای مختلف از جمله فرانسوی، انگلیسی، چینی و عربی(یادآور خطاطی اسلامی) نوشته شده اند. نمایش آزادی و دموکراسی و حضور همه جانبه فرهنگ های مختلف نیز در طراحی این نما مدنظر بوده است.
فضای درونی هتل بسیار پیچیده و درهم است ولی این مشکل با حضور یک طراح داخلی یعنی «جان پاوسان» تا حدی برطرف شده زیرا او با طراحی ساده خود در بخشهای عمومی هتل تنوع طرحها در طبقات مختلف را تا حدی تعدیل کرده است.
بعضی از منتقدان این پروژه براین باورند که تعدادی از طراحان سرشناس تر این هتل صرفا درپی اعمال سبک طراحی مخصوص خود در قالب ساختار یک هتل بوده اند.
البته ممکن است که به دلیل کثرت سبکهای مختلف طراحی تمامی بخش های هتل مورد پسند همگان نباشد ولی به همین دلیل یافتن نقاط دیدنی و جذاب فراوان در آن نیز کاری چندان دشوار نیست به خصوص با توجه به اینکه تعدادی از طراحان کمتر شناخته شده در این پروژه خلاقیت های طراحی خود را در جمع بزرگان این رشته به نمایش گذاشته اند.


پاورپوینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل - 53 اسلاید

بخشی از مطالب:
 
 
رتبه‌بندی هتل‌ها بر اساس تعداد ستاره‌ها می‌تواند راهنمای مناسبی برای گردشگران باشد تا بر اساس خدماتی که می‌خواهند دریافت کنند انتخابی آگاهانه داشته باشند. اما لازم است بدانیم این رتبه‌بندی‌ها مبنای واحدی در سراسر دنیا ندارند و تعداد ستاره‌ها بر مبنای معیارهای متفاوتی داده می‌شود. 
مدیر کل دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری در این خصوص به خبرنگار دانا می گوید: طبق نظریات هتلداری 30 راه برای درجه بندی هتل ها در جهان وجود دارد که البته در سیستم شناسایی بین‌المللی، ستاره هتل مد نظر قرار می گیرد ولی بعضی از کشورها در سیستم داخلی خود شناسه های دیگری را ملاک قرار می دهند که مهمترین آنها به این شرح است: سیستم ستاره گذاری از یک تا پنج كه در اکثر کشورهای اروپایی رایج است، سیستم حروف الفبا مثل A،B،C،D در یونان رایج است و ستاره های هتل نیز طبق تعارف با این حروف هم درجه بندی می شوند مثل چهار ستاره A، سیستم Crown که در بریتانیا رایج است.
علی لطفی ادامه می دهد: به عنوان مثال در کشور آلمان درجه بندی هتل ها به چند گروه تقسیم می شوند: توریست کلاس(یک ستاره)، استاندارد کلاس (دو ستاره)، کامفورت کلاس (سه ستاره،First class ((چهار ستاره) و Luxury Class (پنج ستاره). تعدادی از هتل ها مثل هتل آپارتمان، متل ها و... اصلا در مقوله ستاره قرار نمی گیرند و به نوعی دیگر امتیازبندی می شوند.
 
فهرست مطالب :
درجه بندی هتل
استانداردهای ایران برای دادن ستاره به یک هتل
هتل های 2 ستاره
هتل های 3 ستاره
هتل های 4 ستاره
هتل های 5 ستاره
 


پاورپوینت بررسی معماری فضاهای عمومی و لابی در هتل - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری فضاهای عمومی و لابی در هتل - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری فضاهای عمومی و لابی در هتل - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری فضاهای عمومی و لابی در هتل
 
 
      هدف كلي در طراحي فضاهاي عمومي هتل اينست كه همه پيرامون لابي جمع شوند. به طوريكه مهمانان بتوانند فضاهاي هتل را با كمترين مشكل بيابند.                           
موفق ترين طراحي ها 2 عامل كليدي را در كنار هم در نظر مي گيرند:
1:تاثير ذهني     2:عملكرد
.لابي هتل مهمترين تاثير را بر مهمانان ميگذارد وفرم و طرح ان -چه كوچك و دوستانه و چه بزرگ و رسمي-حالت و جوهتل را تعيين ميكند. 
 .عملكرد لابي علاوه بر معرفي شخصيت هتل بصورت فضاي اصلي ارتباطيست كه مهمانان را بسمت پيشخوان واسانسورها و مجموعه ورزشي و ساير فضاهاي عمومي هدايت ميكند.علاوه بر اين لابي كانون كنترل است كه در ان كاركنان بصورت بصري بر مسيرهاي دسترسي به هتل نظارت مينمايند.
 
 فهرست مطالب
lobby وlobby lounge تفاوت
lounge پلان مبلمان
پلان مبلمان شده لابی
بررسی لابی و اجزای تشکیل دهنده
تعریف لابی
اجزای داخلی لابی
درشت دانه های مرتبط با لابی
سیرکولاسیون
لابی
اجزای داخلی لابی
تعریف لابی
اجزای داخلی لابی
ورودی اصلی
ورودیهای فرعی
ایستگاه پادوها
علائم گرافیکی و تابلو اعلانات
واحدهای تجاری
نشیمن
پذیرش و دفاتر اداری تابعه
اجزای داخلی لابی
واحد مکاتبات و نامه ها ، کلیدها و اطلاعات
بخش مالی و حسابداری
واحد رزرواسیون
واحد صندوق مستقر در کادر اداری
واحد پست و تلفن
راه پله ها
اجزای داخلی لابی
آسانسورها
سرویسهای بهداشتی
نشیمن لابی
فروشگاهها
تابلو اعلانات
جانمایی( پذیرش- اطلاعات-صندوق )كنار هم
ایستگاه پادوها
درشت دانه های در ارتباط مستقیم با لابی
رستورانها
کافی شاپ
نمازخانه
امفی تئاتر
سالن کنفرانس
سالنهای ورزشی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
روابط موجود در هتل هما
روابط موجود درهتل پارس
روابط موجود درهتل پارس


پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری هتل برج العرب دبی - 80 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری هتل برج العرب دبی - 80 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری هتل برج العرب دبی - 80 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری هتل برج العرب دبی - 80 اسلاید

بخشی از مطلب
این هتل بر روی ساحل مصنوعی جمیرا قرار دارد دارای یک پل ارتباطی با خشکی است 
برج العرب هتلی مجلل در دوبی، امارات متحده عربی است. ساختمان آن ۳۲۱ متر ارتفاع دارد و در جزیره‌ای مصنوعی ۲۸۰ متر از خشکی بنا شده‌است. کوچک‌ترین اتاق هتل ۱۶۹ و بزرگ‌ترین اتاق آن ۷۸۰ متر مربع مساحت دارند.
رقم دقیق هزینه شده برای ساختمان بنا مشخص نیست، اما گمان می‌رود بیش از ۱ میلیارد دلار آمریکا باشد. برای جبران هزینه‌ها تمامی اتاق‌های هتل بایستی برای ۴۰۰ سال اجاره شوند.
صاحبان هتل آن را ۷ ستاره می‌خوانند، اما در واقعیت بیشتر سازمان‌های رتبه‌دهنده تنها تا ۵ ستاره رتبه می‌دهند.
هفت طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا وجود دارد. اجاره کوچک‌ترین اتاق این هتل شبی ۶ هزار درهم است. سرو هر غذا در این هتل کمتر از ۱۰۰۰ درهم نیست.
لابی آتریوم برج العرب بلندترین آن در نوع خود در جهان است. زیرا در ارتفاع ۱۸۰ متری واقع شده. آتریوم بیش از یک سوم فضای داخل هتل را در برمی گیرد. درحالیکه معماری بیرونی هتل یک معماری کاملاً مدرن است، اما معماری داخلی هتل ترکیبی از سبک شرقی و غربی بصورت بسیار لوکس می‌باشد. در لابی نیم طبقه، یک فواره، یک ستاره سه بعدی اسلامی را بوجود می‌آورد. با وجود اندازه بزرگ برج العرب، تنها ۲۸ طبقه دوبل با ۲۰۲ سوییت دارد. کوچک‌ترین سوئیت ۱۶۹ متر مربع و بزرگ‌ترین آن ۷۸۰ متر مربع می‌باشد. قیمت هر سوئیت، از ۱۰۰۰ دلار(هر شب) تا ۱۵ هزار دلار متغیر است و سوئیت سلطنتی گرانترین آن است، که شبی ۲۸ هزار دلار می‌باشد. ستونهای سفید توسکانی و راه پله‌های مارپیچ مرمری با برگهای کار شده بر روی نرده‌ها تأثیر هنر کلاسیک را بر روی طراحی داخلی هتل نشان می‌دهد. حمامهای SPA مانند با موزائیک‌های کف و دیوار با شکلهای هندسی عربی، که در تمام ساختمان یافت می‌شود، قابل توجه‌است. 
این هتل به شکل حرف V می‌باشد که یک دکل به آن متصل شده‌است. در فضای بین بالها یا همان V شکل، یک atrium (فضای میان خانه) بوجود آمده که در جلوی آن خمیدگی دارد. در طی روز، کالبد و بدنهٔ سفید یک نور شیری و لطیفی را داخل هتل ایجاد می‌کند در حالیکه شیشه شفاف جلو، مقدار زیادی نور و روشنایی ایجاد می‌کند. در شب، هم بیرون و هم درون ساختمان توسط نورهای متغیر، روشن می‌شود. تقریباً بالای ساختمان یک فرودگاه هلیکوپتربی نظیر توسط یک پایه نصب شده‌است. و...


پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه دیاگون, - 37 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه دیاگون, - 37 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه دیاگون, - 37 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه دیاگون

بخشی از متن:
هرمان هرتزبرگردر ۶ جولای سال ۱۹۳۲ در آمستردام متولد شد.او تحصیلات خود را در دانشگاه فناوری دلفت در سال ۱۹۵۸ادامه داد، و از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۹به تدریس در همانجا پرداخت .
این مجموعه درکشور قسمت جنوبی کشور هلند و در استان دلفت و خیابان جبلاند قرار دارد.در دوره دوره زمانی۱۹۶۹ -۱۹۷۱ برنامه ریزی وساخت و ساز آن صورت گرفت.
این پروژه، در ابتدا برای یک بخش گسترش گسترده، بوده است و تنها درهر بلوک با ساخت هشت خانه قابل اجرا بود.که هر واحد از نوردوطرف برخوردار بوده است.
و…
 
فهرست مطالب:
معرفی معمار
نقشه / نمای هوایی
معرفی بنا
نقشه ها
معماری
ریزفضاها
تحلیل و بررسی خانه دیاگون


پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

 

تاریخچه ی تحول استادیوم ها در جهان
خاستگاه واژه
مشهورترین استادیوم های یونانی و رمی
طراحی استادیوم
یک نوآوری مدرن در طراحی استادیوم ها
استادیوم های مدرن و ویژگی های طراحی آنها
ویژگی هایی که باید در طراحی استادیوم های معاصر مد نظر قرار گیرد :
ویژگی دیگر:
*توجه به اکسپرسیونیزم سازه ای
بررسی نیازهای اساسی درطراحی استادیوم های ورزشی
رویکرد طراحی استادیوم های ورزشی
ورزشگاه های سقف دار و دینامیک
نمونه های دیگر استفاده از سقف طره ای
ابعاد مختلف طراحی ورزشی
بزرگترین استادیوم فوتبال دنیا
بزرگترین و مجهزترین استادیوم های ورزشی دنیا
بزرگترین ورزشگاه حال حاضر دنیا

 


پاورپوینت بررسی نقش احجام و اشکال هندسی در شکل گیری معماری - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی نقش احجام و اشکال هندسی در شکل گیری معماری - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی نقش احجام و اشکال هندسی در شکل گیری معماری - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی نقش احجام و اشکال هندسی در  شکل گیری معماری

فهرست مطالب
اشکال هندسی
مثلث
متساوی الاضلاع
دایره
مربع
معرفی اثارمعماری
خانه مکعبی-پیت بلوم
مسجد با پوسته فولادی-استادیو Z
ساختمان مکعبی شكل شهر ورزشهای دوبی
خانه دایره ای
مکعب آبی
برج هیرست نیویورک : همنوایی دیروز و امروز
شهر سه بعدی
ساختمان شهرداری در اریزونا
 


پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید


فهرست مطالب
مقدمه
توصیف جلال آل احمد
ایده
سولومون رابرت گوگنهایم
آخرین یادگار رایت
تحلیل معماری
آتریوم مرکزی
تغییرات
تصاویرموزه گوگنهایم نیویورک.
فرانک لوید رایت
طراحی گوگنهایم
اصول پلاستیسیته و استمرار
فضای خدماتی
پلان موزه گوگنهایم نیویورک
خصوصیات منفی
تصویر سه بعدی برش خرده
برش
فرانک لوید رایت


گزارشات کارآموزی وکالت

گزارشات کارآموزی وکالت

این فایل ورد مربوط به رشته وکالت میباشد که دارای 524 صفحه است که شامل فهرست و گزارشات کارآموزی  است.

كانون وكلاي دادگستري خوزستان ولرستان

گزارشات كارآموزي 

فهرست موضوعي

عنوان                                        صفحه

 • سرقت 1
 • مطالبه(سفته) 14
 • تخليه 19
 • خلع يد 26
 • نزاع 37
 • تخليه 41
 • مطالبه اجرت المثل 45
 • استرداد اموال 50
 • تصادف جرمي منجر به فوت 53

10- مطالبه وجه چك                               57

11- الزام به تنظيم سند                          59

12- تغيير نام                                   61

13- تصادف جرمي                               65

14- مطالبه ديه                               67

15- خلع يد                                   81

16- تخليه                                    85

17- تصادف فوتي                               93

18- فسخ قرار داد                                100

19- تخريب و پيشروي در ملك                       105

20- مطالبه ( فاكتور)                                109

21- فروش مال غير و كلاهبرداري                        112

22- مطالبه                                   120

23- الزام به تنظيم سند                          124

24- فسخ قرار داد                                130

عنوان                                        صفحه

25- سرقت                                     135

26- مطالبة اجور معوقه                           141

28- خلع يد                                   146

29- ايراد صدمه غير عمد                          150

30- مطالبه وجه چك                               157

31- مطالبه خسارت اتومبيل                            160

32- تقسيط ديه و اعار                            165

33- قتل غير عمد                                 169

34- مطالبه                                   178

35- مطالبه سفته                                 183

36- ديه                                  186

37- فحاشي  تهديد و استفادة غير مجاز از برق عمومي            191

38- مهروموم و تحرير تركه                            200

39- الزام به اجازة تعميرات                          203

40- مطالبه و واخواهي                            206

41- مطالبه وجه چك  فاكتور                           208

42- مطالبه وجه چك                               211

43- شرب خمر و نگهداري ماهواره و استعمال مواد مخدر              214

44- اعتراض به توقيف اموال                           221

45- سرقت                                     226

46- تخليه                                    228

47- تنظيم سند                                231

48- فسخ مبايعه‌نامه                              237

49- اختلاف خانوادگي                           242

50- مطالبه                                   249

عنوان                                        صفحه

51- ابطال شناسنامه                                  251

52- تعديل اجاره بها                                 254

53- تصادف جرمي                               256

54- تنفيذ وصيت نامه                                 261

55- فسخ قولنامه                                 263

56- تنظيم سند رسمي                           267

57- افترا و توهين و مزاحمت و ممانعت از حق                   273

58- مطالبه                                   277

59- تخليه                                    282

60- انتقال سند                               286

61- سرقت                                     288

62- مطالبه( اجراي حكم  توقيف)                       293

63- مطالبه                                   297

64- تنظيم سند رسمي                           299

65- فروش مال غير و كلاهبرداري                        302

66- فسخ قرارداد                                 311

67- خلع يد                                   315

68- مطالبه                                   320

69- تخريب و فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي            322

70- مطالبه چك                                329

71- ابطال واقعة فوت                                 331

72- تنظيم سند رسمي                           335

شكوائيه:

رياست محترم كلانتري 10 

احتراماً به استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي 20 متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي 14 اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آن رياست محترم كمال تشكر را دارم.


پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
اسکیس اولیه
معماری بنا
پلان موقعیت
ساختمان اولیه کوپر یونیون 
تاریخچه بنا
رویکرد تام مین در طراحی ساختمان کوپر یونیون 
ساختمان قدیمی فاقد فضای مرکزی
فضاهای بنا
فضاهای داخلی 
مهمترین اتفاق فضاها
پتانسیل پر از هیجان و حتی اضطراب بنا
زیبایی شناسانه راه پله ها
نماهای بیرونی
هدف موسسه 
هسته عمودی در قلب ساختمان 
فیزیک ساختمان
رعایت اصول معماری پایدار 
امکانات کالبدی
مشخصات کامل بنا
سایت مساحت
برنامه آموزشی
جان هیداک 
توسعه معماری هدفمند 
نتیجه گیری
دیاگرام
شکل گیری ایده
پلان های کامل معماری طبقات مدرسه کوپر 
نماها و مقاطع مدرسه کوپر 
منابع


پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مجتمعهای مسکونی - 45 اسلاید

پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مجتمعهای مسکونی - 45 اسلاید

پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مجتمعهای مسکونی - 45 اسلاید


 
فهرست مطالب:
بخش اول: معرفی چند نمونه مجتمع مسکونی خارجی
Harbour Side
Rokko Housing
Albion Riverside
Tango
Lindenstrasse
Chapel
The Whale
Donny Brook
Potsdamer Platz
بخش دوم:Potsdamer Platz
معرفی سایت مجموعه
پیشینه تاریخی منطقه
اهداف پروژه و ایده طرح
تفکیک کاربری مجموعه
دسترسیها
مسیر پیاده در واحد همسایگی مجموعه
پل سرپوشیده
ورودیهای مجموعه
کاربری
پوشش گیاهی
دید به مجموعه
خط آسمان
بخش سوم:مجتمع مسکونی Tango Housing
معرفی بنا
موقعیت بنا
تضاد شدید نما داخل و خارج
همسایگی
سقف مجموعه
پنجره های فضای نشیمن
نما
مقاطع
عرصه بندی فضا
بخش چهارم:تحلیل مجتمع مسکونیVM کپنهانگ دانمارک
معرفی
تصاویر
مشخصات
نماها
پلان ها


پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مجتمعهای مسکونی - 45 اسلاید

پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مجتمعهای مسکونی - 45 اسلاید

پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مجتمعهای مسکونی - 45 اسلاید


 
فهرست مطالب:
بخش اول: معرفی چند نمونه مجتمع مسکونی خارجی
Harbour Side
Rokko Housing
Albion Riverside
Tango
Lindenstrasse
Chapel
The Whale
Donny Brook
Potsdamer Platz
بخش دوم:Potsdamer Platz
معرفی سایت مجموعه
پیشینه تاریخی منطقه
اهداف پروژه و ایده طرح
تفکیک کاربری مجموعه
دسترسیها
مسیر پیاده در واحد همسایگی مجموعه
پل سرپوشیده
ورودیهای مجموعه
کاربری
پوشش گیاهی
دید به مجموعه
خط آسمان
بخش سوم:مجتمع مسکونی Tango Housing
معرفی بنا
موقعیت بنا
تضاد شدید نما داخل و خارج
همسایگی
سقف مجموعه
پنجره های فضای نشیمن
نما
مقاطع
عرصه بندی فضا
بخش چهارم:تحلیل مجتمع مسکونیVM کپنهانگ دانمارک
معرفی
تصاویر
مشخصات
نماها
پلان ها


پاورپوینت اقلیم و ساختمان- 45 اسلاید

پاورپوینت اقلیم و ساختمان- 45 اسلاید

پاورپوینت اقلیم و ساختمان- 45 اسلاید

پاورپوینت اقلیم  و ساختمان- 45 اسلاید

فهرست مطالب

تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلف
زاویه سطوح مورد تابش
جهت سطوح مورد تابش
تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی
سطوح قائم
سطوح افقی
سطوح شیبدار
رنگ سطوح مورد تابش
بافت سطوح مورد تابش
تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی ساختمان
ظرفیت حرارتی
گرمای ویژه
زمان تاخیر
مقاومت حرارتی
عایق ها
انواع عایق ها
تابش آفتاب بر روی انواع بام
بام های یکپارچه (ترکیبی سنگین )
تاثیر رنگ سطح خارجی
بام های سبک یک لایه
بام های سبک دو لایه
تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان
تابش آفتاب بر روی پنجره
تابش آفتاب بر روی سطوح شفاف
تاثیر جهت پنجره در دمای هوای داخل
سایه بان های داخلی
سایه بان های خارجی
سایه بان های طبیعی
سایه بان متحرک
کارایی انواع سایه بان های متحرک
سایه بان های ثابت
تاثیر رطوبت بر ساختمان
آسیب هایی که رطوبت به ساختمان وارد می کند
علل نفوذ رطوبت به ساختمان
تعریق
تاثیر باد بر ساختمان
تهویه در ساختمان
موقعیت پنجره و تاثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی
تاثیر مشخصات پنجره در شرایط تهویه طبیعی
کنترل جهت و سرعت باد
باد شکن


پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار پیتر زومتور,- 85 اسلاید

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار پیتر زومتور,- 85 اسلاید

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار پیتر زومتور,- 85 اسلاید

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار پیتر زومتور,- 85 اسلاید

فهرست
زندگینامه و سبک معماری
معماری
پتر زومتور، از «اتمسفر حسی-احساسی» تا « معماری سکوت»
خلق اتمسفر حسی-احساسی و تسخیر وجود تام انسان
زمان، زندگی و تجربة زیسته
معماری سکوت: معماری آرمانی
تحلیل گفتمان زومتور و بررسی اقبال به او
پیتر زومتور و معماری غیر کلامی
پیتر زومتور و کنش حسی فرم
پیتر زومتور و فرم به مثابه غایتی باز
پیتر زومتور، معنا و شرح صفر در محوطه های یادمانی
پیتر زومتور و قدرت متجسد در هیچ
پیتر زومتور و تلاش بر یافت تجربه بنیادین حضور
پیتر زمتور و هرمنوتیک رابطه مضطرب انسان و شی
برخی آثار این معمار به همراه توضیح و تصویر
1- اتووود کلاسیک ـ توپوگرافی ترور ـ پیتر زومتور
2-موزه کلمبا
3- نماز خانه سنت بندیکت
4- حمام آب گرم والز؛ هزارتوی اسرار آمیز پیتر زُمتُر
5- موزه ی معادن روی از پیتر زومتور ؛ تاثیر بر مسیرهای گردشگری ملی نروژ
6- موزه هنر دانشگاه لوس آنجلس
7- خانه های کوهستانی لیز از پیتر رومتور
8- خانه ورکرام از پیتر زومتور ؛ نمایشگر و محافظ دانش کهن ساخت با چوب و سنگ در اتریش
9- مجموعه ای از الِسی با طراحی پیتر زومتور ؛ فرم هایی ارگانیک از شیشه ی مات و استیل
شش تکه روایت ساده در هستی شناسی معماری پیتر زمتور


پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

 پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

 پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

 

فهرست مطالب

تعريف معماری

هدف نهايي معماری، آفرينش فضا

چه فضايي ؟

معماري ايده آل و ارزشمند

نتيجه گيری


فرهنگ و معماری

تعريف فرهنگ

فرهنگ ايران

رابطه فرهنگ و معماري و تأثير آنها بر يکديگر

عامل تعيين کننده غير مادی

عامل اصلی شکل دهنده بنا و خانه به طور خاص

عوامل فرهنگی – اجتماعی

تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی

ويژگی ها ی فرمی و فضايی معماری ايران

خصوصيات و ويژگی های فرهنگ

رابطه فرهنگ و معماری ايران

نقش مفهوم ها و انديشه های فرهنگی بر معماری ايرانی

: نقش آرمان آفرينش يا بهشت (آرمان فرهنگی) بر معماری ايرانی

نقش مفهوم های فرهنگی بر مفهوم های معماری

نقش روح و روان فرهنگ (فرد و جامعه) بر معماری ايرانی

نمونه های مشابه

معبد آّب در آمواجي شيما ژاپن اثر تادو آندو

موزه آشرام گاندي در احمد آباد هند اثر چارلزکوره

کتابخانه اسکندريه در شهر اسکندريه مصر

موزه هنر هاي معاصر تهران اثر کامران ديبا

طرح فرهنگستان ايران اثر سيد هادی ميرميران

طرح کتابخانه ملي ايران اثر سيد هادي ميرميران

مرکز فرهنگي دزفول اثر فرهاد احمدي

تئوری و معماری-نظريه در معماری

سلسله مراتب

تئوری (نظريه)

چند ديدگاه درباره رابطه نظر و عمل

 (Especulative)1. تئوری های در حوزه انديشه

(Experimental)2.  تئوری های قابل تجربه 

معرفی چند نظريه در معماری

نظريه رياضی-مکانيکی

سه اصل در نظريه رياضی-مکانيکی :

نظريه نمايشی (دراماتيک)

نظريه روانشناسی و علوم رفتاری  (کتاب آفرينش نظريه معماری اثر جان لنگ

نظريه نمايشی (دراماتيک

نظريه رمز جاودانگی 

 


پاورپوینت بررسی معماری معاصر 20 سال اخیر ایران - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری معاصر 20 سال اخیر ایران - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری معاصر 20 سال اخیر ایران - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری معاصر 20 سال اخیر ایران - 50 اسلاید

فهرست :
معماری ایران طی سه دهه بعد از انقلاب اسلامی
گرایش های معماری بعد از انقلاب اسلامی
ایرج کلانتری طالقانی
کارهای اجرا شده کلانتری
بنای فرهنگستان هاس جمهوری اسلامی ایران(تهران)
ساختمان مرکزی صنعت نفت ایران(تهران)
ساختمان اقامتگاه سفیر ایران (ارمنستان)
سفارتخانه و اقامتگاه سفیر ایران(گرجستان)
محمدرضا جودت
برخی از کارهای جودت
طرح فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران(تهران)
مجموعه آتی سنتر(تهران)
حسین شیخ زین الدین
برخی از کارهای شیخ زین الدین
موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس(اصفهان)
باشگاه بانک مسکن (تهران)
مجموعه ی مسکونی ارزقی (شمال تهران)
ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران (توکیو)
علی اکبر صارمی
برخی از کارهای علی اکبر صارمی
مجموعه ی مسکونی جلفا (اصفهان)
ساختمان سفارتخانه و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران(آلبانی)
پروژه مسکونی زیتون (گنبد)
سید هادی میرمیران
عمده پروژه های میرمیران
بنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران (تهران)
کتابخانه ی ملی ایران(تهران)
موزه ملی آب ایران (تهران)
دیگر معماران معاصر 20 سال اخیر
منابع


پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

 پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

 

مهندسي پي:
خصوصيات پي:
خاكها
منشا خاكها:
مضامين مورد خطاب مهندسي ژئو تكنيك:
اب در خاك:
ملاحظات ويژه در پي سازي:
انواع گسيختگي :
مقابله با نيرو هاي كششي:
دليل بكارگيري پي گسترده با شمع:
پي هاي عميق(شمعها):    
شمع
دلايل كاربرد شمع:
ارماتور هاي بيرون امده از شمع جهت گير دار كردن پي:
توانايي دستگاه حفاري:
نحوه اجرا شمع درجا(حفاري):
جايگذاري قفسه فولادي:
لوله هاي فولادي براي بتن ريزي:
پي نيمه عميق :
بتن ريزي بوسيله لوله فولادي:
مزاياي شمع هاي حفاري :
بتن مگر
پي هاي گسترده:
مراحل گام به گام طراحي سازه اي پي ها :
كاربرد پي هاي گسترده :
عدم استفاده از ارماتور هاي برشي
پي گسترده
بتن ريزي
لوله انتقال بتن
ويبره
نقش زه كشها:
اتصال ستون بتني به پي:
علل نشست غير يكنواخت:
راه هاي مقابله با نشست پذيري :
شمع ها و زهكش:
اجراي ديوار برشي درهسته مركزي:
عمق پي در مركز 1.5mوگوشه 1m
ميكسر
ديوارهاي حايل صلب:
سيستمهاي نگه دار داخلي
دور تا دور فونداسيون ديوار حائل

 


پاورپوینت بازارچه سنتی شهر همدان - 56 اسلاید

پاورپوینت بازارچه سنتی شهر همدان - 56 اسلاید

پاورپوینت بازارچه سنتی شهر همدان - 56 اسلاید

پاورپوینت بازارچه سنتی شهر همدان - 56 اسلاید

 

فهرست مطالب :
شبکه کالبد کهن شهر همدان قبل از خیابان کشیها
بافت کهن شهر همدان
راههای منتهی به همدان
راههای تجاری مهم در گذشته و موقعیت شهر همدان
بازار همدان
جهت گیری بازار همدان
کالبد بازار کهن در شهر همدان
پلان بام بافت بازار همدان
راسته ها
راسته های سرپوشیده
شکل کلی گذر
کاروانسرا
سرا
سراهای همدان
مقایسه شکلی سراها
سرای حاج صفر خانی
تحلیل سرا
بررسی شکلی سرا
ورودی ها
سیرکولاسیون  فضاها
کاربری ها
کاربری ها
مقاطع و نماها
پوشش سقف در سرای صفرخانی
ورودی از راسته یهودی ها
راسته یهودی ها
پوشش بام ایزوگام
سرای نو
تحلیل سرا
بررسی شکلی سرا
ورودی ها
سیرکولاسیون  فضاها
کاربری ها
مقاطع و نماها
ورودی از راسته یهودی ها
ورودی از راسته پیغمبر
بررسی تناسبات سردر ورودی سرای نو
پوشش سقف در سرای نو

 


پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار محسن فروغی ,- 41 اسلاید

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار محسن فروغی ,- 41 اسلاید

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار محسن فروغی ,- 41 اسلاید

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار محسن فروغی ,- 41 اسلاید

فهرست
 
زندگینامه
 
روابط خانوادگی
 
مناصب و مشاغل
 
نسل اول معماران تحصیل كرده ایرانی
 
اتهام سرقت از آثار باستانی
 
معماری محسن فروغی
 
معماری های مهندس محسن فروغی
 
آثار محسن فروغی
 
توضیحات و تصاویر برخی از این آثار
 
۱- معماری آرمگاه سعدی
 
۲-معماری دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 
۳-معماری کاخ اختصاصی نیاوران
 
۴-معماری بانک ملی خیابان ۱۵ خرداد
 
 
 
زندگینامه
 
     محسن فروغی معمار ایرانی، استاد معماری و رییس سابق دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. وی فرزند محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) ادیب و سیاست‌مدار ایرانی است. او در سال ۱۳۱۶ از مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس (Ecole des Beaux-Arts) با مدرک درجه یک فارغ التحصیل شد و همان سال به ایران بازگشت. وی در سال ۱۳۱۶ در زمره نخستین معماران معاصر ایرانی به استخدام دولت درآمد. او به همراه آندره گدارد، ماکسیم سیرو و رولاند دابرول از بنیان گذاران و استادان دانشکده معماری دانشگاه تهران و پس از آندره گدار، دومین رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده‌است که پس از وی مدت ۱۵ سال ریاست دانشکده را برعهده داشت. محسن فروغی به همراه حیدر غیائی در سال ۱۳۴۲ به اتهام زد و بندهای غیرقانونی در طرح ساختمان مجلس، مدتی را در زندان گذراند.[۱] وی پس از مدتی تبرئه شد و خود عضوی از مجلس سنا گردید. در خلال سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ وی در حدود ۳ ماه و در کابینه‌های جعفر شریف امامی و غلامرضا ازهاری، سمت وزیر فرهنگ و علوم را عهده دار بود. فروغی پس از انقلاب اسلامی و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ دستگیر شد و مجموعه اشیا و آثار هنری شخصی وی ضبط و به موزه ایران باستان تهران منتقل شد. وی در ششم دیماه ۱۳۶۱ از زندان آزاد شد و ده ماه بعد در گذشت.
 
     محسن فروغی به همراه پدرش محمدعلی فروغی نماینده و كارگزار و همدست پروفسور پوپ در ایران بودند و به كار چپاول‌، سرقت و قاچاق آثار باستانی و فروش آنها به موزه‌های کشورهای اروپائی و امریکا ئی‌اشتغال داشتند


پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

 پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

 پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

فهرست:
 
ورودی
 
پیش فضای جلوخان
 
ورودی و سر در
 
تظاهر قوی در بیرون
 
عظمت
 
مسجد سید اصفهان
 
تقارن
 
مناره
 
منار خشتی مسجد جامع فهرج در یزد
 
مناره مسجد تاریخانه که در سال 420 هجری به مجموعه اضافه شد
 
مناره ایاز در کنار مقبره ارسلان جاذب 
 
منارهای مسجد امام خمینی (مسجد شاه اصفهان)
 
هر گلدسته یا ماذنه شامل قسمتهای زیر است
 
منار ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند
 
نقش مناره به علت های زیر دارای اهمیت است
 
نقش نمادین
 
بلندی ارتفاع
 
تاکید
 
نقش سازه ای
 
تزئینات
 
4-هشتی ورودی
 
5 – دهلیز و دالان
 
عملکرد های دهلیز و دالان به شرح زیر است
 
پلان مسجد امام اصفهان
 
پلان مسجد شیخ لطف الله
 
عملکرد واسطه ای
 
تقلیل نور و هدایت
 
پویایی حرکت
 
انطباق پلان بر محور قبله
 
یکمرتبگی
 
عناصر مشترک در مساجد
 
حیاط مساجد ( صحن )
 
صحن مسجد عتیق شیراز
 
صحن مسجد گوهرشاد
 
الگوهای اولیه صحن مسجد
 
سه عامل نفوذ جهان بینی اسلام
 
نفوذ جهان بینی اسلام
 
الگوهای مسجد مدینه
 
سیر تحول در صحن مساجد
 
صحن مرکزی
 
صحن مرکزی گسترده
 
3-تطابق فرم با عملکرد
 
5-ارتباط صحن با باغ های اسلامی
 
گنبد
 
ایوان
 
شبستان
 
محراب
 
کتیبه ها
 
نورگیرها
 
ازاره ها
 
 مقرنس


پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس ، سانتاماریا دل فیوره - 96 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس ، سانتاماریا دل فیوره - 96 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس ، سانتاماریا دل فیوره - 96 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس ، سانتاماریا دل فیوره

 

فهرست مطالب:

مقدمه

رنسانس در علوم

رنسانس و نهضت ترجمه

جامعه قرون وسطایی در تحول

انسان گرایان و فرهنگ

تقسیم بندی رنسانس

بازرگانی و رنسانس

انقلاب های فکری عصر رنسانس

معماری رنسانس

ویژگی های سبک معماری در عصر رنسانس آغازین

ویژگی های هنری رنسانس پیشرفته

آثار برجسته معماری رنسانس

جایگاه ایتالیا در دوره رنسانس

فیلیپو برونلسکی

کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره)

تاریخچه

گنبد

ساختار هندسی گنبد

برج ناقوس

نمای خارجی

نمای داخلی

سرداب کلیسا

پلان کلیسا

پلان نقاشی های دیواری

طرح موزائیک ها در گنبد تعمیدگاه

واژه شناسی

فهرست منابع

 

 

 


پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)، - 48 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)، - 48 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)، - 48 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)،  - 48 اسلاید

    چلیپا
    چارسو
    مهرآبه
    تدفین مردگان به جهت نیمروزی برای احترام به قداست مهر
    اولین مساجد یا با سبک غیر ایرانی به صورت شبستانی ساخته شد.
    چهارطاق، چهارایوان، چهارصفه، چهارباغ، چهاردیواری
    چهارایوان و چهارصفه
    پردیس= پارادایس= فردوس
    ملیله کاری جلد یک کتاب قرن دهم هجری
    باغ پاسارگاد
    چهارباغ
    چهارسوی بازار
    کاروانسرای چهار ایوانه
    مدرسه علوم دینیه چهارایوانه
    ماندالای شهرسازی در ایران و روم
    عکس
    آیات نور از سوره نور
    محراب
    مهرآب
    عکس
    مهرآب در معماری ایرانی
    اختتام به نقطه مقدس
 


پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

 پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

 

فهرست مطالب
مقدمه
ریخت شناسی شهری، 
برنامه ريزي؛ تعريف
شهرداری‌ها و توسعه شهری
زیباسازی شهری و شهرداری‌ها
برنامه‌ريزي؛ ويژگي ها 
اغتشاشات بصری موجود در شهرهای ایران، 
ويژگي‌هاي يك حركت برنامه‌ريزي :
قانونمندي
نهادمندي
آرمانشهر
كمال‌گرايي
شهرسازي ارزشگرا، ضرورت و هدف
مدل انعكاس و تبادل ارزش‌ها
ارزش‌گرايي
شهرسازي ارزش‌گرا
مثلث عقل
شهر دانايي محور
مثلث دانايي
اجزاي سه‌گانه انسان
ارزش‌های گوناگون نهفته یا جاری (پنهان یا آشکار) در جامعه
ارزش‌هاي محله امامزاده عبدالله
تعديل (سنت‌سازي) يا بهبود وضع موجود
قلمرو فرهنگي
اجزاي سه‌گانه شهر
هويت
شرايط حاكم بر معماري
سه ويژگي معماري ايراني
ميراث فرهنگي و سرمايه ملي
اصول مكتب شهرسازي اصفهان
5 نظم
باغ زميني تمثيلي از بهشت آسماني
نور
سند چشم‌انداز
برنامه‌ريزي؛ اهداف
خورشيد توسعه
فرآيند برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهر
تحليل حوزه‌هاي منفي
تحليل حوزه‌هاي مثبت
برنامه پيشنهادي:
شهر و ساكنين:
تعاريف شهري
اصول و مباني زيباسازي و منظر شهري
برنامه راهبردي
اقدامات ضوابط عمومي
نظام محيطي
نظام منظر شهري
نظام فضايي-ادراكي
نظام كالبدي
نظام عملكرد و فعاليت
نظام دسترسي و حركت
نظام مديريتي
نظام حقوقي و قانوني
نظام اجتماعي- فرهنگي و جمعيتي
نظام اقتصادي
نظام كالبدي
نظام طبيعي-زيست محيطي
نظام گردشگري
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
شکل
ابعاد شکلي 
هدف از مطالعات شکل شناسی
دو رويكرد عمده به شكل شهر :جغرافيا و معماري
تعاريف شکل شهر
کانزن، چرخه برگيج
 پايداري عناصر شکل دهنده شهر
ترانسيک
نقشه نولي
مدرن و سنتی: بلوک و خیابان
توده و فضا
ساختار و سيستم
ساختار
نظريه ي ساختار فضايي شهر 
سازمان فضایی
ساختار و استخوان بندي
نظام های شهری
نحوه تردد در شهر و پیرامون
مسکن
ساختارهای شکل دهنده فضای شهر
شکل خیابان یا الگوی کاداستر
پالیمسست: palimpsest
space syntax
شبکه منظم: نیمه منظم ، شبکه شطرنجی
شبکه نامنظم، ارگانیک، دفرمه، منحنی
شیوه های جدید رفت و آمد
نواحی چند عملکردی به جای بلوک های چند عملکردی: بیوکنن و اپلیارد
اپلیارد و لینتل
مارشال
دسترسی پذیری و نفوذپذیری
گونه شناسی
گونه شناسی فضای شهری 
چهارنوع فضای شهری کریر
بلوک
تغییر پذیری الگوی بلوک و شبکه
بناهای بارز وشاخص
عملکردی
فهرست منابع

 


پاورپوینت بررسی مسجد رحیم خان اصفهان- 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسجد رحیم خان اصفهان- 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسجد رحیم خان اصفهان- 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسجد رحیم خان اصفهان- 47 اسلاید

فهرست مطالب:
موقعیت و اقلیم استان اصفهان
مشخصات اقلیمی اصفهان
باد غالب اصفهان 
تاریخچه مسجد
پلان سیر کولاسیون
مسیر دسترسی
پلان شیب بندی بام و حیاط
پلان فضا ها
مکان یابی عکسها
اجرای قوس به روش رومی
مصالح استفاده شده
رطوبت صعودی
احداث کانال یا ناکش در پای دیوارها
آسیب ها


پاورپوینت بررسی ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های عمرانی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های عمرانی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های عمرانی - 90 اسلاید

بخشی از مطالب:
تا به امروز پیشرفت چندانی در پروژه های عمرانی به وقوع پیوست است؛ که این پیشرفت با موفقیت روز افزون ماشین آلات امکان پذیر بوده، این ابزار نقش موثری در موفقیت این صنعت داشته و در صرفه اقتصادی این پروژه ها نیز بی تاثیر نبوده اند. 
اصولاً ماشین آلاتی که در کارگاه مورد استفاده قرار می گیرنند عبارتند از:
 
ماشین آلات سنگین:مانند لودر، بلدوزر، گریدر، اسکریپر – غلتک، غلتک های استاتیکی و دینامیکی، بیل مکانیکی.
 
ماشین آلات نیمه سنگین: مانندکمپرسی، آبپاش، جرثقیل کامیونی، تراک میکسر، پمپ بتون فینشر.
 
ماشین آلات سبک: مانند لندرور، پیکان و غیره
 
سایر ماشین آلات کارگاهی (ماشینهای متفرقه): مانند ویبراتور – دستگاه بتون بتونیر – موتور جوش – تسمه نقاله – سنگین شکن – ماسه شور و شن شور – ماسه ساز و غیره

فهرست مطالب

مقدمه
تراکتور و بلدوزر
انواع تراکتورها:
1. تراکتور های چرخ زنجیری
2. تراکتور های چرخ لاستیکی
موارد استفاده بلدوزر ها
لودر
انواع لودر
بیل های مکانیکی
انواع بیل های مکانیکی
کامیون
کامیونهای معمولی:
کامیون های کمرشکن:
کامیون مخلوط کن (تراک میکسر)
گریدر
عملیات با گریدر:
غلتکها
انواع غلتکها:
ماشین آسفالت کاری
اسکریپر
انواع اسکریپرها:
ليفتراك
  ایمنی ماشین آلات راهسازی و ساختمانی
آلبوم تصاویر


پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

 

فهرست مطالب
اهداف پروژه ( طرح )
اهداف تحليل و بررسي مصاديق عيني
 براي رسيدن به اهداف فوق ، موارد زير مورد بررسي قرار گرفته
بررسي نمونه:
    1- هنرستان فني و حرفه‌اي حائري
 مشخصات عمومي:
    2- هنرستان كارودانش طرازي
 مشخصات عمومي:
بررسي كاركردهاي آموزشي و برنامه ريزي كالبدي
 حوزه بندي كلي فضاهاي هنرستان
مطالعات اقليمي
اصول طراحي اقليمي نواحي گرم و خشك:
ضوابط طراحي پنجره‌ها در اقليم گرم و خشك:
راهبردهاي طراحي اقليمي خاص پروژه


پاورپوینت مطالعات بخش زنان و زایمان/فضاهای-درمانی - 59 اسلاید

پاورپوینت مطالعات بخش زنان و زایمان/فضاهای-درمانی - 59 اسلاید

پاورپوینت مطالعات بخش زنان و زایمان/فضاهای-درمانی - 59 اسلاید

پاورپوینت مطالعات بخش زنان و زایمان/فضاهای-درمانی

دانلود پاورپوینت مطالعات بخش زنان و زایمان این پاورپوینت به تحلیل و بررسی مطالعات بخش زنان و زایمان بیمارستان میپردازد معماری ان را برسی میکند دیاگرام ها روابط و ارتباطات را تحلیل میکند این پاورپوینت در 59 اسلاید میباشد
فهرست:
موقعیت قرارگیری در بیمارستان
انواع مراجعین
دیاگرام روندعادی برای یک مادر نزدیک به زایمان
فضاهای اصلی وضوابط کار در بخش زایمان
ریزفضاهای بخش زنان زایمان
انواع اتاق های بخش زنان و زایمان
بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا
بخش زنان و زایمان بیمارستان سینا
 بخش زنان و زایمان بیمارستان رضوی
بخش زنان و زایمان بیمارستان مهر


پاورپوینت بررسی معماری برج میلاد - Milad Tower -

پاورپوینت بررسی معماری برج میلاد - Milad Tower -

پاورپوینت بررسی معماری برج میلاد - Milad Tower -

پاورپوینت بررسی معماری برج میلاد - Milad Tower -

50 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
پیشینه
ساخت
گشایش
جایگاه جغرافیایی
راه‌های دسترسی
کاربری‌ها
در گذشته در جایگاه سوم و چهارم دنیا قرار داشت و امروز در سال نود و چهار
برج سازه‌ای است بتنی 
مشخصات بدنه برج میلاد 
مشخصات معماری و کاربردی سازه رأس برج میلاد
امکانات ویژه برج 
ساختمان لابی 
مشخصات معماری لابی 
امکانات ویژه لابی 
دکل آنتن 
مرکز همایشهای بین‌المللی و مرکز ارتباطات تهران 
تصاویری از مراحل ساخت برج میلاد
نظر اساتید و مهندسان در زمینه برج میلاد
سه نکته پیرامون برج میلاد 
گفتگو با مهندس کورش رفیعی 
گفتگو با دکتر کامران ذکاوت 
یادداشتی از دکتر منصور فلامکی 
برج میلاد چکونه و با چه مصالحی ساخته شده


پاورپوینت بررسی مصالح و محیط زیست - 15 اسلاید

پاورپوینت بررسی مصالح و محیط زیست - 15 اسلاید

 پاورپوینت بررسی مصالح و محیط زیست - 15 اسلاید

 پاورپوینت بررسی مصالح و محیط زیست - 15 اسلاید

 پاورپوینت بررسی مصالح و محیط زیست
 
فهرست مطالب
مصالح؛ انرژی؛محیط زیست و بازیافت
نحوه جذب و دفع انرژی خورشید توسط زمین
بازیافت
خواص اکولوژیکی
عمده‌ترين مصالح قابل بازيافت در ساختمان عبارتند از:
جزئیات مربوط به استفاده انرژی طبیعی در ساختمان 
ارزيابي اثرات و آلودگیهای زيست محيطي توليد و مصرف مصالح ساختماني:
مصالح و بهداشت محيط زندگی
احياء بناها و اثرات آن بر بازيافت 
معیارهای کشورهای توسعه یافته براي كاربرد مواد و مصالح ساختماني
مصالح ساختمانی و سلامت محيط زندگي 
سندروم         و چگونگی کنترل آن 
تمهيداتي كه براي غلبه بر          در ساختمان مي‌توان انديشيد 
 


پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

فهرست
معرفی تیر
رفتار خمش و برش تیر
شکل تیر بتن آرمه
چگونگی ساخت تیر بتنی
آرماتورگذاری
تحلیل و طراحی تیر بتنی
مراحل تحلیل تیر بتنی
مراحل طراحی تیر بتنی
 
 
 
تير تحت خمش و برش چگونه بررسي ميشوند؟
از مقاومت مصالح آموخته ايم كه خمش و برش همواره با يكديگر در يك عضو وجود دارند. 
چون عواملي كه براي مقاومت خمشي در نظر گرفته ميشوند متفاوت از عواملي است كه براي برش در نظر گرفته ميشوند لذا بحث خمش و برش را جداگانه بررسي ميكنيم.
غالبا روال كار به اين صورت است كه ميلگردهاي طولي را براي خمش طراحي كرده  و  سپس براي تحمل  برش  بوجودآمده  (در واقع كشش ناشي از برش)  ميلگردهاي برشي يا خاموت پيشبيني ميشوند.
قيافه يك تير بتن آرمه
تير چگونه ساخته ميشود؟
آرماتورگذاري در سازه هاي مختلف چگونه انجام ميشود ؟
يك تير پيوسته
يك كانال بتني مستطيلي شكل
ديوار حائل
يك قاب بتني
تحليل و طراحي يك تير
در بررسي قطعات سازه اي معمولا دو سوال مطرح ميشود:
(تحليل قطعه): مشخصات قطعه معلوم است، اين قطعه چقدر بار تحمل ميكند؟
(طراحي قطعه): مشخصات قطعه را بگونه اي تعيين كنيد كه بتواند بارهاي وارده را تحمل كند.
بررسي رفتار يك تير بتن آرمه از شروع بار گذاري تا مرحله انهدام:
 
مرحله اول: تير تحت تاثير وزن خود بوده و هنوز بارزيادي بر روي آن وارد نشده است
 
مرحله دوم: اضافه شدن بارهاي وارده باعث رسيدن تنش در تارهاي كششي به حد تحمل كشش در بتن ميشود.
 
مرحله سوم: تنشهاي موجود از مقاومت كششي بتن بيشتر شده وبتن در قسمتهاي تحتاني تير شروع به ترك خوردن ميكند. تار خنثي به سمت بالا حركت كرده و ميلگردها شروع به كار كردن كرده و كشيده ميشوند.
 
مرحله چهارم: تنشهاي موجود از مقاومت كششي بتن بيشتر شده وبتن در قسمتهاي تحتاني تير شروع به ترك خوردن ميكند. تار خنثي به سمت بالا حركت كرده و ميلگردها شروع به كار كردن كرده و كشيده ميشوند.
تحليل تيرهاي بتني
مراحل سه گانه تحليل تيرهاي بتني
مرحله اول : قبل از ترك خوردگي
 


پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

فهرست مطالب
فام شامل رنگ های اصلی و ثانویه یا همان  مکمل ها
درخشندگی
اثرات روانی رنگ :
ارگونومی نور 
مقدمه
مهد کودک در اتریش 
حس روانشناسی کودکان 
سقف اوریب برای دریافت نور طبیعی
شیشه های پانوراما 
تادائو آندو
رنگ سفید ورنیش برای مسر حرکت بچه ها 
سکو های بلند برای اینکه بچه ها روی آن بایستند
پنجره های پانوراما برای نور و منظره
امتداد خطوط وارنش سفید 
دید از پنجره به تنه درختان برای گرفتن حس قدرت
پل های چوبی غیر واقعی برای حس بودن در طبیعت
تأثیرات روانی نورطبیعی 
راه رو جدا کننده اتاق ها
لویی کان
وجود اتاق با سقف کوتاه در اتاق بزرگتر 
مثلث مازلو در مهد کودک فوق 
مهدکودکی کنار دانشکده هنر در استوکهولم 
رنگ زرد 
لوکوربوزیه:
سبز
چون از زرد و ابی ساخنه شده پس 
صورتی
معمار میگوید 
پیش دبستان 
چپ مجموعه
 کلاس ها زاویه دار 
نارنجی
نور مصنوعی 
نارنجی


پاورپوینت بررسی ابعاد و استانداردها در طراحی معماری هتل چهار ستاره - 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی ابعاد و استانداردها در طراحی معماری هتل چهار ستاره - 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی ابعاد و استانداردها در طراحی معماری هتل چهار ستاره - 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی ابعاد و استانداردها در طراحی معماری هتل چهار ستاره

فهرست مطالب
فصل اول: فضاهای عمومی
فصل دوم: فضاهای خصوصی
فصل سوم: فضاهای خدماتی
دیاگرام کلی هتل
فضاهای عمومی هتل
لابی
آسانسور ها
آسانسور های مهمان یا عمومی 
آسانسور های خدمات
بخش پذیرش 
رستوران ها 
فضا های نشیمن (سالن) و چایخانه 
سالن جشن و اجتماعات
تسهیلات ورزشی
استخر شنا
کلوپ ورزشی بدنسازی
دیاگرام فضاهای خصوصی
راهرو 
اتاق های مهمان
انواع اتاق بر اساس نوع کاربران 
اتاق معلولین 
انواع اتاق براساس تخت
پلان اتاقهای هتل
سرانه فضایی اتاق
پلان سوئیت کوچک 
سوئیت کنفرانس
سوییت معمولی 
سرانه فضایی سوییت
تختخواب یک نفره ،فواصل و ابعاد 
بخش پذیرش و دفاتر اداری و اجرایی :
بخش مالی و حسابداری :
بخش دفاتر اجرایی :
بخش فروش و تدارکات :
بخش خدماتی _ پشتیبانی :
فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه :
نمودار ارتباطات آشپزخانه
بار انداز هتل : قسمت تحویل، زباله و انبار عمومی
فضاهای مربوط به کارکنان
جدول مساحت قسمت کارکنان
خدمات لباسشویی و خانه داری :
فضاهای سرویس دهی در طبقات :
پارکینگ 
حداقل سرانه سطوح
سرانه سطوح اتاق خواب:
ابعاد در انواع اتاق
خروج اضطراری
منابع 
 


پاورپوینت بررسي مصالح جدید در صنعت ساختمان -273 اسلاید

پاورپوینت بررسي مصالح جدید در صنعت ساختمان -273 اسلاید

پاورپوینت بررسي مصالح جدید در صنعت ساختمان -273 اسلاید

پاورپوینت بررسي مصالح جدید در صنعت ساختمان -273 اسلاید

 

فهرست مطالب :
مقدمه
سالید سرفیس
بتن ضد آب
ساگاگلس
آجر مهندسی سبز
پلی کربنات(جایگزین شیشه در ساختمان).
بتن جذب کننده آلودگی هوا
بتن انتقال دهنده نور.
Etfe چیست
بلوک شیشه ای
بتن هوشمند گرما زا
کامپوزیت
پانل
پوشش های سلولزی
ساختمان های آکاردیونی
پلی استایرن انبساطی
سیستم سازه ها فولادی سبک
دیوار هایی از آب
بتن سبک هوادار
عایق شیشه ای
بتن جلا یافته
آب بند چیست
منا بع

 

 

ساليد سرفيس معجزه علم نام گرفته است چون در حقيقت رزيني پليمريست كه در اثر تركيب با فيلري چون rth به ماده اي تحت عنوان ساليد سرفيس بدل مي شود و همه ويژگي هاي آن متاثر از همين مسائله است كه محصول نهايي شباهت بسيار به سنگ دارد و قطعات مختلف آن بدون درز در كنار هم قرار مي گيرند، زيرا در عملياتي كه هنگام چسباندن آن انجام مي شود، همان اتفاقي رخ مي دهد كه در فرايند توليد محصول رخ مي دهد؛ بنابر اين ساليد سرفيس را مي توان سنگي پليمري، بر شمرد كه ضمن داشتن همه قابليت هاي سنگ مي تواند در قطعات بسيار بزرگ و با ميزان انعطاف و خميدگي مورد نظر و دلخواه توليد شود. ساليد


پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید

 

فهرست مطالب
مقدمه
پلان كاروانسراي دروازه گچ
شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران
كاروانسرا در سواحل جنوبي درياي خزر
پلان كاروانسراي امامزاده هاشم
پلان كاروانسراي لات از نوع چهار ايواني
كاروانسرا ها در كرانه شمالي خليج فارس و درياي عمان
پلان و مقطع كاروانسراي يونگي در نزديكي بندرعباس
پلان و مقطع كاروانسراي موخ احمد
 كاروانسرا در نواحي كوهستاني و مرتفع
فراهم نمودن شرايط آسايش در اين منطقه
پلان كاروانسراي امامزاده هاشم در جاده آبعلي
برش و پلان كاروانسراي گامبوش در جاده آمل
پلان كاروانسراي شبلي در جاده تبريز
كاروانسرا در دشت هاي فلات
پلان چهار ايواني كاروانسراي باغ شيخ
نماي ورودي كاروانسراي باغ شيخ
پلان كاروانسراي شرف در جاده سرخس
پلان كاروانسراي مهيار.
پلان كاروانسرا و مدرسه مادرشاه.
نماي ورودي و حياط مركزي چاپارخانه ميبد
چاپارخانه

 


پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر- 34 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر- 34 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر- 34 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر- 34 اسلاید

مارتين سليگمن در 12 اكوست 1942 در شهر آلباني از ايالت نيويورك چشم به جهان گشود. كسی، حتي پزشكي كه اين نوزاد وارونه نگه داشته شده را براي نفس كشيدن به گريه انداخت، نمي‌دانست كه او ابلاغ‌گر نظريه‌اي در روان‌شناسي خواهد شد كه تلاش مي‌كند گريه‌هاي بسياري را پايان بخشد.از زندگي مارتين در دوران كودكي و نوحواني اطلاعات زيادي در دست نيست. كه شايد دليل آن اين باشد كه مارتين به اصل اين جاو اكنون اعتقاد راسخ دارد. مارتين در خانواده‌اي مذهبي رشد يافت و اين باورهاي مسيحي مذهبي را تا امروز حفظ كرده است.   در بسياري از كتابهاي كه پروفسور سليمگن نگاشته‌ مي‌توان رد پاي مذهب را ديد. تعابير او از انجيل بسيار عميق هستند و او علاقه دارد تا مسائل مربوط به نظريه‌اش را با كمك كتاب مقدس بيان كند.
روان شناسی مثبت یکی از جدیدترین شاخه های روان شناسی است. این زمینه خاص از روان شناسی بر موفقیت انسان تمرکز دارد. در حالی که بسیاری دیگر از شاخه های روان شناسی بر رفتارهای نابهنجار و دارای اختلال تمرکز می نمایند، روان شناسی مثبت تمرکزش بر کمک به افراد برای شادشدن و ارضاء بیشتر است. سلیگمن را دانشجوهای روان‌شناسی در کشور ما خوب می‌شناسند چون کتاب «آسیب‌شناسی روانی»‌ که آن را مشترکا با «روزنهان» تألیف کرده، یکی از سرفصل‌های درسی رشته روان‌شناسی در ایران است.
مارتین سلیگمن و میهالی سیکزِنت میهالی، روان شناسی مثبت را چنین توصیف می کنند: «ما معتقدیم که روان شناسی عملکرد مثبت انسان پدید خواهد آمد و مورد پذیرش علمی قرار خواهد گرفت و سهم مؤثری در رشد و شکوفایی افراد، خانواده ها و اجتماعات خواهد داشت.» ظرف ١٠ سال گذشته، توجه عمومی به روان شناسی مثبت افزایش یافته است. امروزه، افراد بیشتر و بیشتری به جستجوی اطلاعات در زمینه این که چگونه می توانند رضایت مندی بیشتری در زندگی کسب کنند و به حداکثر توانایی های بالقوه خود دست یابند، می پردازند. در سال ٢٠٠۶، واحد درسی روان شناسی مثبت در دانشگاه هاروارد، محبوب ترین کلاس دانشگاه شد. برای درک بهتر رشته روان شناسی مثبت، ضروری است که ابتدا به یادگیری تاریخچه، نظریه های عمده و کاربردهای آن بپردازیم.


پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

فهرست مطالب
پروژه تعمير و نگهداري
فصل بندي پروه
فصل اول
فصل دوم
شناسايي اثر
توضيحاتي مختصر در مورد خانه پيشه وران
عکس هاي هوايي جديد و قديم
سايت پلان
دسترسي با بناهاي با ارزش
پلان همكف
نماي شمالي ( همراه با عکس )
نماي شرقي ( همراه با عکس )
نماي غربي ( همراه با عکس )
پلان شيب بندي
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
جزييات تير ريزي سقف
بررسي تقارن و تعادل در نماها
بررسي تقارن و تعادل در پلان ها
سلسله مراتب در پلان همکف
بررسي جزء و کل در پلان ها
بررسي عناصرتکراري و مجرد در نماها
بررسي عناصرتکراري و مجرد در پلانها
فصل پنجم
آسيب شناسي
تاريخچه خراسان
موقعيت جغرافيايي
جغرافياي طبيعي خراسان پستي و بلنديها
آب و هوا
تقسيمات كشوري
استان خراسان رضوي در يك نگاه
شهرستان مشهد
موقعيت فعلي بنا
شماره پلاک ثبتي بنا
تاريخچه و وجه تسميه
سوابق پزوهشي بنا
نوع و توضيحات مالکيت اثر
اقدامات انجام شده در مورد حريم بنا با ذکر مشخصات
ويزگي بنا
مشخصات بنا
نوع چهره پردازي و خصوصيات بارز بنا
توضيح دخل و تصرفات انجام شده مشهور تا کنون
توضيح تعميرات گذشته
شرح وضعيت مذبور و خطر پذيري اثر
توضيحات ضروري و اقتصادي بنا


پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

 پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

فهرست مطالب

موقعیت جغرافیائی استان سمنان
    آب و هوای استان سمنان
    خصوصیات جغرافیائی شهرسمنان
    بارندگی سمنان
    درجه حرارت سمنان
    پیشینه تاریخی سمنان
    وجه تسمیه سمنان
    سیرتحول تاریخی شهر
    بررسی کالبدی شهر
    بررسی اصول معماری اقلیمی در شهر سمنان
    بررسی و مطالعه طرحهای جامع
    تاریخچه و موقعیت خانه طاهری
    موقعیت بنای تاریخی خانه طاهری
    دسترسی ها و خیابانهای اطراف سایت
    همسایگی های خانه طاهری
    ابنیه تاریخی و تاثیرگذار روی بنا
    مسیرها و دسترسی ها به بنا
    دسترسی به بنا
    فنون ساخت و مصالح بکار رفته در بنا
    برش طولی ازپلان
    برش عرضی ازپلان
    پلان زیرزمین وهمکف
    بررسی پلان وفضاها درخانه طاهری
    بررسی چگونگی سازماندهی فضاها ها
    سردرورودی بنا
    ورودی
    حیاط مرکزی
    ایوان وقسمت های شمالی بنا
    زیرزمین
    فضاهای قسمت تابستان نشین
    ضلع غربی بنا واتاق بادگیر
    جریان هوادراتاق ها
    فضاهای موجوددرضلع شرقی بنا
    فضاهای موجوددرحیاط پشتی
    تحلیل هندسی بنا
    بررسی سازه اصلی بنا
    ستون
    پوشش سقف
    تاق چهار بخش
    تاق کجاوه یا کژاوه
    پشت بام خانه طاهری
    بررسی اقلیمی بنا
    بررسی ویژگیهای هنری
    تزیینات هشتی
    هورنو
    رخبام
    تزیینات ستونها
    بررسی آسیب های موجود در بدنه خارجی ورودی
    آسیبهای قسمت هشتی
    آسیبهای ایوان جنوبی
    آسیبهای ضلع غربی بنا
    آسیبهای ضلع شمالی بنا
    آسیبهای حیاط پشتی
    مقایسه تطبیقی خانه طاهری با یکی از بناهای مسکونی هم دوره؛خانه نظامیان
    بررسی شیوه ساخت
    مقایسه فضاهای پر وخالی پلانهای خانه طاهری و ناظمیان
    پلان طبقه همکف با کاربری خانه فرهنگ محله
    پلان زیرزمین با کاربری خانه فرهنگ محله


پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

پاورپوینت اندومتريوز

آندومتريوز بصورت حضور بافت اندومتر ( غدد استروما) در خارج از رحم تعريف مي شود.
شايع ترين نقاط لانه گزيني اندومتريوز : احشاي لگني ، صفاق
آندومتريوز از تعداد كمي  ضايعه كوچك بروي اعضاي سالم لگن ناكسيتهاي بزرگ اندومتريوتيك تخمدان كه آناتومي لوله هاي رحم و تخمدان را به هم مي زنند و نيز تا چسبندگيهاي وسيع روده ، مثانه ، و رحم متفاوت  است . و در ايالات متحده 7 درصد زناني كه در سنين باروري هستند رخ مي دهد.
اغلب با درد لگن و ناباروري همراه است.
ايتولوژي : اندومتريوز نوعي بيماري وابسته به استروژن است .
1. كاشته شدن نابجاي بافت اندومتريوز  : به علت پس زدن خون قاعدگي از لوله هاي رحم در طي خونريزي قاعذگي ناشي مي شود.
در90-70 درصد  زنان رخ مي دهد در زنان مبتلا به اندومتريوز نسبت به زناني كه به اين بيماري مبتلا نيستند شايع تر باشد. ( حضور سلولهاي آندومتريوز در مايع دياليز كه صفاقي زناني كه در مرحله قاعدگي هستند ديده شده)
اندومتريوز اغلب در قسمتهاي ( Dependent)  لگن  ( تخمدان ها ، كول دو ساك  قدامي و خلفي ، رباطهاي رحمي – خارجي قسمت خلفي رحم و بخش خلفي رباطهاي پهن )
50 درصد  ميمونها  بعد از جابجايي سرويكس از طريق جراحي به منظور برقراري قاعدگي داخل شكمي يافت مي شود.

افزايش دادن قاعدگي رتروگراد از طريق مسدود كردن مجراي خروجي مايع قاعدگي از رحم با ميزان بالايي از بروز اندومتريوز در زنان و بابونها همراه است .
زناني كه فواصل كوتاهتري بين قاعدگي ها دارند و طول مدت خونريزي قاعدگي آنها بيشتر  است با احتمال بيشتري دچار رتروگراد مي شوند و در معرض خطر بيشتري براي پيدايش  اندومتريوز قرار دارند .  
خارج از لگن اگر چه نادر است ( 2-1 درصد)  ممكن است ناشي از انتشار سلولهاي اندرمتر از راه عروق خوني يا لنفي نقاط دستگاه تناسلي ( ولو، واژن سرويكس )  و خارج از دستگاه تناسلي
نقاط خارج از دستگاه تناسلي عبارتند از  :  روده ( آپانديس ، ركتوم ، كولون سيگموتيد ، روده ي باريك  ، كيسه هاي فتق ) ريه و حفره ي پلور ، پوست ( اسكاراپيزيوترمي با ساير اسكارهاي جراحي ، ناحيه اينگوئنال ، اندامها ، ناف )
گره هاي لنفاوي ، اعصاب و مغز


پاورپوینت بررسی بلوغ -33 اسلاید

پاورپوینت بررسی بلوغ -33 اسلاید

پاورپوینت بررسی بلوغ -33 اسلاید

نوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند. دوران نوجوانی زمانی است که تغییرات ظاهری و درونی با هم همراه می شوند تا کمال فرا رسد. در این دوران نه تنها رشد جسمانی آهنگی سریع دارد بلکه تکامل احساسات، روابط اجتماعی و منطقی نیز حرکتی تند و رو به جلو دارند. بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد و زندگی دوباره. جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است. سرما را از خاطره ها می زداید و خورشید را باهمه لطفش به یاد می آورد.
بی شک سلامت جسمی، روحی و روانی در این مقاطع زندگی اساس احساسات زیبا و تجربیات موفق است. نوجوان بلوغ را تجربه می کند و تنها با دانش از وقایع این دوران است که او می تواند به خوبی از تغییرات روحی و جسمی خود استقبال کند و از آن یک فرصت در جهت رشد مهیا کند. جوان خود را در میان انبوهی از نیازهای جدید و احساسات نو می بیند، تغییراتی که به خودی خود ذاتی مقدس دارد و هدفش آماده سازی انسان برای برعهده گرفتن مسئولیتهای زندگی اجتماعی و خانوادگی است. این تغییرات دنیای جدیدی از تواناییها را به روی جوان می گشاید و در مقابل مسئولیتهای گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی و از همه مهمتر مسئولیت در مقابل خود و خدای خود را پدید می آورد. سلامت روح و جسم کلید برخورد صحیح با این تغییرات بالقوه مثبت است. جوان باید بداند که چه مسائلی روح و جسمش را تهدید می کند. او باید بداند که در مقابل تواناییهایی که خداوند به او اعطا نموده، چه مسئولیتهایی دارد. او باید روشهای حفظ سلامت خود را بشناسد و با آگاهی بر تهدیدات بیرونی مقابله کند و درعین حال از جوانی خود لذت برد و آنرا در خدمت ارتقاء خود و جامعه بکار گیرد.
دنیای امروز ، نوجوانان بیشتری نسبت به سایر زمان ها دارد.طبق سرشماری سال 1375،25% جمعیت کشور ایران را افراد19-10سال تشکیل می دهند . این تعداد افزون بر 16 میلیون نفر جمعیت میباشد.تاثیر دوره جوانی بر بقیه سالهای زندگی حیاتی است. نوجوانی زمان گذر از کودکی به بزرگسالی و آمادگی برای بزرگسالی است. نوجوانی زمان اکتساب باروری،اکتساب خصوصیات عاطفی هیجانی بزرگسالی، زمان کسب هویت فردی و اجتماعی و ... میباشد. بلوغ فیزیکی،روانی و عاطفی درنوجوانی متحو ل شده و ادامه می یابد. بسیاري از مشکلات جسمانی،روانی،اجتماعی و رفتارهای ناسالم ریشه در زمان نوجوانی دارند. ازدواج های ناموفق،حاملگی های پرخطر،مرگ و میر ها،عادات ورفتارهای ناسالم از این زمان شدت می گیرند . تحقیقات نشان می دهندکه بیشتر افراد سیگاری اولین سیگار را در زمان بلوغ تجربه کرده اند.نوجوانان آینده سازان جامعه هستند. نوجوانان کنونی، جامعه و دنیا دهه های آینده را اداره خواهند کرد . پس پرداختن به سلامت نوجوانان سرمایه گذاری برای آینده است.
و....


پروژه بتن - 55 برگ ورد

پروژه بتن - 55 برگ ورد

پروژه بتن - 55 برگ ورد

پروژه بتن

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
مقدمه     2
معرفي پروژه    2
مشخصات مطالح    3
مشخصات خاك    3
مقاطع سقف و ديوار برشي    4
مقاطع تير و ستون    6
بارگذاري ثقلي    8
بارگذاري زلزله    27
محاسبات ديوار برشي    31
سختي و توزيع بار در ديوار برشي    32
بارگذاري باد     37
طراحي ستون    39
طراحي تير    42
محاسبات توزيع بار مرده و زنده بين تيرها در طبقات و بام    43
توزيع بار ثقلي بين تيرها در طبقات    46
توزيع بار ثقلي بين تيرها در بام    50
مقدار ميلگردهاي مصرفي    51
نقشه ها و دتايلهاي پروژه (ضمائم)
 
 
1. مقدمه
- پروژه با اسكلت بتني كه در جهت x سيستم قاب خمشي متوسط و در جهت y  سيستم قاب خمشي و ديوار برشي متوسط طراحي مي شود. 
- با توجه به هندسه ساختمان امكان تعبيه ديوار برشي تنها در يك جهت y (امتداد طولي) وجود دارد. 
- ساختمان در شهر تهران با خطر نسبي زلزله خيلي زياد طراحي مي شود. 
- خاك محل احداث سازه از نوع تيپ (3) III است. 
- مقاومت خاك محل كم بوده ناچار هستيم براي توزيع مناسب با رو كاهش تنشي وارده به خاك از پي گسترده استفاده كنيم: 
2. معرفي پروژه
- ساختمان در نظر گرفته براي پروژه پنج طبقه بوده و كاربري آن مسكوني است. 
- ارتفاع حمله طبقات m3 و ضخامت سقف cm30 در نظر مي گيريم. 
- ضخامت ديوار برشي cm20 و cm25 مي باشد. 
- ارتفاع جان پناه cm80 مي باشد. 
منابع استفاده شده: 
1) آيين نامه زلزله 2800 ويراش ؟؟؟
2) مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان بتن آرمه از مقررات ملي ساختمان
3) مبحث ششم: بارهاي ؟؟؟ بر ساختمان از مقررات ملي ساختمان 
3. مشخصات مصالح 
- مقاومت فشاري بتن براي اين پروژه   
- فولاد ميل گردهاي حلولي از جنس (3) III با مقاومت  
- فولاد خاموت ها از جنس (3) III با مقاومت  
- فولاد ميله گردهاي پي از جنس (3) III مي باشد. 
- مقاومت فشاري بتن پي  
- وزن و بعد حجم بتن مسلح  
- مدول الاينه بتن  
- ضريب بواسون بتن  
- وزن واحد حجم براي اسكلت- سقف- ديوار برشي- پي مي باشد. 
4. مشخصات خاك
- خاك منطقه از لحاظ مشخصات لرزه اي از رده تيپ III مي باشد. 
- مقاومت فشاري خاك برابر   و ضريب بستر آن برابر   است. 
- وزن واحد حجم خاك ؟؟؟ براي محاسبه فشار خاك روي پي برابر   فرض مي شود. 


پاورپوینت طب فشاری و ماساژدرمانی - 41 اسلاید

پاورپوینت طب فشاری و ماساژدرمانی - 41 اسلاید

پاورپوینت طب فشاری و ماساژدرمانی - 41 اسلاید

پاورپوینت طب فشاری و ماساژدرمانی

برخس متون انگلیسی هستند
هدف اصلی طب فشاری :
بالا برد ن قدرت درمانی بدن است.
نقاط فشاری یا رفلکسی از قابلیت بالایی در هدایت انرژی برخوردار هستند

. با وارد کردن فشار بر روی این نقاط کشش عضلانی از بین می رود و جریان گردش خون و انرژی حیاتی بدن که چینی ها آنرا کای می نامند بهبود می یابد و آرامش اعصاب برقرار می گردد.

طب فشاری در واقع استفاده از تکنیک لمس جهت بالانس جریان انرژی بدن یا کای یا چیزی شبیه انرژی بدن انسان می باشد

مکانیسم طب فشاری بر اساس تئوری گیت و افزایش آندروفین ها است.


فشار معمولا بوسیله کف دست  مشت.قسمت نرم انگشت شصت و سایرا نگشتان اعمال می شود.


نقاط طب فشاری:
گردن  
شانه
مچ
قسمت پایین پشت
ساکرال
هیپ
زیر کشکک زانو
آرنج
ناخن کوچک و کف پا


Acupressure Technique:
Hold each point indicated in the exercise with a steady pressure for one to three minutes.
Apply pressure slowly with the tips or balls of the fingers.
If feel resistance or tension in the area on which applying pressure, to push a little harder.
if the hand starts to feel tense or tired, lighten the pressure a bit.
Make sure the hand is comfortable. The acupressure point may feel somewhat tender. This means the energy pathway is blocked
Breathe gently while doing each exercise.

فواید احتمالی  ماساژ:
کاهنده شدت درد
تسکین اسپاسم
افزایش فعالیت فیزیکی
انحراف تفکر از درد
آرام سازی عمومی
تغییر مشخصات درد به حس قابل تحمل ترمکانیسم عمل ماساژ تراپی :تحریک سیستم  عصبی پوست  همزمان ایجاد آرامش عصبی
کاربرد ماساژ در بارداری :    ماساژ تراپی هم در طی لیبر و هم پس از زایمان با افزایش ترشح آندورفینها روشی مفید در کاهش ترس واضطراب،در کلیه مراحل بارداری و زایمان است.مادر را قادر می سازد تا بر بدن خود مسلط بوده و آگاهانه کلیه مراحل لیبر و زایمان را طی نماید. ** درطی حاملگی به دلیل بزرگ شدن شکم کشش زیادی به .ناحیه کمر و پشت وارد می شود **حاملگی ازنظر روحی و روانی بسیار استرس زاست. ماساژ درمانی در طی بارداری،زایمان و پس از زایمان می تواند ضمن کاهش اثر کششی بر ارگانها ایجاد احساس راحتی و آرامش نماید:پس از زایمان ** ماساژ پس از زایمان کمک می کند تا بدن مادر زودتر به حالت قبل از بارداری برسد.موارد منع استفاده ازماساژ:
تب
اسهال
تهوع و استفراغ
زردی
واریس ،خونریزی
 یا ترومبوز عروقی ،فلبیت حاد
فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی

عوامل باز دارنده در اجرا ی روشهای حمایتی در لیبر:
    کمبود نیروی انسانی

    عدم شناخت نیاز های زنان در طی بارداری و زایمان                     

    تجربه های ناخوشایند  قبلی مادران
 
 امکانات فیزیکی


آموزش نرم افزار کامسول - 64 برگ pdf

آموزش نرم افزار کامسول - 64 برگ pdf

آموزش نرم افزار کامسول - 64 برگ pdfمقدمه
نرمافزار COMSOL Metaphysics یک نرمافزار قدرتمند المان محدود و موتور حل معادله دیفرانسیل
جزئی ) PDE ( است. پایه اصلی این نرم افزار شامل 8 ماژول اساسی است که موجب میشود تا کاربردهای:
AC/DC ، مهندسی شیمی، علم صوت شناسی، علوم زمین، انتقال گرما، MEMS ، RF و مکانیک ساختاری
را شامل شود. نرمافزار COMSOL Metaphysics ، همچنین نرمافزارهای دیگری را نیز مانند ماژول ورود از
Cad و کتابخانه مواد پشتیبانی میکند. در این جزوه آموزشی: دانشمندان، مهندسان و دیگر علاقهمندان به
حوزه نحوه رفتار سازههای مختلف دستگاههای فیزیکی در مدلهای کامپیوتری هستند معرفی شده است و
تکنیکهای دستکاری، ساخت و حل مدلهای کاربردی به صورت مستقیم از طریق این نرمافزار و با ماژولهای
AC/DC ، انتقال گرما و ماژول RF انجام میگیرد. استفاده از لایههای کاملا منطبق ) PML ( در ماژول RF
توضیح داده خواهد شد. همچنین استفاده از معادله بیوگرمایی در ماژول انتقال گرما توضیح داده خواهد شد.
مدلهایی که در این نرمافزار ساخته میشوند با محتوای دنیای فیزیکی )فیزیک کاربردی( و با اولین مفاهیم
اصول تکنیکی آنالیز نشان داده میشوند. هماننگ دیگر مفاهیم حل مسائل، اطلاعاتی که از مدل ارائه شده در
این نرمافزار از طریق شبیهسازی کامپیوتری حاصل میشود، وابسته است به مناسب بودن ضرایب مواد و مفاهیم
اساسی که در ساخت مدل مد نظر قرار گرفته شده است. نخستین مزیت نتایج بدست آمده از مدل شبیهسازی
شده در این نرمافزار و اولین اصول آنالیز این است که شخص مدلکننده میتواند از روشهای بسیار مختلفی
برای حل مسئله استفاده کرده و نتایج را به مقدار واقعی مد نظر خود در کارگاههای آموزشی ورآزمایشگاهها
قبل از آنکه اولین سیستم امانی فیکس و تست شود نزدیک کند.


پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

 پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت

 

 در این پاورپوینت روش های طرح اختلاط آسفالت،مراحل تهیه طرح اختلاط آسفالت -تهیه دانه بندی کارگاهی
نحوه نمونه گیری از آسفالت و قیر، آزمایشهای طرح اختلاط ،آزمایش های قیر، نحوه انجام طرح با یک مثال عددی و نحوه استفاده از
فرمولها و همچنین نحوه انتخاب قیر بهینه برای طرح و عکس بعضی از آزمایش ها آورده شده است.
 
بخشی از مطلب
طرح مخلوط هاي آسفالتي
هدف : 
انتخاب مناسبترين و باصرفه ترين مخلوط سنگدانه و قير است كه ويژگيهاي زير را براي پوشش هاي آسفالتي تاميين كند.
1- داراي مقدار كافي قير باشد كه دوام آسفالت تامين گردد.
2- استحكام مخلوط بقدري باشد كه بارهاي وارده ناشي از ترافيك سنگين را بدون تغيير شكل تحمل كند.
3- داراي مقدار فضاي خالي در آسفالت كوبيده شده باشد تا در اثر تراكم حاصل از عور ترافيك سنگين كه اوج شدت آن در اولين تابستان پس از اجرا است ،قيرزدگي يا افت پيدانكند
 
4- ميزان حدكثر فضاي خالي مجاز محدود باشد تاموجب نفوذ آب و هوا بيش از حد به جسم آسفالت نگردد 
5- داراي كارائي كافي باشد بطوري كه به آساني پخش و كوبيده شود.ومجب جدا شدن مصالح از يكديگرو كمبود مقاومت نگردد.
6- آسفالت قشر رويه داراي مصالحي باشد كه بافت سطحي آسفالت و سختي دانه ها ، ضريب اصطكاك كافي را در شرايط نامناسب جوي فراهم نمايد.
روش هاي طرح اختلاط آسفالت گرم و بتن آسفالتي
1- روش مارشال (ASTM D1559)  
تا حداكثر اندازه دانه ها 25 ميليمتر و دانه بندي متراكم و پيوسته
2- روش اصلاح شده مارشال (ASTM D5581)
سنگدانه با حداكثر اندازه 50 ميليمتر ودر قالبهاي با قطر 15cm
3- روش ويم (ASTM D1560)
تا حداكثر اندازه دانه ها 25 ميليمتر و دانه بندي متراكم و پيوسته
4-روش تحقيقاتي شارپ (SHRP)
توسط آشتو بصورت استاندارد موقت ارائه گرديده است.
مراحل تهيه طرح اختلاط آزمايشگاهي
قبل از شروع عمليات آسفالتي ، طرح اختلاط آزمايشگاهي آسفالت مورد نظر با رعايت مراحل زير توسط آزمايشگاه تهيه مي شود.
تهيه دانه بندي كارگاهي ( فرمول كارگاهي )
تعريف: دانه بندي مشخصي است كه با توجه به مصالح سنگي تهيه شده( درشت ، متوسط ، ريز و فيلر) موجود در كارگاه(حداقل 25درصد) توسط پيمانكار تهيه مي شود و مي بايد شرايط زير را داشته  باشد. 
 
1- داخل حدود مشخصات دانه بندي قرار گرفته و از الك شماره 8 به پائين به موازات دو حد فوقاني و تحتاني باشد.
2-از دانه بندي حداكثر چگالي ( دانه بندي فولر) فاصله داشته باشد.تا موجب افزايش فضاي خالي مصالح سنگي در حد مطلوب و درنتيجه مصرف بيشتر قير جهت دوام گردد.
3- با شرايط ترافيك ، آب و هوا ، موقيت مسير،هماهنگي داشته باشد.
4- بعداز اعمال حدود رواداري دانه بندي (پوشش دانه بندي كنترل كارگاهي ) ، داخل دانه بندي اصلي قرار گيرد.
5- دانه بندي كارگاهي بايد حداقل معرف 25 درصد حجم كل مصالح موردنياز براي آن قطعه از پروژه باشد.
 
نمونه برداري از مصالح سنگي – قير 
نمونه برداري براي طرح اختلاط آزمايشگاهي از سيلوهاي گرم كارخانه آسفالت و با رعايت شرايط زير صورت مي گيرد.
1- مصالح درشت و ريز تفكيك شده بطور جداگانه به سيلوهاي سرد كارخانه تغذيه مي شود.
2- ماسه طبيعي بطور جداگانه درسيلوي سرد ذخيره و تغذيه آن به واحد خشك كننده طوري تنظيم مي شود كه منطبق با مشخصات باشد. 
 
3- فعاليت آزمايشي كارخانه بايد آنقدر ادامه پيدا كند تا كارخانه به شرايط عادي و عملكرد يكنواخت خود برسد.
درچنين حالتي از هريك از سيلوهاي گرم در دونوبت به فاصله 15 دقيقه ودر هر نوبت دو نمونه برداشته مي شود.
4- نمونه هاي اخذ شده در هرمرحله در آزمايشگاه واحد محلي آزمايش دانه بندي انجام تا اطمينان از شباهت و يكنواخت بودن آنها حاصل گردد. 
5- از مصالح درشت و ريز سيلوهاي گرم حداقل 50 كيلو گرم برداشته و بسته بندي مي كنيم 
6- از فيلر بطور جداگانه حداقل 20 كيلو گرم 
7- از قيرمطابق آشتو T40 حداقل 10 كيلو گرم نمونه برداشته در ظرف كاملا تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار و روغن و چربيها باشد. 
 
8- نمونه برداري از مصالح سنگي گرم ، فيلر و قير بايد درحضور نمايندگان دستگاه نظارت ، پيمانكار و آزمايشگاه صورت گيرد.
9- نمونه برداري از مصالح سنگي ريزدانه بين سرد (ماسه شكسته ، ماسه طبيعي ) بطور جداگانه
10- تنظيم صورتجلسه نمونه برداري مطابق فرم پيوست و با حضور نمايندگان كارفرما ، مشاور ، پيمانكار و آزمايشگاه
11- بسته بندي و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه
 
آزمايش هاي طرح اختلاط آسفالت
الف – آزمايشات مصالح سنگي
1- دانه بندي ASTM C136  -  AASHTO T27
2- درصد مواد كوچكتراز 75 ميكرون ASTM C117 – AASHTO T11
3- هيدرومتري براي فيلرASTM 
4- حدود اتربرگ AASHTO T89, T90
5- ارزش ماسه اي AASHTO T176
6- درصد شكستگي ASTM D5821
7- تطويل و تورق BS 812
8- سايش به روش لوس آنجلس AASHTO T96
9- چسبندگي قير به مصالح AASHTO T182
10- افت وزني درمقابل سولفاتها
11- وزن مخصوص حقيقي ، ظاهري و درصد جذب آب
 
ب- آزمايش هاي قير
1- وزن مخصوص AASHTO T228
2- درجه نفوذ AASHTO T49
3- نقطه نرمي AASHTO T53
4- كشش (انگمي) AASHTO T51
5- درجه اشتعال AASHTO T48
6- ويسكوزيته كينيماتيك AASHTO T201
7- افت وزني در برابر حرارت ASTM D6  - AASHTO T47
 
 
مشخصات سنگدانه هاي بتن آسفالتي
1- مصالح سنگي درشت دانه
مشخصات سنگدانه هاي بتن آسفالتي
مشخصات سنگدانه هاي بتن آسفالتي
اختلاط مصالح سنگي
پس از انجام آزمايشات مصالح وقير و مطابقت آنها با مشخصات جهت تهيه طرح مراحل زير را انجام مي دهيم
نظر به نتايج حاصل از دانه بندي مصالح سنگي بمنظور دستيابي به دانه بندي مخلوط مصالح سنگي با توجه به حدود مشخصات دانه بندي جدول 20-1  نشريه 101 سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبتهاي اختلاط تعيين مي گردد.
- با توجه به نوع قشر ( بلاك بيس ، بيندر ، توپكا ،و...) حدود مشخصات در نظر گرفته مي شود. 
و....

 


پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

 پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری

فهرست
تعریف فضای شهری
انواع فضای شهری
اجزاء تشکیل دهنده فضای شهری
مولفه های فضای شهری
شکل گیری تصویر ذهنی از فضای شهری
 کیفیت فضاهای شهری 
فرآیند طراحی فضای شهری
تعریف
 فضاهای عمومی شهری
Urban Public Space  
 کر و سایرین (1992):
تعریف ؛ مفهوم فضای عمومی
والز(1986) :
تعریف ؛ مفهوم فضای عمومی
 فرانسیس تیبالدز (1992)
تعریف ؛ مفهوم فضای شهری
تعریف ؛ مفهوم فضای شهری
میدان : 
انواع فضاهای شهری
اجزاء کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری 
کف 
بدنه  
سقف
اجزاء مستقر در فضا 
فرم
عملکرد 
معنی
مولفه های فضای شهری 
مولفه های فضای شهری 
شکل گیری تصویر ذهنی از فضای شهری 
کیفیت فضا 
توقعات موردی 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی ورودی ها)
      ورودی شهر :
      ورودی محله 
کیفیت فضاهای شهر
      میدان شهری
      میدان محلی 
      میدان تشریفاتی 
      فلکه : 
کیفیت فضاهای شهری
کیفیت فضاهای شهری
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی مسیرها
      خیابان شهری 
      خیابان عبوری 
      بولوار 
      خیابان محلی 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی مسیرها
      کوچه و بن بست 
      پیاده راه 
      بزرگراه : 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی لبه های آب 
      ساحل دریا و دریاچه  
      کناره رود دائمی 
      کناره رود فصلی :
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی پله ها)
      پله شهری 
      پله محلی 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موضعی
دسترسي و بهم پيوستگي Access & Linkage
آسايش و منظرComfort & Image     
استفاده ها و فعاليت ها     Uses & Activities  
اجتماع پذيريSociability     
کیفیت فضاهای شهری
 نظافت و پاكيزگي (cleanliness ؟
دسترسي (accessibility ؟
جذابيت (attractiveness ؟
راحتي (comfort ؟
جامعيت (inclusivityد؟
کیفیت فضاهای شهری
سرزندگي و پويايي (vitality and viability ؟
عملكرد (functionality ؟
. تمايز (distinctivness ؟
ايمني و امنيت (
نيرومندي و سلامتي (r
فرآیند طراحی فضای شهری


پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

فهرست مطالب

 استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟
CDS چيست؟
City Development strategy
(راهبرد توسعه شهر)
 ارتباط بين برنامه توسعه راهبردي با برنامه ريزي هاي متعارف مثل طرح جامع وتفضيلي چيست؟
تاريخچه CDS :
فلسفه CDS :
 اهداف CDS :
 اصول CDS :3
 عناصر اصلی CDS: 
 نتایج مورد انتظار CDS :
 سازماندهی فرایند CDS 
 فرایند تدوین و اجرای “راهبرد توسعه شهر”
 گام اول : برنامه ریزی پروژه 
1- شناسایی طرفهای ذینفع، نحوه مشارکت و مسئولیتها
 گام دوم : سنجش وضعیت (Assessment)
1- گردآوری اطلاعات پایه و ممیزی منابع( قابلیتها و ظرفیت)
2-  ارزیابی وضعیت شهر و تعیین ویژگی های منحصربفرد آن
3- مرور و بررسی محیط خارجی و شناسایی عوامل بالقوه و بالفعل ایجاد تغییر
 گام سوم : چشم اندازسازی (Visioning)
1- بررسی چشم اندازسازی های گذشته و موجود
 گام چهارم : تدوین راهبرد (Strategy) 
1- تعیین محورهای راهبردی (Strategic Initiative)
2- طراحی راهبرد برای محورهای راهبردی واجد الویت
3- تدوین برنامه کار برای مرحله اجرا 
 گام پنجم : اجرا (Implementation) 
 گام ششم : پایش (Monitoring) 
  زمان و بودجه
 چالشها و پیش شرط ها
ضروريات طراحي CDS
طراحي CDS – برنامه ريزي:
طراحي CDS - ارزيابي
طراحي CDS - تشخيص يك برنامه اجرايي خوب
خروجی CDS :
منابع
 


پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

سازمان بهداشت جهاني ليستي از نيازهاي ابتدايي براي سلامت پيشنهاد كرده است ، شامل : آزادي از جنگ ، فرصت هاي برابر براي همه ، ارضا شدن نيازهاي ابتدايي (غذا ، تحصيلات ، آب سالم و بهداشتي و مسكن مناسب) امنيت شغلي ، نقش اجتماعي مفيد ، اراده سياسي و حمايت اجتماعي و عمومي.
تعريف خانه سالم
منظور از « خانه سالم » خانه اي است كه نه تنها ايجاد بيماري در ساكنين نكند بلكه به بهبود سلامت ساكنان كمك كند. سالم بودن خانه صرفاً به معناي سالم بودن مصالح و اجزاء آن خانه نيست.
محل سكونت افراد كه به دور از صدمات و سوانح فيزيكي باشد ، فضاي كافي براي فعاليت تمام ساكنين داشته باشد ، ذخيره آماده و در دسترس آب آشاميدني مطبوع داشته باشد ، ذخيره و انبار بهداشتي و در دسترس از ضايعات مايع و جامد داشته باشد كه همراه با امكانات مناسب براي تأمين بهداشت و نظافت ساكنان باشد. بهداشت محيط داخلي را طوري فراهم كند كه سالم و راحت باشد و از صداهاي مزاحم چه از منابع داخلي و چه از منابع خارجي آزاد باشد. ”
روشنايي طبيعي و مصنوعي را به صورت ايمن و كافي در كيفيت و كميت براي فعاليت هاي ساكنان داشته باشد. از مواد سمي ، شميميايي و آلودگي ها دور باشد ، از آسايش حرارتي و برودتي برخوردار باشد ، به ميزان كافي نور طبيعي بگيرد و در برابر حشرات موذي كه مي توانند ايجاد بيماري بكنند محافظت كند.

و...
فهرست مطالب
به طور كلي دلايل اهميت پرداختن به اين موضوع را مي توان به 5 دسته زير تقسيم كرد :
مسکن و مامن

ابعاد کمی و کيفی نياز به مسکن

تعريف سلامت

خانه سالم

تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه با خانه سالم بدين گونه است

عوامل ایجادمساکن غیربهداشتی وغیرسالم

شاخص هاي مسكن سالم

پارامترهاي خانه سالم

برخی نتايج وامارمطالعات جهانی انجام شده درزمينه مساکن غير سالم:

سازمان بهداشت جهاني شش سياست را كه ارتباط بين شرايط خانه و نيازهاي سلامت انسان را تعريف مي كند مشخص كرده است :

معرفی سند چارچوب سیاست اسکان مجدد

معرفی سند مدیریت زیست محیطی

نحوه شناسایی و تعیین محدوده

شناسه ها تعیین محدوده سکونتگاههای غیر رسمی

. شايد بتوان در وهله اول براي شناخت كلي و مقدماتي اين گونه سكونتگاه ها از شناسه ها و شاخص هاي زير استفاده نمود :

شناسه هاي شناخت ويژگي هاي كالبدي

2-1- انسجام بافت و استحكام و مصالح عناصرآْن:

2- شناسه هاي شناخت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي:

3- شناسه هاي شناخت كاركردي و عملكردي

5- شناسه ها و شاخص هاي شناخت گونه هاي بافت :

و..........


پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

سازمان بهداشت جهاني ليستي از نيازهاي ابتدايي براي سلامت پيشنهاد كرده است ، شامل : آزادي از جنگ ، فرصت هاي برابر براي همه ، ارضا شدن نيازهاي ابتدايي (غذا ، تحصيلات ، آب سالم و بهداشتي و مسكن مناسب) امنيت شغلي ، نقش اجتماعي مفيد ، اراده سياسي و حمايت اجتماعي و عمومي.
تعريف خانه سالم
منظور از « خانه سالم » خانه اي است كه نه تنها ايجاد بيماري در ساكنين نكند بلكه به بهبود سلامت ساكنان كمك كند. سالم بودن خانه صرفاً به معناي سالم بودن مصالح و اجزاء آن خانه نيست.
محل سكونت افراد كه به دور از صدمات و سوانح فيزيكي باشد ، فضاي كافي براي فعاليت تمام ساكنين داشته باشد ، ذخيره آماده و در دسترس آب آشاميدني مطبوع داشته باشد ، ذخيره و انبار بهداشتي و در دسترس از ضايعات مايع و جامد داشته باشد كه همراه با امكانات مناسب براي تأمين بهداشت و نظافت ساكنان باشد. بهداشت محيط داخلي را طوري فراهم كند كه سالم و راحت باشد و از صداهاي مزاحم چه از منابع داخلي و چه از منابع خارجي آزاد باشد. ”
روشنايي طبيعي و مصنوعي را به صورت ايمن و كافي در كيفيت و كميت براي فعاليت هاي ساكنان داشته باشد. از مواد سمي ، شميميايي و آلودگي ها دور باشد ، از آسايش حرارتي و برودتي برخوردار باشد ، به ميزان كافي نور طبيعي بگيرد و در برابر حشرات موذي كه مي توانند ايجاد بيماري بكنند محافظت كند.

و...
فهرست مطالب
به طور كلي دلايل اهميت پرداختن به اين موضوع را مي توان به 5 دسته زير تقسيم كرد :
مسکن و مامن

ابعاد کمی و کيفی نياز به مسکن

تعريف سلامت

خانه سالم

تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه با خانه سالم بدين گونه است

عوامل ایجادمساکن غیربهداشتی وغیرسالم

شاخص هاي مسكن سالم

پارامترهاي خانه سالم

برخی نتايج وامارمطالعات جهانی انجام شده درزمينه مساکن غير سالم:

سازمان بهداشت جهاني شش سياست را كه ارتباط بين شرايط خانه و نيازهاي سلامت انسان را تعريف مي كند مشخص كرده است :

معرفی سند چارچوب سیاست اسکان مجدد

معرفی سند مدیریت زیست محیطی

نحوه شناسایی و تعیین محدوده

شناسه ها تعیین محدوده سکونتگاههای غیر رسمی

. شايد بتوان در وهله اول براي شناخت كلي و مقدماتي اين گونه سكونتگاه ها از شناسه ها و شاخص هاي زير استفاده نمود :

شناسه هاي شناخت ويژگي هاي كالبدي

2-1- انسجام بافت و استحكام و مصالح عناصرآْن:

2- شناسه هاي شناخت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي:

3- شناسه هاي شناخت كاركردي و عملكردي

5- شناسه ها و شاخص هاي شناخت گونه هاي بافت :

و..........


پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

فهرست مطالب
1-معرفی کلی روستا:
1-1-ویژگی های اجتماعی
1-2-ویژگی های اقتصادی
1-3-ویژگی های طبیعی و اقلیمی
2-ویژگی های جمعیت
3-ویژگی های کالبدی روستا:
3-1-نقشه های پایه:
3-1-1-نقشه پایه اتوکد
3-1-2-عکس هوایی
3-1-3-نقشه کیفیت ابنیه
3-1-4-نقشه طبقات
3-1-5-نقشه قدمت ابنیه
3-1-6-نقشه کاربری زمین
3-2-ارزیابی کمی کاربری زمین
3-3-ارزیابی کیفی کاربری زمین(سازگاری کاربری ها)
3-4-ویژگی های شبکه معابر
3-4-1-عرض معابر
3-4-2-سلسله مراتب معابر
4-تحلیل فضایی روستا
4-تحلیل فضایی روستا
4-1-سازمان فضایی روستا
4-2-سیمای کالبدی روستا
5-جمع بندی(جدول(swot


پاورپوینت روستای تاریخی و صخره ای میمنـــد - 149 اسلاید

پاورپوینت روستای تاریخی و صخره ای میمنـــد - 149 اسلاید

 پاورپوینت روستای تاریخی و صخره ای میمنـــد - 149 اسلاید

 پاورپوینت روستای تاریخی و صخره ای میمنـــد - 149 اسلاید

 
فهرست مطالب:
 
تعریف معماری صخره ای
فلسفه معماری صخره ای
معماری صخره ای در جهان
شناسایی روستای میمند
موقعیت جغرافیایی استان كرمان
موقعیت جغرافیایی میمند
تاریخ میمند
قدمت میمند
وجه تسمیه میمند
اقلیم
خصوصیات طبیعی
توپوگرافی
منظر عمومی
پوشش گیاهی
کوه ها
رودخانه ها
آب ها
آسیابهای میمند
مدرسه صخره ای
حمام صخره ای
حسینیه صخره ای
گورستان قديمي ميمند
گورستان لاخورین
گورستان سر كله
گورستان قُلي ها
آثار ذوب فلز
مهاجرت
صنایع دستی میمند/نمدمالی
نمائي از روستاي ميمند(تصاویر به هرماه توضیح)
پلان، مقاطع و جزئیات
منابع
 
 
روستاها برای خود خصیصه هایی دارند که توسعه و آبادیشان بدون شناسایی دقیق و علمی میسر نیست. روستای میمند از استثنائات است که در آن فقط شناخت مطالب کلی هر روستا و خصیصه های معمولی هر دهکده کافی نبوده، بلکه به مناسبت موقعیت بی نظیر معماریش مسائلی کاملاً تخصصی مطرح می گردد که از حیطه قدرت یک روستاشناس به دور است. مطلب اینجاست که این مورد تاکنون هیچ روستاشناسی نیز قدم به این دهکده نگذارده است. بنابر این شناسایی میمند می بایست از هر جهت از صفر آغاز گردد و در این ناشناختگی و گمنامی علاوه بر مهجوریت میمند، نسبت به شهر، بخش و جاده های اطراف عدم توجه دستگاههای مسئول نسبت به روستاها و آثار با ارزش تاریخی مملکت نقش بزرگی ایفا می گردد. این غیر ممکن است که به وسیله کلام تصویر و یا اندازه گیری ها تصوری دقیق از تاثیر عظیمی که مجموعه مساکن میمند روی انسان ناظر باقی می گذارد در اذهان ایجاد شود.


پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

 

بناهای وابسته به بازار 
مقدمه
تعریف واژه بازار
بازار ایرانی
عناصر و فضاهای معماری
حجره (دکان)
سرا (کاروانسرا- خان)
تیمچه (تیم)
قیصریه (قیصرا)
خانبار (کالنبار)
فضاهای خدماتی و عمومی
عناصر و فضاهای بازار
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی
عناصر و فضاهای معماری
فضاهای خدماتی و عمومی
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی
راسته
رسته (راسته فرعی)
دالان
چهارسوق (چارسو)
جلوخان
میدان
شکلهای مختلف بازار
بازار خطی (طولی)
بازار چند محوری
بازار صلیبی
بازار متمرکز
بازار خطی (طولی)
بازارهای ارگانیک (غیر مستقیم)
بازارهای طراحی شده (مستقیم)
بازار چند محوری
عکس هوایی بازار تبریز
بازار لار
بازار صلیبی
میدان نقش جهان اصفهان میدان خان یزد
بازار متمرکز
نحوه نامگذاری بازارها
بازار بزرگ تهران- راسته صحافها بازار بزرگ تهران- راسته کفاشها
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی
راسته
خصوصیات راسته بازار
رسته بازار تبریز
رسته (راسته فرعی)
دالان:
چهارسوق بازار قیصریه اصفهان
چهار سوق (چهار سو)
چهار سوق بازار گنجعلی خان کرمان نمای بیرونی گنبد چارسوق بازار گنجعلی خان
چهار سوق بازار لار
جلوخان مسجد امام تهران جلوخان بازار اصفهان
جلوخان
عناصر و فضاهای معماری بازار
حجره (دکان)
مشخصات حجره
حجره سنتی در بازار کاشان
سرا (خان- کاروانسرا)
سرای گلشن تبریز
سرای مشیر شیراز
تیمچه امین الدوله کاشان
تیمچه (تیم):
ورودی تیمچه امین الدوله کنج شمال غربی تیمچه امین الدله
قسمتی از طاق تیمچه امین الدوله
تیمچه قم
قیصریه بازار قزوین
قیصریه (قیصرا)
قیصریه اصفهان
خانبار بازار کرمان
خانبار (کالنبار)
شکل بازار در اقلیم های مختلف
بازار در کرانه جنوبی دریای خزر
بازار در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان
بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع فلات
بازار در دشتهای فلات
بازار در کرانه جنوبی دریای خزر
بازار رشت
راسته اصلی بازار رشت
بازار در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان:
بازار بوشهر بازار بوشهر
بازار عربها- جزیره کیش
بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع فلات
تیمچه مظفریه بازار تبریز
تیمچه امین الدوله بازار کاشان
بازار در دشتهای فلات
تیمچه امین الدوله بازار کاشان
منابع و ماخذ

 


پاورپوینت آشنایی با معماری جهان , معماری پیش از تاریخ , معماری بین النهرین-89 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان , معماری پیش از تاریخ , معماری بین النهرین-89 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان , معماری پیش از تاریخ , معماری بین النهرین-89 اسلاید

 

فهرست مطالب
آشنایی با معماری جهان
معماری پیش از تاریخ
معماری بین النهرین
معماری پیش از تاریخ
لاسکوا
دوره نوسنگی
استون هنج
ساخت استون هنج
تفسیر استون هنج
تاریخ استون هنج
مراحل اول و دوم
مرحله سوم
حقایق ثبت شده
استون هنج در گذر زمان
2500 قبل از میلاد
3100 قبل از میلاد
2500 قبل از میلاد
2100
1800 ـ 2000 قبل از میلاد
اریحا
چاتال هویوک
تمدن بین النهرین
بین النهرین ، مهد تمدن بشری:
معماری
زیگورات ها
كهن ترین زیگورات بین النهرین
زیگورات چغازنبیل
زیگورات دور شاروكین
زیگورات سیلك كاشان كهن ترین زیگورات جهان
خلاصه معماری جهان – بخش دوم معماری بین النهرین
معبد ستون
زیگورات اور
اكد(آكاد ـ آكد)
كاخ قدیمی
بابل كهن
ارگ سار گون
بابل جدید (کلدانی)
برج بابل
زیگورات اور
2100 B.C ، بین النهرین
ارگ سارگون
خرساباد ،720 B.C
دروازه ایشتار
بابل 575 B.C
تخت جمشید
500 B.C ، مرودشت
کاخ شاپور اول

 

 

 


پاورپوینت بررسی تمدن و معماری بين النهرين -66 اسلاید

پاورپوینت بررسی تمدن و معماری بين النهرين -66 اسلاید

پاورپوینت بررسی تمدن و معماری بين النهرين -66 اسلاید

پاورپوینت بررسی تمدن و معماری بين النهرين -66 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
تصرف به دست هخامنشيان 
اجنه در تمدن بين النهرين
پيدايش تمدنهاي سومري و عيلام 
عکس هايي از تمدن بين النهرين
عکس يکي از مجسمه هاي معبد تلو مربوط به تمدن سومر باستان
تاريخ ، تمدن اکد (کلده آکاد):. 
آنو باني ني: پادشاه اکد
تمدن اکد
كهن ترين زيگورات بين النهرين
زيگورات چغازنبيل
اولین تمدن در بین النهرین 
تاریخ سیاسی بین النهرین 
آشور 
کلده 
شش بنای مهم بین النهرین
كهن ترين زيگورات بين النهرين
زیگورات اور 
ارگ سارگون
معابد
معبد ایشچالی
دروازه ایشتار
زيگورات  دور شاروكين
 
 
 
 
پيدايش تمدنهاي سومري و عيلام در خاک بين النهرين و خوزستان توجه ساميان ساکن صحراي عربستان را, به خود جلب نمود و بتدريج به منطقه بين النهرين کشاند.با گذشت  زمان ساميان يکي از اقوام ساکن بين. النهرين شده وبتدريج صاحبان قدرت ومسند گرديدند بنحوي که 1000 سال قبل از ميلاد اکثريت بسياري از (پاتئسي ) را در اختيار گرفتند. ) شهرهاي سومري و بعضا حاکميت شهر در سال ياد شده فردي سامي موسوم به ماني شتو با استفاده از مسند پاتئسي خود حاکميت سومريان را نقض نموده و سلسله پادشاهي کيش را بوجود آورد. سلسله شاهي مذکور بارها بر عليه دولت عيلام اعلام جنگ کرده و به خاک ماننا حمله نمود.
و.....


پاورپوینت بررسی معماری های‌تک و اکوتک - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری های‌تک و اکوتک - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری های‌تک و اکوتک - 66 اسلاید

 

معماری هایتک یا معماری فناوری برتر یا تکنولوژی پیشرفته (high-tech) یک سبک معماری وطراحی صنعتی است که در سال 1970 پدیدار شد و عناصر پیشرفته تکنولوژی و صنعت را با هم ترکیب کرد. معماری High-tech به صورت سیمای تازه‌ای از مدرنیسم ظاهر شد، یک توسعه ایده‌های پست مدرنیسم که با پیشرفت در اصول فنی همراه شد. این دوره بعنوان یک پل بین مدرنیسم و پست مدرنیسم عمل می‌کند. به هرحال درجایی که یک دوره تمام و دوره دیگر آغاز می‌شود یک محدوده مبهم باقی می‌ماند. در سال ۱۹۸۰ تمیز دادن معماری High-tech و معماری پست مدرن دشوار بود. شمار زیادی از مطالب و ایده‌های آن در معماری پست مدرن غرق شده بودند.

 

فهرست مطالب:
مقدمه
معماران این سبك
برج ایفل
اصول فكری و طراحی
بام سطح پنجم بنا
ریچارد راجرز
زندگینامه
از معروف‌ترین کارهای راجرز
مرکز ژرژ پمپیدو
برج اداری Lloyd’s of
گنبد هزاره لندن
فرودگاه باراهاس مادرید
سقف با نوارهای bamboo بامبو
رنزو پیانو
مجموعه فرهنگی تیجیبائو
آکادمی علوم کالیفرنیا - رنزو پیانو
تپه هایی روی سقف
سقف این بنا
کلیسای پادره پیو
پروژه نیویورک تایمز :
نرمن فاستر
زندگینامه
معروفترین معمار سبک اکوتک
پنجره های هوشمند
هرم صلح فاستر
دفتر مركزی سویس ری
تی‌هال لندن
پل هزاره
برج هیرست نیویورک

 


پاورپوینت بررسی كنتراست در معماری -49 اسلاید

پاورپوینت بررسی كنتراست در معماری -49 اسلاید

 پاورپوینت بررسی كنتراست در معماری -49 اسلاید

 پاورپوینت بررسی كنتراست در معماری -49 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
استفاده از کنتراست شدید تیرگی-روشنی 
بهره گرفتن از کنتراست 
خصوصیت متضاد عناصربصری 
کنتراست میان ضخامت ونازکی 
توخالی وتوپربودن 
كنتراست رنگ
چگونگی تأثيرگذاري رنگ ها 
مشهورترين نظريه كنتراست 
كنتراست ته رنگ
شديدترين حالت كنتراست 
كنتراست ته رنگ  
بهره بردن از رنگهای خالص و كنتراست ته رنگ 
كنتراست تيرگي-روشنی رنگ
درك بصری از برجستگی و فرو رفتگی 
پلان بندی و نمايش عمق فضايی 
در هنرهای كاربردی 
كنتراست رنگ های سرد و گرم 
شناخت تأثير و نقش رنگ ها 
كنتراست رنگ هاي مكمل
آثار نقاشان پست امپرسيونيست 
كنتراست همزمان
تأثير شرايط و رنگ های مجاور 
كنتراست كيفيت
كنتراست كميت(وسعت سطح)
كنتراست مصالح
یکی از مصالح قدیمی 
از نظر مفاهیم شهرسازی 
منابع
 


پاورپوینت بررسی مرمت مقبره آرامگاه بابا لقمان سرخسی - 77 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت مقبره آرامگاه بابا لقمان سرخسی - 77 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت مقبره آرامگاه بابا لقمان سرخسی - 77 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت مقبره آرامگاه بابا لقمان سرخسی 
 
فهرست مطالب
موقعیت جغرافیایی : 
آب و هوای منطقه :
وضعیت فعلی رودها : 
مطالعات تاریخی شهر :
وضع فعلی شهر :
خصوصیات مذهبی و دینی مردم :
شرح حال بابا لقمان:
مطالعه و شناخت مقبره:
روایات تاریخی در مورد مقبره :
پلان فونداسیون
پلان  a-a
پلان  b-b
پلان  c-c 
پلان  d-d 
پلان  e-e 
پلان  f-f 
برش طولی مقبره
برش عرضی مقبره
نمای مقبره
نمای جنوب شرقی مقبره
پی بنا (فونداسیون) :
کرسی چینی :
کف سازی :
آجر
ملات 
وضعیت ایوان :
کف ایوان 
فضاهای ایوان :
طبقه دوم غرفه ها :
تزئینات گچبری و کتیبه های ایوان :
کتیبه های ایوان : 
گنبد خانه :
طبقه اول گنبد خانه :
تبدیل چهار ضلعی به هشت ضلعی 
گنبد 
تزئینات داخلی  :
مقرنس های گچی
باز سازی و مرمت های گذشته
آسیب شناسی
تغییر شکل ها و ترک ها :
مسئله تشخیص :
عارضه ها و عدم تعادل ها :
عوامل مخل خارجی
عوامل مخل داخلی 
شناخت و بررسی آسیب های وارده بر مقبره بابا لقمان
عوامل مخل خارجی : (طبیعی )
1)عملکرد سریع (آنی):
2)عملکرد بطئی (مداوم):
عوامل مخل خارجی : (اجتماعی 
تقرب به درمان ( دابیر فیزیکی ) 
عوامل مخل خارجی 
عارضه و عدم تعادل 
عوامل مخل 
عارضه و عدم تعادل 
تدابیر فیزیکی  
طرح پیشنهادی برای مرمت بنا
شیب بندی اطراف بنا و طرح کا نال دفع رطوبت :


پاورپوینت نقد معماری خانه بروجردیها - اقلیم کاشان - 60 اسلاید

پاورپوینت نقد معماری خانه بروجردیها - اقلیم کاشان - 60 اسلاید

پاورپوینت نقد معماری خانه بروجردیها - اقلیم کاشان - 60 اسلاید

پاورپوینت نقد معماری خانه بروجردیها - اقلیم کاشان - 60 اسلاید

بخشی از مطلب

محله سلطان میر احمد قدمت این خانه عصر قاجاری به 130 سال قبل باز میگردد. خانه بروجردی ها که هم بخش اندرونی و هم بیرونی دارد فاقد گودال باغچه است. این بنا در سه طبقه و به صورت چهار طرف ساخت، اطراف حیاط های اندرونی و بیرونی بنا گردیده است. این خانه بیشتر فضاهای معماری که در خانه های قدیمی کاشان یافت میشود را دارا می باشد. از جمله دو سرداب، سرپوشیده، شاه نشین، پنج دری، مهتابی، هشتی ورودی، ایوان تابستانی، ایوان زمستانی. ویژگی بارز این بنا سرپوشیده آن است که در کل شهر کاشان منحصر به فرد و استثنائی است. حیاط اصلی بیش از 620 متر مربع و یکی از سه حیاط یا اندرونی آن بیش از 630 متر مربع مساحت دارد. تزئینات ایوان تابستانی بنا در کاشان منحصر به فرد است و نقاشی های بی نظیری در سرپوشیده به چشم میخورد.
خانه ی تاریخی بروجردی ها در محله ی قدیمی سلطان امیراحمد کاشان قرار دارد. خانه ی بروجردی ها نمونه ی یکی از خانه های مسکونی اعیان نشین دوره ی قاجار است که در سال 1242 خورشیدی توسط یکی از بازرگانان معروف کاشان به نام حاج سید حسن نطنزی ( بروجردی ) ساخته شده است. برخی از تزئینات بدنه ی داخلی هشتی ورودی در سال 1256 خورشیدی انجام گرفته است. هر چند برخی منابع تاریخ ساخت بنا را 1253 و اتمام آن را هجده سال بعد یعنی 1271نوشته اند. بر خلاف تصور عامه، این خانه به اهالی بروجرد متعلق نبوده بلکه چون مراودات تجاری این بازرگانان نطنزی الاصل کاشانی بیشتر با تجار شهر بروجرد انجام می شده، لذا کاشانی ها به ایشان بروجردی می گفته اند! به همین مناسبت، محل سکونت ایشان هم به خانه ی بروجردی شهرت یافته است.
معمار طراح و سازنده ی خانه ی بروجردی یکی از معمارهای چیره دست کاشان به نام استاد علی مریم کاشی بوده است که خانه ی طباطبایی ها ( واقع در همین محله ) و تیمچه ی امین الدوله ( واقع در بازار میانچال کاشان ) از دیگر آثار این معمار هنرمند است.
این خانه متناسب با خصوصیات اقلیمی و شرایط جوی منطقه ی کویری کاشان طراحی و ساخته شده، خصوصاً اینکه در گرمای شدید تابستان با استفاده از بادگیرهایی که در بالای بام احداث شده، هوای خنک و بسیار مطبوع به صورت طبیعی و دائمی در زیرزمین ها جریان دارد.
از نظر فضاسازی خانه ی بروجردی به طور کلی شامل دو بخش بیرونی و اندرونی است که سر در اصلی و هشتی ورودی بین این دو بخش مشترک می باشد. ضمناً هر یک از این دو بخش درهای جداگانه ای هم دارند که مستقیماً به کوچه دسترسی دارند.
قسمت بیرونی خانه، در حقیقت همان عمارت و حیاطی است که فعلاً مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد و مشتمل است بر: راهروی ورودی، حیاط مرکزی، تالار سرپوشیده و نورگیر فوقانی آن، ایوان جنوبی، اطاق های تابستانی و حیاط های خلوت بین اطاق ها و بالاخانه هایی که به صورت قرینه در دو طرف تالار اصلی قرار گرفته اند، بادگیرها و زیرزمین ( سرداب ) ها، اطاق پنج دری زمستانی که بدنه ی داخلی آن از گچبری بسیار ظریفی با طرح گل و مرغ تزئین شده است، اتاق های آفتابگیر زمستانی، بهارخواب های جبهه ی شمالی، طارمی و قسمت غربی و سایر فضاها.
و.....


پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد - 65 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد

فهرست مطالب
معرفی هتل قصر
هتل بین المللی قصر مشهد
موقعیت قرار گیری هتل قصر
مساحت زمین 2018
زیربناء كلی 16000
تعداد اتاق 310
تعداد طبقات 8+ و2-
برنامه فیزیکی و لیست فضا ها در نگاه کلی
مساحت فضاهای زیرزمین
مساحت فضاهای نیم طبقه
مساحت فضا های همكف
مساحت فضا های طبقات
ساختاز پلان
ساختاز پلان
ساختاز پلان
ساختاز پلان
ساختاز پلان
ساختار ارتباطی
ساختار ارتباطی
ساختار ارتباطی
اتاق ها
طراحی داخلی و مبلمان
دید هنگام ورود به هتل
دسترسی به آسانسور ها
انواع اتاق ها
كانكت لوكس
سوئیت لوكس
سوئیت:
كانكت لوكس
دو اتاق تودرتو: پرنسس روم
اتاق لوكس
بررسی كمیت فضاها
ابعاد راهرو
بررسی عملكرد فضاها


پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها - 39 اسلاید

پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها - 39 اسلاید

پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها - 39 اسلاید

پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها     

فهرست مطالب
مشخصات خانه طباطباییان
تاریخچه ساخت بنا
روایتی از خانه طباطبایی ها
پلان طبقه همکف
اطلاعات کلی بنا
فضای داخلی خانه 
بخش خدمه
جبهه ی جنوبی
پرسپکتیو خانه
بخش بيروني خانه 
اتاق شاه نشين 
بخش دوم خانه
پلان طبقه دوم
اندرونی و بیرونی 
پلان زیرزمین
مقاطع
تزیینات بنا
بخش اندروني
اتاق پنج دري يا اتاق مركزي 
تکنیک ساخت خانه
پلان فضا ها
بادگیر
سفرنامه من
تصاویر بنا


پاورپوینت بررسی مرمت مجموعه ساروتقی اصفهان - 77 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت مجموعه ساروتقی اصفهان - 77 اسلاید

 پاورپوینت بررسی مرمت مجموعه ساروتقی اصفهان - 77 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت مجموعه ساروتقی اصفهان

 نماي گنبد مسجد ساروتقي در خارج آجر ساده است ولي در داخل مانند سقف قصرهاي زمان صفويه با نقاشي وگچ‌بري تزيين شده و اين نوع تزيينات گنبد مسجد ساروتقي را از ساير گنبدهاي مساجد اصفهان ممتاز مي‌سازد. در داخل گنبد هيچگونه كتيبه‌اي موجود نيست ولي سردر مسجد كه مشرف به بازار است داراي كتيبه‌ايست كه به خط محمدرضا امامي  مي‌باشد. ساروتقي در كتيبه تاريخي اين مسجد پس از تجليل از شاه عباس ثاني صفوي خود را مخدوم الامرا و خادم الفقرا خوانده‌است. كتيبه به شرح زير است: «في ايام الدوله السلطان الاعظم و الخاقان الاكرم مروج از مذهب الائمه المعصومين عليهم السلام السلطان بن السلطان بن السلطان ابو‌المظفر شاه‌عباس الموسوي الحسيني الصفوي الثاني بهادر‌خان خلد‌الله ملكه و سلطانه و توفيق بناي اين مسجد يافت مخدوم الامراء و خادم الفقراء اعتمادالدوله العليه العاليه ميرزا محمد تقي المشهور بساروتقي في ۱۰۵۳ كتيبه محمدرضا الامامي الاصفهاني الادهمي».
 
فهرست مطالب
    موقعیت استان در کشور 
    معرفی استان اصفهان 
    وجه تسمیه 
    پیشینه تاریخی شهر اصفهان 
    پیشینه اجتماعی منطقه 
    عوامل شکل‌گیری ساختار شهری اصفهان 
    آب و هوا 
    حرارت 
    باد 
    بارندگی 
    معرفی مجموعه 
    تصاویری از بنا 
    مدارک بنا 
    پلان طبقه اول 
    پلان طبقه دوم 
    برش 
    پرسپکتیو 
    بنای کاروانسرا 
    سرای انتخاب شده از بنا 
    معرفی سرا 
    بناهای مهم اطراف 
    بررسی بنا در گذشته 
    دسترسی به بنا در سال ۱۳۴۲ 
    عکس‌های قدیم و جدید از بنا 
    ارزش تاریخی 
    ارزش قدمت 
    ارزش کاربری 
    بررسی بنا در امروز 
    آسیب‌شناسی بنا 
    طرح درمان مجموعه ساروتقی اصفهان 
    طرح پیشنهادی 
    دلایل 


پاورپوینت بررسی معماری سبز - 63 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سبز - 63 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سبز - 63 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سبز
 
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف معماری سبز یا پیدار
معماري سبز چيست؟
دلایل شکل گیری :
موضوعات مطرح در معماری سبز
کلیات و اهداف در معماری سبز
دستور العمل اجرائی معماری سبز
مصالح سبز
اصول معماری سبز
اصل اول : حفاظت از انرژی
اصل دوم : کار با اقلیم 
 اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید
اصل چهارم : احترام به کاربران 
اصل پنجم : احترام به سایت 
اصل ششم: کل گرایی
معماری، شهرسازی و مقوله‌ای به نام «توسعه پایدار» 
تعريف توسعه پايدار: 
معماری پايدار0
اصول معماری پايدار:
شهرسازی پايدار:
اصول شهرپايدار:
تعاریف ساخت و ساز پایدار
طراحی پایدار و اصول اولیه آن
درك محیط
ارتباط با طبیعت
 درك تأثیرات محیطی
 روند مشاركتی طراحی
 درك مردم
هماهنگ با محیط
معمارانی که آثار شاخصی دارند
مرکز فرهنگی تیبائو
 
مقدمه 
در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند. معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان «معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی» یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیری از معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . اطلاعات بیشتر در مورد  اصول معماری سبز و نحوه اجرا آن در بسیاری از پایگاههای اینترنتی از جمله «موسسه آمریکایی کمیته معماران در موضوعات مختلف زیست محیطی» (www.aia.org.cote) شورای «ساختمان سازی سبز امریکا» (www.usgbc.org) و در اروپا و انگلستان «منازل پایدار » (www.sustainablehome.co.uk) نیز وجود دارد. فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن میباشد، برای مثال از هنگامی  که انسان های غار نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد که دهانه آن به سمت شمال است. موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیطهای مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به 
و.....


پاورپوینت بررسی روستای ازغد - 99 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای ازغد - 99 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای ازغد - 99 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای ازغد 
 
فهرست مطالب
 
شناخت موقعیت و ویژگی  های استقرار روستا
موقعيت سياسی ، جغرافيايی روستا و چگونگی استقرار آنها
نقشه موقعیت روستا
نقشه معابر و کاربری اراضی
بررسی راههای ارتباطی
شناخت تاريخچه روستا
بناهای تاريخی
سابقه سکونت و تاريخچه رشد و تحول
شناخت محيط طبيعی
عناصر شاخص طبيعی در اطراف روستا
باد ، بارش ، تابش ، دما 
توپوگرافی و پوشش گياهی
جاذبه هاي محيط طبيعي 
بررسی شیب و دفع آبهای سطحی
نقشه آب و منابع آبی
اقليم و پهنه بندی های اقليمی
کشت ، خاک و زمين
شناخت ويژگيهای انسانی
دين و مذهب
آداب ، رسوم و زبان و گويش محلی
آئين ها و مراسم 
پوشش و البسه سنتی
شناخت مسائل اقتصادی ، اجتماعی
كشاورزي و دامداری
صنايع ( كارگاهي و دستي)
خدمات (درآمدهاي متفرقه)
اشتغال و بيكاري 
سهم بخشهای اقتصادی در ساختار اشتغال
مالکيت (اراضی کشاورزی ، مسکن)
مالكيت وقفی و عمومی
مديريت و نحوه اداره روستا
جمعيت روستا 
جمعيت با سواد
درآمد خوانوارها
مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستا
بررسی نقاط ضعف و قوت روستا در بخش های صنعت و کشاورزی و دامداری
برداشت از چند پلان موجود
 
 
دشت مشهد در حوضه آبريز رودخانه كشف رود در شمال استان خراسان بين عرض هاي جغرافيايي ´20 ْ58 تا ´8 ْ60 طول شرقي و ´40 ْ35 تا ´3 ْ36 عرض شمالي قرار دارد. اين حوضه از شمال به ارتفاعات هزار مسجد و از جنوب به ارتفاعات بينالود، از شرق به حوضه آبريز جاجرود، از غرب به حوضه آبريز رودخانه اترك محدود است.
روستاي ازغد در 25 کيلومتري جنوب غرب شهر مشهد واقع شده است. بر اساس آخرين تقسيمات سياسي روستاي ازغد در شهرستان مشهد، بخش طرقبه و دهستان طرقبه قرار دارد. فاصله آن تا مرکز دهستان 18 کيلومتر مي باشد. اين روستا 22 کيلومتر با مرکز بخش فاصله دارد، همچنين فاصله آن تا مرکز شهر مشهد(حرم مطهر) 40 کيلومتر مي باشد.
روستاي ازغد در ”20’59 طول جغرافيائي و ”12’36 عرض جغرافيائي واقع شده است. طيف ارتفاعي منطقه نيز بين 1140 تا 3190 متر از سطح درياي آزاد در نوسان است.  اختلاف ارتفاع اين روستا از سطح دريا 1680 متر مي باشد. 
 


پاورپوینت بررسی مبانی ریشه و کالبدی طراحی فرهنگسرا-46 اسلاید

پاورپوینت بررسی مبانی ریشه و کالبدی طراحی فرهنگسرا-46 اسلاید

پاورپوینت بررسی مبانی ریشه و کالبدی طراحی فرهنگسرا-46 اسلاید

پاورپوینت بررسی مبانی ریشه و کالبدی طراحی فرهنگسرا

فهرست مطالب
تعریف کلی از فرهنگسرا
فرآیند های محیط طراحی :
عناطر طراحی:
شناخت اصول :
مواردی که می بایست در طراحی یک خانه فرهنگ مورد توجه واقع گردد:
مبانی نظری فضاهای فرهنگی و ورزشی :
مفاهیم و الگوهای طراحی:
 مطالعات فرم و عملکرد: 
عوامل موثر بر کانسپت در طراحی: 
روش های مختلف طراحی معماری: 
معماری سبز و پایدار:
انرژی های غیر فعال در معماری :
ضوابط و استاندارد ها: 
برنامه فیزیکی طرح
قسمت اداری
اتاق رییس: 
مساحت محل کار 
فضاهای آموزشی
فضاهای حوزه آموزشی
کلاس های نظری
میزان نور کلاس نظری
کلاس های عملی
فضاهای تشکیل دهنده
ـ کلاس های انفرادی موسیقی
ـ کلاس موسیقی
ـ کلاس های جمعی موسیقی
استاندارد های کلاس آموزشی
استاندارد کارگاه ها: 
نور پردازی محیط آموزشی:
حوزه عبادی
حوزه اطلاع رسانی
مواردی که درکتابخانه ها رعایت میشود:
ميزان فضاهاي كتابخانه
ابعاد و استانداردهاي پيشخوان و برگه دان
نورپردازي
روشنایی توصیه شده
آكوستيك
تهويه مطبوع
حوزه نمایشی
موزه و گالری ( نمایشگاه) :
آمفی تئاتر :
ساختار عمومي فضاهاي نمايشي
اتاق رختكن (تنفس) بازيگران
اتاق سخنراني
ايمني از حريق در سالن نمایش
 حوزه خدمات رسانی
بخش خدماتی ومتفرقه :
فضاهای ورزشی :
فضاهای رفاهی:
بوفه و رستوران:
دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی:
منابع


پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی دانکر در سوئد و فرهنگسرای خاوران-98 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی دانکر در سوئد و فرهنگسرای خاوران-98 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی دانکر در سوئد و فرهنگسرای خاوران-98 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی دانکر در سوئد و فرهنگسرای خاوران

فهرست مطالب
موقعیت مکانی:
تقسیم بندی عرصه ها:
پلان همکف مرکز فرهنگی دانکر 
پلان+1مرکز فرهنگی دانکر 
پلان +2
پلان +3
پلان +4
فضاها
حمام و رختکن
سالن رقص
رستوران
سالن نقاشی 
مرکز جوانان
گالری های تاریخی فرهنگی
میز جلو
سالن کنسرت
سالن نقاشی مدرسه helsingborg
سالن موسیقی مدرسه helsingborg
سالن تئاتر
اتاق تمرین نمایش
سالن نمایشگاه
اتاق ارکستر
فرمانداری
سالن موسیقی مدرسه helsingborg
ورودی
سالن طبقه همکف:
گالری تاریخی فرهنگی:
رستوران
سالن کنسرت
نمایشگاه
نماهای مرکز فرهنگی دانکر 
 
فرهنگ سرای جوان (فرهنگ سرای خاوران)
موقعیت مکانی:
پلان اداری:
پلان اداری:
طبقه +3
لابي اصلي             
فرهنگسراي خاوران
کتابخانه
نماهای ساختمان:
 معرفی
مشخصات
دسترسی ها
مجموعه ها
گودال باغچه
ترکیب مکعب و استوانه،منشور با قاعده ی هشت ضلعی و مکعب مستطیل
پلان ها و برش های فرهنگسرای خاوران


پاورپوینت تحلیل و بررسی و آنالیز معماری فرهنگسرای نیاوران اثر کامران دیبا - 95 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی و آنالیز معماری فرهنگسرای نیاوران اثر کامران دیبا - 95 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی و آنالیز معماری فرهنگسرای نیاوران اثر کامران دیبا - 95 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی و آنالیز معماری فرهنگسرای نیاوران اثر کامران دیبا - 95 اسلاید

فهرست مطالب

معرفی معمار بنا:
آثارکامران دیبا
شهر جدید شوشتر
پارک شفق
موزه هنرهای معاصر تهران
فرهنگسرای نیاوران
مشخصات کلی بنا
رستوران فرهنگسرا‌
کتابخانه فرهنگسرا
بررسی از نظر اقلیم
سایت پلان فرهنگسرای نیاوران
مسیر عبور فرهنگسرای نیاوران
پلان و برش فرهنگسرای نیاوران
پرسپکتیو فرهنگسرای نیاوران
ساختمان اصلی فرهنگسرا
بررسی و نقدورودی
ورودی فرهنگسرای نیاوران
معماری و عناصر ورودی
چهرۀ و کانسبت اصلی مجموعه
ایجاد یک جوی آب
عناصر فضایی و کالبدی
بخش نمایشنامه
پلکان ورودی
نگارخانه،
انتظام فضای بسته
دسترسی به بخش نگارخانه
کتابخانه فرهنگسرای نیاوران
مجسمه فرهنگسرای نیاوران
نگارخانه
فضای دالان ووردی
بخش نمایش
کتابخانه
بخش اداری
نهارخوری
مجسمه ها
تصاویر ماهواره ایی پارک وفرهنگسرای نیاوران
پرسپکتیو مجموعه
نمایی از فرهنگسرا
پلان فرهنگسرا
سیرکلاسیون پلان طبقه همکف
سیرکلاسیون پلان طبقه اول
ورودی
پله های ورودی
 آب نما
دید از سمت شرق
سر در ورودی به حیاط اصلی
محل ورود به حیاط مرکزی
حیاط  مرکزی
وجود تندیسها در حیاط مرکزی
باغچه های مربع شکل در حیاط مرکزی
آموزشی
پله های ورودی نگارخانه
ورودی نگارخانه 
بخشی از فضای ورودی نگارخانه
دسترسی فضای ورودی نگارخانه
نگارخانه
نگارخانه دارای 5نیم طبقه میباشد
نور طبیعی از قسمت شرقی و جنوبی
بخشی از نورگیریهای سقفی در نگارخانه
نورگیری مرکزی کتابخانه
سالن فعالیتهای هنری
اداری
ورودی 
 بخش های اداری
حال مرکزی قسمت اداری
نور طبیعی حال مرکزی اداری
خدمات
وردی سالن خلیج فارس
طبقه فوقانی سینما دارای بخش فنی،نورپردازی،و مدیریت
فضا و ورودیهای آمفی تئاتر
آیینه کاری دیوارهای جانبی
کافی شاپ و رستوران در همکف
غرفه محصولات فرهنگیپاورپوینت معرفی دوران های مختلف زمین شناسی

پاورپوینت معرفی دوران های مختلف زمین شناسی

پاورپوینت معرفی دوران های مختلف زمین شناسی

دید کلی

عمر زمین را بر دوران‌ها و بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنند که مبنای تقسیم‌بندی این دوران‌ها ظهور یا انقراض و یا سایر اتفاقات مهم دیگری نظیر کوهزایی و ... می‌باشد که هر دورانی با وقوع یکی از حالات ذکر شده شروع و یا خاتمه می‌یابد. برای تقسیم بندی تاریخ زمین از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند.

مثلا می‌توان تاریخ زمین را بطور کلی به دو بخش قبل از پیدایش حیات و بعد از آن تقسیم کرد. که در این تقسیم‌بندی بخش قبل از پیدایش حیات را از زندگی نهان و یا Cryptozoic می‌نامند که در آن حیات بوجود نیامده و یا لااقل نشانه‌ای از وجود حیات در آن وجود ندارد. قسمت بعد از پیدایش حیات را زندگی آشکار یا Phan erozoic می‌نامند که در آن نشانه‌های متعددی از وجود موجودات زنده مختلف در دست می‌باشد.

ره بوقوع پیوسته است.

در این پاور پوسنت که در 40 اسلاید تهیه گردید است دوران های مختلف زمین شناسی را مورد مبررسی قرار می دهد.


پاورپوینت تحول فرآیندهای کسب و کار

پاورپوینت تحول فرآیندهای کسب و کار

پاورپوینت تحول فرآیندهای کسب و کار

 

49اسلاید

اهداف

آشنایی با سیر تحولی عملیات و فرآیند

پاورپوینت فعال سازی رفتاری

پاورپوینت فعال سازی رفتاری

 

پاورپوینت فعال سازی رفتاری

5اسلاید

برنامه ریزی فعالیت

—فعالیت، احساس خوبی را در شما پدید می آورد.

تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو نمونه)

تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو نمونه)

تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو نمونه)

نمونه تفسیر mmpi

نمونه تفسیر تست mmpi

تفسیر mmpi 567 سوالی

 

تعداد صفحات:    28 (دو نمونه انجام شده mmpi)

نوع فایل:    WORD

 

قسمتی از متن

نمونه اول:

مقیاسهای روایی و بالینی:

روایی نیمرخ آزمون دارای روایی میباشد و مقیاس L (دروغ سنج) پایین میباشد که این نشاندهنده ی سطح تحصیلات بالای آزمودنی میباشد و نمره ی بالای آزمودنی در مقیاس2 نشانگر یک افسرده خویی می باشد. نمرات آزمودنی همسو با مصاحبه ای است که انجام گرفته است. برخورد فرد با مشکلاتش همراه با بدبینی، درماندگی و ناامیدی است. این ویژگی ها حتی میتوانند همان خصوصیات شخصیتی ای باشند که فرد هنگام برخورد با مشکلات رایج و معمول درباره ی آنها مبالغه میکند. آزمودنی دارای احساس بی کفایتی، ضعف اخلاقی و مشکل در تمرکز حواس بوده این موارد به اندازه ای شدید است که در کارایی بین فردی و شغلی وی مشکل ایجاد کرده است.

آزمودنی با صفاتی مانند غیر معاشرتی، خجالتی، کناره گیر، ترسو و بازداری شده و در عین حال تحریک پذیر و کم طاقت توصیف میشود. از آنجاییکه چنین افرادی به انتقاد شدید حساسند به هر قیمتی شده از درگیری و مقابله اجتناب میکنند. نمره ی آزمودنی در مقیاس 1،2و3 همگی برافراشته اند. این بدان معناست که نه تنها از افسردگی از مشکلات بین فردی و بدنی نیز در رنج است. برافراشتگی مقیاس 2و7 از یکطرف نشانه ای از آمادگی فرد برای رواندمانی است و از طرف دیگر نشانگر انگیزه برای خودآگاهی و درون نگری وی می باشد.

مقیاس تصحیح K:

نمره  آزمودنی برابر با 49 میباشد. که نشاندهنده تلاشهای عمدی برای نامطلوب جلوه دادن خود است و فرد تمایل دارد که درباره بیماری مبالغه کند. این فرد احتمالاً فردی گمگشته، گیج و بسیار منتقد از خود، شکاک و ناخشنود بوده و فاقد دفاع کافی می باشد. فرد بینش و خود پنداره ضعیفی دارد و درمقابله با مشکلات روزمره زندگی ناکارآمد است و از نظر اجتماعی همنوا بوده است و کاملاً مطیع مراجع قدرت می باشد. از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی بوده و نسبت به زندگی شکاک و منتقد می باشد.

 

نمونه دوم:

1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:

1-1مقیاسهای اعتباری:

نمره ؟=4

با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.

مقیاس L=7

در این مقیاس نمره 65T= نشان می دهد پروفایل معتبر است ولی جنبه هایی از سنتی بودن و همنوایی در فرد وجود دارد چون بالاترین مقیاس او L می باشد.

مقیاس F=6

در این مقیاس نمره 55= T نشان می دهد آزمودنی به شیوه معتبری پاسخ داده است.

مقیاس K=13

در این مقیاس نمره  45= T نشان می دهد که آزمودنی برداشت متوازنی از خود ارائه داده است که هم به رفتار ها و ویژگی های شخصیتی مثبت و هم منفی اعتراف کرده است.

2-1مقیاس های بالینی:

مقیاس1(Hs) : نمره 34 T= نشان می دهد که آزمودنی نرمال بوده و نگرانی درباره سلامت جسمانی خود ندارد.

مقیاس2 (D): نمره 67=T می باشد که باتوجه به تاریخچه فرد نشان دهنده یک افسردگی واکنشی است که احتمالا برخورد فرد با مشکلاتش با  بدبینی، درماندگی، و ناامیدی همراه است، و فردی تحریک پذیر و کم طاقت است و به انتقاد به شدت حساس است.

مقیاس3 (Hy): نمره 57=T نشان می دهد آزمودنی هنگام استرس علایم جسمانی را نشان می دهد  ولی نه در حد بالا. و فردی همنوا، ناپخته، کم تجربه، خودمحور، و تکانشی است.

مقیاس 4 (Pd): نمره40 =T نشان دهنده این است که آزمودنی در پذیرش ارزش ها و معیار های جامعه مشکلی ندارد.

مقیاس5(Mf) : نمره48 =T نشان می دهد که آزمودنی دارای علایق کلیشه ای مردانه در کار و تفریح و دیگر فعالیت ها می باشد.


پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن -57 اسلاید

پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن -57 اسلاید

پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن -57 اسلاید

پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن -57 اسلاید

فهرست

    طرح مساله
    سرانه کاربری
    مفاهيم
    طبقه بندی کاربری زمين شهری (هارلند بارتلميو)
    رویکرد مفهومی در کاربری زمين
    دیدگاه های عمده در تبیین ماهیت کاربری های شهری
    1- دیدگاه ساماندهی زمین
    2- دیدگاه کارایی شهری
    3- دیدگاه کیفیت زندگی
    4- دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی
    تحول مفهوم و اهداف کاربری زمین در جهان
    مفاهيم
    اهداف طرح کاربری زمين
    برنامه رِيزی های نوین تاثیر گذار
    موضوعات اصلی در برنامه ریزی کاربری زمین
    کاربری زمين و دولت
    سطوح و عملکردبرنامه ريزی کاربری زمين
    فرايند برنامه ريزي كاربري زمين
    Steps in land-use planning (FAO)
    فرآیند کاربری زمین
    فرآیند کاربری زمین
    اصول حاکم بر کاربری نوین اراضی
    مولفه های اصلی انجام برنامه ريزی کاربری اراضی شهری
    پروگرام برنامه ريزی کاربری نوین اراضی
    ایجاد پایگاه دانش و اطلاعات
    Intelligence Function
    طراحی برنامه ريزی پيشرفته
    Advance Planning Function
    مراحل اصلی برنامه ريزی پيشرفته
    فرايند طبقه بندی زمين
    فرايند طرح کاربری زمين شهری
    الگوی پيشنهادی
    طرح مديريت توسعه
    The Development Management Plan)
    اجزای طرح مديريت توسعه
    طبقه‌بندي كاربري مسكوني در سيستم SLUCM
    سيستم طبقه بندی NAICS
    سيستم طبقه بندی NAICS
    سيستم طبقه بندی NAICS
    فعالیت


پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -156 اسلاید

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -156 اسلاید

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری -156 اسلاید

پاورپوینت خلاصه کتاب  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  -156 اسلاید

 

بخشی از مطلب        برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری ، هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند
            برنامه ریزی کاربری زمین شهری باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینه زمین به وجود آورد، تا اساس طرح کالبدی و تفصیلی هر بخش شهری مشخص شود. براساس این چارچوب باید از استفاده نامناسب زمین جلوگیری شود و اهداف اقتصادی، اجتماعی، محدودیت های فیزیکی و سیاست های زیست محیطی رعایت گردد.
        کاربری اراضی شهری امروزه در نظام های پیشرفته برنامه ریزی جهان، در راستای استفاده بهینه از زمین، به صورت امایش سرزمین و برنامه ریزی فضائی و طرح ریزی کالبد ملی و منطقه ای و محلی تبدیل شده است.
  موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین به عوامل زیر بستگی دارد :
     الف) وجود قوانین و سیاست های کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین.
     ب) استفاده از روش های کارآمد در تهیه و اجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین.

       در مجموع برنامه ریزی کاربری اراضی شهری عبارتست از: «ساماندهی مکانی و فضائی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس نیازها و خواست های مردم شهر».
اهداف کاربری زمین
1- اهداف محیطی
    اهداف محیطی را در راستای جلوگیری از تخریب زمین، برقراری ارتباط و پیوند میان شهر و طبیعت، حفظ منابع پایدار و تجدیدناپذیر، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و درختی، مکان یابی بهینه خدمات می توان مطرح نمود.
و...


پاورپوینت بررسی طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان -142 اسلاید

پاورپوینت بررسی طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان -142 اسلاید

پاورپوینت بررسی طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی اصفهان -142 اسلاید


فهرست:
فصل اول
مطالعات بسترشناسی طرح
مطالعات تاریخی
مطالعات جمعیتی و اجتماعی
مطالعات فرهنگی
مطالعات جغرافیایی
فصل دوم
فیزیک ساختمان
معماری پایدار
سیستم های انفعالی
سیستم های فعال
فصل سوم
برنامه فیزیکی
حوزه ها
ریزفضاها
دیاگرام ها
تحلیل سایت
مطالعات طرح ۱ (طراحی مرکز تحقیقات ساختمان و انرژی) شهر اصفهان
بخشی از مطالب:
 
 
ساختمان هايي كه به ساختمان سبز و دوستدار محيط زيست با انرژيِ صفر معروف شده اند به گونه اي طراحي و احداث مي شوند كه ايجاد كربن نكنند . توليد كربن در اين ساختمان ها صفر است و از انرژِي هاي دوستدار محيط در آنها استفاده مي شود.
 
یک سیستم انفعالی سیستمی است که در آن گرمایش و سرمایش ساختمان بطور طبیعی و با استفاده از عوامل طبیعی مثل خورشید،بادو…. انجام گیرد. به عبارت دیگر سیستم انفعالی چیزی جز خود ساختمان نیست. در چنین سیستمی   بعضی از عناصر و اجزا مختلف عملکردی چند گانه دارند که بطور مثال دیوارها علاوه بر تشکیل جداره های خارجی ساختمان، عمل جذب حرارت، ذخیره سازی و توزیع حرارت را نیز بعهده دارند.
 
پیشینه تاریخی شهر اصفهان
 
اسپادان یا اسپادانا به زبان یونانی ، سپاهان به زبان پهلوی ، اصفهان به زبان عربی و بالاخره اسپهان به زبان پارسی امروز شهری است بسیار قدیمی ( اما قدمت آن تا قبل از دوره ساسانی بر اساس مدارک موجود چندان روشن نیست)موزه بزرگ و گرانبهایی است که دنیایی از شگفتی های هنر ایرانی و اسلامی را در خود جای داده است . در دوره ساسانی که دوران رشد شتابان شهرنشینی نام گذاری شده است ، روستاها یکی بعد از دیگری به شهر تبدیل می شدند.
 
در این دوره شهر اصفهان به صورت یک شهر کامل که خصوصیات یک شهر معتبر را داشته باشد نبوده ، بلکه مجموعه ای بود از روستاهای پراکنده که مهم ترین آنها عبارت بودند از : یهودیه، جی و چند آبادی کوچک اقماری آن .


پاورپوینت طراحي جداره ها، بدنه ها، محوطه پيرامون در تكيه نعلبندان -71 اسلاید

پاورپوینت طراحي جداره ها، بدنه ها، محوطه پيرامون در تكيه نعلبندان -71 اسلاید

پاورپوینت طراحي جداره ها، بدنه ها، محوطه پيرامون در تكيه نعلبندان -71 اسلاید

پاورپوینت طراحي جداره ها، بدنه ها، محوطه پيرامون در تكيه نعلبندان -71 اسلاید

فهرست مطالب

محله هاي استراباد

محله نعلبندان

محله سبزه مشهد

محله ميدان ، گذرهاي آن

تكيه نعلبندان

ديوانخانه بزرگ استراباد

عمارت سليمان خاني

تلگراف خانه استراباد

محور تاريخي نعلبندان

معرفي مركز محله نعلبندان

معرفي كاربري ابنيه در محدوده مورد مطالعه در سال 1385

بار انداز

معرفي بازار نعلبندان

بازارچه نعلبندان

شكل توده و منظر شهري

دسترسي ها و محصوريت

گونه‌هاي دسترسي

فضاي باز و سيماي زمين

بدنه ساختمانها

مرفولوژي- توده و فضا

جمع بندي

فواید مدل های فازی

سنجش میزان انطباق مدل با داده کنترلی

مدل های کامپیوتری پدیده های پیچیده

نقشه مفهومی چیست؟

مدل زبانی عمومی شهر -سلامت

 

بخشی از متن

بر اساس تحقيقات به دست آمده در سال 1310 ، شهر گرگان داراي تمدن 6000 ساله ( قبل از آريايي) است. به طور كلي ناحيه دشت گرگان و پيرامون آن در گذشته دور ،‌ ضميمه خراسان بوده است و در كتيبه هاي داريوش به نام ” پرتو“ از آن ياد شده است . گويند اسكندر پس از پيروزي بر داريوش سوم اين ناحيه را متصرف شد و پس از اسكندر منطقه به دست سلوكيان افتاد. در عهد ساسانيان هجوم مكرر مهاجمان ( اقوام هلون ها) موجب ساختن ديواري كه آن را سد اسكندر ناميدند ، شد و هم اكنون تركمنان آن را قزل آلان يا سدار سلان مي نامند.
اين شهر توسط بارويي به طول 6 كيلومتر محصور مي شد . بر نقاط مختلف اين بارو به فاصله هاي معين برج هايي قرار داشت كه در آن ها قراولان از شهر حفاظت مي كردند . تردد و رفت و آمد از 4 دروازه انجام مي گرفت . در حاشيه بيروني باروها خندقي عميق حفر شده بود كه از خاك ان باروها را بنا نهاده بودند . به گفته مقدسي برج و باروي استراباد متعلق به قرن 4 ه . ق يعني 1000 سال پيش بود . دارالحكومه ، مقر حاكم در حاشيه جنوبي قرار داشت و داراي عمارات مختلف از جمله : كلاه فرنگي و توپخانه ( پادگان) بود دروازه هاي شهر عبارت بودند از: 1- دروازه فوجرد كه از آنجا به مشهد و خراسان مي رفته اند. 2- دروازه مازندران:از آنجا به كنار دريا مي رفته اند. 3- دروازه بسطام كه در جنوب شرقي شهر بودهو 4- دروازه چهل دختران كه در جنوب شهر واقع بوده است.
معابر اصلي شهر به صورت سنگفرش بوده و عموما در جهت شمال- جنوب بر امتداد مسير شبكه آبرساني به عرض 4/5 تا 6/5 متر بوده است. معابر فرعي 3 تا 4/5 متر عرض داشته و در جهت شرقي غربي امتداد مي يافته است و نيز بن بست هايي به عرض 1 تا 2 متر بوده كه چندين همسايه را پوشش مي داده است.
شهر به چندين محله بزرگ تقسيم مي شد . هر محله واحد اجتماعي و كالبدي با چند هزار جمعيت بود ،‌ مثل محلات ميدان ،‌ سبزه مشهد ،‌ نعلبندان و ... كه هر كدام جداگانه داراي چند گذر بودند. در محلات ، مركزي به نام پاتوق قرار داشت كه محل گردهمايي جمعيت در موقع اظطرار يا ضروري بود از جمله در مراسم اعياد و عزاداري و . . .
محلات و تعدادي از گذرها داراي ميدانگاهي بودند كه غالبا شكل و هندسه آن ها چند ضلعي مربع يا مستطيل بود. در ميدان گاهي عناصري همچون تكيه ، قبرستان ، چشمه ،‌انهار ،‌ آب انبار ، مسجد ، حمام ،مدرسه و ملاخانه و گاهي نيز درخت چنار بسيار قديمي قرار داشت كه نمونه اي از آن را مي توان در ميدان عباسعلي ، سبزه مشهد ، ميخچه گران و دربنو نام برد.
و.....


پاورپوینت بررسی مصالح و مهندسی معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی مصالح و مهندسی معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی مصالح و مهندسی معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی مصالح و مهندسی معماری
 
فهرست مطالب
پیش گفتار 
بسط امکانات تازه
آهن 
آهن قبل از صنعت
مشکلات مقدماتی صنعت در فرانسه
وضعیت انگلستان
تهیه آهن به نحوه صنعتی
پل رودخانه سورن 
نخستین ساختمانهای آهنی در اروپا : 
بکار بردن چدن در ساختمان گنبد در انگلستان و در ایالات متحده
پل سکن برروی روخانه رن 1824
فربرین در حدود سال 1840 دنباله کار وات را بیشتر می برد
شیشه
قصر بلورین 
انقلابی در معماری
بتن مسلح و تاثیر آن بر معماری
نمایشگاه جهانی پاریس 
نمایشگاه جهانی ،پاریس 1855
آگوست پره
معماری ساختمان
آپارتمان شماره 25 
چوب بست پوشالی
 چوب بست پوشالی نیویورک 1869
دلایل استفاده از چوب بست پوشالی
سطوح مسطح در معماری آمریکا 
 دیوار چوبی
دیوار سنگی
سطوح ساده آ جری 
فروشگاه مارشال فیلد
آغازساختمانهای غلافی
اپرای سیدنی
منابع


پاورپوینت معماري روستايي ايران - 141 اسلاید

پاورپوینت معماري روستايي ايران - 141 اسلاید

پاورپوینت معماري روستايي ايران - 141 اسلاید

پاورپوینت معماري روستايي ايران

فهرست مطالب

تنوع سیمای روستاها
سقف و بام ساختمان‌های روستاها
طرح و شکل کلی خانه‌ها
عوامل مؤثر در شکل‌گیری کالبد روسوتا
شکل کلی معماری روستایی
نظام اجتماعی
عناصر و عوامل مادی
دیاگرام کالبد روستا
مقیاس‌های مورد اشاره
مقیاس اول، مقیاس استقرار و مکانیابی
مقیاس دوم، بررسی چگونگی سازمان فضائی
مقیاس سوم، مقیاس بافت پر روستا
مقیاس چهارم، واحدهای ساختمانی
مقیاس پنجم، مقیاس خردتر یا مقیاس جزء
مقیاس ششم در مورد اجزاء خردتری
جغرافیای محل
تحت عنوان جغرافیای طبیعی
آب
انواع منابع آب و تأثیر آنها بر کالبد روستا
مصداق روستاهای حاشیه زاینده رود
استقرار و بافت کلی روستاهای حاشیه اروندرود
قنات
بررسی‌های کالبدی معماری روستائی
چاه
برکه یا مانداب
روش‌های حفاظت و ذخیره اب
استخرهای ذخیره آب
آب انبارها
دو نوع آب انبار
یخچال‌ها
فضای درونی یخچال
حوض‌ها
کوزه - حبّانه
تأسیسات آبی
آسیاب‌ها
مسیر آب چشمة فین کاشان یا چشمة سلیمانی
آبدنگ‌ها
بادامک
حمام‌های روستائی
روستاهای حاشیه کرخه
ساختمان حمام‌های سنتی
دفع فاضلاب
زمین
دیواره‌های کوهساران در مناطق سردسیری،
روستای «حدبه
سرما و گرما
مقابله با گرما
انتخاب جهت مناسب جغرافیائی
سطوح بازشو
ایجاد ایوان
ایجاد سقف دوپوش
انتخاب مصالح مناسب
ابعاد مناسب سازه
ایجاد سایه
ایجاد سایه، خصوصا بر بامها
تراکم بافت
ایجاد زیر زمین‌ها
رنگ مناسب
استفاده از آب
مقابله با سرما
در مناطق سردسیر علی‌الاصول ساختمانها
وظیفه اصلی چاله کرسی
باد
باد مضر
باد مفید
ایجاد اتاقهای خشتی
ایجاد معابر وسیع
تعبیه بازشوها
خواب بر بام
احداث خارخانه.
ایجاد بادگیر.
شکل بادگیرها
نحوة کار بادگیر
نمونه‌ای از این بادگیر
تأسیسات بادی


پاورپوينت كاخ آپادانا شوش (داريوش اول ) به همراه اطلاعاتي در خصوص قلعه باستان شناسي - 70 اسلاید

پاورپوينت كاخ آپادانا شوش (داريوش اول ) به همراه اطلاعاتي در خصوص قلعه باستان شناسي - 70 اسلاید

 پاورپوينت كاخ آپادانا شوش (داريوش اول ) به همراه اطلاعاتي در خصوص قلعه باستان شناسي - 70 اسلاید

 

فهرست مطالب
    وجهه تسمیه کاخ آپادانا (داریوش اول)
    تاریخچه بنای کاخ آپادانا
    ویژگیهای معماری کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)
    ورودی اصلی کاخ آپادانا کجاست
    پلان قلعه شوش
    همراه با تصاوير

 

بخشی از متن
  آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین تالارستوندارایران شناسایی وحفاری شده است تمام مجموعه کاخ به این نام نامیده شده است. همچنین با توجه به اینکه کاخ آپادانا به وسیله داریوش اول هخامنشی (512 ـ 516) ساخته شده است به کاخ داریوش اول هخامنشی نیز معروف می‌باشد.

داریوش درسال 522 پیش از میلاد به سلطنت رسید پس از آنکه داریوش توانست مدعیان سلطنت را از پیش روی بردارد وآرامش را دوباره به کشورباز گرداند درصدد برآمد سرزمینهای متصرفی را که متشکل از کشورهای بسیاری بودرا با سیاستی خاص اداره کند که این خود مستلزم آن بود که جایگاهی را به عنوان مرکزیت امپراطوری خود برگزیند.

هرچند سرزمینهای متصرفی آن به حدود 30 کشوریا ایالت می‌رسید ولی چند نقطه را مرکزیت بخشید که از آن جمله است شهرپارسه یا تخت جمشید امروزی، همدان، بابل وشوش. درهریک از این مراکز اقدام به برپایی کاخهایی نموده است که هریک از این کاخها هرچند دراصول کلی یکسان می‌نمایند ولی درجزئیات تفاوت هایی نسبت به هم دارند.

 


پاورپوینت گنبد در معماری ایران -70 اسلاید

پاورپوینت گنبد در معماری ایران -70 اسلاید

 پاورپوینت گنبد در معماری ایران -70 اسلاید

فهرست:
مقدمه
تعریف هندسی گنبد
چپیره
ترمبه (سرمبه یا سلمبه)
فیلپوش
ترمبه پتگین (پتکین patkin)
ترمبه پتگونه یا پتکانه
سکنج (چین و چروک)
طاق بندی یا طاق بست
کاربندی یا کاربست
گنبدهای دوپوسته کاملا از هم گسسته یا گسیخته
آهیانه
– انواع پوسته های آهیانه
طرز چیدن مصالح گنبد
طرز ساختن گنبد
طرز ساختن گنبدهای ترکین
 


پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجموعه های مسکونی ، مطالعات تطبیقی - 82 اسلاید

پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجموعه های مسکونی ، مطالعات تطبیقی - 82 اسلاید

 پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجموعه های مسکونی ، مطالعات تطبیقی - 82 اسلاید

 پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجموعه های مسکونی - 82 اسلاید

فهرست مطالب:
 
 مجتمع مسکونی ششصد دستگاه
 
مجتمع مسکونی آرمس
 
مجتمع مسکونی نسترن
 
مجتمع مسکونی طاش الهیه
 
مجتمع مسکونی طاش حجاب
 
 
بخشی از متن
كمبود جدي فضاهاي سبز و پاركها و در نتيجه اهميت يافتن فضاي سبز داخل مجموعه.
 
در اين حوزه كاربري مسكوني تراكم بالا داريم.
 
در مورد تيپولوژي مسكن هاي شهري سازنده فضاهاي شهري:
 
خانه هاي تك واحدي مجزا:مانند مسكونيهاي جنوبي سايت
 
خانه هاي تك واحدي سري:مانند مجتمع ويلايي شركت گاز
 
بلوك هاي اپارتماني شهري:مانند مجتمع خيام يا بانك ملي .....
 
برج:كه در اين محدوده وجود ندارد.
 
 و....


پاورپوینت بررسی الگوي سكونت 116 اسلاید

پاورپوینت بررسی الگوي سكونت 116 اسلاید

 پاورپوینت بررسی الگوي سكونت 116 اسلاید

پاورپوینت بررسی الگوي سكونت 

 

فهرست مطالب
    1.مفهوم یابی
    2.ارزشیابی و استنباط
    3.خانه از آغاز تا دوره مدرن 
    4.تحول معماري خانه در نيمه دوم قرن حاضر
    5.سه معمار برجسته بر قلمرو خانه
    6.خانه در جوامع شرقی
    7.معماران
    8.نتیجه گیری وجمع بندی
    9.منابع
    10.الگوی سکونت بهار

 

منابع و ماخذ:

 

 

 


پاورپوینت بررسی تیپولوژی مسکن - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسی تیپولوژی مسکن - 117 اسلاید

 پاورپوینت بررسی تیپولوژی مسکن - 117 اسلاید

    فهرست مطالب :
 
    تعاریف و مفاهیم مسکن
 
    مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن
 
    اهمیت اصل قلمرو در محیطهای مسکونی
 
    پیشینه معماری و مسکن
 
    گونه شناسی مسکن
 
    گونه شناسی مسکن در جهان
 
    بررسی سازماندهی کارکرد ساختمانها
 
    ساختار کالبدی مجموعه های مسکونی (توده و فضا)
 
    طبقه بندی مجموعه های مسکونی ـ بیان تیپ های مختلف
 
    تیپولوژی مسکن های شهری( سازنده فضاهای شهری)
 
    تیپولوژی مسکن درمعماری سنتی ایران
 
    گونه شناسی مسکن در شهر مشهد (قدیم ،میانی ، معاصر)
 
    نتیجه گیری
 
    منابع و مآخذشكل دهي محيط هاي مسكوني و مجتمع هاي زيستي در گذشته بر اساس اصول و قواعد بسيار محكمي صورت مي گرفت كه به رغم آنكه نه در جائي مكتوب بود و به طور رسمي به كسي آموخته مي شود و بر اساس نياز هاي انساني رفتار فرهنگي و شرائط اجتماعي اقتصادي و طبيعي جامعه به تدريج ريشه دوانده بود به طوري كه همه مردم اعم ازسازندگان و استفاده كنندگان به صورت دانش دروني آن را حس كرده و به كار مي بردند .
تجربيات متعدد بويژه تحقيقات اسكار نيومن نشان داده است كه عدم توجه به قلمرو موجب بروز انواع مشكلات و ناهنجاري هاي اجتماعي حتي بروز انواع جنايات در اين جوامع شده است.
قلمرو به معني كامل بخش تعميم يافته اي از موجود زنده به شمار مي رود كه با علائم بصري و بويايي مشخص مي شود.
آلتمن 1984 تجزيه و تحليل رفتار هاي قلمرو را با تاكيد بر جنبه هاي اجتماعي و رواني آن بررسي مي كند و معتقد است كه قلمرو پذيري سازمان دهنده مهم زندگي انسان در سطح اجتماعات و گروههاي بزرگ كوچك وافراد است و بدون قلمرو زندگي بي نظم خواهد بود.
به دليل اهميت چنين خصوصياتي از اصل قلمروست كه گفته شده افراد هم مثل ملتها بايد مرزها و محدوده هاي مناسب و حتي منطقه بي طرف مشخص بين خود داشته با شند.
توجه به تعاريف و مفاهيم انواع قلمرو نشان مي دهد كه فضاهاي خصوصي فردي مانند اتاق خواب فضاهاي خصوصي خانواده همچون خانه در يك گروه قرار دارد و با روندي نسبتا دائمي كنترل مي شود تا جائي كه ورود غير منتظره به اين قلمروها مي تواند به عكس العمل هاي شديد دفاعي منجر شود بالعكس در قلمرو هاي عمومي تر از قبيل نمايشگاه پياده رو و ميادين.
مدت زمان و ميزان كنترل بر قلمروهاي خصوصي و عمومي و حفظ حريم هاي اين دو از اهميت خاصي در طراحي شهري بويژه طراحي مجتمع مسكوني بر خوردار مي باشد.
نتيجه :اهميت اصل قلمرو در حوزه فعاليت طراحي شهري حد اقل در سه مورد بارز مي گردد :1) درك ويژگي هاي فرهنگي جامعه و قلمروهاي ذهني
2)تشخيص مرزهاي واقعي قلمروها
3)نحوه تبديل قلمروهاي ذهني به كالبد و شكل و افزايش امكان كنترل افراد بر قلمروها
نتيجه : لازم است كه در طراحي شهري و مسكوني از راه حل هاي مختلفي براي ايجاد قلمرو و تاكيد بر آن استفاده كنيم.
بخشي از اين راه حل ها به سازماندهي محله اي شهر و برخي به اجزاي معماري و شهري از جمله استفاده از اختلاف سطح و طاق ها هشتي ها عقب نشيني خانه ها و...تاكيد كرده اند در روش غربي نيز راه حل هايي چون فضاهاي مخصوص كاشت گياهان عقب نشيني ورودي ها و... استفاده مي شود.
و....


پاورپوینت بررسی شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی - 90 اسلاید

معماران ایرانی در کل برای این کار سه «رون» در نظر می‌گرفته‌اند.
1- رون راسته:جهت شمال شرقی _ جنوب غربی و شامل شهرهای تبریز، تهران، یزد و دیگر شهرها که جهت آن تقریباً مواجه قبله است.
2- رون اصفهانی: جهت شمال غربی _ جنوب شرقی و در شهرهای اصفهان، استخر، تخت جمشید و دیگر شهرها به کار گرفته شده. 
3- رون کرمانی: جهت غربی ـ شرقی و شهرای کرمان، همدان و آذربایجان غربی و دیگر شهرها با این رون ساخته شده‌اند.رون راسته
شمال
رون اصفهاني
رون كرماني
قبل از اسلام تقریباً تمامی شهرها به صورت کلات ساخته شده است (که منظور قلعه و برج و بارو)، و در آن شدیداً مسأله نظام طبقاتی رعایت می‌شده است و تقسیم‌بندی شهر به اسامی که ذکرمی‌شود بوده است.
1- کهندژ: قلعه مهم شهر، گاهی در درون شهر و گاهي اوقات بیرون باروی شهر و معمولاً در کوی ارگ ( که یعنی محل فرمانروایی) ساخته می‌شده است. نام محافظ آن ارگ‌بد بوده و برای خودش خندق، بارو داشته است.
2- شارستان یا هسته مرکزی شهر، معمولاً از دروازه مهم آن بازار شروع شده و به مرکز شهر می‌رسیده است.
3- پروست یا ربض به معنی قسمتهای بیرون شارستان.
و....
 
فهرست مطالب
 
شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی
شهرسازی
ویژگی‌های کاروانسراهای ایرانی
کاخهای بعد از اسلام
اصول معماری ایرانی
معماری پیش از پارسی
معماری پارسی
نیارش ( در معماری پارسی)
آرایه ( در معماری پارسی)
پس از شیوه پارسی نوبت به شیوه پارتی می‌رسد.
نیارش در شیوه پارتی
کاخ سروستان
پس از شیوه پارتی نوبت به شیوه خراسانی می‌رسد.
نیارش در شیوه رازی
رباط شرف
معماری شیوه آذری پس از شیوه رازی
نیارش شیوه آذری
آرایه در شیوه رازی
معماری شیوه اصفهانی
نیارش در شیوه اصفهانی
آرایه در شیوه اصفهانی
کاخ هشت بهشت
همراه با تصاویر


پاورپوينت بررسی مرمت حمام دردشت - 92 اسلاید

پاورپوينت بررسی مرمت حمام دردشت - 92 اسلاید

 پاورپوينت بررسی مرمت حمام دردشت - 92 اسلاید

فهرست مطالب 
 
معـرفی بنـا
 
پیشینه تاریخی حمام
 
معمار عمومی حمامها
 
 حمام دردشت(نگینی در محله دردشت)
 
گمانه های تاریخی
 
تجزیه و تحلیل سایت از دید معماری
 
مشخصات ساختمانی بنا
 
فن شناسی
 
آسیب شناسی
 
انواع آسیب های بنا
 
دوران آسیب
 
طرح مرمت
 
مرمت چیست ؟
 
تاریخچه مرمت
 
مرمت انجام شده
 
مقایسه تطبیقی
 
واژه نامه
 

 
 
مردم ايران،چه پيش و چه بعد از ظهور اسلام به پاكيزگي اهميت زيادي مي‌دادند اما بعد از ظهور اسلام اين موضوع تشديد شده است. در قبل از اسلام، پيروان آيين مهر و زرتشت توجه به پاكيزگي داشته و كلمه پادياو (پادياوي يعني غسل، وضو، پاك‌كردن و پاكيزه نگاه‌داشتن و واژه پاسيو هم به همين منظور است) از آن زمان ريشه مي‌گيرد به حمامها نیز گرمابه هم می گفتند که واژه گرمابه مركب از دو كلمه‌ گرم و آبه است. در اينجا آبه به معني آب نيست يا به عبارتي گرمابه مساوي آب گرم نيست بلكه آبه به محل ساختمان گفته مي‌شده، مثل سردابه (ساختمان سرد)،گورابه (يعني قبرستان يا مقبره).
 
نگاهي گذرا به متون دوران هاي مختلف تاريخي مويد اين امر است كه حداقل در همه دوره اسلامي حمام هاي عمومي فراواني در شهرهاي اسلامي وجود داشته وبا توجه به تعداد آنها در هر شهراز حيث اهميت قابل مقايسه با مساجدند. هر محله يا گذر شهر قديم در كنار ديگر بناهاي عمومي حتما حمام يا حمامهايي براي استفاده مردم داشته اند واين حمامها را معمولا افراد متمكن وخيري ميساختند و وقف عموم ميكردند.
علت تعدد واهمیت حمامهاي عمومي در شهرها البته ناشي از لزوم رعايت نظافت در نظر مردم ودر شرع اسلام بوده است؛اما در گذشته حمام فقط محل استحمام نبوده،بلكه مكاني براي گذران اوقات فراغت گفتگو وتبادل نظر رفع خستگي وحتي عبادت گرد هم آمدن دوستان وحل وفصل مسايل زندگي بود. در حمام نه فقط تن ها بلكه جان ها  نيز تازه ميشد.
حمام قديمي معماري پيچيده اي دارد وگاه دو حمام يا بيشتر با هم ادغام شده كه در اين صورت يكي معمولا بزرگتر وپركارتر از ديگري است واغلب حمام بزرگتر به مردان وحمام كوچكتر به زنان اختصاص داشته است. هر حمام از دو فضاي اصلي تشكيل مي شود :فضاي اول ((بينه)) يا ((سربينه)) رخت كن وجاي آماده شدن براي استحمام يا خروج از حمام بوده است.
 
 و.....


پاورپوینت پروژه عناصر و جزییات در و پنجره - 110 اسلاید

پاورپوینت پروژه عناصر و جزییات در و پنجره - 110 اسلاید

 پاورپوینت پروژه عناصر و جزییات در و پنجره - 110 اسلاید

4 , 5  :           مقدمه
6 :                 تاریخچه
7 :              شیشه دوجداره
8 , 9  :           مزایا
10 :         مقاومت در مقابل حریق
11 :             اهداف
12 :             بر چسب انرژی
13 :            عایق در برابر صوت
14 :           مقایسه مواد متعارف
15 , 16:       مواد اولیه
17 :            فرایند تولید
18 تا 21  :       مزایای اصلی
22 :              انواع محصولات
23 :              پنجره های فانتزی
24 :                      پنجره های لولایی
25 :                       لوور
 26 28 , 27 , :        انواع انتخابهای شما
29 , 30 :                 درهای pvc
32 , 33 :                 لمینت
34 :                       شیشه کرکره ای
35 :                       توری پشه گیر
36 :                       پنجره های کشویی
37 :                       نمای ساختمان
38 :                       فریم لس
 39 , 40:                2طرف بازشو
41 , 42  :               مراحل تولید
43 :                       فرایند تولید
44 :                       مراحل نصب
46 , 45:       ابعاد پنجره بر حسب ضخامت شیشه
47 :                      محدودیتهای ابعادی
48 تا 56 :               ماشین آلات
57 :                       پروفیلها
58 , 59  :         انواع پروفیلها
60 تا 63 :               W 70
64 تا 68 :               W 71
69 تا 72 :             W 232
73 تا 76 :             W 632
77 :                  60/4  door
78 :                   door 95/4
79 : door115/4                
80 تا 82 :         برش از پروفیلها
83 :             RS 58 , RST 79
84 :               RW43 , RS 28
85 :             RW 69 , RW 46
86 :                            A300
87 :                             A400
88 :                         Ag 260
89 :                      H 46
90 :                         H-s
91 : H-t 50                         
92 :                       H-t 60
93 :                           Sg
94 :                            Sg 2
95 , 96 :             ترجمه دتیل
97 تا 115 :         مقطع پروفیل ها
106 تا 108 :            نمونه کارهای اجرا شده با UPVC                                         
109 :  فصل پنجم را با UPVC  تجربه کنید


پاورپوینت بررسی کالبدی معماری سنتی ایران - 165 اسلاید

پاورپوینت بررسی کالبدی معماری سنتی ایران - 165 اسلاید

پاورپوینت بررسی کالبدی معماری سنتی ایران - 165 اسلاید

پاورپوینت بررسی کالبدی معماری سنتی ایران
 
فهرست مطالب
اقلیم‏شناسی ایران
اقلیم معتدل و مرطوب
معماری بومی اقلیم معتدل مرطوب
اقلیم سرد
معماری بومی اقلیم سرد
اقلیم گرم و مرطوب
معماری بومی اقلیم گرم و مرطوب
اقلیم گرم و خشک
معماری بومی اقلیم گرم و خشک
طراحی سقفی این ساختمان‏ها
طرح‏های سنتی این بناها 
بادگیر در ساختمان‏های آجری و خشتی
استقرار بادگیر 
بادگیر چهارطرفه: 
خنک کردن بناهای مسکونی 
بادگیرهای چند وجهی: 
هواکش و کلاه فرنگی
کلاه فرنگی: 
نحوه‏ی ساخت بادگیر
خصوصیات ویژه خشت در بناهای خشتی
محاسن بناهای خشتی
معایب بناهای خشتی
اثر زلزله بر بناهای خشتی
حفاظت بناهای خشتی در مقابل عوامل جوّی
اندودهای داخلی: 
ملات قیر جارو: 
تقویت بنا در مقابل حرکات زمین و زلزله
نحوه‏ی عمل: 
اتصال و کلاف‏بندی پوشش گنبدی یا اسکلت بنای خشتی
دیواره پشت واره در مقابل حرکات زلزله
شکل بنا 
رعایت اصول ضد زلزله در بناهای گنبدی خشتی
ساخت پشت‏بندهای حایل 
اجرای بناهای خشتی: 
بناهای طاق‏پوش خشتی: 
پی‏سازی
کرسی‏چینی: 
ازاره سنگی: 
عایق رطوبتی: 
دیوارچینی
درواشو
ارتفاع دیوار چینی
چپیله‏سازی: 
نعل‏درگاه و قوس: 
بنائی قوس:
اجرای پوشش طاق گهواره‏ای
دوغاب‏ریزی
کف‏سازی فضا به وسیله بلوکاژ:
کف‏سازی به وسیله چوب
پوشش کف به وسیله ثقت‏ریزی:
کف‏سازی و پیش‏گیری رطوبت به کف
طاق پوش عرقچین (کروی)
زیرسازی طاق و نحوه پوشش آن
اجرای طاق عرقچین: 
چهار گُرده پوش
گوشوار
کُنوسازی
پوشش طاق گلو درهم
طرح چهار صفه 
نورگیری و هواکش در سقف‏های کروی
طرح در بناهای خشتی چوب پوش و طاق پوش
طرح چهار صفه
طرح‏های تابستان‏نشین و زمستان‏نشین
اصول ضد زلزله در بناهای خشتی تیرپوش
دورپالونه
کلاف‏بندی کش‏های چوبی
اتصال تیرهای پوشش به کش (جهت مقاومت در مقابل زلزله)
ثقت ریزی: 
غوره گل‏ریزی: 
شیب‏بندی: 
کاهگل
توفال


پاورپوینت باغ های ایرانی - 62 اسلاید

پاورپوینت باغ های ایرانی - 62 اسلاید

 پاورپوینت باغ های ایرانی - 62 اسلاید

پاورپوینت باغ های ایرانی

فهرست مطالب
باغ ایرانی
باغ
آغاز باغ سازی در ایران
خصوصیات کلی باغ های ایرانی
چهار نحوه قرار گیری کوشک در محوطه باغ ایرانی
باغ سلطنتی پاسارگاد
باغ سازی ایران در دوره اسلامی
گیاهان در باغ ایرانی
آب در باغ ایرانی
نفوذ باغ سازی ایرانی_ اسلامی در اسپانیا
باغ های دورانه صفوی
برسی 4شهربزرگ در دوران صفوی
منابع


پاورپوینت خانه در معماری ایرانی (پس از اسلام) - 121 اسلاید

پاورپوینت خانه در معماری ایرانی (پس از اسلام) - 121 اسلاید

 پاورپوینت خانه در معماری ایرانی (پس از اسلام) - 121 اسلاید

 پاورپوینت خانه در معماری ایرانی (پس از اسلام) - 121 اسلاید

خانه در معماری ایرانی (پس از اسلام)
اطلاعات در مورد خانه های ایرانی 
بررسی اقلیم مناطق مختلف
مقدمه
واژه خانه 
کهن ترین خانه سازی ها 
طرح یک خانه در تبپه زاغه 
پوشش آسمانه 
ویژگیهای آب و هوایی-رون و پنام
سه رون رون بنیادی 
1-رون راسته 
2-رون اصفهانی
3-رون کرمانی
پنام
الف- دو لایه کردن 
توفال
 کنوبندی 
ب-پیشگیری از تابش
خرک پوش 
تابش بند،گلجام 
ارسی ها 
اندام های خانه
نمای ورودی خانه طباطبائی در کاشان 
نمای ورودی خانه اصفهانیان در کاشان 
ورودی واقع در جبهه جنوبی خانه صالح  در کاشان 
هشتی خانه سجادی در کاشان 
هشتی: 
راهرو 
حیاط یا میانسرا 
حیاط و جبهه شمال غربی خانه دستمالچی در کاشان 
منظره عمومی حیاط از ایوان جبهه جنوبی
حیاط و جبهه شمال غربی خانه بروجردی ها
هشت ضلعی هایی که در ایران 
اتاق
سه دری
پنج دری
شاه نشین تالار خانه آل یاسین در کاشان  
شاه نشین تالار سرداب در کاشان 
تالار
خانه بروجردی ها
نقشه های خانه بروجردی ها 
تالار و یکی از فضاهای سرپوشیده جبهه جنوبی خانه بروجردی ها
شاهنشین جبهه جنوبی خانه بروجردی ها
یکی از سه دری های خانه بروجردی
تزئینات سقف جبهه جنوبی خانه بروجردی ها
نورگیرهای سقف جبهه جنوبی خانه بروجردی ها
گوشه جنوب غربی حیاط خانه بروجردی ها
حیاط و جبهه غربی خانه بروجردی ها
تزئینات سقف خانه بروجردی ها در کاشان 
بادگیر خانه بروجردی ها در کاشان 
بررسی اقلیم
تقسیم بندی اقلیمی ایران:
اقلیم کرانه جنوبی دریای مازندران:
خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه:
خانه شفاهی علیزاده،آمل ،نیاکی محله، دوره قاجاریه
خانه مسکونی در دلتای سفید رود در استان گیلان:
طبقه بندی ابنیه سنتی و روشهای ساخت:
یک نمونه لته سر،در بین راه فومن به ماسوله استان گیلان - با دیوارهای داروچین ـ
طرز قرار گرفتن سفالها بر روی هم:
نمای یک دیوار نفار 
اسکلت چوبی یک تلمبار(محل پرورش کرم ابریشم)انبار 
لاهیجان،بساختمان مسکونی در قریه اکبرسرای،دهستان رود نبه،
اقلیم کرانه های خلیج فارس و دریای عمان:
خصوصیات بافت شهری و روستایی در این کرانه به شرح زیر است:
بندر طاهری در ساحل خلیج فارس در استان بوشهر 
خصوصیات کل فرم بنا در این مناطق به شرح زیر است:
خانه مسکونی قدیمی در شهر میناب استان هرمزگان 
پلان یکی از خانه های بندر لنگه
حیاط مرکزی یک خانه قدیمی در میناب 
خانه بهزاد، محله مساح، بندر لنگه، دوره قاجاریه
بندر بوشهر
جزیره کیش
مناره بلند مسجد اهل سنت در شهرک سفین جزیره کیش
کپر
نمای یک کپر با اسکلت چوبی در حوالی خرمشهر، استان خوزستان
دونما از یک خانه نیمه درون گرا در بندر لنگه
اقلیم نواحی کوهستانی و مرتفع فلات:
خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی به شرح زیر می باشد:
خصوصیات کلی فرم بنا:
روستای کوهستانی بیا شوش در 8 کیلومتری جوانرود در استان کرمانشاه
ماسوله
روستای ابرو
روستای باستانی کندوان
روستای کندوان
ابیانه
نمای از خانه ها ومعابر ابیانه
ورودی یک خانه مسکونی در ابیانه
نور گیر سقفی ابیانه:
نما و پرسپکتیو خانه اشراف زاده در ابیانه
ساختمانهای سنگی روستای کوهستانی درکه در شمال تهران
شرایط اقلیمی دشتهای فلات 
منابع


پاورپوینت بررسی درزهای ساختمانی - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی درزهای ساختمانی - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسی درزهای ساختمانی - 50 اسلاید

فهرست مطالب


مقدمه
 
کاربرد درزهای حرکتی
 
درزهای کنترل
 
درزهای نشست
 
درزهای لغزشی
 
مصالح مصرفی در درزهای ساختمان
 
درزهای حرکتی
 
درزهای انبساط

این درزها عموماً به